Copy
View this email in your browser
Oostbrieven nr 297
21 november 2021

Binnenwaai,
Elthetokerk en Muiderkerk
gedicht

Ik droomde
dat het meer waarin ik zwom
zijn oevers sloot.

Daar dreef ik heen,
de onherroepelijke rand
van vloeiend glas
waarachter alles
Niagara wordt.

Iemand dreef daar voor mij uit.
Hij draaide trappelend zich om
en ik herkende hem,
maar waar dan van.

Hij gebaarde taal
die ik verstond
maar niet begrijpen kon.

Ik wist: dit water draagt ons
naar de onherroepelijke rand.
 
Zijn gebaar gold mij,
dat zag ik goed,
niet om te smeken
haal mij, kom,
niet om te roepen
keer je om.
 
Hij hief zijn handen op -
droomde ik het goed,
stak hij zijn duimen op?
 
Hij was waar ik te drijven kom
een steenworp voor
de onherroepelijke rand
van vloeiend glas
 
en stak zijn duimen op.
 
Ook ik draaide mij om.
Stroomopwaarts dreven
Vonne, zonen, nichtjes, broer Michiel.
 
En voor ik wist wat ik deed
stak ook ik mijn duimen op.
En draaide mij weer om -

en zag, één lege
steenworp van mij af
de rand van vloeiend glas


(Willem Jan Otten, uit 'Genadeklap', 2018)
kerkdiensten in de komende weken
Elthetokerk, Javastraat 118A, 1094 HP , Amsterdam-Oost
Online meebeleven op: https://tinyurl.com/Elthetokerk

dienst om 10:00 uur

zo 21 november - ds. Martijn van Laar - herdenkingsdienst overledenen
zo 28 november - ds. Leon Rasser - eerste advent
zo 5 december - ds. Martijn van Laar - tweede advent

 

De Binnenwaai-Kerk op IJburg, Ed Pelsterpark 2, 1087 EJ , Amsterdam-IJburg
Aanmelden niet nodig, wel houden we afstand en dragen we weer mondkapjes (tenzij je zit)
Online meebeleven op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1928-De-Binnenwaai

dienst om 11:00 uur

zo 21 november - geen viering (retraiteweekend kernteam)
zo 28 november - ds. Lex Boot
zo 5 december - Marjolein Hekman

 

Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG, Amsterdam-Oost

Online meebeleven op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1667-Muiderkerk-Amsterdam

dienst om 10:30 uur

zo 21 november - ds. Greteke de Vries - Gedachtenisdienst
zo 28 november - ds. Wilken Veen - dienst van Schrift en Tafel mmv Muidercantorij
zo 5 december - ds. Riekje van Osnabrugge
 Zondag 21 november - geen viering in de Binnenwaai

Deze zondag is er helaas geen viering omdat het kernteam van de Binnenwaai een weekend op retraite gaat om te bezinnen en na te denken over de toekomst.

U ben van harte uitgenodigd om zondagochtend aan te sluiten of online mee te kijken met de Eltheto of de Muiderkerk. De week erna bent u weer van harte welkom!

 Zondag 21 november 10:00 uur - ds. Martijn van Laar

 Thema van de dienst: ‘Een hand op je schouder’

Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd, gedenken we de broeders en zusters uit ons midden die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen zullen worden genoemd in de dienst. Voor iedere naam plaatsen we een roos in een vaas. Misschien zijn er ook namen van mensen die u/jou lief waren, familie, vrienden, ook van buiten onze gemeente, die je wilt gedenken. Laat het ds. Martijn van Laar dan weten. Dan noemen we ook hun namen. 

We lezen deze zondag uit het eerste hoofdstuk van het laatste bijbelboek Openbaring. Een boek vol visioenen en beelden, soms beangstigend en vreemd. Maar het visioen begint met het beeld van Jezus die zijn hand op Johannes legt, en zegt: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste’. Mooie woorden om juist deze zondag van gedenken en in spannende tijden zoals vandaag te horen...

zondag 21 november 10:30 uur - ds. Greteke de Vries- Gedachtenisdienst

Dit is de laatste zondag van het afgelopen kerkelijk jaar. We zullen onze gestorvenen gedenken. Dit jaar gedenken we, samen met familieleden van de overledenen: Anneke IJska (kort voor het einde van het vorige kerkelijk jaar overleden, daarom gedenken we haar nú), Marja van Hal – Middelkoop, Job Schenkeveld, Nienke Krijger en Hans Doest. Ook voor wie in uw eigen kring overleden is of voor doden uit het nieuws ontsteken we een licht aan de paaskaars. We gedenken hen in het licht van God die liefdevol dood en leven omvat.
Mijn vader overleed zeventien jaar geleden. De predikant die de uitvaart leidde koos als lezing Prediker 11:7-12:8. Het is een rijke tekst, een deel is een ouderlijke vermaning aan een jongere en een deel is een gedicht over ouderdom en sterven. Is het een hoopvolle tekst? Het leven is lucht en leegte, ijdelheid, wat je ook doet, zegt de Prediker. Alles komt tot stilstand en dan gaat je adem terug naar God. De tekst geeft in elk geval aanleiding voor mijmeringen over de levens van de mensen die we zullen gedenken. En voor het uitspreken van vertrouwen dat God onze Schepper aan het begin en aan het einde staat van ons leven.  - GdV

Beeld: Oudste inwoner van indianendorp Palumeu (Suriname) in 2008. - Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten, de molen geen geluid meer maakt, het fluiten van de vogels ijl van toon wordt, wanneer hun lied versterft. Prediker 12:4

uitgelicht
 vrijdag 26 november 20.30 uur - Bier & Boeken

Het was een geslaagde eerste avond waarin we over het boek KliFi spraken en genoten van lekkere biertjes (en koffie en thee) en gezelligheid!
Wil je ook mee doen? De volgende avond is vrijdagavond 26 november om 20:30 waarbij we het boek ‘Middernachtbibliotheek’ van Matt Haig bespreken.
Meld je aan via voorganger@debinnenwaai.nlals je mee wilt doen.

 
agenda's en korte mededelingenvrijdag 26 november - Solidariteitsmaaltijd  door Between Borders
Between Borders is een organisatie van en voor ongedocumenteerden. Luister naar succesverhalen bij deze ontmoetingsavond met Between Borders. Doe mee met deze solidariteitsmaaltijd op vrijdag 26 november in de Muiderkerk.
Inloop maaltijd 17:30 uur; begin maaltijd om 18:00 uur. De maaltijd is om 20:00 uur afgelopen.
QR code is verplicht. Aanmelden via info.betweenborders@gmail.com. Vermeld: Maaltijd Muiderkerk vrijdag 26 november. Kosten € 15,- per persoon. Inclusief glaasje wijn.


Geldende Corona-maatregelen Voor alle activiteiten geldt dat 1.5 m afstand gehouden moet worden en dat een mondkapje nodig is bij binnenkomst, vertrek en verplaatsing. We verwachten dat er voldoende ruimte is voor iedereen die een dienst wil bezoeken. Daarom is geen aanmelding vooraf nodig.
Houd de website in de gaten voor eventuele veranderingen in de maatregelen na de persconferentie van vrijdag 12 november.

donderdagmorgen 2 december - Vrouwendialoog
Stichting Prachtvrouw, het Veiligheidspact tegen discriminatie en Dialoog in Actie organiseren een ontmoeting en gesprek over (voor)oordelen en veiligheid. Wanneer wordt een oordeel een vooroordeel, wanneer wordt een vooroordeel discriminatie? Voelen we ons altijd veilig om te zijn wie wij zijn? Wat is ervoor nodig? Wat is nodig in onze buurt of wijk? 
Waar: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37
Wanneer: donderdag 2 december, 10:00-12:00 uur
Informatie en opgave: Joke Jongejan, joke@dds.nl 06 - 13 785 908 of Habiba Bouanan, 06-15419 399
Opgave verplicht in verband met de coronamaatregelen. We houden ons aan de coronamaatregelen: 1,5 meter en mondkapje op!

donderdag 2 december 14:00-16:00 uur -  Museumuitje Wie wil mee met ds De Vries, om ergens in de stad inspiratie op te doen bij kunstenaars of anderen die een bijzondere kijk op het leven hebben? Suggesties? Graag aanmelden via predikant@muiderkerk.nl of 06 103 25 127.

Ds. de Vries is afwezig van 22-28 november. De collega’s van de Eltheto en de Binnenwaai zijn beschikbaar voor vervanging. vrijdag 26 november 20.30 uur - Bier en Boeken
De volgende avond is vrijdagavond 26 november om 20:30 waarbij we het boek ‘Middernachtbibliotheek’ van Matt Haig bespreken.
Meld je aan bij Marjolein via voorganger@debinnenwaai.nl als je mee wilt doen.

zondag 28 november 12 uur - gemeenteberaad
Zondag na afloop van de viering willen we ieder die de Binnenwaai een warm hart toedraagt van harte uitnodigen om te blijven/te komen (in persoon of online). We willen graag met elkaar oa van gedachten wisselen over het toekomstplan.

donderdag 2 december: NBV21
Op woensdagavond 2 december om 19:30 in de Binnenwaai hebben we het over de NBV21 en de vertaalkeuzes en aanpassingen die daarin gemaakt zijn tov de vorige NBV. We kijken wat de belangrijkste keuzes zijn geweest, waarom die zijn gemaakt en hoe we dat zelf ervaren. 

maandelijks avondgebed - dinsdag 14 december
Het avondgebed is op de tweede dinsdagavond van de maand om 20u. We bidden voor de wereld, voor IJburg, De Binnenwaai en voor persoonlijke dingen die spelen. Er is ruimte voor stilte en de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken.
Van harte welkom om mee te doen!

donderdag 16 december om 19:30 - Kerstspecial
Deze avond bekijken we een video over de geboorte van Jezus en kijken we naar Lukas 2. We komen vast in de kerstsferen, van harte welkom!

Wie leest met mij mee? ‘Godschaamte. Een eigentijdse expeditie op zoek naar God’, van Stephan Sanders.
Op mijn stapeltje nog te lezen boeken ligt het boek van onze stadsgenoot, publicist en journalist Stephan Sanders lezen (hij kerkt in de Nicolaaskerk). In het boek vertelt Sanders eerlijk hoe hij in februari 2016 voor het eerst na lange tijd weer naar de kerk gaat, over zijn hernieuwde kennismaking met God, geloof en kerk, maar ook over alle schaamte die daarmee gepaard ging. Schaamte die nog steeds over zijn schouders meekijkt. Hij schreef jaren geleden al dat het hem heel wat tijd kostte voordat hij bij zijn seculiere vrienden het woordje God kon laten vallen zonder te lachen. In het dagblad Trouw hield hij een soort dagboek bij over zijn ‘expeditie’. Daar gaf hij vanuit ontdekkersperspectief ook verrassende miniatuurtjes op de geloofsbelijdenis (Apostolicum) en wat hij zelf gelooft. Het lijkt mij leuk om dat samen met anderen te lezen en over door te praten. Laat je me weten als je mee wilt lezen? Hoor graag!

Martijn van Laar

collectes

U kunt via de CHRCH-app uw gift overmaken, niet alleen tijdens de dienst, maar de hele week. Ook is het mogelijk om uw diakonale gift te doen in het offerblok bij de uitgang van de kerk. 

Het doel van het offerblok/de avondmaalscollecte in de Elthetokerk in de maanden november en december 2021:

Vluchtelingenkinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten en schoon water. 

Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. 

Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met drie partnerorganisaties. Zij helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen deze kinderen op een betere plek te krijgen. Ook investeren ze in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. En ze pleiten er bij de Nederlandse overheid voor om meer van hen in Nederland op te nemen.

We geloven dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit belangrijke werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen. Doet u mee?Bij online vieringen kunt u uw gift voor de collecte via de GIVT app https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/#lijst (op laptop of smartphone) geven, of overmaken op ons rekeningnummer:
Protestantse Gemeente IJburg
NL 30 INGB 0004 7001 00
 
We vragen u ook in de herfst en winter uw bijdrage via de bank over te maken naar Protestante Gemeente inz. Muiderkerk, IBAN NL76 INGB 000 035 0471.
De uitgangscollecte is in november en december voor Empowerment Through Education, de zaterdagklas van Gianni Dacosta voor ongedocumenteerde kinderen.
Als u het handig vindt, dan kunt u uw bijdrage in plaats van eens per maand ook over een langere periode overmaken, bijvoorbeeld tweemaal per jaar. Ook kunt u bijdragen via het pinapparaat of de collectebus in de kerk. Alle bijdragen zijn welkom. 

Meer over de collectmogelijkheden en -doelen vindt u op de site van de Muiderkerk.

 

Hier staan links naar de sites van de deelnemende kernen en van de PKAO
      
Copyright © 2021 Protestantse Kerk Amsterdam-Oost, Alle rechten voorbehoudenWilt u veranderingen aanbrengen in hoe u deze mails ontvangt?
U kunt uw profielgegevens wijzigen of u uitschrijven van deze verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp