Copy
Werkbrief September 2020                                      View this email in your browser
Beste,

In deze uitdagende tijden werd opnieuw het belang van onze open ruimte meer dan duidelijk! De vraag naar groene ruimte voor verademing en ontspanning was nog nooit zo groot als tijdens de lockdown. Daarnaast was deze zomer opnieuw uitzonderlijk droog wat de vraag naar duurzame wateroplossingen voor landbouw en natuur luider doet klinken.

Maar er beweegt veel! In deze nieuwsbrief delen we graag met jullie de acties en initiatieven van de programma's van het Open Ruimte Platform en hun partners. Heb je interesse om verder betrokken te worden bij één van de acties, aarzel niet om contact op te nemen met één van de programmatrekkers of via het algemeen adres info@openruimteplatform.org

Veel leesplezier!
Hoe kunnen we gebieden in Vlaanderen met een uitgesproken landschapskwaliteit en streekidentiteit ondersteunen en verder ontwikkelen op een integrale manier? Kunnen we een visie en aanpak ontwikkelen waarbij landschap, recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme harmonieus samengaan? Vele lokale besturen en andere initiatiefnemers willen hiermee creatief aan de slag en stellen zich vragen hierover. De Vlaamse Overheid wil graag horen hoe zij hierbij kan helpen met de oprichting van landschapsparken.

Als vertegenwoordiger van een gebiedscoalitie, lokaal bestuur, regionaal landschap of andere initiatiefnemer ben je van harte welkom op 7 oktober op het Forum Landschapsparken.


Meer info en uitgebreid programma kan je hier terugvinden.
Schrijf je nu in!

Vlaanderen breekt uit!

De impact van de 44 lopende proeftuinen is in de eerste plaats kwalitatief, niet kwantitatief. De dagelijkse verharding verloopt honderden keren sneller dan de ontharding via de proeftuinen. Toch geven ze heel belangrijke leerpunten om de nodige omslag mogelijk te maken. De vraag waar we vandaag mee aan de slag zijn, is:
 “Wat leren we uit de proeftuinen ontharding om die versnelling hoger te kunnen schakelen? Hoe kunnen we de lessen uit de proeftuinen vertalen in een meer structureel onthardingsbeleid dat vermenigvuldiging van onthardings­projecten kan stimuleren?”

De eerste lessen zijn daarom gebundeld en opgenomen in de eerste versie van het werkboek proeftuinen ontharding en een bundeling van de proceslessen
 

Webinar: 'Luwte-oases: stilte beleven in Vlaanderen.'

In samenwerking met het Programmateam Luwte-oases organiseert Waerbeke op zaterdag 19 december om 14u een webinar met als thema ‘Luwte-oases: stilte beleven in Vlaanderen’. Meer en meer burgers gaan op zoek naar plekken waar zij de herbronnende werking van stilte kunnen ervaren. Intussen telt Vlaanderen tien erkende stiltegebieden en tal van kleinschalige luwte-oases, zowel op het platteland als in de stad. Het koesteren  van deze karaktervolle plekken is in het belang van iedereen. Uit een publieksbevraging door onderzoeksbureau Indiville in 2019 blijkt dat velen luwte-oases in de eigen buurt willen ondersteunen. Hoe versterken we deze dynamiek? Welke instrumenten en initiatieven zijn een hefboom?

Meer info & inschrijving: www.waerbekewebinar.be.

Oproep Proeftuinen Droogte 2020

Als onderdeel van de Blue Deal van de Vlaamse Regering maakt minister Zuhal Demir opnieuw 4 miljoen euro vrij voor het project Proeftuinen Droogte.

Samenwerkingsverbanden van meer dan twee bedrijven die op een duurzame manier (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen, kunnen tot uiterlijk 30 september 2020 een aanvraag voor een projectsubsidie indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Meer info vind je hier.

Grondzaken, een zaak van iedereen!

Het is ondertussen glashelder: rond het thema bodem is er werk aan de winkel. Bodemzorg is de zorg van heel de samenleving. De relatie tussen bodem en landgebruik moet hersteld worden en middelen moeten anders ingezet.
Het programma Grondzaken zat dan ook niet stil! Op 12 juni engageerden de partners van het programmateam zich om samen aan de slag te gaan in de werkgroep bodemdata. Het “Mollennetwerk”, dat aandacht voor bodemzorg en kwaliteit wil laten infiltreren in bestaande beleidskaders, vloog alvast uit de startblokken. En de prijs Grondzaken is in volle voorbereiding! To be continued...

Oproep Pilootprojecten BRV

Deze zomer is een nieuwe oproep Pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) gelanceerd. Met deze oproep voorziet minister voor Omgeving Zuhal Demir ondersteuning voor gemeenten die een lokale strategie voor groenblauwe netwerken willen uitwerken. Veel van de thema's ontwikkeld in de programma's van het ORP hebben een plek gekregen binnen deze oproep, zoals luwte-oases, stadsbossen, landbouwparken en ontharding.  Gemeenten kunnen een pilootproject indienen op individueel niveau, in (kleinschalig) intergemeentelijk verband of op regioniveau. Uiterste indieningsdatum: 1 oktober. 

Meer info vind je hier.

Voor vragen of  opmerkingen, kan u ons bereiken via:
info@openruimteplatform.org


Copyright © OpenRuimtePlatform, All rights reserved.
We beschikken over uw e-mailadres omdat we in het verleden met u samengewerkt hebben aan het Open Ruimte Platform. Als u niet langer de Nieuwsbrief wenst te ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven:
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
Twitter
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
openruimteplatform · Anspachlaan 65 · Brussel 1060 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp