Copy
Werkbrief September 2020                                      View this email in your browser
Beste Open Ruimte Behartiger,

Er beweegt alweer veel in de open ruimte! In deze nieuwsbrief delen we graag met jullie de acties en initiatieven van de programma's van het Open Ruimte Platform en hun partners: heel wat oproepen naar inspirerende projectvoorstellen, maar ook vernieuwende ideeën en verhalen. 

Veel leesplezier!
 
Oproep Proeftuinen Droogte 3.0 – steun voor innovatieve waterbesparing

 
De Vlaamse Milieumaatschappij lanceert voor de derde keer een oproep voor vernieuwende partnerschappen die inzetten op waterbesparing of circulair watergebruik.  Het ontwikkelen van lokale circulaire waterkringlopen, het creëren van win-win kansen met andere maatschappelijke uitdagingen en het inspirerend vermogen staan centraal. Een partnerschap bestaat uit minstens drie private bedrijven, maar ook niet-private partners kunnen deel kunnen uitmaken van het partnerschap. Goedgekeurde projecten kunnen tot 75% steun krijgen.
 
Een eerste beknopt voorstel dien je in voor 26 juli. Voor een volledig uitgewerkt projectvoorstel is er tijd tot 11 oktober 2021. Alle informatie vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.
 
 
 
Het programmateam Luwte-oases zoekt pilootgemeenten! 

Benieuwd hoe luwte-oases jouw gemeente als een gezonde, biodiverse en klimaatadaptieve gemeente op de kaart kunnen zetten? Het programmateam Luwte-oases is op zoek naar pilootgemeenten om het potentieel aan luwte-oases te verkennen (op basis van een luwte-atlas) en nieuwe luwte-oases vorm te geven (op basis van een set aan bouwstenen).
 
Opmaak van een luwte-atlas: identificeer bestaande of potentiële luwte-oases, zones waar een nood bestaat aan extra luwteplekken. Naast een sterk communicatief middel kan het ook een instrument zijn waarmee je een visie op de ontwikkeling van een luwtenetwerk uitwerkt. Zo kan je geplande ontwikkelingen volop benutten om luwte-oases beter te beschermen en het netwerk verder uit te breiden.
 
Bouwstenen voor een luwte-oase: eens de luwte-atlas klaar, onderzoek je geselecteerde plekken op hun kwaliteiten als luwte-oases. Je werkt met een palet aan eigenschappen die samen het unieke karakter van een luwte-oase bepalen. Ze gaan zoveel mogelijk synergie aan met andere doelstellingen zoals ontharding, biodiversiteit, gezondheid en welzijn. Met deze bouwstenen kan je bestaande plekjes opwaarderen of nieuwe plekken inrichten als luwte-oase.

Stel je kandidaat door een mailtje te sturen naar leefomgevingskwaliteit@vlaanderen.be of gezondepubliekeruimte@vlaanderen.be.
 
Voedsel+land+schap start met twee pilootprojecten
 
Het programma Voedsel+land+schappen startte in Zwijndrecht en Asse - Wemmel met twee pilootprojecten. De opzet is het leren over samenwerkingen tussen landbouwers, voedselproducenten en burgers en hoe deze toekomstige acties kunnen inspireren. De pilootprojecten lopen tot het najaar van 2021 en leiden tot een draaiboek voor iedereen die met een voedsellandschap wil starten.
 
Samen met VVSG overtuigt het programmateam lokale besturen om “ruimte voor voedsel” een prominente plaats te geven in hun lokale voedselstrategieën. Meer en meer steden en gemeenten willen hier namelijk werk van maken. Naast ruimte zijn voedselverspilling, inzetten op korte ketens en een lokaal aankoopbeleid belangrijke thema’s die in deze voedselstrategieën aan bod komen.

Vlaanderen Breekt Uit! komt met een nieuwe oproep 'groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte'.

Met deze oproep wil 'Vlaanderen Breekt Uit!' grote én kleine steden en gemeenten in Vlaanderen warm maken om een voorbeeldfunctie op te nemen in het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie. Verschillende ingrepen zorgen voor transformatie op het terrein en een structurele ruimtelijke verandering op groter schaalniveau en met meerdere partners. 

Uit alle geïnteresseerden worden de 15 meest ambitieuze steden en gemeenten geselecteerd. Op 17 juni wordt een online toelichting gegeven om de oproep te lanceren. Inschrijven kan via deze link.

Oproep Landschapsparken​

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde op 19 april 2021 een oproep voor kandidaat Landschapsparken. Deze open oproep is slechts een begin. Kandidaten kunnen tot 15 september 2021 een conceptnota indienen, waarna een onafhankelijke jury van experten uit binnen- en buitenland deze beoordelen. De sterkste gebiedscoalities stappen in een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en operationeel plan. De kandidaten ontvangen hiervoor ook een subsidie van 100.000 euro per kandidaat. Op het einde van het begeleidingstraject worden het masterplan en het operationeel plan beoordeeld door de jury. In een laatste stap, midden 2023, volgt de eigenlijke erkenning van een kandidaat als Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark.


Meer informatie vind je via deze link.


Water-Land-Schap 2.0 pakt droogte aan
 
Water-Land-Schap 2.0 gaat de gevolgen van droogte te lijf! Een nieuwe oproep richt zich naar lokale besturen, verenigingen, landbouwers en burgers die samen oplossingen zoeken om meer water te infiltreren, water langer bovenstrooms vast te houden of zuiniger met het beschikbare water om te gaan, zodat er meer water beschikbaar blijft voor natuur en landbouw. Ook wetenschappelijke instellingen, mensen met innovatieve ideeën en bedrijven kunnen testprojecten opzetten die droogte in landelijke gebieden kunnen helpen vermijden.

Je kan projectvoorstellen indienden tot eind juli 2021. Meer informatie over de oproep en het selectiereglement vind je via deze link. Blader ook eens door de inspiratiegids en laat je inspireren door projecten uit Water-Land-Schap 1.0. 
Gehonoreerde projectvoorstellen krijgen twee jaar de tijd om nieuwe methodes, samenwerkingsvormen of een nieuwe combinatie van bestaande technieken uit te testen op het terrein.

 

Team Grondzaken op wandelworkshop bij Ygdrassil in Tienen
– Een impressie door programmatrekker Nele Bal
 
Dinsdag 25 mei kondigde zich aan als een natte en zelfs stormachtige lentedag. Toch druppelden vanaf 9 uur meer en meer blije mensen binnen in de permacultuurboerderij Yggdrasil (de levensboom uit de Noorse kosmologie) in Vissenaken bij Tienen. Was het omdat ze als bodembehartigers na meer dan een jaar in hun kot nog eens echte bodemgeuren konden opsnuiven? Of was het omdat ze popelden om te luisteren naar de leerrijke bodemverhalen die op het programma stonden? Of omdat ze graag inspiratie en inzichten opdeden om samen verdere stappen te zetten met het programma Grond+zaken? De indrukwekkende permacultuurtuin van Frank Anrijs bood in ieder geval het ideale decor.

Programmabegeleiders Lene, Lien en Sarie hadden een boeiend menu samengesteld en drie bezielende sprekers uitgenodigd. Jean-François Van den Abeele van het ontwerpbureau ‘Fris in het Landschap’ inspireerde ons met zijn pleidooi voor duurzame en bodemzorg-gerichte groene ontwerpen. Hij bracht eveneens zeer concrete hands-on tips aan die bodemzorg in de praktijk bevorderen. “Betrek de kraanman die het park aanlegt”, gaf hij mee, “dat is de man die op het veld de juiste technieken voor bodemzorg moet toepassen.”

Frank Anrijs leidde ons trots rond op de boerderij die zijn ouders letterlijk uit de grond stampten, of eerder mulchten. Het resultaat van die arbeid leverde een prachtige en vruchtbare plek op waardoor nog steeds vele tuiniers geïnspireerd raken en waarin ze opgeleid worden. Zijn voornaamste boodschap was om "lui te zijn": “Laat weg wat negatief is voor de bodem en laat de bodem daarna zijn gang gaan.” Het rijkelijk en correct toepassen van mulch zorgt ervoor dat het bodemleven optimaal zijn werk kan doen.

Als laatste spreker bracht Jeroen Watté van Wervel vzw ons bodem-inzichten vanuit de agro-ecologie bij. Hij pleitte ook voor ‘innovation by withdrawal’, het verlaten van de ‘NPK-mentaliteit’ om het zelfhelend potentieel van de levende bodem optimaal aan te spreken. Regeneratief beheerde bodems zijn veerkrachtig, letterlijk en figuurlijk. Ze zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals zware regens, en voelen letterlijk ook aan als een zachte ‘turnmat’.
Het was alsof de weergoden, die zich tijdens de lezingen wat gedeisd hadden gehouden, zijn woorden kracht wilden bijzetten, want hierna viel de regen weer volop uit de lucht.

Onze boterhammen aten we dus binnen op, nog nagenietend en napratend over ons leerrijk samen-zijn. "We moeten beter leren luisteren naar de bodem", was onze conclusie. Deze zaadjes zijn weer geplant en met het hele programmateam van Grond+zaken proberen we ze te laten ontkiemen tot een mooi landschap.

 

Voor vragen of  opmerkingen, kan u ons bereiken via:
info@openruimteplatform.org


Copyright © OpenRuimtePlatform, All rights reserved.
We beschikken over uw e-mailadres omdat we in het verleden met u samengewerkt hebben aan het Open Ruimte Platform. Als u niet langer de Nieuwsbrief wenst te ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven:
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
Twitter
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
openruimteplatform · Anspachlaan 65 · Brussel 1060 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp