Copy
Werkbrief December 2019                                      View this email in your browser
Het Open Ruimte Platform - Stand van Zaken - Save the Date voor dinsdag 3 maart 2020
Dankzij u is de beweging rond open ruimte nog nooit zo groot geweest. Ruim 150 organisaties en meer dan 400 individuele actoren hebben de afgelopen 5 jaar actief mee gesleuteld aan het Open Ruimte Platform. 
 
We brengen jullie graag terug samen!
 
Vorige maand kreeg u een eerste nieuwsbrief waarbij we u uitnodigden voor het evaluatie- en doorkijkmoment van het Open Ruimte Platform op 3 maart 2020. We bedankten jullie van harte voor jullie bijdrage en expertise over landschapsontwikkeling, bodemregeneratie, landbouw, ontsnippering, circulair beheer, groenblauwe dooradering, biodiversiteitsverhoging, droogtebestrijding, waterbuffering, hittestressmaatregelen, luchtkwaliteitsinitiatieven tot bedrijfsinnovatie.

In de vorige nieuwsbrief kreeg u te zien wat al de werktafels in uw provincie, thematische tafels en conferentie in Brussel, telefoongesprekken, e-mails, artikels, eerste programmateam-meetings, intensieve werksessies, interviews en terreinbezoeken hebben opgeleverd. Dat was nog maar een tipje van de sluier!

Want dankzij uw inbreng...

 
... ontspringt er leven uit een programma 'Grondzaken', dat de levende bodem in het offensief plaatst door geïntegreerd te werken aan de veerkracht van de bodem in al zijn functies (humusopbouw, biodiversiteit, ...). OVAM, het Departement Omgeving, de VLM, het Departement Landbouw en Visserij, ANB, INBO en ILVO gaan via de verkenning van dit programma samen op zoek naar meer bodembewust (mede)eigenaarschap en duurzaam grondgebruik op maat van de plek.
"Waarom we aandacht voor bodem moeten hebben? Zonder bodem is er geen leven op aarde." – Annemie Elsen, Bodemkundige Dienst België
In opdracht van OVAM wordt er gewerkt aan een videonarratief om het maatschappelijk 
bewustzijn rond bodem te vergroten. Zo vertellen verschillende internationale experts en lokale initiatiefnemers hoe we ons collectief kunnen organiseren om bodem meer in het offensief te zetten! Deze opdracht levert belangrijke input voor de programmaverkenning Grondzaken. De resultaten worden publiek gemaakt ter gelegenheid van het Open Ruimte Platform doorkijkmoment op 3 maart 2020.
… werd Griet Celen (VLM) geïnterviewd in het kader van de Architectuur- en Landschapsbiënnale van Île de France (BAP) in Versailles over de uitdagingen in de open ruimte en de werking van het Open Ruimte Platform. Bekijk het korte fragment hierboven, of de volledige documentaire 'No Transition Without Transformation'.“Burgerbeweging kan 125 plekken in stadsrand ontharden.”
 
– Jan Auman over GruunRant en de Proeftuinen Ontharding in GVA 
... wordt op 3 maart het programma Op(en)ruimen gelanceerd, dat verder bouwt op de Proeftuinen Ontharding. Het programma wil verkennen hoe ruimtebeslag kan worden teruggedrongen en hoe we impactvol maar ook klimaatadaptief kunnen op(en)ruimen. Het programma neemt meteen een doorstart met de grote Onthardingsdag op 5 maart, waarbij de lessen van de eerste generatie Proeftuinen worden gepresenteerd en er wordt gewerkt aan de volgende stappen.


... ontstond vorig jaar, geheel toevallig, onze naamgenoot het Kempense Open Ruimte PlatformRurant vzw en het Streekplatform Kempen dagen u uit om samen met hen de open ruimte in de Kempen te koesteren en te versterken. Andere streken met een Open Ruimte Platform in de steigers? Laat van u horen!
 
Op dinsdag 3 maart 2020 organiseren we een
evaluatie-en doorkijkmoment.

Hopelijk kunnen we dan een nieuw programma lanceren! Blijf op de hoogte van deze trajecten, maar ook de programma-verkenningen Water+Land+Schap, Voedsellandschappen en Luwte-Oases via deze save-the-date nieuwsbrief. In de volgende twee nieuwsbrieven in de aanloop naar 3 maart krijgen jullie nog meer special features, interessante projecten en leuke open ruimte nieuwtjes! 

Tot dan!
Vriendelijke groeten,


Bram Vandemoortel, Joachim Declerck, Hans Leinfelder, Marjolijn Claeys, Yaëlle Jacobs, Ruth Kennivé & Lene De Vrieze,
Namens het Open Ruimte Platform.

Voor vragen, opmerkingen of — nog beter — inzendingen, kan u ons bereiken via:

info@openruimteplatform.org


Copyright © OpenRuimtePlatform, All rights reserved.
We beschikken over uw e-mailadres omdat we in het verleden met u samengewerkt hebben aan het Open Ruimte Platform. Als u niet langer de Nieuwsbrief wenst te ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven:
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
Twitter
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
openruimteplatform · Anspachlaan 65 · Brussel 1060 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp