Copy
Werkbrief Open Ruimte Platform                     View this email in your browser
Dankjewel!

Dankzij jullie bijdrage was het Open Ruimte Platform XL een succes. De aanwezigheid van meer dan 150 deelnemers bewijst dat het Open Ruimte Platform werkelijk een gezamenlijk project geworden is, gedragen door een groeiende community van ondernemende mensen. We loodsen jullie graag door de dag aan de hand van een aantal opmerkelijke quotes. 


Wil je er graag helemaal terug induiken, dan hebben we voor jullie een uitgebreid verslag van de verschillende sessies opgemaakt dat je hier kan raadplegen. 

Bijkomende vragen? Mail dan naar info@openruimteplatform.org
"Wat het Open Ruimte platform doet is nauw verbonden met waar de minister wil op inzetten: meer resultaten, sneller resultaten en grote maatschappelijke betrokkenheid" - Maarten Hens, Adjunct-kabinetchef Omgeving
"We dragen ORP een warm hart toe, maar we mogen er niet door in slaap gewiegd worden. We moeten erover waken dat - terwijl we timmeren aan acties binnen het ORP - de achterdeur niet openstaat en er via andere wegen dagelijks nog veel hectares open ruimte ingenomen worden."
- Saartje Degelin, Directeur belangenbehartiging Boerenbond
"We denken bij innovatie direct aan technologie, maar hier bij Water+Land+Schap gaat het over de O van Ondernemerschap. We kunnen goeie schema's bedenken, plannen maken, maar ondernemend gedrag is essentieel op alle niveaus."
- Bernard De Potter, leidend ambtenaar VMM
"Er is een discrepantie tussen jonge, alternatieve boeren die geen grond kunnen aankopen en het grote aantal oudere boeren die stoppen. Moeten we hier als stad zelf een rol in gaan spelen? En kunnen we nieuwe vormen van eigenaarschap alsook nieuwe financieringsmodellen bedenken?"
- Kathy Belpaeme, projectcoördinator Foodshift 2030 stad Oostende
"Er schort iets aan de visie die duurzame verstedelijking enkel in termen van de compacte stad weet te denken. In dergelijke visie is de open ruimte op zijn best als ze leeg is. Bij mensvrije natuur kunnen we ons nog iets voorstellen. Maar is de leegte niet net het probleem van ons platteland? Zijn we niet aan een herbevolking van het platteland toe, maar dan met boeren in plaats van stedelingen. Met bodemzorgers, met stewards van de biodiversiteit; met bewoners die iets om de bio-productieve ruimte geven."
- Professor Michiel Dehaene, UGent

"De impact van de 44 lopende proeftuinen is in de eerste plaats kwalitatief, niet kwantitatief. De dagelijkse verharding verloopt honderden keren sneller dan de ontharding via de proeftuinen. Om de kwantitatieve BRV-doelstellingen rond ruimtebeslag en ontharding te beha­len moet op andere wijze een versnelling hoger worden geschakeld en een multiplicatoreffect worden bereikt. Het Onthardingsprogramma Op(en)ruimen wil die versnelling hoger schakelen."
- An Rekkers, Departement Omgeving

WERKSESSIE GRONDZAKEN:
"Vlaanderen is heel contradictorisch. We hebben een enorme gedetailleerde bodemkaart, met 2 boringen per hectare, maar tegelijk wordt Vlaanderen beschouwd als één bak substraat."

Bas Van der Veken, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
WERKSESSIE LUWTEOASES:
"Vanuit heel veel hoeken zijn er wensen of verwachtingen voor de openbare ruimte. Het is moeilijk om hierin ruimte te claimen voor luwte. Sport, mobiliteit, handel, etc. winnen vaak. We hebben meer kennis en objectieve criteria nodig die helpen onderbouwen waarom op een bepaalde plek luwte prioritair is."

- Heijke Rombouts, beleidsmedewerker milieu en klimaat stad Gent
FORUM VOEDSEL+LAND+SCHAP:
"De facilitatie van een Voedsel+Land+Schap moet gebeuren op maat van de lokale coalitie. Dat begint bij een neutrale makelaar die de coalitie kan samenbrengen, gaat over in een lerend netwerk en pas dan, als het intern niet kan opgelost worden, dan pas moeten we nadenken in de ondersteuning in businessmodellen en transities"

- Wim Poelmans, Rurant
KRAAMKAMER ENERGIE & KLIMAAT
"De vraag kan dus ook gesteld worden of onze open ruimte wel geschikt is voor het halen van de doelstellingen rond de energietransitie? En wat is leidend, het vraagstuk rond energie of dat rond open ruimte?"

- Ruben Baetens, 3E
Platform wordt Beweging wordt Werken.

De derde publicatie is een logboek. Het kijkt terug op het gelopen parcours en bundelt werkmateriaal van de verschillende lopende programma's.

Heb je geen exemplaar kunnen bemachtigen, dan kan je hier de online versie raadplegen.
Het Open Ruimte Platform XL wordt georganiseerd in samenwerking met:
  • WATER+LAND+SCHAP met de VLM, VMM, ILVO, Departement Omgeving, Departement Landbouw & Visserij, VITO, VLAKWA en ANB
  • VOEDSEL+LAND+SCHAP met de VLM, ILVO, Departement Landbouw & Visserij, Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester
  • GRONDZAKEN met OVAM, Departement Omgeving, VLM, ILVO, INBO, ANB, Departement Landbouw & Visserij, Agentschap Onroerend Erfgoed en VITO
  • LUWTE-OASES met Departement Omgeving, Agentschap Zorg en Gezondheid, VLM, ANB en de Regionale Landschappen
  • OP(EN)RUIMEN met Departement Omgeving, VLM, Team Vlaams Bouwmeetser, VRP en VMM 
ondersteund door Voorland, Hans Leinfelder en Architecture Workroom Brussels

Voor vragen, opmerkingen of — nog beter — inzendingen, kan u ons bereiken via:

info@openruimteplatform.org


Copyright © OpenRuimtePlatform, All rights reserved.
We beschikken over uw e-mailadres omdat we in het verleden met u samengewerkt hebben aan het Open Ruimte Platform. Als u niet langer de Nieuwsbrief wenst te ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven:
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
Twitter
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
openruimteplatform · Anspachlaan 65 · Brussel 1060 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp