Copy
Werkbrief November 2019                                      View this email in your browser
Het Open Ruimte Platform - Stand van Zaken - Save the Date voor dinsdag 3 maart 2020

 
...organiseert op dinsdag 3 maart 2020
een evaluatie- en doorkijkmoment


... waarop we hopelijk ook een nieuw programma kunnen lanceren! Blijf op de hoogte van de voortgang van elk traject, volg special features, interessante projecten en inhoudelijke discussies door u in te schrijven op deze maandelijkse save-the-date werkbrief.

Beste,

 
Een aantal maanden geleden werden uw ervaringen met landschapsontwikkeling, bodemregeneratie, landbouw, ontsnippering, circulair beheer, groenblauwe dooradering, biodiversiteitsverhoging, droogtebestrijding, waterbuffering, hittestressmaatregelen, luchtkwaliteitsinitiatieven tot bedrijfsinnovatie met tal van andere actoren gedeeld in het Open Ruimte Platform!

Via werktafels in uw provincie, via thematische tafels en een conferentie in Brussel, via telefoongesprekken, e-mails, artikels, eerste programmateam-meetings, intensieve werksessies, interviews en terreinbezoeken, werden verhalen uit de open ruimte omgevormd tot gedeelde operationele strategieën voor de toekomst.

Wij willen u daar in de eerste plaats van harte voor bedanken!

Want dankzij uw inbreng…
 
…kon het programma Water+Land+Schap worden opgestart. Veertien lokale coalities, verspreid over Vlaanderen, steken volgende maand met de steun van de VLM, de VMM, het Departement Omgeving, Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VITO, Vlakwa en AWB de eerste schop in de grond! Lees zeker ook het persbericht van 30 september, wanneer het programma tijdens de Demerdag werd voorgesteld.
...vormde de werking van Water+Land+Schap ook de basis voor de lancering van specifieke Proeftuinen Droogte. Deze zet in op droogtemaatregelen bij minstens drie samenwerkende bedrijven. Het Water+Land+Schap Programmateam gaat ook hier, onder leiding van de VMM, verder aan de slag, aangevuld met het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en Partnerschappen met Besturen en Maatschappij van het Departement Omgeving.
 
…verkennen we momenteel een programma ‘Voedsellandschappen’! Het ILVO, VLM, het Departement Landbouw en Visserij, het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester vertrekken vanuit de inzichten uit de Pilootprojecten Productief Landschap, de studie over Europese Stedelijke Landbouwparken, de Lokale Voedselstrategieën en enorm veel beloftevolle lokale projecten in tal van gemeenten om samen aan de slag te gaan op het terrein!"Voedsel in een stedelijke omgeving is geen louter bestemmings-vraagstuk. Voedselprojecten komen alleen van de grond, als een voedselregisseur de tijd en de ruimte krijgt om actief aan open ruimte projecten en hun voedselverhaal te sleutelen."
…vinden we rust in onze steeds densere woonomgeving door het programma Luwte-Oases. Kernversterking zorgt voor een hogere concentratie van menselijke activiteit, met meer risico op drukte, lawaaioverlast, geurhinder en andere prikkels die als onaangenaam worden ervaren. Tegelijkertijd neemt het aantal depressies in Vlaanderen toe, en worden mentaal welbevinden en gezondheid steeds explicieter gekoppeld aan ruimtelijke kwaliteit, of breder, omgevingskwaliteit. Er is in toenemende mate nood aan plekken voor rust, bezinning en onthaasting!
"Als een Vlaming iets heel goed vindt, geeft hij 7 op 10. Stilte krijgt gemiddeld 8 op 10 en heel vaak zelfs 10 op 10"
— Onderzoeksbureau Indiville 

In de aanloop van de Dag van de Stilte maakte VRT NWS een uitgebreide artikelenreeks over stilte en luwte. Ontdek onder andere hier welk stilte-profiel u hebt!
 
…is de beweging rond open ruimte nog nooit zo groot geweest. Ruim 150 organisaties en meer dan 400 individuele actoren hebben de afgelopen 5 jaar actief mee gesleuteld aan het Open Ruimte Platform. 
 
We brengen jullie graag terug samen!
 
 
Op dinsdag 3 maart 2020 organiseren we
een evaluatie- en doorkijkmoment
.

Hopelijk kunnen we dan opnieuw een programma lanceren! Blijf op de hoogte van deze trajecten, maar ook de programma-verkenningen Grondzaken en Op(en)ruimen, volg special features, interessante projecten en inhoudelijke discussies door u in te schrijven op deze maandelijkse save-the-date werkbrief.

Tot dan!
Vriendelijke groeten,


Bram Vandemoortel, Joachim Declerck, Hans Leinfelder, Marjolijn Claeys & Lene De Vrieze,
Namens het Open Ruimte Platform.

Voor vragen, opmerkingen of — nog beter — inzendingen, kan u ons bereiken via:

info@openruimteplatform.org


Copyright © OpenRuimtePlatform, All rights reserved.
We beschikken over uw e-mailadres omdat we in het verleden met u samengewerkt hebben aan het Open Ruimte Platform. Als u niet langer de Nieuwsbrief wenst te ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven:
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
Twitter
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
openruimteplatform · Anspachlaan 65 · Brussel 1060 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp