Copy
Bekijk deze email in uw browser

 

Diensten

 

Zondag 25 september

09:00 uur Vroegdienst

Voorganger: ds. Katinka Broos
 

10:30 uur Hoofddienst Laurenspastoraat – Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Harold Schorren.
Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker.
Organist: Hayo Boerema.
De dienst is ook vanaf thuis te volgen via ons youtube kanaal. De orde van dienst is te downloaden via deze pagina
 

19:00 uur Vespers Maaskant / Open Grenzen

‘Impressies van de camino’, met Ko Joosse
 

Dinsdag 27 september

12:15 uur Alledagkerk

Voorganger: ds. René van Loon
Organist: dhr. Jan van Dijk
 

Vrijdag 30 september 

12:30 uur Gebed voor vrede en verzoening

We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede.

 

Berichten

Bij deze zondag

 

Hoofddienst Laurenspastoraat Schrift & Tafel

Schrift & Tafel en bediening van de heilige Doop
 
In deze feestelijke dienst wordt Nina Adriana van Meijeren gedoopt, dochter van Neline en Maarten van Meijeren – van Kralingen. Wanneer wij onze kinderen dopen speelt daarin verwondering en dankbaarheid mee. Het kostbare wat wij in handen krijgen, geven we in de doop ook in zekere zin terug aan de Ene. Wij verbinden het leven van ons kind met de Naam van de Eeuwige en zijn toekomst. Daarin uiten wij ook volop onze liefde: we wensen dat onze kinderen deel krijgen aan een nieuwe wereld van vrijheid en vreugde.
Wanneer in ons midden wordt gedoopt, gedenken we ook ons eigen doop. In die doop zijn we ook deel geworden van het lichaam van Christus. We zijn als het ware zijn handen en voeten in deze wereld. Steeds opnieuw gedenken we dat, om die doop van weleer telkens te beamen, telkens te kiezen voor de weg die we gaan.
 
We lezen Amos 6:1-10 en Lucas 16:19-31. In Amos horen we een aanklacht tegen de leiders van het volk, de ‘zorgelozen’ en de ‘argelozen’. Hun onbeperkte genotszucht staat in schril contrast met het volk dat ten onder gaat. In Lucas komen we een naamloze rijke tegen die ook geen oog heeft voor het lijden van de ander, de bedelaar aan zijn poort. Deze bedelaar heeft wel een naam: Lazarus, dat is ‘God is mijn hulp’. De antwoordpsalm is Psalm 146c: 1, 5, 6 en 7.


 
De introïtus is Psalm 78: 1, 2 en 3. Het ordinarium (kyrie en gloria, sanctus en benedictus, agnus dei) is de eenstemmige mis van Willem Vogel, met tekst van Sutze de Vries. Het loflied na de doop is het prachtige ‘O Here God, - ons liefst verlangen’, Lied 778. Na de preek zingen we Lied 718. Als Tafelmuziek zingt de cantorij het Agnus Dei Missa Brevis, G.P. da Palestrina. Ons slotlied is Lied 974: 1, 2 en 5.
 

Aanstaande zondag is het weer Vier de zondag!


Ook in het nieuwe seizoen blijven op de vierde zondag van de maand de deuren van de kerk tot 14 uur open om, in ontmoeting en gesprek, te vieren dat we een gemeente zijn: Vier de zondag!

Waar kan een gesprek beter plaatsvinden dan aan tafel? Komende zondag, 25 september, dekken we weer de tafels voor een koffielunch, aansluitend aan de hoofddienst van 10.30 uur. Voor de kinderen zijn er extra lekkere hapjes.

Deze dag, waarop Nina van Meijeren gedoopt wordt, is het thema ‘de doop’. Na de lunch bekijken we de doopvont van nabij en gaan we met elkaar in gesprek. Wat wilde de kunstenaar, Hans Petri, met zijn ontwerp zeggen? Heeft de doop betekenis voor jou en herken je dat in deze doopvont? Waar komen de rituelen rond de doop vandaan en spreken die je aan? De kinderen hebben ondertussen hun eigen activiteit.

Iedereen, ook gasten, van harte uitgenodigd!
 

Brieven schrijven voor Amnesty

Ook deze zondag is er weer de mogelijkheid om na de dienst brieven te tekenen voor de acties van Amnesty International. Er zijn weer drie brieven en u kunt ze vinden aan de tafel van Amnesty bij de kaars met het prikkeldraad. Daar is ook een Nederlandse vertaling van de brieven in te zien. Wij vragen een bijdrage in de portokosten van € 2,-.
 

Jamshid Sharmahd kan de doodstraf krijgen
De Duits-Iraanse politiek activist Jamshid Sharmahd kan in Iran de doodstraf krijgen na een uiterst oneerlijk proces. Wij schrijven via de Ambassadeur van Iran bij de EU een brief aan het hoofd van de rechtelijke macht in dat land om het lot en de verblijfplaats van Jamshid Sharmahd bekend te maken en hem in het licht van zijn willekeurige detentie onmiddellijk vrij te laten. Meer informatie.
 

Guantánamo moet dicht

Toffiq al-Bihani en 35 andere mannen zitten soms meer dan 20 jaar in de Amerikaanse militaire gevangenis Guantánamo Bay. Wij schrijven een brief aan aan de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Wij roepen hem op om Toffiq al-Bihani en alle andere gevangenen uit Guantánamo Bay weg te halen en de gevangenis te sluiten. Meer informatie


Celstaf voor Marokkaanse onderzoeksjournalist
De Marokkaanse kritische onderzoeksjournalist Omar Radi kreeg in maart 2022 in hoger beroep te horen dat zijn celstraf van 6 jaar blijft staan. Wij schrijven een brief aan de minister van Justitie van Marokko en roepen hem op Radi’s veroordeling vanwege spionage te vernietigen. De aanklacht van verkrachting moet in een eerlijk proces worden onderzocht. Meer informatie
 

Uit de gemeente

 

Opvang vluchtelingen

Het platform ‘Rotterdam verwelkomt vluchtelingen’ heeft een manifest opgesteld waarin het gemeentebestuur wordt opgeroepen om het maximumaantal van 500 asielzoekers, dat in het coalitieakkoord is vastgelegd, los te laten. Inmiddels hebben 167 organisaties het manifest ondertekend en verlangen een ruimhartiger beleid.
Donderdag 15 december hebben we het manifest 'We maken plek' aangeboden aan de wethouder. Op woensdag 21 september aan de Rotterdamse Raad. Bij de raadscommissie waren vijf insprekers met indringende oproepen aan de raad. Ik mocht er als voorzitter van het Convent van Kerken spreken. We hopen op resultaat. Zoals iemand het zo goed zei: we hebben geen vluchtelingencrisis, maar een opvangcrisis dan wel beleidscrisis.
Ds. Harold Schorren

Lees de inspraakreactie hier terug.
 

Zingen met Wiecher


Woensdag 5 (!) en zondag 9 oktober

Op woensdag 5 oktober bent u en jij van harte welkom om mee te repeteren en te zingen in het ad hoc-koor van onze cantor Wiecher Mandemaker. We waren er vanuit gegaan dat repeteren op zaterdagmorgen mogelijk zou zijn. Helaas moeten we dus uitwijken naar een ander moment, en wel naar woensdag 5 oktober. De repetitie is van 19.00 – 22.00 uur in gebouw De Heuvel, Grotekerkplein 5.
Op zondag 9 oktober zal het ingestudeerde dan gezongen worden in de hoofddienst (10.30 uur) van het Laurenspastoraat.
Wilt u meezingen, dan kunt u zich opgeven bij Monique de Jong: monique@laurenspastoraat.nl
Zo mogelijk ook even aangeven of u sopraan, alt, tenor of bas bent, of beschikt over 6 octaven.
 

Busreis


Op woensdag 26 oktober gaan we met de bus naar Tilburg. We bezoeken het Textielmuseum en één van de drie kloosters die de stad rijk is. We vertrekken om 9.00 uur en hopen 17.30 uur weer terug te zijn. Elles van Vegchel, directeur van de Laurenskerk, gaat ook mee. Zij heeft hiervoor in het Textielmuseum gewerkt.
De kosten van deze dag bedragen € 55,- per persoon, dat is inclusief koffie en lunch. Wel willen we vragen of iedereen die een museumjaarkaart heeft, deze wil meenemen. Voor wie de kosten te hoog zijn, kan er zeker wat geregeld worden. Meld het gewoon aan mij.
U kunt zich nu al opgeven via info@laurenspastoraat.nl 
Ds. Harold Schorren
 

Namen voor Allerheiligen


Op 30 oktober a. s. wordt om 19.00u. de Allerheiligenviering gehouden.  
In deze viering van Schrift & Tafel zullen overledenen van het voorbije jaar worden herdacht. Ds. Harold Schorren, Laurenspastor, zal in deze dienst voorgaan. 
Indien u namen van dierbaren genoemd wilt hebben, dan kunt u die via monique@laurenspastoraat.nl  vóór 23 oktober doorgeven.  
Wilt u daarbij s. v. p. de volledige naam van de overledene en de overlijdensdatum aangeven. Tevens vragen wij u te vermelden met hoeveel personen u de viering zal bijwonen. 

Op de agenda

 

Vredesweek 2022

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.
 
Vrijdag 23 september: 17.00 potluck-maaltijd met gesprek in Citykerk ‘t Steiger
Graag aanmelden bij Truida Lokhorst: mf1@xs4all.nl
Het is de bedoeling dat iedereen iets te eten mee neemt en we alle gerechten met elkaar delen. Tijdens de maaltijd gaan wij met elkaar in gesprek over het thema ‘Vrede is de weg’.
De maaltijd is open voor iedereen die mee wil doen dus wees ruimhartig in uw uitnodiging!
 
Zondag 25 september; 15.00 - 17.30 uur; Hildegardiskerk (Hildegardisstraat 50, Rotterdam)
Benedictijnse Vredeswandeling 2022
De Hildegardiskerk in het Oude Noorden, zal een Benedictijnse vredeswandeling gaan verzorgen. Wij gaan een wandeltocht houden waarbij de deelnemers twee aan twee worden ingedeeld om met elkaar op een waarachtige manier in gesprek te gaan over allerlei vraagstukken omtrent innerlijke en uiterlijke vrede, geloof en samenleving.
We willen op een ontspannen manier met elkaar spreken, niet tegenover elkaar zittend, maar juist samen wandelend naast elkaar, zonder goede of foute antwoorden. En laten we niet vergeten dat juist in de dialoog we onszelf het beste leren kennen.
Deze activiteit is bestemd voor iedereen die het leuk zou vinden om de beentjes te strekken en lekker in de buitenlucht te kunnen zijn om een wandeling te gaan maken in een rustig tempo en het gesprek aan te gaan. Na afloop komen we nog even samen en drinken we nog wat. Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat de route ook begaanbaar is voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat:
telefoonnummer: 010 4660792;
email: franciscusenclara@gmail.com
 

Zondag 25 september: Impressies van de camino


Zondag 25 september zal Ko Joosse in onze Vesper om 19.00 uur in de Laurenskerk verslag doen van zijn reis vanuit Rotterdam naar Santiago de Compostella. In drie delen, omlijst door lezingen, zang en orgelspel, neemt hij ons mee naar het wezen van pelgrimeren: vertrekken, loslaten, op weg gaan en in den vreemde verkeren. Hij voert ons mee langs thema’s als beproefd worden, schepping, schoonheid, gastvrijheid en verbondenheid. Het derde deel van zijn reisverslag gaat over stilte, bidden, aankomen op de bestemming, vreugde en voldoening en terugkeren naar huis.

We zijn blij dat Ko met zijn verhaal onze serie vespers over vertrek en aankomst in Rotterdam wil starten. Een boeiend verhaal voor iedereen die ooit ook een dergelijke reis heeft gemaakt (het feest van herkenning?) dan wel die overweegt. We hopen op een grote opkomst!
 
(bron: nieuwsbrief Maaskant / Open Grenzen)
 

Terugkijken

 

Hoofddienst Maaskant Open Grenzen

Kijk de dienst van afgelopen zondag hier terug

Tot slot

Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij ds. Harold Schorren (telefoon: 06-15195149 of mail: predikant@laurenspastoraat.nl) of  bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904. 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2022 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp