Copy
Bekijk deze email in uw browser

Vieringen

Zondag 17 oktober

9:00u Vroegdienst
Voorganger: ds. Jaap Koning

Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden.

10:30u Dienst Maaskant Open Grenzen
Voorganger: ds. Bernard van Verschuer

Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden, wel vindt er een registratie plaats bij de ingang van de kerk. De dienst wordt ook gestreamd via het Youtube-kanaal van Kerken in de Laurens.

19:00u Cantatedienst
Voorganger: ds. Bernard van Verschuer

Bach / Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 180
Sweelinck / Psalm 119

Laurenscantorij & Laurensorkest
Wiecher Mandemaker – dirigent
Hayo Boerema – orgel
Lauren Armishaw – sopraan
Annette Vermeulen – alt
Adrian Fernandes – tenor
Johan Vermeer – bas

Wij verzoeken u thuis blijven bij klachten en tevens 1,5 m afstand te houden.
Aanmelden voor deze dienst via laurensvocaal.nl.


Dinsdag 19 oktober

12:15u Alledagkerk
Voorganger: ds. Jan Manni


Vrijdag 22 oktober

12:30u Gebed voor vrede en verzoening
We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede. Entree via de kapel, het deurtje links van de hoofdingang van de Laurenskerk.

 

Aanpassingen op coronamaatregelen in half-elfdiensten

Naar aanleiding van het PKN-advies van eind september over de coronamaatregelen heeft de kerkenraad besloten tot de volgende veranderingen in en rond de hoofddiensten.
  • De registratie van de kerkgangers vervalt.
  • Het koffiedrinken na de dienst is nog steeds zoveel mogelijk buiten, maar met het naderende winterseizoen zullen we steeds vaker binnen koffie drinken.
  • We stellen weer liedboeken en ordinaria beschikbaar. Net zoals de orden van dienst liggen ze op een tafel klaar.
Wat blijft: we houden gepaste afstand en blijven thuis bij klachten die op corona kunnen wijzen.
 

KOFFIE-CAFÉ

We nodigen u van harte uit voor het KOFFIE-CAFÉ op dinsdag 19 oktober van 10.00-12.00 uur in Gebouw De Heuvel, Grotekerkplein 5 (schuin tegenover de Laurenskerk, ingang aan de zijkant).

Iedereen is welkom. De nadruk ligt op ontmoeting, gezelligheid, een praatje. Iedere keer is er een korte bijdrage van muziek, beelden of een verhaal. Voor wie wil, is er ter afsluiting een kleine lunch.

Deze keer is organist Hayo Boerema onze gast. Hij zal ons vertellen over de orgels van de Laurenskerk en over de sportieve actie die hij onderneemt voor het onderhoud van het grote orgel.

Iedere 3e dinsdag van de maand is het Koffie-Café in Gebouw De Heuvel. De eindtijd van 12.00 uur is gekozen om bezoekers de gelegenheid te geven naar de Alledagkerk in de Laurenskerk te gaan (12.15-12.40 uur). Iedere dinsdag is deze dienst. Voorgangers uit de breedte van de kerken verzorgen deze. En voor wie niet ter kerke gaat, is er altijd nog de markt op de Binnenrotte.

Ds. Harold Schorren


 

Bijbelstudie

De Avond-Bijbelgroep komt op woensdag 20 september om 20.00 uur weer bij elkaar in het kantoor van de Laurenskerk. We gaan ons dan buigen over de teksten die op het alternatieve rooster staan voor zondag 24 oktober. Dit zijn:
  • Jeremia 28:1-17
  • 1 Johannes 5:10-21
  • Johannes 8:37-47
Meedoen is simpel. Lees de teksten en schrijf op wat ze bij u oproepen. Wat raakt u positief of waar haakt u af? Ideeën, vragen, gedachten…. Die zullen we met elkaar op de studieavond bespreken. Bent u niet in de gelegenheid te komen, mag u uw bevindingen en vragen ook mailen: predikant@laurenspastoraat.nl

Ds Harold Schorren

 

Kliederkerk

Op zondag 24 oktober is er weer Kliederkerk van 15.30 – 16.30 uur. Centraal staat het mooie verhaal van Ruth. We zullen samen ontdekken, samen vieren en samen eten.

Jong en oud zijn van harte welkom. Zet het alvast in je agenda!

 

Hervormingsdaglezing 2021

Zaterdag 30 oktober (15.00-17.00 uur) verzorgt de kerkenraad van de Lutherse gemeente Rotterdam de Hervormingsdaglezing 2021.

De oktobermaand is in Nederland ook de maand van de geschiedenis en heeft in 2021 als thema: Aan het werk.

Inmiddels is het ook 501 jaar geleden dat van Luthers hand een werkje verscheen: Von den Guten Wercken.

Bovenstaande gegevens zijn een mooi vertrekpunt om bij deze Hervormingsdaglezing bewust van te zijn, zeker als we het hebben over kerkelijk geïnspireerd werk (in de breedste zin van het woord). Momenteel zijn diverse projecten gaande waarin studie gedaan wordt naar lutheranen, die werkzaam bleken te zijn namens families, in hun lutherse netwerk of voor de plaatselijke diaconie.

Bij deze (zelf-)aanmoediging Aan het werk worden bij wijze van voorbeelden personen uit de Nederlandse lutherse geschiedenis toegelicht. Om niet alleen historische voorbeelden te geven is er ook een bijdrage namens het Luthers genootschap met een eigen voorbeeld.

U kunt zich opgeven bij Sharon Winklaar via sharonwinklaar-007@hotmail.com.

 

De Pauluskerk op bezoek in de Laurenskerk

Fotograaf Peter van Beek portretteert bezoekers van de Pauluskerk. Mensen die vast zitten in het systeem, vaak in een uitzichtloze situatie. Door alles wat zij hebben meegemaakt dragen zij een schat aan wijsheid, levenservaring en veerkracht met zich mee. Met deze foto's vertellen ze een deel van hun verhaal, en laten ze hun dromen, passies en verlangens zien.

Een aantal bezoekers wilde dolgraag in de mooie, historische Laurenskerk geportretteerd worden. Op dinsdagmiddag 12 oktober is dat gebeurd, onder de bezielende leiding van Thamar Kemperman van de Pauluskerk. En met dank aan fotograaf Peter van Beek en aan de Stichting Laurenskerk voor het ter beschikking stellen van de kerk tijdens deze fotosessie.

Nieuwsgierig naar de foto's? Deze komen binnenkort op de website van de Pauluskerk. 

Lezing ds. Harold Schorren

Op uitnodiging van de commissie Vorming en Toerusting van de wijkgemeente Prinsekerk was Harold Schorren 13 oktober te gast in de Prinsekerk. Onderwerp van gesprek was het boekje “De liturgie van het alledaagse” van Tish Warren, priester in de Anglicaanse Kerk in Noord Amerika.

De gewone routines als het eerste kopje koffie van de dag, het bed opmaken, tanden poetsen, beschouwt zij als liturgie: als kleine praktijken en gewoontes, die ons vormen en die ons op een verrassende manier bewust kunnen maken van Gods aanwezigheid of ons leven kunnen heiligen.

Harold legde allereerst uit, hoe het Laurenspastoraat de liturgie vorm geeft in onze hoofddiensten en dat werd afgezet tegen de liturgische gewoonten van de Prinsekerk en b.v. BM4 (het wijkpastoraat Rotterdam West), waar Katinka Broos werkzaam is als predikant. We kennen Katinka uit onze vroegdiensten. De verschillen zijn groot en dus aanleiding voor vragen over en weer en op een aantal punten werd dieper ingegaan op specifieke onderdelen in de liturgie. Daarnaast gaven Harold en Katinka een toelichting op bovengenoemd boekje. Al met al een interessant gesprek en samenzijn in de Kapel van de Prinsekerk met een gastvrije ontvangst met koffie en koek.

Cor van den Hoek

 

Tot slot

Ter indamming van het coronavirus zijn door het RIVM en de PKN-maatregelen genomen m.b.t. de inrichting van kerk en eredienst. Wij voldoen uiteraard aan deze adviezen. Als u suggesties heeft, stuur ze aan de scriba van de kerkenraad via scriba@laurenspastoraat.nl.

Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij ds. Harold Schorren (telefoon: 06-15195149 of mail: predikant@laurenspastoraat.nl) of  bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904.
U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2021 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp