Copy
Bekijk deze email in uw browser

Vieringen

 .

Zondag 4 juli

09:00 uur Vroegdienst

Voorganger: ds. Bert Kuipers
Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden.

10:30 uur Hoofddienst Maaskant Open Grenzen

Voorganger: ds. Bernard van Verschuer
 .
Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden, wel vindt er een registratie plaats bij de ingang van de kerk. De dienst is ook vanaf thuis te volgen via ons youtube kanaal. De orde van dienst is te downloaden via deze pagina

17:00 uur Middagdienst De Samaritaan

Voorganger: ds. A. de Fijter
Meer informatie, ook over aanmelden en de livestream vindt u hier
 .

Dinsdag 6 juli

12:15 uur Alledagkerk

Voorganger: ds. Harold Schorren
Organist: dhr. Jan Teeuw
Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden.
 .

Vrijdag 9 juli

12:30 uur Gebed voor vrede en verzoening.
We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede.
.
Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden.
.
Voor alle vieringen geldt: u wordt verzocht om binnen de kerk anderhalve meter afstand te bewaren en niet te komen bij verkoudheidsklachten.
.
-------------------
.

Berichten

 .

Er was weer koffie!

Nog niet in de kerk, maar buiten. Met zelf meegebrachte thermosflessen koffie, bekertjes en koekjes, hielden we toch een spontane 'koffie na de dienst'. Lekker in het zonnetje. Volgende eredienst weer?


.

De Kapel

Een plekje in de Laurenkerk voor bezinning, een goed gesprek of een luisterend oor.

In november 2020 bedacht het Laurensonthaal een oplossing voor mensen, die vanwege de pandemie de Laurenskerk zelf niet konden bezoeken. Er was een plek in de kerk, die van buitenaf bereikbaar was en toch kon worden afgezonderd van de rest van het gebouw. Dit werd “onze” kapel.
.
.
Bezoekers konden hier van dinsdag tot en met zaterdag tussen 11:00 uur en 14:00 uur binnenkomen voor een moment van bezinning, een kaarsje branden, een goed gesprek of alleen maar een luisterend oor.
.
Er bleek behoefte aan te zijn. Het aantal bezoekers liep op van 125 in November 2020 tot een uitschieter in mei 2021 van 733! Favoriete dagen bleken de zaterdagen, waarop naast de “vaste” bezoekers, veel toeristen hun weg wisten te vinden. Soms voor meer informatie over het gebouw, soms voor vragen over de kerkdiensten en af en toe ook voor een goed gesprek. Er waren Rotterdammers, die nog nooit binnen waren geweest en het was leuk om te zien hoe kinderen op het grote hoge gebouw reageerden.
.
Aarzelend begonnen met een paar vrijwilligers, heeft de Kapel nu de beschikking over 16 mannen en vrouwen die bij toerbeurt de Kapel bemensen. Het was niet altijd even fijn voor de vrijwilligers. In de wintermaanden speelde kou geen leuke rol en in het voorjaar werden de “bewoners” geteisterd door harde wind en tocht, waarbij soms zelfs de kaarsen uitwaaiden.
.

.
Centraal in de Kapel blijft de tafel met de bijbel, het kruis en de brandende kaarsen. Voor geïnteresseerden is er voldoende informatiemateriaal voorhanden.
.
Op 24 juni jl. is de Kapel opnieuw ingericht; hij is nu ruimer en logischer opgezet met toch voldoende ruimte voor enige afzondering als dat nodig mocht zijn. De kaarsenbak is nog gemakkelijker bereikbaar vanuit de kerk.
.
De Kapel blijft open, vòòr de “betaalmuur” van de Laurenskerk!
U bent van harte welkom!
.
Elisabeth Poot en Wim Steenbrink
.

Actie voor het detentiecentrum Zestienhoven

In onze stad Rotterdam staat een centrum waar mensen zonder verblijfstatus worden ingesloten  in afwachting van  hun uitzetting naar het moederland.
.
Op de eerste zondag van de maand wordt er een wake gehouden.  Vanuit Samen 010 wordt deze bijeenkomst georganiseerd. Binnen Het Steiger zijn deze bijeenkomsten al lang bekend.
.
Bij ons is gevraagd voor alle ingeslotenen kleding te verzamelen. Het gaat om herenkleding: broeken (maten small en medium), spijkerbroeken, joggingbroeken, T-shirts. U kunt alle kleding afgeven bij Het Steiger, Hang 18, voor en na de zondagviering (9.00 – 11.30 uur). Wij zorgen dat deze kleding bij de juiste mensen aan komt.
.
Namens alle ingeslotenen en de geestelijk verzorgers van het centrum: Hartelijk dank voor uw medewerking!
.

Rectificatie

In de vorige nieuwsbrief stond abusievelijk vermeld dat Bianca Cijntje en Virgil Berkleef trouwen op 20 september, maar dat is 30 september. Hieronder nogmaals het volledige bericht, met de juiste datum.
.
Op 30 september a.s. zullen Bianca Cijntje en Virgil Berkleef in het huwelijk treden. In een van de voorbereidende gesprekken kwam de term ‘jumping the broom’ ter tafel, een ritueel dat uiteindelijk ook onderdeel zal zijn van de huwelijksliturgie van die dag. Het is een ritueel waarbij de gehuwden over een bezem springen. Waar precies de oorsprong ligt, is niet helemaal duidelijk. Maar het heeft ten tijde van de slavernij een bijzondere betekenis gekregen. Slaven konden niet officieel met elkaar trouwen. De oude traditie van de sprong over de bezem werd het ritueel waarmee geliefden zich toch aan elkaar verbonden.
.

Terugblik Alledagkerk 

In de Alledagkerk van dinsdag 29 juni verzorgde ds. Manni een overdenking over Psalm 25:1-10. In vers 3 valt te lezen “Zij die op U hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die U achteloos verraden”. Een tekst om een paar keer goed te lezen! Lees de overdenking hier terug.
.
Volgende week is er om 12.15 uur weer Alledagkerk. Voorganger is dan ds. Harold Schorren en organist is dhr. Jan Teeuw. Jan Teeuw keert na lange tijd terug in de Alledagkerk. (Na zijn ernstige blessure) 
U bent allen van harte welkom om samen te bidden en te zingen.
.

Terugkijken

Kijk de dienst van het Laurenspastoraat van afgelopen zondag hier terug.
 
--------------------
 

Tot slot

Ter indamming van het coronavirus zijn door het RIVM en de PKN-maatregelen genomen m.b.t. de inrichting van kerk en eredienst. Wij voldoen uiteraard aan deze adviezen. Vanwege de huidige situatie wordt er na de diensten nog geen koffie geschonken. Als u andere suggesties heeft, stuur ze aan ds. Harold Schorren mail predikant@laurenspastoraat.nl of aan de scriba van de kerkenraad via scriba@laurenspastoraat.nl
.
Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij ds. Harold Schorren (telefoon: 06-15195149 of mail: predikant@laurenspastoraat.nl) of  bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904. 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2021 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp