Copy
Bekijk deze email in uw browser
Vieringen

Zondag 21 augustus

09:00u Vroegdienst
Voorganger: dhr. Co Elshout

10:30u Hoofddienst Maaskant Open Grenzen
Voorganger: mevr. Karin de Schipper

17:00u Middagdienst de Samaritaan
Voorganger: ds. B.E. Weerd


Dinsdag 23 augustus

12:15u Alledagkerk
Voorganger: ds. René van Loon
Organist: Aad v/d Hoeven

U kunt de overdenking van deze week van mw. Joke van Rosmalen ook nog teruglezen door op deze link te klikken.


Vrijdag 26 augustus

12:30u Gebed voor vrede en verzoening
We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede.
Laurenspastoraat 50 jaar, "Zen op het Kerkplein"
26 augustus 2022 om 12:00u
Stadspodium op het Grote Kerkplein voor de Laurenskerk


Ter ere van het 50 jarige jubileum van het Laurenspastoraat maken we een ronde door de stad. Op zoek naar gezamenlijke dromen en waarden. Geïnspireerd raken door een preek, muziek of de stilte is voor het Laurenspastoraat niet vreemd. Ons laatste bezoek is dichtbij de kerk.

Wij zijn niet de enigen die wekelijks de snelheid van het leven willen ontsnappen. Op het grasveld van het Grote Kerkplein wordt elke vrijdag tijdens lunchtijd de pauzeknop ingeduwd in de vorm van meditatie. Wat beleeft men tijdens een uurtje meditatie? Is dat anders dan de stilte en beschouwing van een dienst? Ervaar het zelf door mee te doen aan een uur rust!

U kunt zich aanmelden voor 'Zen op het Kerkplein' via de mail: info@laurenspastoraat.nl. Graag zo spoedig mogelijk. Meedoen is gratis!

 

Rotterdams Kerkenvoetbaltoernooi

Op vrijdag 16 september (vanaf 19.00 uur) wordt voor de tweede keer het Rotterdams Kerkenvoetbaltoernooi georganiseerd. De eerste editie heeft een voetbalteam namens het Laurenspastoraat mee gedaan en het zou leuk zijn als we ook dit jaar weer een team kunnen afvaardigen. Een team bestaat uit zeven spelers (man, vrouw, jong en oud, alles door elkaar). De ervaring leert dat het fijn is om een aantal reserves te hebben, zodat je regelmatig kunt wisselen.

Naast het sportieve aspect en het kennismaken met gemeenteleden van andere kerken zijn er aan deze editie van het toernooi ook nog twee goede doelen gekoppeld: RotterdamRijker en noodhulp aan Oekraïne.

Wil je mee voetballen, meldt je dan uiterlijk 28 augustus aan bij Mark Kramer (markkramer.laurenspastoraat@xs4all.nl of 06-1505 4441).

We zoeken trouwens niet alleen voetballers, maar ook supporters. Dus zet vrijdagavond 16 september in je agenda en kom naar RCSV Zestienhoven aan de Van der Duijn van Maasdamweg 601 in Rotterdam!

 

Vacatures

Het college van kerkrentmeesters zoekt per 1 januari a.s. een nieuwe penningmeester. Het college van diakenen zoekt per 1 januari a.s. een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. Het zou mooi zijn als minimaal één van die drie posten door een Laurenspastorater zou worden vervuld.

Nou ja, "mooi" is daarbij niet eens het goede woord, "noodzakelijk" is het betere woord. Er gaat in beide colleges enorm veel geld om om al het kerkelijke werk in Rotterdam Centrum voort te zetten en het is ontzettend belangrijk dat daar voldoende bestuurskracht in gestoken wordt.

Indien u iemand weet van wie u vermoedt dat die voor één van deze functies geschikt zou kunnen zijn dan horen wij dat ontzettend graag van u.

Voor vragen over de vacature bij het college van kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met Marco Hoogerbrugge, marcohoogerbrugge1967@gmail.com.

Voor vragen over de vacatures bij het college van diakenen kunt u contact opnemen met Marcel van Hove, mhove@freeler.nl.

 

Tot slot

Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij ds. Harold Schorren (telefoon: 06-15195149 of mail: predikant@laurenspastoraat.nl) of bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904.
U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2022 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp