Copy
Bekijk deze email in uw browser
Vieringen

Zondag 18 september

09:00u Vroegdienst

Voorganger: ds. Wout van der Spek

10:30u Hoofddienst Maaskant Open Grenzen

Voorganger: ds. Helène Perfors

19:00u Cantatedienst

Voorganger: ds. Harold Schorren.

Bach / Was Gutt tut, das ist wohlgetan, BWV 99
Gjeilo / Ubi caritas


Laurenscantorij & Laurensorkest
Wiecher Mandemaker – dirigent
Hayo Boerema – orgel
Lauren Armishaw – sopraan
Elsbeth Gerritsen – alt
Adrian Fernandes – tenor
Samuel Wong – bas


Dinsdag 20 september

12:15u GEEN Alledagkerk

Vrijdag 23 september

12:30u Gebed voor vrede en verzoening

We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede.
Zondag 18 september
Cantatedienst, 19.00 uur

Laurensorkest en Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker zingen de cantate ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan‘ (BWV 99) van Johann Sebastian Bach. Daarnaast klinkt als een gebed het ‘Ubi caritas‘ van Ola Gjeilo. Hayo Boerema bespeelt het orgel.

De lezing is Matteüs 6:24-34. We zingen Psalm 122 en Lied 909 (Wat God doet, dat is welgedaan). Voorganger is ds. Harold Schorren.

 

Catechisatie

Op dinsdag 20 september is er een eerste catechisatie-avond voor de groep van 15-17 jaar. We komen samen in het kantoor van De Hofdame, naast de Laurenskerk (Grotekerkplein 101).

We beginnen om 19.30 uur.

We bieden voor het komende seizoen catechisaties aan voor drie leeftijdsgroepen; 12-14, 15-17 en 18+. En iedere groep komt dit seizoen 6 x bij elkaar, drie keer in het najaar en drie keer in het voorjaar. We sluiten het catecheseseizoen natuurlijk af met een leuke activiteit.

Catechisatie. Een moeilijk woord… het oorspronkelijke woord betekent ‘mondeling onderricht’. Dat klinkt natuurlijk erg schools. Wees niet bang, de dominee zal niet dicteren en zeker geen overhoringen geven. We willen samen leren en van elkaar leren door met elkaar in gesprek te gaan. Ja, we gaan het ook hebben over kerk, bijbel en geloof. En wat dat met jouw leven te maken heeft? En dat is spannender dan je misschien denkt.

De data zijn:
    • Groep 12-14 jaar: maandag 3 oktober, 7 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart
    • Groep 15-17 jaar: dinsdag 20 september, 1 november, 6 december, 17 januari, 14 februari, 14 maart
    • Groep 18+ :  donderdag 27 oktober, 24 november, 15 december, 26 januari, 23 februari, 23 maart

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, telefoon 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl


 

Avondmaalscatechese wordt verzet
Aan Tafel met kinderen

In ons jaarprogramma hebben we de Avondmaalscatechese voor kinderen en ouders gepland op woensdag 21 september. Helaas is de Laurenskerk die dag gesloten i.v.m. verhuurd. We zouden kunnen uitwijken naar een andere ruimte, maar we willen heel graag eindigen op het koor rond de Avondmaalstafel. Dat doet meer met de beleving.

We komen binnenkort met een nieuwe datumvoorstel. Wilt u op de hoogte gehouden worden? ds. Harold Schorren, telefoon 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl

 

Vier de zondag op 25 september

Ook in het nieuwe seizoen blijven op de vierde zondag van de maand de deuren van de kerk tot 14 uur open om, in ontmoeting en gesprek, te vieren dat we een gemeente zijn: Vier de zondag!

Waar kan een gesprek beter plaatsvinden dan aan tafel? Volgende week zondag, 25 september, dekken we weer de tafels voor een koffielunch, aansluitend aan de hoofddienst van 10.30 uur. Voor de kinderen zijn er extra lekkere hapjes.

Deze dag, waarop Nina van Meijeren gedoopt wordt, is het thema ‘de doop’. Na de lunch bekijken we de doopvont van nabij en gaan we met elkaar in gesprek. Wat wilde de kunstenaar, Hans Petri, met zijn ontwerp zeggen? Heeft de doop betekenis voor jou en herken je dat in deze doopvont? Waar komen de rituelen rond de doop vandaan en spreken die je aan? De kinderen hebben ondertussen hun eigen activiteit.

Iedereen, ook gasten, van harte uitgenodigd!


 

Kliederkerk

De kliederkerk gaat veranderen! We zullen niet meer maandelijks een middag-viering hebben, maar 1x per kwartaal. Data worden later bekend gemaakt.

In plaats van een eigen kliederkerkviering sluiten we aan bij 'vier de zondag'. De lunch wordt toegankelijker voor kinderen. En er zal na de lunch een passende activiteit zijn waar jong en oud aan kan meedoen.

25 september start deze opzet. Na de feestelijke dienst waarin Nina gedoopt zal worden en de bekende tafels met heerlijkheden, is er om 13.00 een ontmoeting rondom het thema van de doop.

Tot dan!


 

Zingen met Wiecher
Zaterdag 8 en zondag 9 oktober

Op zaterdag 8 oktober bent u en jij van harte welkom om mee te repeteren en te zingen in het ad hoc-koor van onze cantor Wiecher Mandemaker. De repetitie is in het koor van de Laurenskerk en begint om 10.00 uur.

Op zondag 9 oktober zal het ingestudeerde dan gezongen worden in de hoofddienst (10.30 uur) van het Laurenspastoraat.

Wilt u meezingen, dan kunt u zich opgeven bij Monique de Jong: monique@laurenspastoraat.nl

Zo mogelijk ook even aangeven of u sopraan, alt, tenor of bas bent, of beschikt over 6 octaven.

 

Busreis

Op woensdag 26 oktober gaan we met de bus naar Tilburg. We bezoeken het Textielmuseum en één van de drie kloosters die de stad rijk is. We vertrekken om 9.00 uur en hopen 17.30 uur weer terug te zijn. Elles van Vegchel, directeur van de Laurenskerk, gaat ook mee. Zij heeft hiervoor in het Textielmuseum gewerkt.

De kosten van deze dag bedragen € 55,- per persoon, dat is inclusief koffie en lunch. Wel willen we vragen of iedereen die een museumjaarkaart heeft, deze wil meenemen. Voor wie de kosten te hoog zijn, kan er zeker wat geregeld worden. Meld het gewoon aan mij.

U kunt zich nu al opgeven via info@laurenspastoraat.nl  

Ds. Harold Schorren

 

Terugkijken/lezen

Op zondag 11 september namen we afscheid van Arja en werden Iteke en Nico herbevestigd als ambstdrager. Het was een mooie dienst!Afgelopen dinsdag 13 september was er weer een koffiecafé, waarin Harold ons meenam op een reis langs de 7 gemeenten van de Openbaring van Johannes. Wederom een geslaagde en gezellige ochtend!Op dinsdag 13 september was ook er ook weer een Alledagkerk. Voorganger was ds. Iet Buijser en organist mw. Thea Verhagen. U kunt de overdenking teruglezen.

Helaas is er 20 september 2022 géén Alledagkerk omdat de Laurenskerk dan is gesloten.

De eerstvolgende Alledagkerk is op 27 september 2022. Voorganger is dan ds. René van Loon en organist is dhr. Jan van Dijk. Van harte welkom!

 

Tot slot

Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij ds. Harold Schorren (telefoon: 06-15195149 of mail: predikant@laurenspastoraat.nl) of bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904.
U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2022 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp