Copy
Bekijk deze email in uw browser
Vieringen

Zondag 2 oktober

09:00u Vroegdienst

Voorganger: ds. Piet de Jong

10:30u Hoofddienst Maaskant Open Grenzen

Voorganger: Karin de Schipper

19:00u Choral Evensong

Voorganger: ds. Jacob Korf
Organist: Hayo Boerema
Laurens Ensemble o.l.v. Mirjam van den Hoek

Met o.a. de volgende muziekstukken:

Preces en Responses van Thomas Ebdon (1738 – 1811)
Magnificat en Nunc Dimittis van T. Tertius Noble (1867 – 1953)
Anthem: View me, Lord van Richard H. Lloyd (1933-2021)


Dinsdag 4 oktober

12:15u GEEN Alledagkerk

Vrijdag 7 oktober

12:30u Gebed voor vrede en verzoening

We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede.
Catechisatie 12-14 jaar

Op maandag 3 oktober is er een eerste catechisatie-avond voor de groep van 12-14 jaar. We komen samen in het kantoor van De Hofdame, naast de Laurenskerk (Grotekerkplein 101). We beginnen om 19.30 uur.

We bieden voor het komende seizoen catechisaties aan voor drie leeftijdsgroepen; 12-14, 15-17 en 18+. En iedere groep komt dit seizoen 6 x bij elkaar, drie keer in het najaar en drie keer in het voorjaar. We sluiten het catecheseseizoen natuurlijk af met een leuke activiteit.

Catechisatie. Een moeilijk woord… het oorspronkelijke woord betekent ‘mondeling onderricht’. Dat klinkt natuurlijk erg schools. Wees niet bang, de dominee zal niet dicteren en zeker geen overhoringen geven. We willen samen leren en van elkaar leren door met elkaar in gesprek te gaan. Ja, we gaan het ook hebben over kerk, bijbel en geloof. En wat dat met jouw leven te maken heeft? En dat is spannender dan je misschien denkt.

De data zijn:
  • Groep 12-14 jaar: maandag 3 oktober, 7 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart
  • Groep 15-17 jaar: dinsdag 20 september, 1 november, 6 december, 17 januari, 14 februari, 14 maart
  • Groep 18+ :  donderdag 27 oktober, 24 november, 15 december, 26 januari, 23 februari, 23 maart

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, telefoon 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl
 

De Thomas Groep
Een gespreksgroep over geloof

Op woensdag 5 oktober is de eerste bijeenkomst van de Thomasgroep. We komen samen om 14.00 uur in de ‘grote kubus’, een van de ruimtes bij de Laurenskerk.

Eens per maand komt de Thomas Groep bij elkaar om te praten over geloof en de dingen die het leven raken.
Afgelopen seizoen hebben we ons aan de hand van het boek ‘Genie of misgeboorte’ verdiept in de vooroordelen die er bestaan over de apostel Paulus en zijn denken en schrijven. Ook dit jaar willen we weer een boek ter hand nemen. We staan open voor suggesties.

Waarom we de Thomas Groep heten? ‘Wie gelooft, twijfelt. Wie niet twijfelt, gelooft niet.’ Het zijn woorden die aan Luther worden toegeschreven. Twijfel is ook nooit aan mij voorbij gegaan. Juist de twijfel zet me in beweging. Willen weten, op zoek gaan, vinden en opnieuw twijfelen. Altijd is er een tijdelijkheid in het zeker weten. Thomas die niet kan geloven dat Jezus is opgestaan als hij Hem en zijn wonden niet kan aanraken, staat bekend als de ongelovige Thomas. Maar juist zijn zoeken en vragen, is een zoeken naar betekenis. Het niet voor lief aannemen vast vaste feiten. En als Thomas dan ziet dat de Opgestane de wonden van zijn liefde draagt, belijdt hij: ‘Mijn Heer, mijn God’. De twijfelaar is een gelovige.

Data voor seizoen 2022/2023: 5 oktober, 2 november, 14 december, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 20 mei, 14 juni

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, telefoon 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl

 

Bijbelstudie
Woensdag 5 oktober, 20.00 uur

U en jullie zijn weer van harte uitgenodigd om samen enkele Bijbelgedeelten te bestuderen. Saai? Integendeel. De achtergronden kennen, opent vaak nieuwe inzichten. Het is ook boeiend om te zien hoe we zelf naar die oude woorden kijken vanuit ons leven nu. En verder is het heel erg gezellig.

We kiezen dit keer voor de lezingen van zondag 11 september:
    • 2 Koningen 17:24,29-34
    • Lucas 17:11-19

We komen samen in het kantoor in de Hofdame, Grotekerkplein 101.


 

Zingen met Wiecher
Woensdag 5 (!) en zondag 9 oktober

Op woensdag 5 oktober bent u en jij van harte welkom om mee te repeteren en te zingen in het ad hoc-koor van onze cantor Wiecher Mandemaker. We waren er vanuit gegaan dat repeteren op zaterdagmorgen mogelijk zou zijn. Helaas moeten we dus uitwijken naar een ander moment, en wel naar woensdag 5 oktober. De repetitie is van 19.00 – 22.00 uur in gebouw De Heuvel, Grotekerkplein 5.

Op zondag 9 oktober zal het ingestudeerde dan gezongen worden in de hoofddienst (10.30 uur) van het Laurenspastoraat.

Wilt u meezingen, dan kunt u zich opgeven bij Monique de Jong: monique@laurenspastoraat.nl

Zo mogelijk ook even aangeven of u sopraan, alt, tenor of bas bent, of beschikt over 6 octaven.

 

Busreis
Opgave vóór 7 oktober a.s.

Op woensdag 26 oktober gaan we met de bus naar Tilburg. We bezoeken het Textielmuseum en één van de drie kloosters die de stad rijk is. We vertrekken om 9.00 uur en hopen 17.30 uur weer terug te zijn. Elles van Vegchel, directeur van de Laurenskerk, gaat ook mee. Zij heeft hiervoor in het Textielmuseum gewerkt.

De kosten van deze dag bedragen € 55,- per persoon, dat is inclusief koffie en lunch. Wel willen we vragen of iedereen die een museumjaarkaart heeft, deze wil meenemen. Voor wie de kosten te hoog zijn, kan er zeker wat geregeld worden. Meld het gewoon aan mij.

U kunt zich nu al opgeven via info@laurenspastoraat.nl

Ds. Harold Schorren

 

Alledagkerk

Op 27 september 2022 was de voorganger ds. René van Loon en de organist dhr. Jan van Dijk. U kunt de overdenking teruglezen.

Helaas is er op 4 én 11 oktober 2022 géén Alledagkerk omdat de Laurenskerk dan gesloten is.

De eerstvolgende Alledagkerk is op 18 oktober 2022, 12.15 uur. Voorganger is dan wederom ds. René van Loon en organist is weer dhr. Jan van Dijk. U bent allen van harte welkom.

 

Tot slot

Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.
 

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij ds. Harold Schorren (telefoon: 06-15195149 of mail: predikant@laurenspastoraat.nl) of bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904.
U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2022 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp