Copy
Bekijk deze email in uw browser

 

Diensten

 

Zondag 11 september

09:00 uur Vroegdienst

Voorganger: ds. Harold Schorren
 

10:30 uur Hoofddienst Laurenspastoraat – Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Harold Schorren
Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker
Organist: Hayo Boerema.
 
De dienst is ook vanaf thuis te volgen via ons youtube kanaal. De orde van dienst is te downloaden via deze pagina
 

17:00 uur Middagdienst wijkgemeente De Samaritaan

 

19:00 uur Gregoriaanse vespers

Voorganger: Arjo Overbeeke
Schola
Oganist: Hayo Boerema
 

Dinsdag 13 september

12:15 uur Alledagkerk

Voorganger: ds. Iet Buijser
Organist: mw. Thea Verhagen
.

Vrijdag 16 september

12:30 uur Gebed voor vrede en verzoening.

We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede.
 

 

Berichten

Bij deze zondag

 

10:30: Hoofddienst Laurenspastoraat Schrift & Tafel


Afscheid en herbevestiging
In deze dienst nemen we afscheid van ouderling-kerkrentmeester Arja den Ouden. We danken haar voor haar betrokken inzet voor de gemeente. Ouderling Nico Nieboer en diaken Iteke van der Vlugt zetten hun dienst voort en worden herbevestigd. Ook daar zijn we dankbaar voor.
Ambtsdragers hebben een bijzondere taak in de kerk en leiden samen de gemeente. Met vele andere vrijwilligers dragen zij zorg voor de voortgaande dienst aan de Eeuwige en de naaste.
De Protestantse Kerk in Nederland kent drie ambten: predikant, ouderling en diaken. De ouderlingen-kerkrentmeesters zijn belast met de stoffelijke zaken van de gemeente. Hun ambt is dat van ouderling, het kerkrentmeesterschap hun taakveld.
 
Lezingen
We lezen Exodus 32:7-14 en Lucas 15:1-10. De lezing passen goed bij het denken over de taak van ambtsdragers en gemeente: de dienst aan de Eeuwige en aan de naaste. Uit het boek Exodus gaat over het zogenaamde ‘gouden kalf’. Wie is de god die wij dienen? Wie bevrijdt ons uit het slavenhuis? De evangelielezing vertelt ons over de trouw van God en de blijdschap van de hemel als Hij ons vindt. Met gelijkenissen over een verloren schaap en een verloren drachme maakt Jezus het zijn hoorders duidelijk. De antwoordpsalm is Psalm 51 a.
 
De introïtus is Psalm 139: 1, 2 en 3 met antifoon 710d. Het ordinarium (kyrie en gloria, sanctus en benedictus, agnus dei) is van Ignace de Sutter. Bij het afscheid van de ambtsdrager zingen we Psalm 90:8. Als loflied Lied 360: 1, 2, 3 en 6. Na de preek zingen we Lied 362 : 1, 2 en 3. Als Tafelmuziek zingt de cantorij het ‘Ubi caritas et amor’ van O. Gjeilo (*1978). Ons slotlied is Lied 976: 1, 2 en 3.

Uit de gemeente

 

Truckdrama

Onze dominee Harold Schorren werd door het AD gevraagd om te reageren op het truckdrama in de Hoekse Waard.

 ,,God komt pas om de hoek kijken als mensen, zoals in Zuidzijde, troost zoeken bij elkaar. Voor mensen die denken dat Hij het truckdrama heeft geregisseerd, heb ik een boodschap: God heeft hier niets mee te maken. Hij roept ons juist op om elkaar te dragen door de dorre woestijn, op zoek naar een nieuwe dag. Dat is wat er nu gebeurt in de Hoeksche Waard.”

Lees hier of hier het gehele artikel.
 

Di13 sept 10:00-12:00 Koffie-Café ‘De zeven gemeenten van de Openbaring’


Een reis langs de westkust van Turkije

Dit keer zal ds. Harold Schorren u meenemen langs de zeven gemeenten van de
Openbaring van Johannes. Het wordt een reisverhaal met foto’s van het prachtige
Turkije, waar de bakermat van het christendom ligt. Deze reis heeft ds. Schorren twee keer eerder georganiseerd voor een gemeente.
 
Het boek Openbaring van Johannes staat vol met wonderlijke beelden die we al eeuwenlang proberen te duiden. Het is een visioen van de schrijver Johannes dat uitloopt in de eindstrijd tussen goed en kwaad, waarbij God natuurlijk het laatste woord heeft. Een nieuwe hemel en aarde is het resultaat. Het is geen boek met voorspellingen, maar een troostschrift, een bemoediging om het vol te houden in dreigende tijden. En dat waren het voor de vroege gemeente.
 
Johannes zou dit geschreven hebben op Patmos, tegenwoordig een klein Grieks eiland voor de Turkse kust. Voor wie schrijft hij? Dat lezen we in Openbaring 1:4 “Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia.” Dat zijn: Efeze, Smyna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. En aan ieder van deze gemeenten schrijft hij een korte brief. De een wat lovender dan de ander.
 
Smyrna heet tegenwoordig Izmir en is een miljoenenstad. Van Sardes zijn alleen nog de ruïnes van een gymnasium en een synagoge over. Wat vind je nog terug van de vroege gemeenten? Wat herinnert nog aan de kerk rond 100 na Christus?
 
Het wordt een boeiend verhaal met prachtige beelden.
 
Locatie: in Gebouw De Heuvel
Naast de ontmoeting met koffie en een lekkere lunch is er ook altijd een culturele bijdrage.
 

Zo 25 sept & zo 9 okt: Doop


De kerkenraad van het Laurenspastoraat is verheugd mee te delen dat er in ons midden twee kinderen gedoopt zullen worden. In dankbaarheid ontvangen wij kinderen, en in dankbaarheid vertrouwen we ze toe aan God en zijn toekomst. We nemen hen mee op de weg van de opstandige liefde. We houden de visioenen hoog van een wereld andersom. Zo mogen onze kinderen deel worden van het lichaam dat Kerk heet, hier en wereldwijd. En ze mogen weten en ervaren, - soms zoekend en twijfelend – dat zij deel zijn van een rijke traditie en van het grote verhaal van God en mensen.

Op zondag 25 september zal Nina Adriana van Meijeren de heilige Doop ontvangen. Zij is het dochtertje van onze gemeenteleden Neline en Maarten van Meijeren – van Kralingen. Nina werd op 25 juli jongstleden geboren. We hebben bijzondere voorgesprekken gehad en verheugen ons op de feestelijke dienst.

Op zondag 9 oktober zal Annabel McGregor de heilige Doop ontvangen. Zij is het tweede dochtertje van Andrew en Lenora McGregor – Duerte.  Zij wonen op dit moment in Haarlem, maar zijn lid van de St John’s Scottish Episcopal Church in het centrum van Edinburgh. Op verzoek en met toestemming van hun predikant Markus Dünzkofer (rector) bedienen wij de Doop. Dit bijzondere verzoek heeft te maken met de tijdelijke aanwezigheid van de Colombiaanse oma van Annabel.

Na de Doop wordt de gedoopte verwelkomt met de volgende woorden:
v. Gemeente, draag haar
die gedoopt is in uw gebeden
en ga met haar de weg van het Koninkrijk.
a. Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
Met Nina en Annabel krijgt dat ‘wereldwijd en in ons midden’ betekenis.
Ds. Harold Schorren
 

Za 8 en Zo 9 oktober: Zingen met Wiecher


Op zaterdag 8 oktober bent u en jij van harte welkom om mee te repeteren en te zingen in het ad hoc-koor van onze cantor Wiecher Mandemaker. De repetitie is in het koor van de Laurenskerk en begint om 10.00 uur.
Op zondag 9 oktober zal het ingestudeerde dan gezongen worden in de hoofddienst (10.30 uur) van het Laurenspastoraat.
Wilt u meezingen, dan kunt u zich opgeven bij Monique de Jong: monique@laurenspastoraat.nl
Zo mogelijk ook even aangeven of u sopraan, alt, tenor of bas bent, of beschikt over 6 octaven.
 

Woe 26 okt: Busreis Tilburg


Op woensdag 26 oktober gaan we met de bus naar Tilburg. We bezoeken het textielmuseum en een klooster. We vertrekken om 9.00 uur en hopen 17.30 uur weer terug te zijn. U kunt zich nu al opgeven via info@laurenspastoraat.nl 
In de volgende zondagsbrief kom ik met het exacte programma en de prijs voor dit dagje uit!
Ds. Harold Schorren
 

Zo 30 okt Allerheiligenviering

Op 30 oktober a. s. wordt om 19.00u. de Allerheiligenviering gehouden.  
In deze viering van Schrift & Tafel zullen overledenen van het voorbije jaar worden herdacht. Ds. Harold Schorren, Laurenspastor, zal in deze dienst voorgaan. 
Indien u namen van dierbaren genoemd wilt hebben, dan kunt u die via monique@laurenspastoraat.nl  vóór 23 oktober doorgeven.  
Wilt u daarbij s. v. p. de volledige naam van de overledene en de overlijdensdatum aangeven. Tevens vragen wij u te vermelden met hoeveel personen u de viering zal bijwonen. 
 

Op de agenda

Zaterdag 10 september 12:00-18:00 uur: Benefiet Orgelmarathon Laurenskerk Rotterdam

Maar liefst zes organisten zijn te horen gedurende deze 6 uur durende marathon. De opbrengst van de collectes deze dag is bestemd voor de restauratie en innovatie van het hoofdorgel.
Ieder heel uur zal een organist een deel van het programma spelen. Hayo Boerema, Petra Veenswijk, Geerten Liefting, Arjen Leistra, Leo van Doeselaar en Evan Bogerd zullen ieder een deel van de Orgelmarathon voor hun rekening nemen. Ze spelen een gevarieerd programma.
Publiek kan de hele dag in- en uitlopen bij deze Benefiet Orgelmarathon. Liefhebbers mogen uiteraard ook de hele middag genieten van de orgelklanken.
De Laurenskerk is al enige tijd bezig met het verzamelen van geld voor de renovatie van het orgel. Het grootste instrument van Nederland heeft na 49 jaar een flinke opknapbeurt nodig. De renovatie is onderdeel van het plan ‘Hyperorgel Rotterdam’ van de Stichting Grote of Sint Laurenskerk. Binnen dit plan wordt ook gestreefd naar een revolutionair, digitaal te bespelen ‘hyper’-pijporgel in het koor van de Laurenskerk. Ontwikkeling van dit hyperorgel is gepland na de renovatie van het hoofdorgel.
Lees meer over het project en de renovatie van het orgel op www.hyperorgelrotterdam.nl
De toegang tot de Orgelmarathon is gratis. Er wordt een donatie gevraagd door middel van (digitale) collecte die rechtstreeks ten gunste komt van het orgelfonds.
Voor het complete programma : https://laurenskerkrotterdam.nl/orgelmarathon-laurenskerk-rotterdam/

 

Vredesweek 2022

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.
Dit jaar is er geen gezamenlijke oecumenische viering. Ds. Koen Holfzapfel en Ds. Ilse Hogeweg zullen een gebed schrijven voor de 2 diensten in de vredesweek die u kunt gebruiken.
 
Zondag 18 september, 15.00, Domkerk Utrecht, Vredesweeklezing
Deze zal dit jaar verzorgd worden door Mpho Andrea Tutu van Furth, de Zuid-Afrikaanse anglicaanse priester, auteur, activist en dochter van aartsbisschop Desmond Tutu.
Aanmelden via www.paxvoorvrede/vredeslezing2022
 
Vrijdag 23 september: 17.00 potluck-maaltijd met gesprek in Citykerk ‘t Steiger
Graag aanmelden bij Truida Lokhorst: mf1@xs4all.nl
Het is de bedoeling dat iedereen iets te eten mee neemt en we alle gerechten met elkaar delen. Tijdens de maaltijd gaan wij met elkaar in gesprek over het thema ‘Vrede is de weg’.
De maaltijd is open voor iedereen die mee wil doen dus wees ruimhartig in uw uitnodiging!
 
Zondag 25 september; 15.00 - 17.30 uur; Hildegardiskerk (Hildegardisstraat 50, Rotterdam)
Benedictijnse Vredeswandeling 2022
De Hildegardiskerk in het Oude Noorden, zal een Benedictijnse vredeswandeling gaan verzorgen. Wij gaan een wandeltocht houden waarbij de deelnemers twee aan twee worden ingedeeld om met elkaar op een waarachtige manier in gesprek te gaan over allerlei vraagstukken omtrent innerlijke en uiterlijke vrede, geloof en samenleving.
We willen op een ontspannen manier met elkaar spreken, niet tegenover elkaar zittend, maar juist samen wandelend naast elkaar, zonder goede of foute antwoorden. En laten we niet vergeten dat juist in de dialoog we onszelf het beste leren kennen.
Deze activiteit is bestemd voor iedereen die het leuk zou vinden om de beentjes te strekken en lekker in de buitenlucht te kunnen zijn om een wandeling te gaan maken in een rustig tempo en het gesprek aan te gaan. Na afloop komen we nog even samen en drinken we nog wat. Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat de route ook begaanbaar is voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat:
telefoonnummer: 010 4660792;
email: franciscusenclara@gmail.com
 

20 sept 10:00 uur Start Oecumenische leerkring geloofsverdieping

De oecumenische leerkring is een gesprekskring met deelnemers uit de breedte van de kerken. Hij wordt geleid door dr. Tjaard Barnard (rem.) en ds. Katinka Broos (PKN). Er zijn mensen die al jaren meedoen, maar tegelijkertijd schuiven er ook elk jaar nieuwe mensen aan. De kring wordt gehouden in de kerkenraadskamer van de Remonstrantse Arminiuskerk, op dinsdagmorgen, telkens van 10.00 – 12.00 uur.
 
Dit seizoen willen we over de inhoud van het christelijke geloof spreken aan de hand van een boekje van Toon Tellegen getiteld God onder de mensen. De ogenschijnlijke luchtige verhalen van de hand van Tellegen bieden vaak veel stof tot overdenking en overpeinzing.
 
Aanmelden kan via het remonstrantse kerkkantoor: administratie@remonstrantenrotterdam.nl
Nadere informatie bij Tjaard Barnard: barnard@remonstrantenrotterdam.nl
  
Data | 20 september /  11 oktober / 8 november / 10 januari / 7 februari / 7 maart / 11 april / 9 mei

Terugkijken

 

Hoofddienst Maaskant Open Grenzen

Alledagkerk

In de Alledagkerk was ds. Tjaard Barnard de voorganger en dhr. Wouter Blacquiere de organist. Deze keer is geen overdenking beschikbaar. In deze dienst was “liefde” het thema en liet ds.Tjaard Barnard zich inspireren door het gedachtengoed van de op 30 augustus 2022 overleden dichter Karel Eykman. We delen de bijbellezing en het lied ‘Als je geen liefde…’

Bijbellezing 1 Korinthe 13, in de bewerking van Karel Eykman

Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.
 
Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.
Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.
 
Zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me
dan ging ik er aan onderdoor.
Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
’t Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood kan overwinnen.

Lied Hanna Lam/Wim ter Burg, Als ik geen liefde…
 

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen. 
Refrein
 
Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.         
Refrein
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.           
Refrein
 
Op 13 september 2022, 12.15 uur, is er weer Alledagkerk. Voorganger is dan ds. Iet Buijser en organist is mw. Thea Verhagen.  U bent allen van harte welkom.
 

Tot slot

Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij ds. Harold Schorren (telefoon: 06-15195149 of mail: predikant@laurenspastoraat.nl) of  bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904. 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2022 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp