Copy
Bekijk deze email in uw browser
Vieringen

Zondag 30 oktober

09:00u Vroegdienst
Voorganger: dhr. Jan Manni

10:30u Hoofddienst Maaskant Open Grenzen
Voorganger: ds. Dick Couvée

19:00u Allerheiligenviering
Voorganger: ds. Harold Schorren


Dinsdag 1 november

12:15u Alledagkerk
Voorganger: ds. Jan Manni
Organist: dhr. Jan Teeuw
Panfluit: mw. Henske Bakker-v/d Weerd


Vrijdag 4 november

12:30u Gebed voor vrede en verzoening
We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede.
Allerheiligen
zondag 30 oktober 2022, 19.00 uur
Schrift & Tafel


Ieder jaar is de dienst van Allerheiligen een betekenisvol en ontroerend moment. Juist ook omdat het een dienst van de gemeente is, een dienst aan elkaar, waarbij ook vele nabestaanden te gast zijn. We delen in elkaars vreugde én verdriet, en we zijn naaste als de ander gedragen moet worden in moeilijke tijden. Zo zijn wij lichaam en gestalte van onze Heer.

We gedenken onze overledenen van het afgelopen jaar en van langer geleden. Al sinds de 9e eeuw gedenkt de Kerk haar overledenen in verbond ‘met alle heiligen’ op 1 november. Wij doen dat op de zondag die het dichtst bij deze dag ligt. Samen met alle heiligen, grote namen en kleine namen, van eeuwen geleden en van vandaag, zijn wij één Kerk in hemel en op aarde.

Moet het niet Allerzielen zijn, zoals in de rooms-katholieke traditie op 2 november is geplaatst? Bij ‘heiligen’ denken wij als snel aan de grote namen van mensen die een ‘heilige’ status hebben gekregen binnen de Kerk. Maar bij het woord heilig mogen we vooral denken aan ‘geroepen zijn’, ‘apart gesteld’, ‘toegewijd aan Gods toekomst’, en zo spreekt Paulus over de gemeente van Christus ook als over heiligen. In de dienst verbinden wij dan ook de namen van de overledenen aan de namen van heiligen van weleer.

De introïtus is Psalm 33: 7 en 8. Het kyrie is 301d en het Gloria 305. Als porfetenlezing zingt het koor “Mache dich auf werde Licht“ van Wolfgang Carl Briegel, een vertaling van Jesaja 60:2-3. Na het Halleluja van Heinrich Schütz lezen we het heilig Evangelie: Matteüs 5:1-12. De acclamatie op de lezingen is 339a.

Na de preek zingt het koor “Wirf dein anliegen auf den Herrn” van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Vervolgens lezen we tijdens de gedachtenis de namen van de overledenen afgewisseld met het zingen van Lied 753.

We vieren de maaltijd en zingen het tafelgebed “Gij die weet wat in mensen omgaat” van Huub Oosterhuis en Bernard Huijbers (Dienstboek 93). Het koor zingt bij het breken van het brood het “Agnus Dei” van Johann Nepomuk David. Tijdens de communie zingt het koor achtereenvolgens “Aller ogen wachten op U, Here” en “Der Herr ist mein getreuer Hirt” van Heinrich Schütz, en “Im Frieden dein” van Michael Praetorius.

Het slotlied is Lied 725 “Gij boden rond Gods troon”.

Medewerking wordt verleend door het Luthers Projectkoor o.l.v. Hans Jansen. Hayo Boerema is organist. Voorganger is ds. Harold Schorren.


 

Catechisatie 15-17

Op dinsdag 1 november zijn jullie weer van harte uitgenodigd voor de catechisatie-avond voor de groep van 15-17 jaar. We komen samen in het kantoor van De Hofdame, naast de Laurenskerk (Grotekerkplein 101). We beginnen om 19.30 uur.

De volgende data zijn:
dinsdag 6 december, 17 januari, 14 februari, 14 maart

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, telefoon 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl

 

De Thomas Groep
Een gespreksgroep over geloof

Op woensdag 2 november komen we samen om 14.00 uur in de ‘grote kubus’, een van de ruimtes bij de Laurenskerk. We zullen dan beginnen met het boek:

“Wat is heilig? Christendom voor mensen van vandaag”, Rowan Williams
EAN 9789089723147

Eens per maand komt de Thomas Groep bij elkaar om te praten over geloof en de dingen die het leven raken. Data voor seizoen 2022/2023: 5 oktober, 2 november, 14 december, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 20 mei, 14 juni

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, telefoon 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl


 

Bijbelstudie
Woensdag 2 november, 20.00 uur

U en jullie zijn weer van harte uitgenodigd om samen enkele Bijbelgedeelten te bestuderen. Saai? Integendeel. De achtergronden kennen, opent vaak nieuwe inzichten. Het is ook boeiend om te zien hoe we zelf naar die oude woorden kijken vanuit ons leven nu. En verder is het heel erg gezellig.

We kiezen dit keer voor de lezingen van een paar weken later, zondag 27 november. Dat is de eerste Advent:
    • Jesaja 2:1-5
    • Romeinen 13:8-14
    • Matteüs 24:32-44

We komen samen in het kantoor in de Hofdame, Grotekerkplein 101.

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, telefoon 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl


 

Kinderkerst in de Laurenskerk
“Steek je licht eens op!”

Op zaterdag 24 december is er om 19.00 uur weer een kinderkerstfeest in de Laurenskerk. Met natuurlijk weer een prachtig kinderkerstspel als vanouds. Het wordt een prachtig verhaal dat we voor een heel groot publiek mogen vertellen. De werktitel van het kerstspel is: “Steek je licht eens op!”

We zoeken natuurlijk jonge acteurs en figuranten. Dit is je kans… Maria en Jozef, herders en engeltjes, Herodes en schriftgeleerden, herbergier en wijzen uit het oosten. Als je mee wilt spelen kun je je nu al opgeven bij Coreline Schep, coreline_schep@hotmail.com, 06 13 83 12 36.

We hebben 3 repetities gepland:
    • Zondag 27 november, 12.00 – 14.30 uur (tijdens vier de zondag)
    • Zondag 11 december, 12.00 – 14.30 uur
    • Zaterdag 24 december, 12.00 – 15.00 uur


 

Gewandeld

Een paar dagen mocht ik meewandelen met mijn goede collega Wim in ’t Hout die naar Assisi pelgrimeert. Wim had daarvoor een week in het klooster van Heidelberg gelegen met corona. Het was voor hem weer even opwarmen en op krachten komen. Toch hebben we in vier dagen gewandeld van Bad Wimpfen naar Stuttgart.

Onderweg natuurlijk de goede gesprekken, de prachtige natuur en de bijzondere ontmoetingen. Zoals een vrouw die voor ons een van de kerken in Heilbronn opendeed. Ze bleek uit een Duitse gemeenschap uit Kazachstan te komen. Ooit waren er wel een miljoen Duitsers in Kazachstan, daar door Stalin geplant. Een stuk geschiedenis waar ik weinig van wist. Ze was verguld met de aandacht van wel twee ‘Pfarrer’.

In de St. Kilian’s Kerk, ook in Heilbronn, zagen we het vertrouwde Gebed voor Vrede en Verzoening met het ‘Nagelkreuz’. En in de kerk van het klooster van Bad Wimpfen – ik kan het niet laten – een bord over het heilige, de stilte en de ontmoeting met God. Verder voldoende foto’s in kerken gemaakt om de komende jaren op kerstkaarten te plaatsen.

Ds. Harold Schorren


 

Benefietactie ‘Sint voor Kint’

Kom in actie voor Rotterdamse kinderen in armoede door mee te doen met de Sponsorloop rondom de Kralingse Plas op 5 november a.s.

Op zaterdag 5 november om 15:00 uur kun je meedoen met de sponsorloop rondom de Kralingse Plas. Ben jij sportief en lukt het jou om een rondje van 5 km hard te lopen? Meld je dan nu aan en laat je sponsoren voor jouw prestatie. Speciaal voor kinderen is er een parcours met kleine rondjes over het grasveld en daarna zijn er heerlijke pannenkoeken en marshmallows! Geef je op als deelnemer (of stel je vragen) via sintvoorkintnoord@gmail.com en ontvang een formulier voor het werven van sponsors.

Het doel voor dit jaar is om 2000 kadobonnen uit te delen, zodat ook kinderen die opgroeien in armoede een keer iets extra’s kunnen krijgen zoals een Sinterklaaskado. Help je mee, zodat we zoveel mogelijk kinderen blij kunnen maken? Elke bijdrage, groot of klein, maakt het verschil!

Kijk voor meer informatie op www.sintvoorkint.nl!

Benefietactie Sint voor Kint is een initiatief van Serve the City Rotterdam i.s.m. Rotterdamse kerken. Serve the City Rotterdam is onderdeel van de diaconale koepelorganisatie Stichting Samen 010.

 

Alledagkerk

 Op 24 oktober was de voorganger ds. Helene Perfors en organiste mw. Willemijn Roodbergen.
 
Op 1 november 2022, 12.15 uur, is er weer Alledagkerk. Voorganger is dan ds. Jan Manni. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door organist dhr. Jan Teeuw en panfluitiste mw. Henske Bakker-v/d Weerd. U bent allen van harte welkom bij deze extra sfeervolle Alledagkerk.
 
Reeds vele jaren vindt er iedere dinsdag op het koor van de Laurenskerk een korte kerkdienst plaats die Alledagkerk wordt genoemd. De term Alledagkerk is waarschijnlijk ontstaan in Amsterdam in de jaren voor de oorlog.

Dankzij de inzet van wijlen dhr. Willem Schermer kon de Alledagkerk in Rotterdam uitgroeien tot een begrip. Na de dood van Willem Schermer en na het vertrek van vaste organist dhr. Jac Harde leek het de verkeerde kant op te gaan met de Alledagkerk. Gelukkig was daar mw. Joke van Dort die met veel inzet en enthousiasme het werk van Willem Schermer heeft voortgezet.

Inmiddels is ook zij overleden. Op zekere dag vroeg ds. Bert Kuipers of ik er iets voor voelde het werk van Willem Schermer en Joke van Dort voort te zetten. Ik heb daar toen vol overtuiging "ja" tegen gezegd en daarbij voorgesteld om de Alledagkerk onder te brengen bij het Laurenspastoraat. (Voorheen was er sprake van een stichting Alledagkerk)

Samen met dhr. Hans Blansjaar en mijn vrouw Joke Osewoudt zorgen wij er voor dat er iedere dinsdag om 12.15 uur Alledagkerk plaats vindt op het koor van de Laurenskerk. We hebben gelukkig een vaste groep voorgangers en organisten die met veel inzet iedere week zorgen voor een waardevolle dienst waarin we samen bidden, zingen en luisteren naar de verkondiging van Gods Woord.  De preken uit de Alledagkerk kunt u teruglezen in de Zondagsbrief van het Laurenspastoraat.

Iedere dienst heeft een eigen liturgie waarin vermeld staat wie de voorganger is en wie de organist is, welke Bijbeltekst wordt gelezen en wat er wordt gezongen. Een paar keer per jaar nodigen we een musicus uit (dwarsfluitiste, panfluitiste, e.d. ) om de dienst extra sfeer te geven. Dat doen we b.v. tijdens de dienst voorafgaande aan Pasen, Pinksteren en Kerstmis.

Onze voorgangers zijn ds. Iet Buijser, ds. Helene Perfors, mw. Joke van Rosmalen, ds. Tjaard Barnard, ds. Bert Kuipers, ds. René van Loon, ds. Jan Manni en ds. Harold Schorren.

Onze organisten zijn mw. Willemijn Roodbergen, mw. Thea Verhagen, dhr. Wouter Blacquiere, dhr. Matthijs Breukhoven, dhr. Jan van Dijk, dhr. Aad v./d. Hoeven en dhr. Jan Teeuw.

U bent allen van harte welkom op dinsdag, 12.15 uur, op het koor van de Laurenskerk.

Want…..we blijven, zo lang het kan, doorgaan met de Alledagkerk !!
 
Joke Osewoudt, Hans Blansjaar en Thom Osewoudt.

 

Tot slot

Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904.
U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2022 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp