Copy
Bekijk deze email in uw browser
Vieringen

Zondag 13 november

09:00u Vroegdienst
Voorganger: dhr. Aad van Endhoven

10:30u Dienst van Schrift en Tafel Laurenspastoraat
Voorganger: ds. Adri van der Wal
Organist: Hayo Boerema
Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker

19:00u Gregoriaanse Vespers
Voorganger: Anneke van Mansum
Organist: Hayo Boerema
Schola:
Bram Trouwborst, Gijsbert Westland, Hugo Maille

Dinsdag 15 november

12:15u Alledagkerk
Voorganger: ds. René van Loon
Organist: dhr. Jan van Dijk


Vrijdag 18 november

12:30u Gebed voor vrede en verzoening
We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede.
De brief aan de Galaten

Over Paulus en de jonge gemeente

Op woensdag 16 november is de tweede avond over de Brief aan de Galaten. We beginnen om 20.00 uur in de grote kubus van de Laurenskerk. Ook als u de eerste keer niet hebt meegemaakt, bent u van harte welkom.

De derde en laatste avond is op woensdag 14 december

Info en opgave: ds. Harold Schorren, 06 15 195 149, predikant@laurenspastoraat.nl

 

Catechese

Dit seizoen zijn we gestart met twee groepen catechese. Per keer bespreken we een thema. Afgelopen week ging over de schepping en ons rentmeesterschap. Boeiende gesprekken zijn er gevoerd over de nieuwsgierigheid van de mens, de zeemonsters in genesis 1:21 en over wel of niet plantaardig willen eten. En we hebben geprobeerd om onze ideeën over de schepping uit te beelden op papier.

Van harte welkom als je ook mee wilt doen! Dinsdag 6 dec, 19.30, 15-17 jaar, maandag 12 dec, 19.30, 12-14 jaar.

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren 06-15195149/ predikant@laurenspastoraat.nl

Groeten, Harold en Chadassa


 

Ziel en zaligheid
Laurenskerk, Rotterdam
Zaterdag 12 november 2022, 15.00 uur


Schein / delen uit Israelsbrünnlein
Schütz / Musikalische Exequien
Bach / Motet "Komm, Jesu, komm”, BWV 229
Brahms / Begräbnisgesang
Bach / Ach Herr, lass dein lieb’ Engelein

Laurens Collegium - koor
Wiecher Mandemaker - dirigent
Hayo Boerema - orgel
Rebecca Rosen - cello
Daniël Muskitta - contrabas

> promotievideo
> ter inleiding: 6 minutengesprek tussen dirigent en koorlid


 

Koffie-Café

Afgelopen dinsdag 8 november vertelde ds. Ivo de Jong over de Wereldraad van Kerken.


 


Alledagkerk

Op 8 november was er helaas geen Alledagkerk omdat de Laurenskerk gesloten was. U kunt de preek van ds. Hans van Walsum uit de Alledagkerk van 1 november 2022 teruglezen.

Op 15 november, 12.15 uur, is er gelukkig weer Alledagkerk. Voorganger is dan ds. René van Loon en organist is dhr. Jan van Dijk. U bent allen van harte welkom!

 

Tot slot

Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904.
U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2022 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp