Copy
Bekijk deze email in uw browser

Rectificatie

In de oorspronkelijke zondagsbrief stond abusievelijk dat er tijdens de hoofddienst van zondag 12 september plek is voor 20 bezoekers. Dat is gelukkig al een tijdje niet meer het geval. Iedereen is welkom, u hoeft zich vooraf aan te melden.

In de onderstaande nieuwsbrief vind u alle correcte gegevens.
 

Vieringen

Zondag 12 september

.

09:00 uur Vroegdienst

Voorganger: ds. Ranfar Kouwijzer
Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden.
.

10:30 uur Laurenspastoraat Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Harold Schorren
Organist: Hayo Boerema
Met medewerking van de Laurenscantorij onder leiding van Wiecher Mandemaker
.
Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden, wel vindt er een registratie plaats bij de ingang van de kerk. 

.
De dienst is ook vanaf thuis te volgen via ons youtube kanaal, tevens is de orde van dienst online beschikbaar. Klik hier.
 

17:00 uur Middagdienst De Samaritaan

Voorganger: ds. René van Loon
Meer informatie, ook over aanmelden vindt u hier
.

19:00 uur Gregoriaanse Vespers

Voorganger: Henk Koekoek
Schola: Bram Trouwborst, Gijsbert Westland, Dirk Verloop
Orgel:  Hayo Boerema
Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden.
.

Dinsdag 14 september

.

12:15 uur Alledagkerk

Voorganger: ds. Helene Perfors
Organist dhr. Jan van Dijk
Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden.
.

Vrijdag 17 september

.

12:30 uur Gebed voor vrede en verzoening.

We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede.
Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden.
.
Voor alle vieringen geldt: u wordt verzocht om tijdens het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen, anderhalve meter afstand te bewaren en niet te komen bij verkoudheidsklachten.
 
-------------------
 

Berichten

.

Dopen

Komende zondag zal de heilige Doop bediend worden aan Hilde Kramer (geboren 20 juni 2021), dochter van Hetty Mast en Mark Kramer. In de dienst zal ook een Taizé-lied klinken dat de ouders dierbaar is: Toi, tu nous aimes, source de vie (Jij, jij houdt van ons, bron van leven).

Dopen is bijzonder. Een kind, in alle kwetsbaarheid aan jou toevertrouwd, krijgt een plek in het grote verhaal met God. Het mag zijn of haar eigen rol gaan spelen op de weg naar Gods toekomst. Met vallen en opstaan, maar altijd gedragen door de liefde van hemel en van aarde. Gaandeweg mag het horen van de visioenen die wij dragen, midden in een wereld waarin we soms het dromen verleren.
 .
Het water van de doop verbindt onze kinderen met de grote Bijbelse verhalen. De zondvloed, de Uittocht, Jona in de vis, de doop in de Jordaan… Verhalen over reiniging, bevrijding, het afwassen van het oude, het bekleed worden met nieuwe toekomst. De modder van je voeten, het vuil van je handen. En dat niet één keer, maar telkens opnieuw. Want het blijft een weg van vallen en opstaan.
 .
De doop, het wassen met het water, is een ritueel. Het bekrachtigt de uitgesproken wens om jezelf of je kind te wijden aan Gods toekomst. Het is geen wonderwater, maar een veelzeggend teken. Dopen is bijzonder, een heilige handeling, een sacrament.

Iedere keer wanneer er gedoopt wordt in het midden van de gemeente, beamen wij opnieuw onze eigen doop; zeggen we ‘ja’ op de keuze die we ooit hebben gemaakt. De keuze voor de bron van leven. Samen zijn we het lichaam waardoor Christus zijn liefde voor deze wereld wil tonen. We doen het niet alleen, maar als Kerk, wereldwijd en hier ter plaatse.

Ds. Harold Schorren
.

Gregoriaanse vespers

Zondag 12 september, 19.00 uur
.
De Schola van Schola van Bram Trouwborst, Gijsbert Westland en Dirk Verloop zal de vespers zingen.
Ook is er een aandeel voor de gemeente weggelegd.
.
Gregoriaans Vespers nemen ons mee in een kloostersfeer en kunnen ons optillen in een mystieke ervaring. Elke tweede zondag van de maand zijn er gezongen vespers. Vespers of avondgebed is een getijdengebed zoals we die bijvoorbeeld kennen vanuit de kloosters. Op vaste tijden op een dag komt men bij elkaar voor gebed. Zo zijn er bijvoorbeeld ook de metten, lauden en completen. Het getijdengebed fungeert als antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om zonder ophouden te bidden.
 .
Het gebed bestaat uit het (gezongen) bidden van de Psalmen, met hymnen, kantieken en lezingen. Het gebed kan worden teruggevoerd op het dagelijkse joodse gebed.
Getijdengebeden kan met overal houden. Het zijn in beginsel ook geen ambtelijke diensten, maar kunnen spontaan opkomen uit de gemeenschap. Kenmerkend is dat het gebed is. Stilte en inkeer spelen een grote rol. Er kan een korte inleiding gegeven worden op de lezing, maar vanzelfsprekend ontbreekt een preek.
.


Nieuw in de vroegdienst: Ranfar Kouwijzer

Op 12 september a.s. zal ds. Ranfar Kouwijzer voor de eerste keer voorgaan in de vroegdienst. Ds. Kouwijzer (1973) is predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam, waar hij reeds bekend is als de rode dominee van Rotterdam.
.
https://www.opstand.nu/achtergrond/interview/de-rode-dominee-van-rotterdam/
.
Van 2013 tot 2020 was hij directeur van Stem in de Stad, een huis van ontmoeting in Haarlem. Daarnaast bekleedt hij verschillende functies op het gebied van toezicht en advies, onder meer op het gebied van zorg, hulp en zingeving.
.
Graag verwelkomen we hem nu in de vroegdienst.
.


Jaargids

In deze jaargids is het programma van de Kerken in de Laurens, Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen, voor het seizoen 2021-2022 gebundeld. Elkaar ontmoeten, leren van de oude Bijbelverhalen en hun nieuwe uitleg, samen in gesprek en op pad gaan, en bewust in de Rotterdamse samenleving staan: de komende maanden is er van alles te doen. Naast informatie over de verschillende typen kerkdiensten is er muziek in de Laurenskerk, zijn er activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, en verschillende vormen voor een (laagdrempelig) goed gesprek.
Download de jaargids hier.
.

Koffie-café

Kerken in de Laurens
Op dinsdag 21 september is ons eerste maandelijkse Koffie-Café in Gebouw de Heuvel (schuin tegenover de Laurenskerk). Iedereen is welkom. Het Koffie-Café is geopend van 10.00 - 12.00 uur.
.
De nadruk ligt op ontmoeting, gezelligheid, een praatje. Iedere keer is er een korte bijdrage van muziek, beelden of een verhaal. Voor wie wil, is er ter afsluiting een kleine lunch.
.
De eindtijd van 12.00 uur is gekozen om bezoekers de gelegenheid te geven naar de Alledagkerk in de Laurenskerk te gaan (12.15-12.40 uur). Iedere dinsdag is deze dienst. Voorgangers uit de breedte van de kerken verzorgen deze. En voor wie niet ter kerke gaat, is er altijd nog de markt op de Binnenrotte.
.
Nadere informatie is bij mij verkrijgbaar. Ook als u geïnteresseerd bent om af en toe eens een handje mee te helpen in het Koffie-Café mag u zich bij mij melden. Ons team kan versterking gebruiken!
Ds. Harold Schorren
06 15 195 149
.

Beamer gezocht

Voor het Koffie-Café op 21 september ben ik op zoek naar een beamer (en scherm). Wie kan mij deze lenen?
Ds. Harold Schorren
06 15 195 149
.

Afscheid wethouder Bert Wijbenga

Op dinsdag 7 september mocht ik aanwezig zijn bij het afscheid van Bert Wijbenga als locoburgermeester en wethouder handhaving buitenruimte, integratie en samenleven van de Gemeente Rotterdam.
Het was een genoeglijk samenzijn op anderhalve meter afstand. Een toespraak van burgemeester Aboutaleb, een optreden van een trio, en een dankwoord van Bert Wijbenga stonden op het programma. De scheidend wethouder werd verrast door een video-boodschap van partijgenoot Mark Rutte.
We konden daarna persoonlijk afscheid nemen van Bert Wijbenga en kennis maken met de nieuwe wethouder Vincent Karremans. Laatsgenoemde nog maar eens warm gemaakt voor de sociëteit van ‘geestelijken’, een plan van Wijbenga dat door corona is blijven liggen.
Op donderdag 9 september zal bert Wijbenga geinstalleerd worden als nieuwe burgermeester van Vlaardingen. We wensen hem in het nieuw ambt natuurlijk alle goeds, wijsheid en zegen.
Ds. Harold Schorren
.

Catechisatie

Catechisatie is een aantal keren op afgesproken zondagen van 10.30 uur tot ca 11.30 uur voor jongeren uit de middelbare schoolleeftijd. Behalve dat uit de bijbel gelezen en verteld over het christendom is er gesprek en discussie. En wat te eten en drinken. Aan het einde van het jaar maken we een uitstapje.
Afwisselend geleid door Harold Schorren Bernard van Verschuer. Bij ons kun je voor meer informatie terecht.  ds. Harold Schorren predikant@laurenspastoraat.nl en ds. Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com
.

Nieuwe editie kerkblad “Kerken in de Laurens”

.
Er is een nieuwe editie verschenen van ons kerkblad ‘Kerken in de Laurens’. Als u al abonnee bent, hoeft u niets te doen: u krijgt het blad automatisch op de mail, of in uw brievenbus.
Ontvangt u het kerkblad nog niet en wilt u zich aanmelden?
Voor een abonnement op de papieren versie meldt u zich aan via ledenadm@laurenspastoraat.nl
Voor een abonnement op de digitale versie meldt u zich aan door de onderstaande stappen te doorlopen:
.
  1. Klik op deze link
  2. Een pagina opent, klik daar op de knop ‘Email me a link
  3. Een mail wordt verstuurd naar de mailbox waar u gebruikelijk onze nieuwbrief ontvangt. Open deze mail en klik op de link ‘Update your preferences
  4. Een pagina opent, met halverwege de vraag ‘Wat wilt u graag per email van ons ontvangen?’. Zet een vinkje in het blokje voor ‘Ons Kerkblad 'Kerken in de Laurens'elke twee maanden'. En klik op de knop ‘Update profile’.
  5. Een pagina opent met de mededeling ‘Profile Updated’ (schik niet van de sterretjes in het emailadres, dat is ter beveiliging.) U bent dan klaar en kunt de pagina sluiten.
De email verzending van het kerkblad staat gepland op zaterdagochtend 09:00 uur aanstaande.
.

Kliederkerk

Op zondag 26 september a.s. is de première van de Kliederkerk in de Laurenskerk.
Kom je ook? We beginnen om 15.30 uur en eindigen om 17.30 uur. We gaan bezig met het verhaal van David en Goliat.
.
Iedereen is van harte welkom. De Kliederkerk is er voor jong en oud, en wil de generaties met elkaar verbinden. In de Kliederkerk willen we samen ontdekken, samen vieren en samen eten.
.
Nieuwsgierig? Kom langs! Leer nieuwe mensen kennen, geniet van het knutselen, laat je verrassen door het verhaal. We eindigen de middag met een eenvoudige maaltijd.
.
Meer informatie: contact@citypastor.nl
.

Pride viering

Zondag 26 september is er tijdens de Rotterdam Pride weer een Pride Viering. De viering is in de Arminiuskerk, Museumpark 3, Rotterdam. Het thema is ‘We could be heroes’. De viering begint om 15 uur en na de viering is er tijd voor ontmoeting.
.
Iedereen is van harte welkom om deze viering te bezoeken. Er is voldoende plaats om 1,5 meter afstand te houden. Je hoeft je niet aan te melden. 
.
 

Teruglezen: Alledagkerk

In zijn overdenking in de Alledagkerk van 7 september was voorganger ds. Jan Manni. Download zijn overdenking hier.
.
Volgende week is er weer Alledagkerk. Voorganger is dan ds. Helene Perfors en organist is Jan van Dijk. U bent allen van harte welkom”.
.

Tot slot

Ter indamming van het coronavirus zijn door het RIVM en de PKN-maatregelen genomen m.b.t. de inrichting van kerk en eredienst. Wij voldoen uiteraard aan deze adviezen. Vanwege de huidige situatie wordt er na de diensten nog geen koffie geschonken. Als u andere suggesties heeft, stuur ze aan ds. Harold Schorren mail predikant@laurenspastoraat.nl of aan de scriba van de kerkenraad via scriba@laurenspastoraat.nl
.
Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij ds. Harold Schorren (telefoon: 06-15195149 of mail: predikant@laurenspastoraat.nl) of  bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904. 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2021 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp