Copy
Bekijk deze email in uw browser
Laat ieder bij wie Mijn woord is,
Mijn woord naar waarheid spreken. (Jer. 23:28)

Vieringen

Zondag 8 augustus

9:00u Vroegdienst
Voorganger: ds. Jan Manni

Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden.

10:30u Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Harold Schorren

Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden, wel vindt er een registratie plaats bij de ingang van de kerk. De dienst wordt ook gestreamd via het Youtube-kanaal van Kerken in de Laurens.

17:00u Middagdienst De Samaritaan
Voorganger: ds. F. van Harten

Zie kerkenindelaurens.nl voor informatie over aanmelden en de livestream.


Dinsdag 10 augustus

12:15u Alledagkerk
Voorganger: mw. Joke van Rosmalen
Organist: dhr. Jan van Dijk


Vrijdag 13 augustus

12:30u Gebed voor vrede en verzoening
We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede. Entree via de kapel, het deurtje links van de hoofdingang van de Laurenskerk.

 

Bij de hoofddienst
over honger, voedsel en gevoed worden

Wij volgen in het Laurenspastoraat tot Pasen het alternatieve leesrooster dat het Evangelie volgens Johannes centraal stelt.

De Profetenlezing is 1 Koningen 17:8-16. Elia wordt in de dorre droogte naar een weduwe in Sarefat gestuurd. Door haar zal God hem voeden. Maar wat als er nauwelijks meel en olie is?

De Epistellezing is Romeinen 14:1-23. Een gemeente is vaak opgebouwd uit mensen met zeer diverse achtergronden. Wat voor de een heilig is. kan voor de ander bijzaak zijn. Paulus roept op elkaar daarin niet te oordelen maar te aanvaarden.

Het Evangelie is Johannes 6:22-29. Na het teken aan het begin van het hoofdstuk, waar een menigte gevoed werd door het danken, breken en delen van vijf broden en twee vissen, is men op zoek naar Jezus. Maar zoeken ze voedsel dat vergaat of voedsel dat eeuwig leven geeft?

Waar voeden wij ons mee?


 

Koffie na de dienst

Het is heerlijk om weer met zoveel mensen in de kerk te kunnen vieren en zingen, zij het op een voorgeschreven anderhalve meter afstand. En hoe geweldig is het dat we elkaar ook buiten weer kunnen spreken onder het genot van een kop koffie! Ik denk dat het voor veel mensen echt een gevoel van bevrijding is. We hebben de ander vaak al zolang niet gezien. Ik herken het enthousiasme bij mezelf. Ik zou iedereen wel een knuffel willen geven.
Toch willen we u vragen om ook bij de koffie de anderhalve-meter-regel in acht te houden. We zien dat in alle begrijpelijke vrolijkheid men buiten veel te dicht bij elkaar staat. Daar kunnen we persoonlijk alles van vinden. Misschien is ook iedereen wel gevaccineerd. Maar ook als de kans op besmetting van jezelf of de ander niet te verwachten is, zullen we de afstand moeten bewaren. Het gaat ook om wat we als kerkgemeenschap uitstralen. Laten we het goede voorbeeld geven.

Namens het DB,
ds Harold Schorren

 

Geopereerd

Vorig jaar werd Ard van der Vlugt aan een voet geopereerd. Op maandag 26 juli is hij aan zijn tweede voet geopereerd. De operatie is goed gegaan en de artsen zijn tevreden. Nu natuurlijk weer thuis met de zorg van zijn ouders.
Wilt u Ard een kaartje sturen, dan kan dat naar zijn huisadres:

Rietkant 8
4261 LT Wijk en Aalburg.

 

Huwelijk

Op zaterdag 21 augustus a.s. zal in de Laurenskerk het huwelijk van onze gemeenteleden Neline van Kralingen en Maarten van Meijeren worden bevestigd en ingezegend. Wij wensen hen natuurlijk een stralende dag en een toekomst vol liefde.
 

Maria in het Steiger

Op donderdag 12 augustus a.s. zal ik in het Steiger van 12.30-13.00 uur een samenkomst leiden. Als thema heb ik gekozen voor Maria omdat op zondag 15 augustus Maria Hemelvaart gevierd wordt. Wie is Maria? Welke rol vervult ze? En welke rol zou ze ook voor protestanten kunnen hebben?

In het eerste deel van de bijeenkomst wordt Lucas 1:46-55 gelezen, i.e. de lofzang van Maria (Magnificat). Naast korte gedachten van mijn kant over de rol van Maria is er ook Maria-muziek. Daarvoor wordt ik bijgestaan door tenor Ed Rosbergen en organist Jan Teeuw.

Na dit liturgische deel drinken we koffie en kunnen we met elkaar in gesprek.

Ds Harold Schorren


 

Op het bureau

Samen met mijn goede collega ds Wim in 't Hout (Ommoord) ben ik maandag op bezoek geweest bij Fred Westerbeke die sinds 1 april 2020 hoofdcommissaris is van de Regionale Politie Eenheid Rotterdam. Het was een mooi gesprek over zijn loopbaan en over onze stad en regio.

Het is goed dat we elkaar weten te vinden, dat we elkaar op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen in onze omgeving en kunnen werken aan een stad waar het samenleven goed is.

Ds. Harold Schorren


 

Kerkelijk bureau verhuisd
 
Het Kerkelijk bureau van de Hervormde Gemeenten van Rotterdam-Centrum is verhuisd. De vestiging aan het Hang is inmiddels gesloten. Het nieuwe postadres is nu:

Postbus 8177
3009 AD Rotterdam
 
Het bureau heeft ook een nieuw mailadres: kerkelijkbureaurdamc@gmail.com

Telefonisch blijft het kerkelijk bureau bereikbaar via tel.: 06 11057359

 

Nieuwe naam voor samenwerkende R.K.-parochies op de Rechtermaasoever

De R.K.-parochies van de Rechtermaasoever, waartoe ook het Steiger behoort, werken al geruime tijd samen. In de afgelopen periode is de samenwerking als federatie van parochies verder gegroeid: de leden van het pastoraal team zijn aangesteld voor de gehele parochiefederatie; er is een gezamenlijk rooster, waarin de aanvangstijden van de vieringen op elkaar zijn afgestemd. En ook de verschillende caritas-instellingen, die vanouds per parochie waren georganiseerd, groeien gestaag toe naar één interparochiële Caritas.
De aanduiding van de federatie als "Rotterdam Rechter Maasoever" (RRM) bleek niet meer voldoende om de grondslag van de samenwerking tot uitdrukking te brengen.
Daarom heeft het pastoraal team ervoor gekozen om voortaan niet alleen te spreken van parochiefederatie RRM maar de naam van Laurentius te verbinden aan de parochiële samenwerking.
Voortaan gaan de parochies dus verder onder de naam “Parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius”.

(bron: Steigerse weekbrief)

 

Toekomst van de Steigerse gemeenschap

Zoals de meesten van ons weten, heeft de Steigerse gemeenschap moeten besluiten, dat het einde van het Steiger in zijn huidige opzet helaas in zicht is en dat ze over moeten stappen naar een kleinschaligere opzet.
Een aantal Steigerianen heeft het voortouw genomen om hiervoor een activiteitenplan op te stellen. Het uitgangspunt is om present te blijven in het hart van de stad met vormen van bezinning, viering, inzet en ontmoeting. Er is inmiddels een klein onderzoek gedaan naar het kerkelijk landschap in Rotterdam en dat is gecombineerd met de aanbevelingen van de voormalige werkgroep “Toekomst Steiger”. Momenteel wordt met een aantal betrokkenen verder gepraat over mogelijke ideeën voor kleinschaligere opzet en de haalbaarheid ervan. In augustus hoopt men te komen tot de eerste contouren van een activiteitenplan, dat uiteindelijk aan de gehele gemeenschap zal worden voorgelegd. Ondanks dat het parochiebestuur het voornemen kenbaar heeft gemaakt om de kerk te verkopen en daarmee de kerk aan de eredienst te onttrekken, wil men als gemeenschap vooruit blijven kijken en zoeken naar wat wel mogelijk blijft.

Vanuit het Laurenspastoraat wensen we hen daarbij veel inspiratie en weten we ons met hen verbonden!

(bron: Steigerse weekbrief)  

 


Stuur ons je vakantiefoto

We ontvingen een vakantiefoto van Irene Kleijwegt. Ze schreef daarbij:

Eindelijk weer eens naar zee, zònder ov, nu dat nog wat riskant is... .
Aan het strand van Ouddorp, héérlijk die zeelucht en druk was het niet.
Of je nou thuisblijft of weg gaat: de zomermaanden vormen altijd een bijzondere tijd waarin we veel meemaken, maar elkaar minder zien. Zeker deze zomer, nu we weer wat meer van onze vrijheden kunnen genieten en weer eens naar het buitenland reizen of dat ene museum bezoeken waar we maanden niet konden komen.

Om de binding met elkaar te houden, zijn benieuwd naar jouw zomeractiviteiten. Heb je een foto die je met de gemeente wilt delen in de nieuwsbrief, stuur hem ons toe. Het kan dat ene kerkje zijn, gewijd aan een obscure heilige. Of dat indrukwekkende landschap dat je alleen kunt zien na een lange wandeltocht door de bergen. Of één van de zomeractiviteiten van kerkelijk Rotterdam, zoals de een bezoek aan de Alledagkerk of een lunchbijeenkomst in Het Steiger. We ontvangen het graag en we plaatsen de foto dan in een fotorubriek in onze nieuwsbrief.

Stuur je foto naar zondagsbrief@laurenspastoraat.nl
 

Alledagkerk

Afgelopen dinsdag, 3 augustus, was de voorganger ds. Bert Kuipers en de organist dhr. Jan Teeuw. U kunt de overdenking teruglezen.
 
Komende dinsdag, 10 augustus, is de voorganger mw. Joke van Rosmalen. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door organist dhr. Jan van Dijk.

U bent allen van harte welkom in deze extra sfeervolle dienst. Een dienst waarin we samen naar de verkondiging van God’s Woord kunnen luisteren en waarin samen kunnen bidden en samen kunnen zingen,
 

Tot slot

Ter indamming van het coronavirus zijn door het RIVM en de PKN-maatregelen genomen m.b.t. de inrichting van kerk en eredienst. Wij voldoen uiteraard aan deze adviezen. Als u suggesties heeft, stuur ze aan de scriba van de kerkenraad via scriba@laurenspastoraat.nl.

Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904.
U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2021 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp