Copy
Bekijk deze email in uw browser

Zondag 27 november

09:00 Vroegdienst

Voorganger: ds. Harold Schorren

10:30 Hoofddienst Laurenspastoraat

Voorganger: ds. Harold Schorren
Laurenscantorij olv Wiecher Mandemaker


19:00 Vespers Maaskant Open Grenzen


Dinsdag 29 november

12:15 Alledagkerk

Voorganger: ds. Harold Schorren
Organist: dhr. Jan van DijkVrijdag 2 december

12:30 Gebed voor vrede en verzoening

We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede.
Zondag 27 november, 1e Advent

Vroegdienst, 9.00 uur
De lezingen in deze vroegdienst zijn Jesaja 2:1-5 en Matteüs 24:32-44
Voorganger is ds. Harold Schorren

Schrift & Tafel, 10.30 uur
Afscheid en herbevestiging ambtsdragers

In deze dienst nemen we afscheid van ouderling Marion Moerman en diaken Louise Eurlings. We danken hen voor hun trouw en betrokken inzet voor de gemeente. Diaken Marcel van Hove zet zijn dienst voort en wordt herbevestigd. Ook daar zijn we dankbaar voor.

Ambtsdragers hebben een bijzondere taak in de kerk en leiden samen de gemeente. Met vele andere vrijwilligers dragen zij zorg voor de voortgaande dienst aan de Eeuwige en de naaste. De Protestantse Kerk in Nederland kent drie ambten: predikant, ouderling en diaken.

De lezingen in deze dienst zijn Jesaja 2:1-5, Romeinen 13:8-14 en Matteüs 24:32-44. Jesaja vertelt in een dreigende situatie over een nieuwe tijd waarin zwaarden tot ploegijzers worden omgesmeed. Oorlog zal er niet meer zijn. Paulus spreekt in zijn brief aan de Romeinen nog wel over wapens, maar dat zijn de wapens van het licht. Wanneer die nieuwe tijd komen zal, is onbekend. De toekomst zit vol dreiging, zo vertel jezus ons in het evangelie volgens Matteüs. Maar sta klaar, kijk naar de tekenen.

Onze tijd zit ook vol spanningen. Gaan we het einde tegemoet? Of lopen de takken van de vijgenboom al uit? Leggen we ons erbij neer of staan we te trappelen voor wat komen gaat?

De Laurenscantorij staat o.l.v. Wiecher Mandemaker. Hayo Boerema is organist. Voorganger is ds. Harold Schorren.

Na de dienst is er een lunch en een lezing van en gesprek met Arjen Erkel.


 

Arjan Erkel: Vrijheid van denken en doen

Op zondag 27 november spreekt Arjan Erkel in de Laurenskerk te Rotterdam over mensenrechten, mede vanuit zijn eigen ervaringen. Zijn programma staat onder de naam "Vrijheid van denken en doen" Hij zal ook het gesprek voeren met de aanwezigen over mensenrechten. De lezing begint om 12.45 uur en is gratis toegankelijk.

Wat speelt er zoal op het gebied van mensenrechtenschendingen? Wat kun je doen en wat is het meest effectief om het aan de orde te stellen? Heeft de kerk een speciale verantwoordelijkheid bij het aan de kaak stellen van mensenrechtenschendingen?

Arjan Erkel is een Nederlandse internationale spreker, ondernemer en auteur. Zijn lezingen en workshops met als hoofdthema "Ontgijzeling" gaan over verbinding en vrijheid van denken en doen . Hij werd bekend doordat hij in de zomer van 2002 werd ontvoerd tijdens zijn werk voor Artsen zonder Grenzen in Dagestan.

Elke vierde zondag is er in de Laurenskerk een schrijfactie voor Amnesty. Er worden dan brieven gestuurd naar autoriteiten in landen waar mensenrechten worden geschonden. Ook op deze vierde zondag van november kan er weer getekend worden. Ook is er aandacht voor andere mogelijkheden om het werk van Amnesty te ondersteunen, zoals het sturen van kaarten aan gevangenen of het kopen van kerstkaarten, kaarsen, servetten e.d. in de aanloop naar kerst.

Op 10 december neemt de kerk deel aan de landelijke schrijfactie in verband met de internationale dag van de mensenrechten.


Gluren bij de buren

Zaterdag 26 november
Een kijkje nemen bij andere kerken

Alle gemeente- en parochieleden van de Rotterdamse binnenstadskerken zijn van harte uitgenodigd om op zaterdag 26 november van 15.00 -17.00 uur in de Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25, nader te maken met de Oud-Katholieke parochie. En het is ook meteen een goede gelegenheid om pastoor Bruce Rienstra te ontmoeten. Hij is in 2022 Hans de Rie opgevolgd.

Wat weten we eigenlijk van elkaar? De kerken van Rotterdam-Centrum zijn vertegenwoordigd in het oecumenisch Laurensberaad. Daar zoeken we naar nadere samenwerking en momenten om elkaar als gelovigen te ontmoeten. Een nieuw initiatief voor ontmoeting is geboren. We noemen het ‘Gluren bij de buren’. Ieder jaar zal een van de aangesloten kerken de deuren openen en een inkijkje geven in de bijzonderheden van de geloofsgemeenschap. Zo hopen we elkaar beter te leren kennen, te begrijpen en elkaar te verrijken.

ds. Harold Schorren
voorzitter oecumenisch Laurensberaad


 

Vier de zondag!

Volgende week zondag, 27 november, blijven de deuren van de kerk weer tot 14 uur open om, in ontmoeting en gesprek, te vieren dat we een gemeente zijn: Vier de zondag!

We dekken de tafels voor een koffielunch, aansluitend aan de hoofddienst van 10.30 uur. Ook voor de kinderen zijn er lekkere hapjes.
 
Op deze 27e  november hebben we een bijzondere spreker. We ontvangen dan namelijk Arjan Erkel. Hij heeft door zijn werk en door persoonlijke ervaring veel kennis over schendingen van mensenrechten. Elders in deze zondagsbrief kunt u meer over hem lezen.

In het kader van de internationale ‘Dag van de mensenrechten’, komt Arjan spreken over ‘Vrijheid van denken en doen’. Daarna gaat hij met ons in gesprek. Wat speelt er op het gebied van mensenrechtenschendingen? Wat kunnen we er als individu tegen doen? Hebben we als kerk een speciale verantwoordelijkheid?
 
De lezing van Arjan begint om 12.45 uur.
De kinderen hebben ondertussen hun eigen activiteit.
Iedereen, ook gasten, van harte uitgenodigd!Schrijfacties van Amnesty International

Natuurlijk zijn er a.s. zondag weer de drie brieven die u kunt tekenen aan de tafel van Amnesty. Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder onze steun is deze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: we sturen brieven aan de autoriteiten in Saudi-Arabië, Algerije en Cuba.

Vrijlating Nubische mannen in Saudi-Arabië
Op 10 oktober 2022 veroordeelde een rechter in Saudi-Arabië tien mannen tot celstraffen tussen de 10 en 18 jaar vanwege een vreedzame herdenkingsdienst. De mannen behoren tot de Egyptisch Nubische minderheidsgroep. Veel van deze mannen zijn ouder en kampen met gezondheidsklachten, zoals diabetes en hartproblemen, en hebben medische zorg nodig.

Oneerlijke processen
De mannen werden in 2019 gearresteerd toen ze een vreedzaam evenement hielden ter herdenking van de Arabisch-Israëlische oorlog in 1973. Ze werden beschuldigd van het oprichten van een vereniging zonder vergunning. Ook zouden ze de in Saudi-Arabië verboden Moslimbroederschap steunen en werden ze aangeklaagd vanwege berichten op social media. De mannen beweren onder dwang bekentenissen te hebben afgelegd. Maar daar had de rechter geen boodschap aan.

Laat klokkenluider Mohamed Benhlima vrij
De Algerijnse activist en klokkenluider Mohamed Benhlima is op 4 september 2022 veroordeeld tot 12 jaar cel voor onder meer het verspreiden van nepnieuws. De ex-militair bracht corruptie binnen het leger naar buiten. Ook deed hij mee aan een vreedzaam anti-regeringsprotest. Hij kreeg eerder al de doodstraf vanwege spionage.

Slechte behandeling
Momenteel zit Benhlima in isolatie. Hij wordt slecht behandeld. Elke dag mag hij maar 10 minuten uit zijn cel. Maaltijden, kleding en familiebezoeken worden hem deels of zelfs helemaal ontzegd. Kom in actie voor hem!

Laat oppositielid in Cuba onmiddellijk vrij
José Daniel Ferrer García is een Cubaanse activist en leider van een oppositiegroep. Op 11 juli 2021 wilde hij deelnemen aan een landelijke demonstratie tegen de regering. Toen hij zijn huis verliet, werd hij meteen gearresteerd. Hij is aangeklaagd vanwege het ‘verstoren van de publieke orde’.

Eenzame opsluiting
García zit in eenzame opsluiting. Zonder contact met de buitenwereld kan hij slecht behandeld en gemarteld worden. Ook gaat het niet goed met zijn gezondheid. Hij heeft maagklachten en chronische hoofdpijn.

Kerstkaarten
U kunt de drie brieven vinden  bij de kaars met het prikkeldraad. Wij vragen zo mogelijk een bijdrage in de portokosten van € 2,-. Daar vindt u ook een groot assortiment kerstkaarten, kaarsen en andere artikelen uit de webshop van Amnesty. Met het kopen van die aetikelen steunt u het werk van Amnesty en ook de schrijfacties die het Laurenspastoraat maandelijks voert.

Bemoedig een gevangene
In het kader van de komende “Vier de Zondag” kunt u in de decembermaand aan een gevangene of een mensenrechten-organisatie een groetenkaart sturen. We hebben een beperkt aantal kaarten beschikbaar, voorzien van een adres en een wens, een bemoedigende tekst zoals voorgesteld door Amnesty International. U kunt een kaart meenemen en het enige dat u hoeft te doen, is de kaart te voorzien van uw naam en postzegel (internationaal) en de kaart op de bus te doen. Wij raden U af persoonlijke verhalen op de kaart te zetten, politieke of religieuze  opmerkingen of uw adres. Ook kindertekeningen kunnen een verkeerd signaal afgeven.

 

Dag van de Rechten van de Mens

Zaterdag 10 december 2022

Op zaterdag 10 december a.s is het Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Deze dag bestaat al sinds 1948. Ook dit jaar schenkt het Laurenspastoraat er aandacht aan. Niet alleen in de maandelijkse schrijfactie van Amnesty International, maar nu ook in een wat bredere opzet.

In samenwerking met Gebouw De Heuvel wordt aldaar een programma gepresenteerd van 11.00 tot 15.00 uur, waarin ruimte is voor gesprek over mensenrechten met deelname van mensen uit landen waar mensenrechten geschonden worden. Natuurlijk kunt u er wat te drinken. Er is een video te zien, u kunt er kerstkaarten en ander artikelen van Amnesty  kopen, maar ook hebt u gelegenheid om brieven te tekenen en groetenkaarten te schrijven aan gevangenen en mensenrechten-organisaties in tal van landen. Kortom een programma om de mensenrechten helder op de kaart te krijgen.

Komt u ook? Schrijft u mee? Of wilt u een handje helpen?
U kunt mij altijd mailen: predikant@laurenspastoraat.nl

Ds. Harold Schorren

contactpersonen
vanuit het Laurenspastoraat: Kees Koning (keeskoning@keeskoning.com), Wim de Jong
vanuit Gebouw De Heuvel: Irene Smit


 

Aan de LaurensSchrijftafel

Voor wie van schrijven houdt
Creatief/reflectief dagboek schrijven


Woensdag 30 november van 20-22 uur is er een workshop creatief/reflectief dagboekschrijven.

Plaats: na aanmelding hoor je waar we bij elkaar komen.

Deze manier van schrijven gaat niet om mooi en foutloos schrijven. Het gaat niet om een boek schrijven of een mooi artikel. Het gaat om het schrijven vanuit je hart, je openstellen voor wat je bezig houdt op dit moment. Zonder dat je precies weet wat er uit je pen gaat komen, begin je met schrijven naar aanleiding van een eenvoudige oefening die ik je aanreik. Het is luisteren naar je pen, je volgt al schrijvend  je gedachtenstroom.  Het levert steeds weer verrassende inzichten en gesprekken op.

Het schrijven is begrensd, bij elke oefening geef ik aan, hoelang er geschreven wordt, dat kan variëren van een paar minuten of enkele regels tot een sprintje van 10 minuten. Je leert diverse schrijfvormen toe te passen.

Ik maak voor elke bijeenkomst een ander schrijfprogramma. Je kunt inschrijven voor één of meerdere keren.

De thema’s waarover we schrijven, kunnen gerelateerd zijn aan het kerkelijk jaar, aan een gedicht of een lied.  

Wanneer je gaat schrijven over het onderwerp, zul je merken dat het je altijd brengt naar je eigen leven van dit moment of naar herinneringen, daarom is het dagboekschrijven. Je reflecteert al schrijvend op je leven, je ervaringen, je herinneringen, je plannen, je dromen. Tenslotte is het ook creatief schrijven, omdat er diverse schrijfvormen gebruikt worden.

Nieuwsgierig geworden? Wees welkom en kom het eens proberen, samen schrijven aan de LaurensSchrijftafel.

De Laurensschrijftafels zijn:
30 november van 20-22 uur
18 januari 2023 van 14-16 uur
9 februari 2023 van 20-22 uur

Aanmelden bij Hannie van Keulen
hahy48@hotmail.com
0622745200

 

Boeken Podium maandag tweede kerstdag 2022

Op tweede kerstdag 26 december 2022 13:00 uur is er een BoekenPodium als onderdeel van de Kerstontmoeting in de Laurenskerk.

De opzet is anders dan voorgaande jaren. Het idee is dat u, van de boeken die u weg wilt doen, een top 1, top 5, top 10 of top 20 selecteert. Boeken waar u gerust  € 5,- voor zou durven vragen.

Heeft u speciale boeken die u af wilt staan, dan kunt u voorin een briefje leggen waarom dit boek voor u zo speciaal was. Eventueel kunt u er uw (voor)naam onder zetten. Misschien zelfs wel uw emailadres. Maar dat is geheel naar eigen keuze! Wellicht dat iemand u later nog eens benadert om te praten over dat speciale boek. Als u het speciale boek gekocht en gelezen hebt dan kunt u ook nog het boek het jaar daarop weer aanbieden voor het podium, met het briefje van uw voorganger er nog in en uw eigen briefje daaraan toegevoegd, maar nogmaals dat is geheel vrijwillig.

De boeken met een briefje voorin komen op Podium 1 en de overige mooie boeken op Podium 2.

Als boeken met een briefje voorin niet verkocht worden, dan worden deze boeken of bewaard voor een volgend jaar of het briefje zal verwijderd worden in verband met de privacy.

De opbrengst gaat naar het goede doel, bestemd voor Zeemanshuis The Bridge.
De boeken kunnen gebracht worden op zaterdag 17 december van 11:00 tot 13:00.
Het is niet de bedoeling dat opkopers tijdens de Kerstontmoeting boeken opkopen.
Als het om een paar boeken gaat kunt u die ook afgeven bij Maarten van den Dool in de tijd tussen de vroegdienst en de hoofddienst op zondagen (tussen 09:45-10:30).


 

Gezocht: Gastvrouw of gastheer

Beter Zien Anders Kijken (BZAK) is een stichting van en voor mensen met een visuele beperking.

Iedere vrijdagochtend is er een inloop voor leden van de doelgroep en andere belangstellenden. Migranten met een visuele beperking krijgen op de vrijdagen Nederlandse les. Hiervoor werkt BZAK met een team van enthousiaste taalcoaches. Deze activiteiten vinden plaats in het huis van de wijk in de Kipstraat.

Voor de ochtendbijeenkomsten zoeken wij een gastvrouw of gastheer die wil assisteren bij het ontvangen van deelnemers. Hij of zij zal Jerrel Volkerts, oprichter van de stichting, helpen tijdens deze drukke uren.

Voor meer informatie kunt u bellen met:

Jerrel Volkerts, directeur BZAK: 0640 724 568

 

Alledagkerk

Op 22 november 2022 was de voorganger ds. Tjaard Barnard en organist dhr. Wouter Blaquiere. U kunt de orde van dienst hier nalezen.
 
Op 29 november 2022 is er om 12.15 uur weer Alledagkerk. Voorganger is dan ds. Harold Schorren en organist is dhr. Jan van Dijk.

U bent allen van harte welkom.

 


1e Adventsgedicht

Hagel

Hard waait de wind in je ziel
Als je de hoop verloren hebt
Geen troost lijkt op je pad te komen
En toch kijkt iemand naar je om
Liefdevol en Eeuwig is Zijn Naam

Geschreven door diaken Marco Samson

 

Tot slot

Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij ds. Harold Schorren (telefoon: 06-15195149 of mail: predikant@laurenspastoraat.nl) of  bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904. 

 

Tot slot

De volgende Morgen is het Zondag komt uit op DATUM.

Het Laurenspastoraat is bereikbaar per mail: info@laurenspastoraat.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2022 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp