Copy
Bekijk deze email in uw browser

 

Diensten

 

Zondag 23 oktober

09:00 uur Vroegdienst

Voorganger: ds. Niels de Jong
 

10:30 uur Hoofddienst Laurenspastoraat – Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: dhr. Remy Jacobs
Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker.

De dienst is ook vanaf thuis te volgen via ons youtube kanaal. De orde van dienst is te downloaden via deze pagina
 

19:00 uur Vespers Maaskant Open Grenzen

 

Dinsdag 25 oktober

12:15 uur Alledagkerk

Voorganger: ds.Helene Perfors
Organist: mw. Willemijn Roodbergen
 

Vrijdag 28 oktober

12:30 uur Gebed voor vrede en verzoening.

We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede.
 

 

Berichten

Bij deze zondag

Vier de zondag, met Clara en Sjaak Sies

Aanstaande zondag, de vierde zondag van oktober, blijven de deuren van de kerk weer tot 14 uur open om, in ontmoeting en gesprek, te vieren dat we een gemeente zijn: Vier de zondag!

We dekken de tafels voor een koffielunch, aansluitend aan de hoofddienst van 10.30 uur. Voor de kinderen zijn er extra lekkere hapjes.
 
Deze dag is het thema ‘Van kruimels en brood'. We ontvangen Clara en Sjaak Sies, de oprichters van de Voedselbank. Zij vertellen over hun inspiratie om onvermoeid aandacht te vragen voor armoede en ongelijkheid, en over initiatieven om armoede in Rotterdam te bestrijdenEr is alle ruimte om met hen in gesprek te gaan. Ook gaan we met elkaar in gesprek: wat vinden we ervan dat er een voedselbank is? Wat is onze eigen inspiratie en roeping als het gaat om armoede en ongelijkheid? Laten we ons nog raken? Hoe kunnen wij als individu en als gemeente een concrete bijdrage leveren aan het tegengaan van de ongelijkheid en armoede in onze stad?  
De kinderen hebben ondertussen hun eigen activiteit. 
Iedereen, ook gasten, van harte uitgenodigd!
 

Uit de gemeente

 

De brief aan de Galaten

Over Paulus en de jonge gemeente
Op woensdag 26 oktober is de eerste avond over de Brief aan de Galaten. We beginnen om 20.00 uur in de grote kubus van de Laurenskerk.
 
Soms lijkt in een eredienst de brieflezing (epistel) er een beetje bijgesleept te zijn. Oude Testament en Evangelie vragen vaak al genoeg aandacht. En laten we ook eerlijk zijn: de brieven kunnen ons door de taal tegenstaan en de inhoud voelt geregeld als niet meer van deze tijd. Paulus, een van de briefschrijvers, roept niet bij iedereen een warm gevoel op.
 
De brieven, waarvan een deel ouder is dan de evangeliën, geven een beeld van gemeentes in opkomst en gemeentes die - al even onderweg - de moeite ervaren. In de brieven vinden we antwoorden op specifieke vragen in specifieke situaties. Zouden wij ons daar niet in kunnen spiegelen in onze tijd, met onze vragen?
 
Graag wil ik met u één van de brieven van Paulus bestuderen, de brief aan de Galaten. Galatië ligt in het huidige Turkije, rond Ankara. De brief is waarschijnlijk rond 55 na Christus geschreven.
Ik heb hiervoor drie avonden gepland, zodat we alle tijd hebben om met elkaar van gedachten te wisselen. De data zijn:
  • Woensdag 26 oktober
  • Woensdag 16 november
  • Woensdag 14 december
Info en opgave: ds. Harold Schorren, 06 15 195 149, predikant@laurenspastoraat.nl


De apostel Paulus, mozaïekfragment afkomstig uit de apsis van de Oude Sint-Pieter. Pio Cristiano Museum (Vaticaanse Musea), Rome, Italië
 

Afwezigheid ds. Harold Schorren

Van 12 t/m 24 oktober a.s. ben ik afwezig. U kunt dan voor pastorale zaken contact opnemen met Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904.
 
In de tweede week van mijn afwezigheid wandel ik in Duitsland. Mijn goede emeritus-collega Wim in ’t Hout is vorige maand begonnen aan zijn pelgrimage naar Assisi. Hij hoopt er op 7 januari aan te komen. Hij wil gedeelten van de route graag lopen met mensen die in zijn lange werkzame leven een rol hebben gespeeld.
 
Ds Harold Schorren
 

 

Vrijwilligers gezocht

Op zondag 30 oktober houden we weer een Kaarsjesavond in de Laurenskerk.
Stadsgenoten wordt de mogelijkheid geboden om een kaarsje aan te steken om zo een geliefde, een vriend, een stadsgenoot te herdenken. In de kerk is er daarnaast de mogelijkheid te genieten van muziek, wat te lezen, thee te drinken.
Om mensen uit te nodigen naar de kerk te komen, om ze te ontvangen in de kerk, mogelijk een gesprek met ze te hebben, zijn we op zoek naar vrijwilligers die van 16.30 tot 18.30 uur aanwezig kunnen zijn.
Om 19.00 uur is de Allerzielenviering van het Laurenspastoraat.
U kunt zich opgeven als vrijwilliger voor de kaarsjesavond bij Carola Scholten, e-mail: tomcarol@xs4all.nl
 

Kerstactie voor Detentiecentrum Zestienhoven

Namens Welkom Onthaal (een interkerkelijk organisatie, die zich o.a. bezighoudt met het welzijn van vluchtelingen die zijn ingesloten in het Detentiecentrum Zestienhoven), willen wij jullie herinneren aan de financiële steun voor de kerstpakkettenactie.
Op dit moment gaan we ervan uit dat we met kerst op zo´n 350 à 400 mensen moeten rekenen die dan zijn ingesloten bij Detentiecentrum Zestienhoven. We willen juist met kerst laten merken dat er mensen en kerken zijn die met hen meeleven en hen willen steunen.
Daarom willen we je vragen we om een gift voor deze kerstactie op rekeningnummer
NL21 TRIO 0338 815228 t.n.v. Stichting Samen 010 o.v.v. Welkom Onthaal kerstactie 2022.

Net als andere jaren willen we € 5,- saldo om te bellen, wat lekkers en toiletartikelen in het pakket stoppen. Al met al hebben we dan een bedrag tussen € 5.250,-  en € 6000,- nodig. Graag ontvangen we je gift z.s.m.  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Organisatie |  Interkerkelijke Coördinatiegroep Welkom Onthaal, Hanny de Kruijf  | secretariaat: Hang 7, 3011 GG Rotterdam, tel. 010-4666722, info@samen010.nl
(bron: steigerse nieuwsbrief)
 

Op de agenda

 

26 oktober: Bus excursie naar Tilburg.

bezoeken het Textielmuseum en één van de drie kloosters die de stad rijk is. We vertrekken om 9.00 uur en hopen 17.30 uur weer terug te zijn. Elles van Vegchel, directeur van de Laurenskerk, gaat ook mee. Zij heeft hiervoor in het Textielmuseum gewerkt.

De kosten van deze dag bedragen € 55,- per persoon, dat is inclusief koffie en lunch. Wel willen we vragen of iedereen die een museumjaarkaart heeft, deze wil meenemen. Voor wie de kosten te hoog zijn, kan er zeker wat geregeld worden. Meld het gewoon aan mij.

U kunt zich nog opgeven via info@laurenspastoraat.nl

 

27 oktober: Zingevingsborrel RotterdamRijker

Hoogleraar Annelien Bredenoord neemt ons mee in een verhaal over ethische en morele grenzen van (nieuwe) technologieën. Want wij mensen kunnen in de greep komen van dingen die we zelf hebben gemaakt. Machines, kunstmatige intelligentie, wapen, bueaucratieën. Wat kun je doen? We denken met elkaar na over controle vs. vertrouwen. Lees meer.

 

12 november: Ziel en Zaligheid, Laurenscollegium

In tijden van rouw is het vaak de muziek die verlichting brengt. Dat wordt al eeuwenlang zo ervaren. In dit programma is muziek uit drie eeuwen samengebracht. De zangteksten bieden ruimte voor verdriet, maar ook voor hoop, troost en perspectief. Het kan geen toeval zijn dat juist de eindigheid van ons bestaan componisten inspireerde tot hun mooiste werken. Geworteld in de Laurenskerk brengen wij in de donkere dagen van november een moment van bezinning.  Meer informatie en kaartverkoop
 

13 november: International Service for peace

We realise that our prayers for peace are very much needed, when we watch the daily TV news bulletins full of cruelty and bloodshed.    

This real international service helps to remind us of the global reach of the Christian faith in its varied cultural and denominational expressions. The experience of worshipping together the One and Only true God – and for us Christians through Jesus Christ, strengthens us to face up to this world’s violation of peace and human rights and to stand up for the beliefs from the scriptures.   

It is over ninety years ago that the Scots International Church Rotterdam (SICR) organised this traditional service for the first time, inviting pastoral leaders from Rotterdam to come together for an annual ecumenical International Service for Peace. This year it will be held on Sunday evening 13th November at 19.30 at the Scots International Church Rotterdam.  

The service includes a mixture of prayers, Bible readings and hymns in the own language and tradition of each participant church.  

For more information click here

Terugkijken

 

Cantatedienst van 16 oktober


Kijk de cantatedienst, met uitvoering van Bachs cantate ‘Herr Christ, der einge Gottessohn’, BWV 96 en Avro Pärts  ‘Da pacem Domine’  hier terug.
.

Alledagkerk van 18 oktober

De voorganger was ds. René van Loon. Organist was dhr. Aad v./d. Heuvel die gelukkig in de gelegenheid was om de zieke Jan van Dijk te vervangen. We wensen vanaf deze plek Jan van Dijk van harte beterschap.  Lees de overdenking van René van Loon hier terug.
 

Hoofddienst Maaskant Open Grenzen

Kijk de dienst van afgelopen zondag hier terug
 

Tot slot

Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904. 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2022 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp