Copy
Bekijk deze email in uw browser

 

Diensten

 

Zondag 28 augustus

09:00 uur Vroegdienst

Voorganger: ds. Jacob Korf
 

10:30 uur Hoofddienst Laurenspastoraat – Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Harold Schorren
 
De dienst is ook vanaf thuis te volgen via ons youtube kanaal. De orde van dienst is te downloaden via deze pagina
 

17:00 uur Middagdienst wijkgemeente De Samaritaan

Voorganger: ds. René van Loon

 

Dinsdag 30 augustus

12:15 uur Alledagkerk

Voorganger: ds. René van Loon
Organist: mw. Willemijn Roodbergen
.

Vrijdag 2 september

12:30 uur Gebed voor vrede en verzoening

We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede.

 

Berichten

Bij deze zondag

 

10:30: Hoofddienst Laurenspastoraat Schrift & Tafel

We lezen in deze dienst Deuteronomium 24:17-22, Hebreeën 13:1-3 en Lucas 14:1,7-14. De introitus is Psalm 84: 1, 5 en 6. De antwoordpsalm is Psalm 113a. Verder zingen we verzen van Lied 973 en 974. We zijn blij dat de Laurenscantorij weer aanwezig is om met ons de liturgie te zingen.
 
De rechten van vreemdeling, weduwe en wezen. De liefde en de gastvrijheid. Het oog voor de armen, kreupelen, verlamden en blinden. Het oog hebben voor de naaste staat centraal in de lezingen van vandaag. En dat alles zonder iets terug te verlangen, maar enkel omdat we elkaar gegeven zijn als brood en wijn om van te leven.
 
In één van de lezingen gaat het over een schoof. Vandaar deze tekening…

Afbeelding: Schovenbindende boerin, juli-augustus 1885
Vincent van Gogh (1853 - 1890)
Kröller-Müller Museum
 
Ds. Harold Schorren
 

Zondag weer schrijfacties voor Amnesty International

We leven in een turbulente tijd. Veel wereldproblemen hebben onze aandacht opgeëist. De onrechtvaardigheid ten aanzien van de mensenrechten is er de afgelopen maanden bepaald niet minder op geworden. Het werk van Amnesty International is gewoon doorgegaan en wij doen ook weer mee met de schrijfacties voor mensen  waarvan Amnesty, na onderzoek, vindt dat ze onrechtvaardig behandeld worden. Drie jonge vrouwen in Thailand, die gevangen zitten, een jongen van 17 jaar in Belarus (Wit Rusland) die werd veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf en twee mannen in Saudi-Arabië die na marteling de doodstraf hebben gekregen en wachten op hun executie. Dat zijn de schrijfacties van deze maand.
 
Thailand: 'Beledigen' van de koning
De Thaise activisten Netiporn ‘Bung’ Sanesangkhom, Nutthanit ‘Bai Por’ Duangmusit en Tantawan ‘Tawan’ Tuatulanon zitten gevangen. De enige reden: ze vroegen mensen op straat in Bangkok naar hun mening over de verkeersblokkades die worden opgeworpen als de koning erdoor moet. Het beledigen van de koning wordt in Thailand zwaar bestraft. Tawan is onder huisarrest geplaatst. Bung en Bai Por zitten in de gevangenis. Ze gingen op 2 juni in hongerstaking omdat hun borgtocht keer op keer werd afgewezen. Het gaat erg slecht met de gezondheid van Bung. Wij vragen de minster van justitie om onmiddellijke vrijlating van de drie vrouwen en de beschuldigingen te laten vallen. Lees meer
 

Belarus: 8 jaar cel voor tiener
Vladislav Sharkovsky uit Belarus zit inmiddels 3 jaar gevangen voor een klein drugsdelict. Hij kreeg daarvoor 8 jaar cel opgelegd. Hij was 17 jaar oud toen hij werd gearresteerd. Na zijn arrestatie werd hij gedwongen tot een ’bekentenis’. Het Kinderrechtenverdrag, waarbij Belarus partij is, bepaalt dat kinderen een zo kort mogelijke straf moeten krijgen. Toch hebben naar schatting duizenden kinderen in Belarus lange gevangenisstraffen gekregen voor kleine drugsgerelateerde delicten. Actie voor Vladislav Sharkovsky en deze andere kinderen is daarom nog steeds hard nodig! Wij vragen de president om zijn vrijlating en de vernietiging van zijn strafblad. Lees meer


Saudi-Arabië: stop executie
Jaafar Mohammad Sultan en Sadeq Majeed Thamer kunnen in Saudi-Arabië elk moment geëxecuteerd worden. De twee Bahreinse Sjiitische mannen werden in 2021 veroordeeld tot de dood na een oneerlijk proces. Beiden zeggen te zijn gemarteld om een bekentenis af te leggen.
Volgens de Saudische autoriteiten zouden Sultan en Thamer explosieven hebben gesmokkeld naar Saudi-Arabië en hebben deelgenomen aan anti-regeringsprotesten in Bahrein. Sultan vertelde de rechter dat hij met kabels werd geslagen om te bekennen. Hij lag na zijn verhoor tien dagen in het ziekenhuis.  De sjiitische gemeenschap In Saudi-Arabië wordt hevig onderdrukt. Dit is met name te zien aan de strenge gevangenisstraffen en doodvonnissen die aan hen worden opgelegd door het strafhof. Wij vragen de koning van Saudi-Arabië deze vonnissen niet te ratificeren. Lees meer
 
U kunt de drie brieven voor of na de dienst tekenen aan de Amnesty tafel bij de kaars met het prikkeldraad. Wij vragen een bijdrage in de porto-kosten van € 2,-.

Uit de gemeente

 

Geannuleerd: "Zen op het Kerkplein"


Komende vrijdag 26 augustus 2022 om 12:00u staat de activiteit "Zen op het Kerkplein" op de planning. Via deze weg willen we u ervan op de hoogte stellen dat deze activiteit helaas niet door gaat wegens onvoldoende animo.
 

Rotterdams Kerkenvoetbaltoernooi

Op vrijdag 16 september (vanaf 19.00 uur) wordt voor de tweede keer het Rotterdams Kerkenvoetbaltoernooi georganiseerd. De eerste editie heeft een voetbalteam namens het Laurenspastoraat mee gedaan en het zou leuk zijn als we ook dit jaar weer een team kunnen afvaardigen. Een team bestaat uit zeven spelers (man, vrouw, jong en oud, alles door elkaar). De ervaring leert dat het fijn is om een aantal reserves te hebben, zodat je regelmatig kunt wisselen.
Naast het sportieve aspect en het kennismaken met gemeenteleden van andere kerken zijn er aan deze editie van het toernooi ook nog twee goede doelen gekoppeld: RotterdamRijker en noodhulp aan Oekraïne.
Wil je mee voetballen, meldt je dan uiterlijk 28 augustus aan bij Mark Kramer (markkramer.laurenspastoraat@xs4all.nl of 06-1505 4441).
We zoeken trouwens niet alleen voetballers, maar ook supporters. Dus zet vrijdagavond 16 september in je agenda en kom naar RCSV Zestienhoven aan de Van der Duijn van Maasdamweg 601 in Rotterdam!
-Mark Kramer
 

Busreis naar Tilburg

Het ligt in de planning om op woensdag 26 oktober naar Tilburg te gaan. We vertrekken om 9.00 uur en proberen om 17.00 weer in Rotterdam te zijn.
’s Ochtends bezoeken we het textielmuseum in Tilburg. Elles van Veghel, directeur van de Laurenskerk, heeft daar gewerkt en gaat met onze reis mee. Na een lunch zullen we het trappistenklooster de Abdij Koningshoeven bezoeken.
Zet deze datum alvast in uw en jouw agenda. Het wordt vast en zeker een leerzame en gezellige dag. Binnenkort zal ik de kosten voor deelname presenteren. Opgave kan al via de e-mail: info@laurenspastoraat.nl
-Ds. Harold Schorren

 

Profielschets gemeente & beoogd predikant van onze ‘zustergemeente’ Maaskant/Open Grenzen

(fragment uit de nieuwsbrief van Maaskant / Open Grenzen:)
In de afgelopen maanden heeft de beroepingscommissie, samen met de (wijk)-kerkenraad, diverse voorbereidingen getroffen voor de beroepingsprocedure. Voor een deel gaat het om formele procedures waarbij diverse gremia van de kerk betrokken zijn. De uitkomsten daarvan zijn alle positief. Er is ook een profielschets opgesteld, en op basis daarvan is een vacature tekst geformuleerd die deze week is gepubliceerd (u vindt de tekst als bijlage). Publicatie vindt onder meer plaats op de site van de PKN, en (elektronisch) in de bredere vrijzinnig kerkelijke kring. Het is onze verwachting dat de vacature zodoende ruimschoots onder de aandacht komt; een (dure) advertentie in -bijvoorbeeld - het dagblad Trouw laten we achterwege. U wordt van harte uitgenodigd mogelijke kandidaten op het verschijnen van de vacature te wijzen. Deze is te vinden op de website van Kerken in de Laurens.

Op de agenda

 

Zaterdag 27 aug 19.00-21.45 uur: Dante’s inferno. Lezing én jazzconcert Ambrosia

Een verdiepend programma over Dante’s inferno als inspiratiebron in de huidige tijd. En aansluitend een intiem jazzconcert door de band Ambrosia met muziek gecomponeerd aan de hand van dit beroemde literaire werk. info@kloostertuinrotterdam.nl, zie Facebook Kloostertuin Rotterdam.
 
(bron: Steigerse nieuwsbrief)
 

Vanaf dinsdag 6 september: Gedichten over God

In drie bijeenkomsten worden gedichten over God gelezen en geanalyseerd. Daarbij worden de godsbeelden van de dichters ook ingekaderd. Is er sprake van monotheïsme? Deïsme? Pantheïsme? Polytheïsme? We gaan met elkaar in gesprek over de gedichten en stellen daarbij vragen als: wat bezielde de dichter? Welk godsbeeld bezit de dichter? Herken je jezelf in dat godsbeeld? Zet dit godsbeeld jou tot nadenken? Dichters die worden behandeld zijn onder andere: Martinus Nijhoff, Pierre Kemp, Rutger Kopland, Koos Geerds, Hester Knibbe, Leo Vroman en Joost Zwagerman. We gaan met elkaar in gesprek, maken opdrachten, kijken naar
videofragmenten en nemen ook zelf de dichterspen ter hand. De indeling van de drie
bijeenkomsten is als volgt:
1. Theïstische poëzie
2. Atheïstische gedichten
3. Agnostische gedichten
Data: 6 – 13 – 27 september 2022
Leiding: dr. Jan de Bas
Kosten: € 45,--
Bij: Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam
Locatie Rotterdam, Alexanderkerk
Tijd: Dinsdagochtend, 10.00 – 12.30 uur
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de TVG Rotterdam:
https://tvgrotterdam.nl of mw. M. Koole-Godeschalk, tel. 0167-536671
(bron: nieuwsbrief Maaskant / Open Grenzen)

Terugkijken

Hoofddienst Maaskant Open Grenzen

Kijk de dienst van afgelopen zondag hier terug
 

Alledagkerk van dinsdag 23 augustus

Tijdens de Alledagkerk van afgelopen dinsdag, 23 augustus 2022 verzorgde ds. Bert Kuipers de overdenking. Deze is hier te downloaden

Op 30 augustus 2022 is er om 12.15 uur weer Alledagkerk. Voorganger is dan ds. René van Loon. Organist is mw. Willemijn Roodbergen. U bent allen van harte welkom.

Tot slot

Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij ds. Harold Schorren (telefoon: 06-15195149 of mail: predikant@laurenspastoraat.nl) of  bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904. 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2022 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp