Copy
Bekijk deze email in uw browser
Vieringen

Zondag 4 september

09:00u Vroegdienst
Voorganger: ds. Jaap Koning

10:30u Hoofddienst Maaskant Open Grenzen
Voorganger: ds. Laurens Korevaar

17:00u Middagdienst de Samaritaan
Voorganger: ds. M.J. Tekelenburg

19:00u Vespers
Voorganger: ds. Jan de Visser


Dinsdag 6 september

12:15u Alledagkerk
Voorganger: ds. Tjaard Barnard
Organist: Wouter Blacquière


Vrijdag 9 september

12:30u Gebed voor vrede en verzoening
We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede.
Bijbelstudie
Woensdag 7 september, 20.00 uur

U en jullie zijn weer van harte uitgenodigd om samen enkele Bijbelgedeelten te bestuderen. Saai? Integendeel. De achtergronden kennen, opent vaak nieuwe inzichten. Het is ook boeiend om te zien hoe we zelf naar die oude woorden kijken vanuit ons leven nu. En verder is het heel erg gezellig.

We kiezen dit keer voor de lezingen van zondag 11 september:
    • Exodus 32:7-14
    • Lucas 15:1-10

We komen samen in het kantoor in de Hofdame, Grotekerkplein 101.


 

Nieuwe voorzitter Laurenspastoraat

Wij zijn erg blij te kunnen melden dat we weer een nieuwe voorzitter hebben. Onze ouderling Marianne Amelink zal per 1 september de voorzittershamer ter hand nemen. We wensen haar natuurlijk alle vreugde en zegen in deze functie.

Wilt u weten wie Marianne is? In de komende editie van Kerken in de Laurens staat een interview met haar.

 

Kerkblad en JaargidsOp zaterdag 3 september sturen we weer de digitale versie van het nieuwe kerkblad ‘Kerken in de Laurens’ rond. Ditmaal ook met de nieuwe Jaargids 2022-2023. Wilt u dit ook ontvangen? -U kunt zich aanmelden voor ontvangst van de digitale kerkbladen door de volgende stappen te doorlopen:
  1. Klik op deze link
  2. Een pagina opent, klik daar op de knop ‘Email me a link’
  3. Een mail wordt verstuurd naar de mailbox waar u gebruikelijk dit kerkblad ontvangt. Open deze mail en klik op de link ‘Update your preferences’
  4. Een pagina opent, met halverwege de vraag ‘Wat wilt u graag per email van ons ontvangen?’. Zet een vinkje in het blokje voor ‘Ons Kerkblad ‘Kerken in de Laurens’ elke twee maanden'. En klik op de knop ‘Update profile’.
  5. Een pagina opent met de mededeling ‘Profile Updated’ (schik niet van de sterretjes in het emailadres, dat is ter beveiliging.) U bent dan klaar en kunt de pagina sluiten.
Veel leesplezier toegenwenst!
 

Benedictijnse Vredeswandeling 2022 (Hildegardiskerk)

Van 17 t/m 25 september worden er door het hele land weer honderden activiteiten georganiseerd rondom de Vredesweek: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek.

De Hildegardiskerk in het Oude Noorden, Rotterdam is ook van de partij! Wij willen een Benedictijnse vredeswandeling gaan verzorgen. Wij gaan een wandeltocht houden waarbij de deelnemers twee aan twee worden ingedeeld om met elkaar op een waarachtige manier in gesprek te gaan over allerlei vraagstukken omtrent innerlijke en uiterlijke vrede, geloof en samenleving.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat:
telefoonnummer: 010 4660792;
email: franciscusenclara@gmail.com

Datum en tijd: Zondag 25 september; 15.00 - 17.30 uur;
Plaats (start en eindpunt): Hildegardiskerk (Hildegardisstraat 50, Rotterdam)

Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 - 15.30 uur: inleiding en toelichting op de vragen waarmee de deelnemers op pad worden gestuurd;
15.30 - 17.00 uur: wandeltocht met halverwege wisseling van paren.
17.00-17.30 uur: bij terugkomst uitwisseling van inzichten en sluiting.

De route zal ongeveer 4/4.5 km lang zijn en is ook geschikt voor rolstoelgebruikers. Bij start en einde is er koffie en thee.

 

Arbeidsmigratie, zegen of vloek?

Prof. mr. Tesseltje de Lange is hoogleraar aan de Radbouduniversiteit Nijmegen en deskundige arbeidsmigratie. Op 29 september houdt zij een voordracht in de Pauluskerk over de vele gezichten (of Januskop?) van arbeidsmigratie in Nederland en Europa.

Na de voordracht is er ruimte voor het stellen van vragen.

Welkom Onthaal nodigt u vanharte uit voor de informatieavound 'Arbeidsmigratie, zegen of vloek?' op donderdag 29 september van 19:00-21:00 uur (inloop vanaf 18:45 uur) in de Pauluskerk, Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam.

Toegang is gratis. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@samen010.nl.

 

Alledagkerk

Op 30 augustus 2022 was de voorganger ds. René van Loon. Organist was Matthijs Breukhoven Hij verving Willemijn Roodbergen die niet kon komen tengevolge van de NS-staking. Gelukkig kon Matthijs Breukhoven haar vervangen waarvoor nogmaals onze dank. U kunt de overdenking teruglezen.

Op 6 september 2022 is er om 12.15 uur weer Alledagkerk. Voorganger is dan ds. Tjaard Barnard en organist is Wouter Blacquière. U bent allen van harte welkom.

 

Tot slot

Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij ds. Harold Schorren (telefoon: 06-15195149 of mail: predikant@laurenspastoraat.nl) of bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904.
U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2022 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp