Copy
Bekijk deze email in uw browser

Vieringen

Zondag 5 september

9:00u Vroegdienst
Voorganger: ds. Bernard van Verschuer

Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden.

10:30u Dienst Maaskant Open Grenzen
Voorganger: ds. Bernard van Verschuer

Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden, wel vindt er een registratie plaats bij de ingang van de kerk. De dienst wordt ook gestreamd via het Youtube-kanaal van Kerken in de Laurens.

17:00u Dienst De Samaritaan
Voorganger: ds. W. Vermeulen

Zie kerkenindelaurens.nl voor informatie over aanmelden en de livestream.

19:00u Choral Evensong
Voorganger: ds. Ton van Prooijen
Organist: Hayo Boerema
Laurensensemble o.l.v. Wiecher Mandemaker

Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden. Zie kerkenindelaurens.nl voor het programma.


Dinsdag 7 september

12:15u Alledagkerk
Voorganger: ds. Jan Manni
Organist: dhr. Aad v/d Hoeven


Vrijdag 10 september

12:30u Gebed voor vrede en verzoening
We bidden gelijktijdig met 180 plaatsen over de hele wereld waar men weet heeft van oorlogsgeweld maar zich in wil zetten voor verzoening en vrede. Entree via de kapel, het deurtje links van de hoofdingang van de Laurenskerk.

 

Choral Evensong
Sunday 5th September 2021
The Sixteenth Sunday after Trinity


All are invited to this service in English, with the Laurensensemble conducted by Wiecher Mandemaker, Hayo Boerema (organ), Rev. Ton van Prooijen.
Fiona Slager & Kees Blijdorp will read the Lessons and Anneke van Mansum the prayers.
The Psalm is Psalm 119: 57 - 72. The Lessons are: Jonah 3: 10 – 4: 11 and Revelation 8:1–5 (ESV).

Evensong is the form of Evening Prayer that is distinctive to the Church of England and other Churches of the Anglican Communion. It includes elements from the medieval Latin evening services or Vespers and Compline, and has been largely unchanged since the first English language Book of Common Prayer of 1549.

The heart of the service consists of the following sequence. After the opening responses sung by the Minister and Choir, the root of the Christian faith in the Old Testament are acknowledged by the singing of Psalms, and by the reading of the First Lesson from the Old Testament. The Choir then sing Magnificat, the Blessed Virgin Mary’s words of praise, as recorded by St Luke, when she had been greeted by Elizabeth as the Mother of the Lord. The Second Lesson is from the New Testament. The Choir sings Nunc Dimittis, again from St Luke’s Gospel, the words of Simeon when he recognised the infant Christ as the light of the nations and the glory of Israel. After an affirmation of faith in the Creed, there are more sung prayers and an Anthem.

The cathedrals and other great churches of the Anglican Communion maintain a strong choral tradition, of which the singing of Evensong on most days of the week is an important part. As is customary at Choral Evensong, much of the service is sung by the Choir alone to special settings. We are all invited to make or own offering of worship in every part of the service, whether we ourselves are silent, listening, speaking or singing. We do not remain seated if attending a concert, but as worshippers we stand for the canticles, hymn and Creed, sit to hear Gods’ word, and kneel or sit to pray.


 

KOFFIE-CAFÉ
Kerken in de Laurens

Op dinsdag 21 september is ons eerste maandelijkse Koffie-Café in Gebouw de Heuvel (schuin tegenover de Laurenskerk). Iedereen is welkom. Het Koffie-Café is geopend van 10.00 - 12.00 uur.

De nadruk ligt op ontmoeting, gezelligheid, een praatje. Iedere keer is er een korte bijdrage van muziek, beelden of een verhaal. Voor wie wil, is er ter afsluiting een kleine lunch.

De eindtijd van 12.00 uur is gekozen om bezoekers de gelegenheid te geven naar de Alledagkerk in de Laurenskerk te gaan (12.15-12.40 uur). Iedere dinsdag is deze dient. Voorgangers uit de breedte van de kerken verzorgen deze. En voor wie niet ter kerke gaat, is er altijd nog de markt op de Binnenrotte.

Nadere informatie is bij mij verkrijgbaar. Ook als u geïnteresseerd bent om af en toe eens een handje mee te helpen in het Koffie-Café mag u zich bij mij melden. Ons team kan versterking gebruiken!

Ds. Harold Schorren
06 15 195 149


 

Bijbelstudie

U bent overigens van harte uitgenodigd om deel te nemen in de Avond-Bijbelgroep. De studiegroep komt op woensdag 8 september om 20.00 uur weer bij elkaar in de Laurenskerk. We gaan ons dan buigen over de teksten die op het alternatieve rooster staan voor zondag 12 september. Dit zijn:

    • Genesis 45:1-15 (Jozef ontmoet zijn broers)
    • 1 Johannes 4:7-16 (over de liefde)
    • Johannes 7:25-31 (Jezus is gezonden)
    • Psalm 96 is de antwoordpsalm

Meedoen is simpel. Lees de teksten en schrijf op wat ze bij u oproepen. Wat raakt u positief of waar haakt u af? Ideeën, vragen, gedachten…. Die zullen we met elkaar op de studieavond bespreken. Bent u niet in de gelegenheid te komen, mag u uw bevindingen en vragen ook mailen: predikant@laurenspastoraat.nl

Ds Harold Schorren


 

Catechisatie

Catechisatie is een aantal keren op afgesproken zondagen van 10.30 uur tot ca 11.30 uur voor jongeren uit de middelbare schoolleeftijd. Behalve dat uit de bijbel gelezen en verteld over het christendom is er gesprek en discussie. En wat te eten en drinken. Aan het einde van het jaar maken we een uitstapje.

Afwisselend geleid door Harold Schorren en Bernard van Verschuer. Bij ons kun je voor meer informatie terecht.  ds. Harold Schorren predikant@laurenspastoraat.nl en ds. Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com

 

Doop

Op zondag 12 september zal in de hoofddienst de heilige Doop bediend worden aan Hilde Kramer (geboren 20 juni 2021), dochter van Hetty Mast en Mark Kramer.
Het zal een feestelijke dienst worden. En we hopen dat Hilde in gezegende verbondenheid met God op mag groeien met liefde als fundament en vergezicht.

 

Kerkblad en jaargids

De nieuwe uitgave van ons kerkblad is verschenen en zal aan de abonnees worden toegezonden of gemaild. Daarnaast is ook de jaargids 2021-2022 verschenen met alle activiteiten van het Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen voor het komende seizoen.

Interesse in ons kerkblad en nog niet geabonneerd? Meldt u aan via kerkenindelaurens.nl/gemeenten/nieuwsbrieven

 

Kliederkerk

In september start de kliederkerk op 26 september 2021 tussen 15:30 en 17:30. Het wordt een middag waarin het volgende centraal staat; samen vieren, ontdekken en eten. We willen dit graag samen met de gemeente doen en vorm geven. Daarom zijn we op zoek naar mensen van alle generaties die willen helpen bij de volgende zaken:
  • Een kok of koks die soep willen maken en willen helpen bij het klaarzetten en maken van een eenvoudige maaltijd;
  • Iemand, die een reus, Goliat, wil maken van ongeveer 2,5 meter hoog;
  • Mensen die willen helpen bij de activiteiten op 26 september of in de toekomst.
Hierbij kan je aangeven wat je leuk vindt om te doen en wat bij je past. Te denken valt aan koks, begeleiden bij activiteiten, helpen bij opstarten en opruimen, helpen op de achtergrond, willen invallen als er zieken zijn. Het idee is om het met veel mensen te doen, zodat iedereen af en toe aan de beurt is.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar contact@citypastor010.nl.
 

Vakantiefoto

Marianne Amelink stuurde ons de onderstaande foto toe en schreef daarbij:

Op onze Elfstedentocht per fiets kwamen we, op het traject Harlingen-Dokkum, door Hegebeintum. Daar staat, op de hoogste terp in het Friese land, een Romaanse kerk uit de twaalfde eeuw. In tegenstelling tot de andere kerken die we onderweg troffen, hier geen kale witte muren, maar rondom imposante rouwborden met de namen van de adellijke families die de nabijgelegen Harsta State bewoonden.

Meest bijzonder voor ons waren echter de marmeren pilaren die bij de renovatie in 1965 onder de orgelgalerij zijn geplaatst. Deze pilaren zijn afkomstig uit de gebombardeerde Laurenskerk; bij de herbouw van de Rotterdamse kerk waren ze niet meer nodig, aldus de rondleider. Hij veronderstelde dat contacten tussen twee predikanten de overkomst van de pilaren mogelijk hadden gemaakt. De zijkanten van de banken heeft men met marmerverf gekleurd, om te passen bij de Rotterdamse pilaren.
Of je nou thuisblijft of weg gaat: de zomermaanden vormen altijd een bijzondere tijd waarin we veel meemaken, maar elkaar minder zien. Zeker deze zomer, nu we weer wat meer van onze vrijheden kunnen genieten en weer eens naar het buitenland reizen of dat ene museum bezoeken waar we maanden niet konden komen.

Om de binding met elkaar te houden, zijn benieuwd naar jouw zomeractiviteiten. Heb je een foto die je met de gemeente wilt delen in de nieuwsbrief, stuur hem ons toe. Het kan dat ene kerkje zijn, gewijd aan een obscure heilige. Of dat indrukwekkende landschap dat je alleen kunt zien na een lange wandeltocht door de bergen. Of één van de zomeractiviteiten van kerkelijk Rotterdam, zoals de een bezoek aan de Alledagkerk of een lunchbijeenkomst in Het Steiger. We ontvangen het graag en we plaatsen de foto dan in een fotorubriek in onze nieuwsbrief.

Stuur je foto naar zondagsbrief@laurenspastoraat.nl
 

Alledagkerk

Afgelopen dinsdag, 31 augustus, was de voorganger ds. Tjaard Barnard en de organist mw. Willemijn Roodbergen. We delen graag met u woorden van ds. Barnard uit de zegen:

"Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde. Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschappen, Haar taken in deze wereld, met haar noden"
 
Komende dinsdag, 7 september is de voorganger ds. Jan Manni. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door organist dhr. Aad v/d Hoeven. Van harte welkom!
 

Tot slot

Ter indamming van het coronavirus zijn door het RIVM en de PKN-maatregelen genomen m.b.t. de inrichting van kerk en eredienst. Wij voldoen uiteraard aan deze adviezen. Als u suggesties heeft, stuur ze aan de scriba van de kerkenraad via scriba@laurenspastoraat.nl.

Bijdragen voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar: zondagsbrief@laurenspastoraat.nl. De deadline voor het aanleveren van bijdragen is elke woensdag 20:00 uur.

Pastorale zorg

Mocht u lief of leed willen melden of behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u terecht bij ds. Harold Schorren (telefoon: 06-15195149 of mail: predikant@laurenspastoraat.nl) of  bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij is bereikbaar via mail: inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904.
U ontvangt deze nieuwsbrief van het Laurenspastoraat Rotterdam als lid van de wijkgemeente, omdat u in het verleden heeft aangegeven regelmatig informatie te willen ontvangen, of omdat u zich zelf heeft ingeschreven via onze website.

Wilt u deze nieuwsbrief wekelijks ontvangen?
Klik hier om u in te schrijven.

Ontvangt u de nieuwsbrief, maar wilt u zich afmelden?
Klik hier om u uit te schrijven.

Wilt u uw emailadres en/of persoonsgegevens aanpassen?
Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Ons kantooradres is:
Laurenspastoraat
Grotekerkplein 101
Rotterdam, 3011GC
Netherlands

Add us to your address book


Copyright © 2021 Laurenspastoraat, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp