Copy

5. nyhedsbrev

Med det første EURAKNOS KIP-møde (KIP er et vidensinnovationspanel bestående af eksperter, forskere, landmænd og andre interessenter), der blev holdt i Budapest, bag os, tog projektpartnerne sig tid til at behandle oplevelserne fra begivenheden og fortsatte derefter med at arbejde med fornyet styrke. Vi vil gerne takke KIP-medlemmerne for at have deltaget og leveret masser af nyttige input under alle vores workshops og for at gøre det muligt at komme videre med projektet.
Under mødet i Budapest blev de vigtigste landbrugsudfordringer drøftet i forhold til de vigtigste udfordringer for fremtidige tematiske netværk. På baggrund af drøftelserne brainstormede eksperter om, hvordan et ideelt tematisk netværk (TN) kunne se ud.

Se videoen for mere information! 

Det næste arbejdsgruppemøde finder sted i Paris 12.-13. december. Denne begivenhed vil hjælpe med at bestemme den harmoniserede tilgang og det bedste design og format for et højeffekt vidensdepot (High Impact Knowledge Repository, HIKR), der skal bruges i projekter som tematiske netværk (TN) og andre multi-aktør projekter. Vi vil også etablere de bedste måder at sprede, kommunikere og informere slutbrugere gennem en målrettet tilgang. Desuden vil en workshop dedikeret til multi-aktør tilgangen hjælpe med at definere den bedste praksis og metoder til at fremme multi-aktør tilgangen til produktion af viden. Arbejdsgruppen vil samle eksperter, herunder interessenter og tematiske netværk fra hele Europa.

Fokus på et tematisk netværk: DISARM

DISARM (Formidling af innovative løsninger til styring af antibiotikaresistens) startede i begyndelsen af dette år. Det er et samarbejde mellem landmænd, dyrlæger, rådgivningstjenester, akademikere og industri med det formål at reducere antibiotikaresistens ved at minimere behovet for antibiotisk brug i husdyrbrug. Deres hovedfokus er sygdomsforebyggelse og dyresundhed.
Netværket udveksler innovative tilgange mellem industrier og lande med et mål om at dele bedste praksis og fremme forsigtig og ansvarlig antibiotikabrug i hele EU's husdyrsektor.
Projektet har skabt et praksisfællesskab på Facebook for at skabe udvekslinger og diskussioner og fostre multi-aktør tilgangen.
Se denne video for at lære mere om projektet.

Hvad sker der i fællesskaberne af tematiske netværk?

EU PIG Thematic network offentliggjorde en Pressemeddelse 1. oktober: Svineproducenter opfordres til at melde sig til EU's PiG Grand Prix i 2020
EU Pig Innovation Group (2020 PiG) Grand Prix, er åben for tilmeldinger indtil 31. januar 2020. Alle svineproducenter opfordres til at deltage med deres innovative ideer og eksempler på bedste praksis på gården i denne årlige EU-konkurrence, med op til 300 producenter, der konkurrerer om at blive en EU-PiG-ambassadør.
Europas mest innovative græsdyrkere har modtaget internationale priser for deres innovation, dedikerede indsats og ekspertise i græsarealer. Dette initiativ er en del af det treårige Inno4grass-tematiske netværksprojekt finansieret af Horizon 2020. De nominerede landmænd repræsenterer de otte medlemslande Tyskland, Belgien, Frankrig, Irland, Italien, Holland, Polen og Sverige. I Inno4grass-newsletter og i denne video, introduceres vinderne.
SheepNet EU-projektet er ved at slutte. Med syv partnerlande er der i løbet af de sidste tre år blevet afholdt 6 tværnationale workshops, samlet 130 løsninger og praktiske tip, udviklet 21 faktaark, og produceret 80 YouTube-videoer - og meget mere.
Deltag i SheepNet, et EU-netværk, for at øge fåreproduktiviteten og flokkens rentabilitet gennem videnudveksling! For at fejre dette er projektet vært for en Final UK SheepNet seminar  23. Oktober 2019!

Månedens video!

AFINET - Får som skovforvaltere - Forvaltning af ung skov ved græsning af får.

Otto Makkonen introducerer gården Vaahermäki, et skovlandbrugssystem, der kombinerer får og skove. Gården blev oprettet i slutningen af 1800-tallet.

Se denne video (undertekster på engelsk) og læs mere om emnet her.

Kommende arrangementer i fællesskaberne af tematiske netværk

 • 19.-20. november: EURAKNOS bliver præsenteret under SWG AKIS mødet i Litauen
 • 2.-4. december, DISARM årligt møde i Bruxelles.
 • 12.-13. december, EURAKNOS workshop i Paris.

EIP-AGRI and EU events

 • 29.-30. oktober: Bioøkonomi, muligheder under begrænsninger – Paris
 • 29.-30. oktober : EIP-AGRI Workshop: "Small is smart" – Rumænien
 • 6. november: 9th Animal Task Force seminar - Bruxelles
 • 6. november: Fitter Livestock Farming workshop “What R&I can deliver to support climate mitigation and adaptation in livestock farming” - Bruxelles
 • 10.-16. novemberAGRITECHNICA - Hannover
 • 13.-14. november: Konference: Water Savings in Irrigation - Montpellier
 • 13.-25. novemberSmartAgriHubs stakeholder forum - Madrid
 • 14.-15. november: DATAGRI - Zaragoza
 • 16.-24. november: European Week for Waste Reduction
 • 20. novemberWebinar om European digital test farm network
 • 20. november: EIT Food Conference – “The Future of Food” - Bruxelles
 • 27. november: workshop 'Vibrant Rural Areas: Rural Jobs’ - Bruxelles
 • 2.-5. decemberMICROPE - assisted crop production opportunities, challenges and needs - Wien
 • 3. – 4. december: Organic innovation days - Bruxelles
 • 4. december: BBI stakeholder forum - Bruxelles
 • 6. december: 2nd EUCARPIA Workshop on Implementing Plant-Microbe Interactions in Plant Breeding - Dublin
 • 11. decemberWebinar on Investment deals and pitching in agrifood
 • 12. decemberEU Water Innovation Conference 2019 - Zaragoza, Spanien
 • 16. december: 6th Rural Networks’ Assembly Meeting - Bruxelles
 • 5. -6. februar 2020 : EIP-AGRI Seminar ‘New skills for digital farming' - Spanien
 • 6.-7. februar 2020: All-Atlantic Ocean Research Forum - Bruxelles
 • 20. -26. marts 2020 - IFSA 2020 Conference - Evora, Portugal
 • 8.-12. juli 2020, World Congress of Rural Sociology, i Cairns, Australien
 • 25.-28. august 2020, EAAE Congress, i Prag: Tema: At øge indvirkningen af landbrugsøkonomi: tværfaglig, interessentinddragelse og nye fremgangsmåder.
 • 31. august – 3. september 2020: IOBC “Integrated control in protected crops, Temperate climate” og “Integrated control in protected crops, Mediterranean climate” - Brest
 • 1.-4. september 2020: the European Society of Agronomy - Sevilla
 • 21. -27. september 2020 Organic world congress – Rennes
Månedens fornemmelse

Velkommen oktober, efteråret er her allerede. Tid for regnvejr og konferencer. Efter det første EURAKNOS KIP-møde i Budapest er det en glæde at KIP-medlemmerne er klar til at deltage i det næste arbejdsgruppemøde i Paris. Hvis du ønsker at være med, kan du kontakte Lies.Harinck@UGent.be
The Euraknos project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817863
Facebook
Twitter
Link
LinkedIn
Website
Copyright © EURAKNOS All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Thematic Network · 149 rue de bercy · Paris 75012 · France

Email Marketing Powered by Mailchimp