Copy

13. Nyhedsbrev

EURAKNOS opdatering: Projektmøde 15.-17. juni

Som en følge af COVID-19 har det ikke været muligt at mødes ansigt til ansigt til vores fjerde EURAKNOS projektmøde. Vi besluttede i stedet at afholde mødet virtuelt, hvilket gav vores partnere muligheden for at diskutere vore fremskridt samt træffe afgørelse om projektets næste skridt. 

Mandag d. 15. juni: Nøglepartnere fra hver arbejdspakke præsenterede deres resultater og forklarede, hvordan deres opgaver har udviklet sig det seneste år. Derefter havde partnerne lejlighed til at give feedback til udviklingsforløbet, hvorefter konsortiet kunne lave en klar plan for, hvordan projektet bør skride frem i dets afsluttende måneder.

Tirsdag d.16. juni: Arbejdspakke 4, som har til formål at skabe en elektronisk vidensplatform, blev påbegyndt i starten af året. Under mødet præsenterede AP4 partnerne de forskellige aspekter ved deres arbejde og reflekterede over de værktøjer, de har udviklet. 

Onsdag d. 17. juni: Arbejdspakke 5 leverer det kommunikation- og formidlingsmæssige materiale fra projektet. Sigtet er at fremme og udvikle en stærk interesse for EURAKNOS’ virke fra både slutbrugere og andre interessenter. Fremadrettet vil vores formidlingsarbejde blive mere aktivt, efterhånden som vi deler og øger opmærksomheden på EURAKNOS’ resultater. Adskillige virtuelle tværgående meningsudvekslingsmøder har allerede fundet sted, og der er flere i støbeskeen til efteråret – se vores næste nyhedsbrev for yderligere detaljer.
På trods af alle de nuværende vanskeligheder, vi alle gennemlever i forhold til COVID-19-restriktioner, var der dog stadig mange smilende ansigter til vores projektmøde.
 

AP5: Fælles aktiviteter

Leveringerne i AP5 koncentrerer sig om kommunikation, formidling og de netværk, projektdeltagerne indgår i. På baggrund af de tværgående meningsudvekslingsmøder, vil vi udarbejde adskillige sammendrag rettet mod praksis. AP5 indeholder også to særlige leveringer:  

  • Visionsnotatet, skabt i samarbejde med vores Strategiske Innovations-Bestyrelse (SIB), præsenterer overvejelser om, hvordan et fælles EU vidensreservoir kan blive et system med stor effekt.  

  • Vi arbejder også på et notat, som vi forventer at udgive senere i år, der sigter efter at skabe opmærksomhed på EURAKNOS’ afkast hos lovgivere og andre med indflydelse på politikken.  

Målet med AP5 er at kommunikere, udvide og maksimere gennemslagskraften på EURAKNOS’ resultater gennem dedikeret kommunikation, formidlings- og udnyttelsesaktiviteter. Vi ønsker særlig at skabe forbindelse til uddannelsesprogrammer og undervisningstiltag samt forsætte med at befordre udveksling mellem forskellige TN (Tematiske Netværk). Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du kunne være interesseret i at samarbejde eller lære mere om EURAKNOS, eller hvis du sidder inde med nyheder, du kunne tænke dig, at vi delte. 

 

Fokus på Tematiske Netværk: BioFruit Net

BIOFRUITNET-projektet har til hensigt at forbinde praktikere fra den økologiske frugt-sektor over hele Europa, fremme de vellykkede plantebeskyttelsesmetoder og sikre, at de er tilgængelige for alle. Det første skridt for projektet er at skabe et up-to-date billede af, hvilke udfordringer økologiske frugtavlere i Europa faktisk står over for samt et billede af deres strategier. Derfor har BIOFRUITNET-partnere søsat et online spørgeskema for tekniske rådgivere og frugtavlere, for at forhøre sig omkring aktuelle behov og vidensgab, såvel som best-practices og måder hvorpå landbrugere ville foretrække at tilgå teknisk information på.

Spørgeundersøgelsen er åben indtil den 30. september 2020.

Ny podcast

Som mange af jer allerede ved, så laver EURAKNOS-teamet en podcastføljeton, der kan tilgås via Spotify. Emnerne strækker sig fra fokus på andre Tematiske Netværk, hvor vi har undersøgt, hvordan de har sikret sig, at deres projekt blev en succes, til udforskning af EURAKNOS-projektets resultater samt viden om nogle nøgleroller i konsortiet.  

Vi tænkte, at projektmødet ville være en god anledning til at skabe en hurtig podcast med vores partnere! Podcasten diskuterer styrkerne og vanskelighederne ved projektet og introducerer EUREKA, som er fortsættelsen af EURAKNOS. 

Lyt til podcasten her

EIP-Agri og EU-events

Månedens følelse

Efter 18 måneder skrider projektet frem og vi ser frem til at dele vores konklusioner og resultater vidt og bredt! 

Vi ønsker dig en god eftersommer.

Kan du godt lide at modtage regelmæssige opdateringer fra EURAKNOS? Så er vi sikre på, at du også vil syntes om at modtage nyhedsopdatering fra vores søsterprojekt EUREKA, som udvikler på ’FarmBook’ – en enestående open source-e-platform til at samle og dele slutbruger-materiale, som er produceret af Horizon 2020 fler-aktør-projekter. Du kan abonnere her.

The Euraknos project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817863
Facebook
Twitter
Link
LinkedIn
Website
YouTube
Copyright © EURAKNOS All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.