Copy

11. nyhedsbrev

Euraknos Opdatering

Denne måned har vi offentliggjort vores visionsnotat, Developing High Impact: The Future EU-wide Open Source Knowledge Reservoir for Agriculture and Forestry. Visionen handler om en digital platform til bedste praksis inden for landbrug og skovbrug baseret på resultater fra Horizon 2020 tematiske netværk. Læs mere her.

EURAKNOS har haft meget travlt i løbet af den seneste måned med at samle alle resultater og anbefalinger fra vores møder i Paris og Bruxelles om at skabe større effekt fra viden fra tematiske netværk og bruge denne viden til at designe et videnreservoir med større effekt. Vi forbereder os på en virtuel konsultation, hvor vi konsoliderer disse ambefalinger med repræsentatner for tematiske netværk og vores panel af nøgleeksperter.

Det sidste fokusområde denne måned har været brainstorming og kreative forslag til, hvordan man gennemfører udvekslingsbesøg mellem tematiske netværk virtuelt! Vi arbejder hårdt for at skabe et engagerende videnoverførselsprogram inden for fællesskaberne af tematiske netværk og bredere. Hold øje med EURAKNOS, flere detaljer følger.

 
 

Videns- og innovationspane (Knowledge and Innovation Panel - KIP)

En af de første opgaver i EURAKNOS var at oprette et videns- og innovationspanel (Knowledge and Innovation Panel, KIP), en gruppe, der repræsenterer landbruget i Europa. KIP har nu 139 medlemmer, herunder forskere, landmænd, rådgivere, beslutningstagere, ngo'er, SMV'er og facilitatorer. Dets rolle er at bringe et eksternt blik på EURAKNOS, rådgive om muliheder for forbedring af projektet og styrkelse af projektets tilgang til at inddrage aktører fra forskellige grene af sektoren. De er blevet inviteret til at deltage i vores workshops, deltage i udvekslingsbesøg, der planlægges til senere på året, og hjælpe med at knytte EURAKNOS til nationale aktiviteter. KIP skal mødes en gang om året, hvilket betyder to gange i EURAKNOS projektets løbetid. I september 2019 blev KIP opfordret til at deltage i en workshop i Budapest, hvor de mødte alle partnerne i Euraknos. KIP opmuntrede globalt projektet efter dets første aktiviteter.

I maj 2020 samles KIP for anden gang siden vores Budapest-workshop i september sidste år. Oprindeligt bestemt til at finde sted i Tallin i slutningen af april, har Covid19-begrænsninger betydet, at dette næste møde i stedet finder sted som en række virtuelle workshops, hvor vi vil dele og søge feedback på vores anbefalinger til bedste praksis. Efter at have gennemført et antal konsortiemøder ansigt til ansigt, ser vi alle frem til udfordringen med virtuelle møder!

Vi giver et resumé af det i det næste nyhedsbrev

Arbejdspakke 3: mål og fremskridt

Arbejdspakke 3 i EURAKNOS sigter mod:

• Samdesign af et videnreservoir med høj effekt (HIKR)

• Definer, hvordan og hvilken type data, der ideelt skal integreres i et standardiseret vidensreservoir (KR), baseret på slutbrugernes behov (landmænd, skovbrugere og rådgivere)

• Definer arkitekturen i et standardiseret KR for at maksimere effekten af et KR baseret på nøgleelementer såsom en multi-aktør tilgang og innovation fra græsrodsniveau

• Design en passende standardiseret HIKR-arkitektur baseret på de bedste måder at sprede, kommunikere og forsyne praktisk information til slutbrugeren

• Giv tekniske retningslinjer til opstilling af et bæredygtigt HIKR på lang sigt, herunder anbefalinger til styrkelse af multi-aktør tilgangen.

WP3-holdet har arbejdet hårdt på at udvikle en række leverancer, baseret på de første fire mål, som snart vil blive afsluttet og delt. Et særligt spændende output fra deres indsats vil være en manual om bedste praksis for Tematiske Netværk til at udvikle et bæredygtigt HIKR og styrke multi-aktør tilgangen. Denne praktiske guide vil blive videreudviklet med input fra ca. 40 KIP-medlemmer ved de digitale workshops, der finder sted den 18.-20. Maj og afsluttes i henhold til de nyttige indsigter fra de eksterne eksperter.

Fokus på et tematisk netværk : AFINET

Det tematiske netværk AFINET (Agroforestry Innovation Networks) sluttede sidste år med en præsentation i Europa-Parlamentet af deres vigtigste resultater. AFINET-netværket engagerede over 1000 interessenter, der arbejdede sammen i 9 regionale innovationsnetværk i 9 lande. Vigtige skovlandbrugs-aktører i Europa talte om bedre rådgivningstjenester for at overvinde udfordringer, både tekniske og økonomiske (forretningsplanudvikling, bæredygtighed i værdikæden). De understregede også behovet for forbedring af samfundets kommunikation gennem introduktionen af skovlandbrugs-koncepter på alle uddannelsesniveauer. Endelig blev bedre politikker anbefalet for at forbedre gennemførelsen af skovlandbrug i hele Europa og kæde det sammen med de nye strategiske planer.

Fra et innovationssynspunkt var AFINET en succes, fordi den organiserede et stort antal pionerer og ikke-pionerer skovlandbrugs-aktører i hele Europa. De stillede de største udfordringer, de har, til rådighed, men også praktiske løsninger, der sammen med forskning resulterede i produktion af over 400 dokumenter, der er tilgængelige i den levende håndbog: www.agroforestrynet.eu

 
 

EIP-AGRI og EU begivenheder

Månedens følelse

En nylig spørgeskemaundersøgelse, der blev bestilt af Royal Society of Arts (RSA) i UK, der spurgte 4.343 mennesker, antydede, at siden Corona-nedlukningen har 51% bemærket renere luft udendørs, 42% værdsætter mad mere og 27% mener, at der er mere dyreliv. Mathew Taylor, administrerende direktør for RSA, sagde, "Det britiske folk er i stigende grad opmærksom på, at menneskers og planetens helbred er uadskillelige, og det er tid til radikale miljømæssige, sociale, politiske og økonomiske ændringer." Læs mere her !

Er der foretaget lignende undersøgelser i dit land?

Jeg nyder i hvert fald tiden derhjemme til at gå lidt ned i tempo og se bierne i min have. Her er en vægbi (Anthophora), der suger honning/samler nektar fra kulsukker (Symphytum).

 

The Euraknos project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817863
Facebook
Twitter
Link
LinkedIn
Website
YouTube
Copyright © EURAKNOS All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Thematic Network · 149 rue de bercy · Paris 75012 · France

Email Marketing Powered by Mailchimp