Copy

9. nyhedsbrev

Nyheder

Efter EURAKNOS-konsortiemødet i Brugge (30.-31. januar 2020), er vi nu i gang med at udarbejde et notat med en vision for projektet med kommentarer fra projektets strategiske innovationsråd (Strategic Innovation Board (SIB)). SIB består af repræsentanter for FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO),  Global Open Data for Agriculture and Nutrition (GODAN), det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter (ERDN), Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (GD AGRI), Det Europæiske Forum for Landbrugs- og Landdistriktsrådgivning (EUFRAS), Det Europæiske Råd for unge landmænd (CEJA), de europæiske landmænd og europæiske kooperativer (COPA COGECA) og det ungarske nationale landbrugsforsknings- og innovationscenter (NAIK, Ungarn). I landbrugs innovations- og videnssystemer (AKIS) skabes innovation på baggrund af vidensdeling og –udveksling blandt alle centrale aktører, inklusiv politiske beslutningstagere, landmænd, skovbrugere, foreninger, små og mellemstore virksomheder og medierne, for at kunne udvikle innovative løsninger, bedste praksis og metoder i forhold til både landbrug og skovbrug. Visionen, som er guidet af SIB, er rettet mod fremtidens fri adgang til vidensbanker (KRs) vedrørende landbrug og skovbrug. Visionen reflekterer en 5 årig vision for fri adgang til vidensbanker på tværs af EU for landbrugs- og skovbrugspraksisser, hvilket er baseret på resultater fra H2020s tematiske netværk (TNs). Ved at indsamle praksisrettet materiale i en fælles lettilgængelig og brugervenlig vidensbank, vil den transnationale udveksling mellem aktørerne i AKIS blive stimuleret. Særligt modtagerne, landmænd og skovbrugere vil kunne drage fordel af sådant et frit tilgængeligt system, især når det er tilknyttet til andre nationale og internationale vidensplatforme. Visionen er ligeledes rettet mod politiske beslutningstagere i EU og vil inkludere, hvordan vidensbanker (KR) kan blive et system med stor effekt. 

 

Ved mødet i Brugge blev der også foretaget en midtvejsevaluering af projektet. Sammen med  EC projektansvarlige og REA granskere blev der set tilbage på, hvad der er blevet opnået i løbet af det seneste år og hvad de næste skridt bør være. I løbet af det første år har EURAKNOS undersøgt bedste praksis og metoder i forhold til at udvælge materiale, formater og design af indhold, kommunikation, formidling og multi-aktør tilgange til 28 tematiske netværk (TN). En opsummering af de centrale konklusioner og delmål vil snart blive gjort tilgængelig på vores hjemmeside. De næste tekniske guidelines vil blive udviklet som en ’kogebog’ for fremtidige tematiske netværk for at kunne opnå bedre effekt i forhold til udnyttelse og brug af resultaterne og vi vil også udvikle vores første prototype på en frit tilgængelig vidensbank. 

 

Det vil blive et travlt år for os og en spændende tid for jer, vores abonnenter, da vi vil dele flere og flere af vores resultater! I løbet af de næste måneder, kan du se frem til at du kan læse vores centrale anbefalinger for, hvad der gør et tematisk netværk succesfuldt og at du får adgang til en effektiv online vidensbank for landbrug.


 

 

Fokus på et tematisk netværk: Legumes Translated
(Bælgplanter Oversat)

Legumes Translated støtter produktion og brug af bælgsæd (proteinholdige afgrøder). Det tematiske netværk hjælper landmænd med at drage fordel af relevant forskning. Legumes Translated er en del af det European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability (EIP Agri). Konsortiet udgøres af 18 partnere i 9 lande med 15 lokale innovations grupper (aktør grupper). 

På trods af at bælgsæd, som f.eks. sojabønner, hestebønner og ærter, har et højt proteinindhold og er centrale for den globale forsyning af fødevarer, dyrkes bælgsæd kun på omkring 3 % af de dyrkede arealer i EU. Et resultat heraf er, at der er et underskud af planteprotein i Europa, især i forhold til husdyrfoder. På nuværende tidspunkt betyder det, at EU importerer, hvad der svarer til 36 millioner ton sojabønner hvert år. Den importerede soja er forbundet med afskovning og andre miljømæssige og sociale problematikker, og bekymringerne vedrørende dette baner vej for udvikling af alternative værdikæder. Derudover er interessen i produktionen af bælgsæd stigende, fordi specialiserede europæiske kornproduktionssystemer i stadig højere grad udfordres af ukrudt, skadedyr og sygdomme. Legumes Translated-projektets formål er derfor at understøtte og fremme EU landmænds produktion af bælgplanter. 

Legumes Translated koordineres af Jens Dauber ved Thuenen Instituttet i Tyskland. Donal Murphy-Bokern i Tyskland er videnskabelig koordinator på projektet og arbejder i tæt samarbejde med Donau Soja i Østrig. Christine Watson fra Storbritannien leder netværksdannelsen af innovatører og videnskabelige partnere. Projektets løber fra november 2018 til oktober 2021.

Hvad foregår der i de tematiske netværk ?

Det tematiske netværk Best4soil løber fra oktober 2018 til september 2021. Netværket er aktivt i 20 lande og formålet er at forbedre kvaliteten af den europæiske jord i forbindelse med markafgrøder og gartneri. For at forhindre og løse problemer for europæisk jord, skaber dette projekt et netværk mellem praktikere, forskere og landmænd. Forskellige værktøjer er tilgængelige for at kunne dele den viden der udvikles, f.eks. bedste praksis og videoer. Derudover eksisterer der to databaser for at understøtte diagnostisering; én for nematoder og én for patogener.

Det tematiske netværk DISARM’s formål er at skabe et aktivt netværk, der sætter fokus på identificering af innovative løsninger i forbindelse med antibiotika resistens. DISARM fokuserer på at reducere antibiotika ved at reducere behovet for brug af antibiotika i husdyrproduktion og fokuserer på forebyggelse af sygdom og fornuftig anvendelse af antibiotika. DISARM partnernes deltog i løbet af november og december i indsamling af besvarelser fra et online spørgeskema, hvis formål er at skabe en forståelse for de forskningsområder, som er vigtige i forhold til at afhjælpe og bekæmpe antibiotika resistens i husdyrsektoren. Resultater fra spørgeskemaet kan findes her.

Månedens video !

EuroDairy formål var at skabe udvikling og formidling af praksisbaseret innovation i mælkeproduktionen i forbindelse med centrale bæredygtigheds problematikker i tiden efter mælkekvoter. EuroDairys overordnede formål var et fremme den økonomiske, miljømæssige og sociale bæredygtighed for europæiske mejeribrug. Specifikke mål var at:

 • Fremme brug af bedste praksis ved at udveksle viden inden for fire prioriterede temaer (ressource effektivitet, biodiversitet, pleje af dyr og socioøkonomisk robusthed).
 • Indfange og/eller stimulere yderligere innovativ praksis, for at kunne skabe løsninger eller overvinde barriererne for implementering. 
 • Syntetisere den skabte videnskabelige og praksisbaserede viden i et brugervenligt format og til undervisningsmateriale.
 • Formidle information bredt til europæiske mælkeproducenter. 
 • Samle idéer fra slutbrugere for at skabe yderligere innovationsdrevet forskning. 

I denne video deler de ud af deres erfaring:


 

Kommende begivenheder i de tematiske netværk

17/03/2020 : Creating value through the use of legumes, Helsinki (Finland)

17/03/2020 : International begivenhed om værdikæder (PANACEA), om industrielle afgrøder, Navarra (Spain)

26-27/03/2020 : ENABLING Workshop i forbindelse med ‘10th South-East European Waste Management & Recycling Exhibition & Conference’

26/03/2020 : 3rd Fransk Regional Workshop om markafgrøder, Boigneville (France)
 

EIP-AGRI og EU begivenheder

 •  9.-11. marts 2020: Connecting the dots in the Agri-tech Network, Bucharest
 • 20.-26. marts 2020 - IFSA 2020 Conference - Evora, Portugal

 • 31. marts 2020 : Forum for the Agriculture (FFA), Brussels

 • 2.-3. april 2020 : 2nd Annual AgriTech and Climate Smart Agriculture Conference (SmartAgriHubs), Cracovia (Polen)

 • 23. april 2020 : Harper Adams Rural Research Conference (HARRC), Edgmond (UK)

 • 4.-5. maj 2020 : International Sheep and Goat Conference, Brussels

 • 5.-7. maj 2020: Fruit & Veg Professional Show -Rimini, Italien

 • 2. jani 2020: LFDay, SmartAgriHub stakeholders conference

 • 17. juni 2020 : RSA Conference, Transformations - Relational Spaces beyond Urban and Rural, Ljubljana (Slovenien)

 • 8.‐12. juli 2020, World Congress of Rural Sociology, i Cairns, Australien

 • 25. ‐28. august 2020, EAAE Kongres, i Prag: Tema: Raising the Impact of Agricultural Economics: Multidisciplinary, Stakeholder Engagement and Novel Approaches.  

 • 31. august – 3. september 2020: IOBC “Integrated control in protected crops, Temperate climate” og “Integrated control in protected crops, Mediterranean climate” - Brest

 • 1.-4. september 2020: ESA congress, Sevilla

 • 6.-10. september  2020 : 32nd Annual Meeting, Bologna

 • 21. -27. september 2020 : Organic world congress – Rennes

 • 22.-23. september 2020 : WEFE Nexus Science, Nicosia (Cypern)

 • 24.-25. september 2020 : Agriculture and Food Summit, Paris (Frankrig)

 • 25.-27. september 2020 : Sustainable and Resilient Urban-Rural, Leipzig (Tyskland)
Månedens tal
Vi er glade for at byde nye abonnenter velkommen! I februar offentliggjorde EURAKNOS-familien 448 nyhedsbreve på 10 sprog til mere end 400 abonnenter. Nyhedsbreve pr. land:
 

The Euraknos project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817863
Facebook
Twitter
Link
LinkedIn
Website
YouTube
Copyright © EURAKNOS All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Thematic Network · 149 rue de bercy · Paris 75012 · France

Email Marketing Powered by Mailchimp