Copy

Uudiskiri nr 8

A Head uut aastat: vahearuanne, EUREKA aastakoosolek

Soovime teile kogu EURAKNOSe meeskonna poolt head ja edukat uut aastat! 2020. aasta on meie jaoks põnev, sest tegemist on EURAKNOSe projekti viimase tegutsemisaastaga. Aastat alustame 29.-31. jaanuaril Brugges toimuva EURAKNOSe konsortsiumikohtumisega, kus muuhulgas antakse ülevaade vahearuandest. Mitmed EURAKNOSega seotud partnerid on kaasatud ka EUREKA projekti konsortsiumisse ning seetõttu algab nädal EUREKA avakoosolekuga. Mõlema projekti partnerid saavad võrgustumiseks kokku kolmapäeva pärastlõunal.
Konsortsiumi koosolekul annab tagasisidet ka Strateegilise Innovatsiooni kolleegium (SIB). SIB tegeleb EURAKNOSe strateegilise nõustamisega, mis aitab lõpptarbijatel, põllumeestel, metsnikel ja nõustajatel projektist suurimat võimalikku kasu saada. SIB koosneb erinevate Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonide välistest ekspertidest, kes tegutsevad EURAKNOSega sarnastes valdkondades. SIB on projekti peamine sõltumatute nõuannete allikas ja me tõesti ootame, et saaks kolleegiumiga koostööd teha ning nende soovitustest kasu lõigata.

Fookuse tematatiline võrgustik: CERERE

Cerere (CEreal Renaissance in Rural Europe) on Horisont 2020 rahastatud temaatiline võrgustik, mille eesmärgiks on luua alternatiivsete teraviljasüsteemidega tegelevate osapoolte võrgustik. Võrgustiku eesmärgiks on edendada ja kiirendada uuendusi mahepõllumajandusliku/madala sisendiga teraviljatoidusüsteemides, et tõsta nende süsteemide majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku jätkusuutlikkust, tihendada praktikute ja teadlaste vahelisi sidemeid, suurendada agro-ökosüsteemide vastupidavust ning muuta kogu sektor konkurentsivõimelisemaks ja ühiskonna poolt paremini tunnustatuks. CERERE lõpuseminar toimus 2019. a septembris. Üritusel jagati projektidest saadud kogemusi seoses uuenduslike protsesside jätkusuutlikkusega, sealhulgas EIP-töörühmade parimaid praktikaid ning ametlike ja mitteametlike kohalike talupidajate võrgustike, kohalike omavalitsuste ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete häid tavasid.

Mida uut toimub temaatiliste võrgustike kogukonnas?

Temaatiline võrgustik SKIN saavutas 2019. a oktoobri lõpuks kõik oma eesmärgid. Võrgustiku põhieesmärkideks olid toiduainete tarneahela kahe äärmusliku kogukonna kokku viimine ning tootjate ja tarbijate vahelise vastastikkuse usalduse loomine ja ühistel toidualastel väärtustel põhineva lühikese tarneahela loomine. Kaasatud oli 20 partnerit 14 riigist. Lisaks loodi ja elavdati SKIN projekti abil 500 liikmelist sidusrühmade kogukonda. Projekti lõppetapis asutas SKIN Euroopa ühingu, mis tegeleb jooksvalt lühikeste toidu tarneahelate tõhususe parandamisega ning sihtrühma heaolu suurendamise ja sektori arendamisega. SKIN panustab suurelt nii tulemuste levitamisse, et need jõuaksid võimalikult suure hulga kasusaajateni kui ka nende praktiseerimisse, mille puhul alaline ühing rakendab projektijärgseid tegevusi, mis annaks projektiga alustatud tegevustele järjepidevuse.

Projekt WinetWork tegutses ajavahemikus 2015-2017. Projekti eesmärgiks oli suurendada teadmisi viinamarjaistandustes esinevatest haigustest ja anda seda teavet edasi veinitootjatele. Igas veinipiirkonnas tegutses nö vahendaja, kelle ülesandeks oli viia teadlasi kokku praktikutega. Peamised teemad olid viinapuude tüvehaigused ja fütoplasma viirus flavescence dorée. Projekt oli tänu suurele hulgale levitatud kogemustele väga edukas. Selle raames kogutud teadmised aitasid leida lahendusi probleemidele, mis levisid ka teistele veinitootjatele. Huvitav fakt – projektiga olid mingit pidi seotud umbes 50 000 Euroopa veinitootjat.
 

Selle kuu video!

SUWANU tegevus ühes Euroopa piirkonnas. Temaatiline võrgustik keskendub veemajandusele ning aitab lahendada esinevaid kliimamuutustega seotud väljakutseid Andaluusias, mis on väga soe piirkond.

Tulevased sündmused temaatiliste võrgustike kogukonnas

 • 29-31/01/2020: EURAKNOS annual meeting and EUREKA kick-off meeting, Bruges.
 • 3.-06.02.2020: Newbie kohtumine - Ljubljana, Sloveenia
 • 15.-16.02.2020: INCREDIBLE - 18. trühvlifestival - Soria, Hispaania
 • 27.02.2020: INCREDIBLE - Mittepuiduliste metsasaaduste uuenduslikud ettevõtted ja ettevõtlus: võimalused maamajanduse jaoks – Barcelona, Hispaania

EIP-AGRI ja EL sündmused

 • 29. jaanuar 2020: Kõrgetasemeline arutelu Euroopa Parlamendis
 • 31. jaanuar - 2. veebruar 2020: Agraria 7. kohtumine – Valladolid, Hispaania
 • 5. -6. veebruar 2020 :   EIP-AGRI seminar „Uued oskused digitaalses põllumajanduses“ - Hispaania
 • 6.-7. veebruar 2020: Atlandi ookeani ülene teadusfoorum - Brüssel
 • 17.-19. veebruar 2020: 19. rahvusvaheline mahepõllumajandusliku puuviljakasvatuse konverents - Hohenheimi ülikool, Saksamaa
 • 26.-28. veebruar 2020: Konverents „Metsade juhtimine ja majandamine mitmete ökosüsteemiteenuste jaoks üle kogu maailma“ - Bonn
 • 9.-11. märts 2020: Konverents „Agrotehnoloogia võrgustiku osapoolte ühendamine“ - Bukarest

 • 20.-26. märts 2020: 14. Euroopa põllumajandussüsteemide (IFSA) konverents - Evora, Portugal
 • 5.-7. mai 2020: Puu- ja köögiviljade professionaalne näitus - Rimini, Itaalia
 • 2. juuni 2020: LFDay, SmartAgriHub sidusrühmade konverents
 • 8.-12. juuli 2020: Maapiirkondade sotsioloogia ülemaailmne kongress - Cairns, Austraalia

 • 25.-28. august 2020: EAAE kongress „Põllumajanduse majanduse mõju suurendamine: multidistsiplinaarne, sidusrühmade kaasamine ja uudsed lähenemisviisid“ - Praha 

 • 31. august - 3. september 2020: IOBC “Integreeritud kontroll kaitse all olevates põllukultuurides, mõõdukas kliimas” ja “Integreeritud kontroll kaitse all olevates kultuurides, vahemerelises kliimas” - Brest

 • 1.-4. september 2020: ESA kongress - Sevilla
 • 6.-10. september  2020: 32. aastakoosolek - Bologna
 • 21. -27. september 2020: Mahepõllumajanduse maailmakongress - Rennes

Selle kuu näitaja!

Detsembrikuus kuulas EURAKNOSe podcaste 34 huvilist!
Tuletame meelde, et EURAKNOSe partnerid jätkavad kogu 2020. aasta jooksul Euroopa riikide külastamist ja EURAKNOSe podcastide jaoks intervjuude tegemist, keskendudes juba lõppenud kui ka hetkel aktiivsete temaatiliste võrgustike kogemustele ja edusammudele. Podcastide kuulamiseks kasuta Spotify’d, sisestades märksõna EURAKNOS
!
The Euraknos project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817863
Facebook
Twitter
Link
LinkedIn
Website
YouTube
Copyright © EURAKNOS All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Thematic Network · 149 rue de bercy · Paris 75012 · France

Email Marketing Powered by Mailchimp