Copy

18th newsletter

Head lugejad,

Kõigepealt soovib EURAKNOSe meeskond teile head uut 2021. aastat!
EURAKNOSe projekt on lõppemas, kuid meil on veel palju põnevat jagada. Uudiskirjast saate lugeda:
• Taluraamat: EURAKNOSest EUREKAni
• Kaduma läinud põllumajandusteadmiste otsingul: millest olete ilma jäänud?
Lõppkonverents „Euroopa teadmistevahetus EURAKNOSest EUREKAni“
• EURAKNOSe praktiliste kokkuvõtete tähtsus
• EURAKNOSe poliitiline ülevaade
 
Tellige oma e-postkasti EUREKA uudiskiri, et hoida silm peal tuleviku tegemistel, mis jätkuvad ka pärast EURAKNOSt.
Head lugemist,
EURAKNOSe meeskond

Taluraamat (The Farmbook): EURAKNOSest EUREKAni

Teadmistele ligipääsuks platvormi väljatöötamine ei ole lihtne ülesanne ning erinevat tüüpi info kogumine ja esitamine nõuab palju tööd. Projekti EURAKNOS raames töötati võimalike riskide ja probleemide tuvastamiseks välja loodava platvormi kontseptsioon ja visuaal. Platvormi prototüüp loodi 8 temaatilise võrgustiku jaoks.

Seejärel kasutas projekt EUREKA juba kogutud teadmisi, et laiendada H2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi raames platvormi ulatust mitme osapoolega projektideni ning luua prototüüp ja minimaalselt elujõuline toode. See võimaldab Taluraamatut lõppkasutajate peal katsetada ja koguda tagasisidet selle kohta, kuidas platvormi tulevikus veelgi täiustada.

 

Kaduma läinud põllumajandusteadmiste otsingul: millest olete ilma jäänud?

Reedel, 5. veebruaril toimus Zoomi keskkonnas selleteemaline üritus, kus ühel seansil osales rohkem kui 50 inimest. Projekti koordinaator Pieter Spanoghe, Genti ülikoolist tutvustas ELi rahastatud projekti, mille eesmärk on hoida Euroopa temaatilisi võrgustikke elus, töötades pikaajalises koostöös põllu- ja metsameestega ning nõustajatega. Projekti toetavad Strateegiline innovatsiooninõukogu ja Teadmiste ja innovatsiooni paneel, kuhu kuuluvad Euroopa põllumajanduskogukonna esindajad.

Ürituse alguses tutvustati temaatiliste võrgustike Uurija juhendit, milles antakse ülevaade temaatiliste võrgustike kogemustest seoses projektide eduka käivitamisega.

Pärast seda tutvustati EURAKNOSe
visioonidokumenti ja jagati poliitilisi soovitusi. Visioonis kirjeldati tsentraliseeritud, kogu ELi hõlmavat, avatud lähtekoodiga digitaalset platvormi, mille kaudu saavad temaatilised võrgustikud jagada ja saada praktilisi põllumajanduslikke ja metsandusalaseid teadmisi. Poliitilised soovitused olid seotud kolme valdkonnaga: digitaalsed süsteemid, praktilised väljundid ja võrgustumine.

Lõpetuseks, esitleti väljatöötatud EURAKNOSe platvormi/prototüüpi. EURAKNOS on loonud töötava kontseptsiooni ning pakkunud väärtuslikke õppetunde ja kogemusi. Platvormi arendamine jätkub ka peale EURAKNOSe lõppu. Sellega tegeletakse edasi projekti EUREKA raames, mida koordineerib samuti Genti ülikool. EUREKA projektis on väga olulisel kohal minimaalse elujõulise toote testimine ning iteratiivne, järk-järguline, paindlik ja kiire tegutsemine. EUREKA meeskond kogub ja koondab tagasisidet lõppkasutajatelt, et parandada platvormi kujundust, tagades mugava kasutamise ja vajaliku funktsionaalsuse.

Kui teil ei õnnestunud sündmusel osaleda, siis saate vebinari järgi vaadata. Kui soovite projekti tulemustest rohkem teada saada, siis osalege projekti lõppseminaril, mis toimub reedel, 26. veebruaril.

 

Lõppkonverents „Euroopa teadmistevahetus EURAKNOSest EUREKAni“

Reedel, 26. veebruaril on viimane võimalus saada ülevaade EURAKNOSe peamistest tulemustest.

Konverents on jaotatud kolmeks osaks ja toimub kell 10:00 - 16:00 (kesk-euroopa aja järgi).

Samuti tutvustatakse seda, kuidas EUREKA plaanib lähitulevikus kasutada EURAKNOSe tulemusi ja väljundeid , näiteks andmebaasi „Farmbook“.

Rohkem infot (sh registreerimine) konverentsi kohta leiate SIIT

 

Mis eesmärgil on loodud praktilised kokkuvõtted?

Praktiline kokkuvõte on lühike ülevaade olulisest teabest, soovitustes ja praktikatest, mis võivad lõppkasutajatele igapäevastes tegemisest kasulikuks osutuda. EURAKNOSe eesmärk on suurendada teadmiste kogumist nende praktiliseks rakendamiseks, tihendades erinevate põllumajandus- ja metsandusvõrgustike vahelist suhtlust.

Praktilised kokkuvõtted on enamasti suunatud lõppkasutajatele, kelleks on temaatilistes võrgustikes põllumajandustootjad, metsamehed ja nõustajad. EURAKNOSe eesmärk on levitada erinevate temaatiliste võrgustike, EIP-töörühmade ja H2020 mitme osapoolega projektide seas teavet olemasolevate mitme osapoolega lähenemiste, kommunikatsiooni ning levitamise meetodite ja vahendite kohta.

Tutvu praktiliste kokkuvõtetega EURAKNOSe kodulehel.

 

Poliitiline ülevaade

Jaanuaris ilmunud väljaande “Project Repository Journal” 8. numbris käsitleti EURAKNOSe poliitilist ülevaadet. Trükist loeb üle kogu maailma üle 200 000 inimese. Euroopa lugejate hulka kuuluvad Euroopa Komisjoniga seotud isikud, kohaliku ja kesk-taseme valitsemisasutuste, makseasutuste ja teadusnõukogude esindajad ning paljud teised.

Poliitilises ülevaates rõhutatakse temaatiliste võrgustike olulisust EIP-AGRI ja põllumajanduse teadmiste innovatsioonisüsteemides (AKIS), sest need aitavad ELi AKISt tugevdada ning loovad sünergiat Euroopa, riikliku ja kohaliku tasandi osapoolte vahel. Samuti antakse ülevaade temaatiliste võrgustike väljakutsetest ja kuuest soovitusest, mis võiksid aidata toetada digitaalsüsteemidega seotud tõhusaid temaatiliste võrgustike tegevusi, luua sihtrühmale sobivaid praktilisi väljundeid ning toetada temaatilisi võrgustikke, mis teevad koostööd pikaajaliselt väljakujunenud võrgustikega, et suurendada temaatiliste võrgustike mõju ja nende loodud teadmiste levikut.

Selle kuu number:

Reedel, 26. veebruaril toimuvale üritusele on oodata 96 osalejat. See on suur number, aga loodame, et info lõppseminari toimumisest jõuab veelgi rohkemate inimesteni. Selleks levitage ürituse infot ka oma kontaktide hulgas!

The Euraknos project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817863
Facebook
Twitter
Link
LinkedIn
Website
YouTube
Copyright © EURAKNOS All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Thematic Network · 149 rue de bercy · Paris 75012 · France

Email Marketing Powered by Mailchimp