Copy

Uudiskiri nr 12

EURAKNOS-e uudised: Temaatiliste võrgustike uurija juhendi arendamine seitsme seminari käigus
Juhend kõigile temaatilistele võrgustikele!
EURAKNOS töötas hiljuti välja temaatiliste võrgustike “uurija juhendi”, mis põhineb temaatiliste võrgustike (TN) parimate tavade teadmiste kogumisel, tõhusal kommunikatsiooni- ja levitamisstrateegiatel ning mitme osapoolega lähenemisviisil. Juhend töötati välja teadmusinnovatsiooni paneeli kaasabil, paneeli kuuluvad nii TN-de kui põllumajanduse ja metsanduse sektori esindajad. Juhend aitab  temaatilisi võrgustikke taotlevatel ning juba toetust saanud konsortsiumidel tõhusalt töötada ja varasemate TN-deõppetunde kasutades  suuremat mõju saavutada.
Juhendi teadmusinnovatsiooni paneelile tutvustamiseks, sisu täiendamiseks ja kooskõlastamiseks korraldati 11.–20. maini seitse veebipõhist seminari. Need veebiseminarid asendasid Eestis Tallinnas toimuma pidanud töötoa, mida ei olnud COVID-19 puhangu tõttu võimalik korraldada. Seminaridel osales 63 inimest, nii korraldajad kui ka osalejad õppisid kasutama uusi veebipõhiseid tööriistu nagu Zoom keskkond seminari läbiviimiseks, Mentimeter ja PollEv küsitluste läbiviimiseks ning MURAL virtuaalsele tahvlile märkmete tegemiseks.

Esmalt tutvustati kõikidele osalejatele “uurija juhendit” ja paluti kodutööna selle 33 lehekülge läbi lugeda . Järgneval nädalal viidi läbi erinevad sessioonid:

 • osalejate rollid mitme osapoolega lähenemisviisi kasutavates TN-des;
 • lõppkasutajate vajaduste hindamine, teadmiste kogumise ja koosloome parimate viiside väljaselgitamine;
 • lõppkasutaja kaasamisstrateegia kujundamine;
 • praktiliste kokkuvõtete ühise formaadi täiustamine ;
 • tulevase andmebaasi kujundus ja strateegia. Kuidas TN-id saavad ennast digitaalsel platvormil paremini tutvustada;
 • mõju ja jätkusuutlikkuse suurendamine.

Osalejad olid aktiivsed ja nende panust kasutatakse juhendi täiendamiseks. Juhend valmib suve jooksul ning tehakse avalikkusele kättesaadavaks 2020. aasta lõpuks.

Mitmed osalejad leidsid, et veebiseminarid olid väga kasulikud ja inspireerivad. Mainiti isegi, et sessioonid ise olid inspireerivad ja seda formaati saab kasutada koostöö arendamise eesmärgil teistes projektides.

WP4 : E-teadmiste reservuaari platvormi uurimine

Projekti EURAKNOSi ühs peaeesmärk on luua keskne platvorm, mis võimaldab juurdepääsu TN-de avaldatud andmetele. Täpsemalt on kavandatud järgmiste eesmärkide saavutamine:

 • uurida lõpptarbija vajadustest lähtuva uue ühtse elektroonilise teabesalve (ingl electronic knowledge reservoir platform, e-KRP) väljaarendamise teostatavust ja lisaväärtust;
 • ühendada valitud TN-de ja asjakohaste H2020, mitme osapoolega projektide ning  EIP-töörühmade teave teabesalve prototüübiks;
 • luua teabesalve visioon, arvestades kasutajakogemust, funktsionaalsust ja jätkusuutlikku rakendamist;
 • töötada välja andmete haldamise kava ja arvestada intellektuaalomandi kaitse õigusi temaatiliste võrkude laiendamiseks, eriti teabesalve jaoks.
Siiani on meie edusammud EURAKNOS-e elektroonilise teabesalve oasa keskendunud kolmele põhitegevusele:
 • teabesalve väljatöötamiseks ja juurutamiseks kasutatava tehnoloogiapaketi (tarkvara ja programmeerimiskeelte kombinatsioon) konfigureerimine;
 • veebi indekseerimise tööriista – mis võimaldab koguda TN-ga seotud andmeid nende projektide endi veebilehtedelt – väljatöötamine ja testimine, ;
 • teabesalvei prototüüpi integreeritavate andmeobjektide kogumise detailse kava  väljatöötamine.

Fookuses temaatiline võrgustik : EuroSheep

Projekti EuroSheep eesmärk on luua jätkusuutlik EL-i/rahvusvaheline TN, mis keskendub lambakasvatuse kasumlikkusele tervise ja toitumise kaudu. Võrgustiku eesmärk on ergutada teabe vahetamist lambakasvatajate ja huvirühmade seas. EuroSheep kaasab põllumajandustootjaid, põllumajandustootjate organisatsioone, teadlasi, koolitajaid, loomaarste ja nõustajaid. EuroSheep edendab võrgustumise jaoks korraldatavates töötubades n-ö ühisinnovatsiooni lähenemist Töötoad annavad laialdase võimaluse teadmiste kogumiseks ja vahetamiseks, samuti koostööks ning teabe ja parimate tavade levitamiseks.

Selleks küsitlevad EuroSheepi partnerid lambakasvatuse väärtusahela osapooli, sh põllumajandustootjaid ja teadlasi, et välja selgitada peamised väljakutsed ja vajadused, kuidas karja tervise ja toitumise kaudu kasumlikkust suurendada. Küsitluses saavad osaleda kõik lambakasvatussektoriga seotud isikud. Küsitlus on leitav SIIT.

EUREKA : projekti tutvustav video

Äsja avalikustas EURAKNOS oma jätkuprojekti EUREKA-t tutvustava video.


https://www.youtube.com/watch?v=qOr8nXN_xMQ 
EUREKA tugineb EURAKNOSe tööle ja astub sammu edasi, ehitades avatud lähtekoodiga e-platvormi prototüübi nimega FarmBook. FarmBook on EL-i tasandi avatud lähtekoodiga põllumajandusteadmiste teabesalv, mida saavad kasutada põllumajandustootjad, metsamehed ja teised maapiirkonna ettevõtjad oma vajadustele uuenduslikke lahenduste leidmiseks. Facebooki eeskujust inspireerituna ühendab loodav platvorm põllumajandustootjaid, metsamehi, nõustajaid, teadlasi ja poliitikakujundajaid. FarmBook esitleb hõlpsasti otsitavat teavet ja aitab kaasa tugevama põllumajandusalaste teadmiste ja innovatsioonisüsteemi (AKIS) loomisele.

Jälgi meid Twitteris @ H2020Eureka

EIP-AGRI ja EL-i sündmused

Selle kuu tunne
Juuni alguses tunneme  päikese puudutust oma põldudel, aedades ja nahal. Loomad on väljas ja naudivad rohumaid.

Kuna COVID-19-ga seotud piiranguid leevendatakse kogu Euroopas, loodame suvekuudel turvaliselt ja samm-sammult jälle sotsialiseeruda.
The Euraknos project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817863
Facebook
Twitter
Link
LinkedIn
Website
YouTube
Copyright © EURAKNOS All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Thematic Network · 149 rue de bercy · Paris 75012 · France

Email Marketing Powered by Mailchimp