Copy
logo-lesko.png
Lesko
houdt je graag op
de hoogte
Ontdek onze recente
ontwikkelingen
Beste toekomstige bewoner,
 
Het zat er al even aan te komen: de nieuwe Corona-golf en het onvermijdelijke “social distancing” alsook het sluiten van niet-essentiële winkels.
Uiteraard vragen jullie zich af wat dat concreet betekent voor jullie nieuwe appartement in Lesko.
 
Graag brengen we jullie daarom op de hoogte van de laatste stand van zaken.
We gaan naar de laatste fase van de ruwbouw van Lesko 1 en 2 en het Posthuis. Deze herfstperiode starten we nog met het water- en winddicht maken van de gebouwen.
 
Verder hebben we jullie aangespoord om al na te denken over de inrichting en hiervoor de nodige keuzes te maken en afspraken vast te leggen bij de verschillende leveranciers.
 
Nauwelijks bekomen van de gevolgen van deze eerste golf, komt de tweede Corona-golf nu zeker bijzonder ongelegen. Leveranciers in de bouwsector worden momenteel ingedeeld bij de niet-essentiële winkels en dit minstens tot half december. Onnodig te zeggen dat dit voor afspraken, keuzes, plaatsing én oplevering eveneens met vertraging gepaard zal gaan. Dit is ten zeerste te betreuren, maar het onvermijdelijke gevolg van het absoluut voorrang geven aan de gezondheid van ons allemaal.
 
Uiteraard zal deze vertraging minstens in verhouding staan tot de duur van de maatregelen, nu voorlopig voorzien tot half december. De leveranciers hebben ons verzekerd al het mogelijke te zullen doen om keuzes, afspraken en opleveringen daarna zo nauwgezet mogelijk verder te zullen vastleggen en op te volgen. Dit weliswaar in het besef het onbekende niet in de hand te hebben: een inschatting van eventuele nieuwe maatregelen na half december is immers niet mogelijk.
 
Hierop vooruit lopen is dus niet eenvoudig , maar we durven jullie toch aanraden hiermee terdege rekening te houden in jullie planning met het oog op de toekomst. Vanaf het einde van de maatregelen zullen de leveranciers immers op vele vlakken tegelijkertijd nieuwe planningen moeten maken.
 
Beste toekomstige bewoner,
 
Alle begrip als dit nieuws jullie bekommernis aanspreekt. Weet dat we er derhalve alles zullen aan doen om ervoor te zorgen dat jullie veilig en gezond jullie nieuwe stek in het mooie Lesko-project zullen kunnen inrichten én bewonen en hiernaar kunnen blijven uitkijken.

Nieuwsgierig naar de verdere planning? 
We houden je met deze nieuwsbrief ook in de komende seizoenen op de hoogte van de stand van de werken aan je droomplek. De tijdslijn onderaan de brief gidst je door de komende bouwfasen. Met de fotogalerij blik je terug op wat al tot stand kwam. 

Met vriendelijke groeten,
 
Het Gigantes-team
 
 
  
Vandaag
HERFST 2020
line.gif
 
Deze herfstperiode starten we met de afwerking want de ruwbouw loopt op z'n einde. Zo zijn de elektriciteitswerken al gestart en volgen de andere technieken nog deze maand.
bullet-start.png
HERFST 2019
line.gif
     
Afbraakwerken
bullet-start.png
WINTER 2019
line.gif
     
Grondwerken
Riolering
bullet-start.png
LENTE 2020
line.gif
     
Funderingen
Afdekken kelder -2
bullet-start.png
ZOMER 2020
line.gif
     
Afdekken kelder -1
Start Lesko 1
Start Lesko 2
bullet.png
HERFST 2020
line.gif
     
Dakwerken
Technieken
bullet.png
WINTER 2020
line.gif
     
Buitenschrijnwerk
Pleisterwerken
bullet.png
LENTE 2021
line.gif
     
Vloerwerken
Binnenschrijnwerk
bullet.png
ZOMER 2021
line.gif
     
Keukens
Omgevingswerken


De opgegeven planning is louter informatief en onder voorbehoud van eventuele vertragingen door de huidige en eventueel toekomstige opgelegde Covid-maatregelen.

Wenst u geen e-mails meer te ontvangen?
<<Email Address>> uitschrijven.