Copy
View this email in your browser

15 februari 2020 | EOL event bij Cyprus

In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is tot 15 maart 2020 een tentoonstelling te zien over het thema Cyprus, eiland in beweging.

In de tentoonstelling maakt u kennis met de archeologische rijkdom en kleurrijke cultuur van het eiland Cyprus, een van de belangrijkste kruispunten van oude beschavingen in de Middellandse Zee. Cyprus gaat over de geschiedenis en culturele diversiteit van het eiland, in een decor van indrukwekkende landschapsfoto’s.

Ex Oriente Lux organiseert bij deze tentoonstelling een evenement met drie gerenommeerde sprekers en een rondleiding. Daardoor kunt u met andere ogen van de tentoonstelling genieten.

Meer informatie en aanmelden

25 april 2020 | EOL jaardag in Rotterdam

Thema: Het kwade overwinnen

De volgende EOL jaarvergadering en studiemiddag vindt plaats op 25 april 2020 in de Pauluskerk te Rotterdam (Mauritsweg 20, op ca. 5 minuten van het station). De kerk heeft als motto: Overwin het kwade door het goede. Ze brengt dat in de praktijk door ondersteuning aan daklozen en andere mensen in nood.

Dit motto heeft ons geïnspireerd om te bekijken hoe men in het Nabije Oosten en Egypte aankeek tegen “het kwade” en op welke manieren men het kon overwinnen. Veelal werd het kwade gepersonifieerd door demonen en we hebben tal van richtlijnen hoe we demonen kunnen bestrijden. We kennen ook heel wat gebeden tot de goden om zo mogelijk het kwade af te wenden. Wat deed men zelf aan liefdadigheid of vrede stichten?

Voorlopig programma:

10:30 – 11:00 uur: inloop met koffie
11:00 – 12: 15 uur: Jaarvergadering
12:15 – 13:00 uur: eenvoudige lunch met broodjes
13:00 – 13:45 uur: Dr. Klaas Smelik (Gent) over de Hebreeuwse Bijbel
13:45 – 14:30 uur: Dr. Frans Wiggermann (Berlijn en Amsterdam) over Mesopotamië
14:30 – 15:00 uur: Pauze
15:00 – 15:45 uur: Petra Hogenboom MA (Leiden) over Egypte
15:45 – 16:30 uur: Thalia Lysen MA (Chicago) over de Hettieten (onder voorbehoud)
 
Meer informatie volgt binnenkort op de website

JEOL 47

Het peer-reviewed tijdschrift JEOL 47 (2018-2019) is gepubliceerd!
Voor bestellingen: eol@hum.leidenuniv.nl

Inhoud:
 • P.L. Atwood: ḤQ/GR-Based Toponyms on the Shoshenq-Inscription of Karnak's Bubastite Portal: Some Phonological, Semantic, and Anthropological Reflections
 • R. de Boer: "Hammurabi-is-my-god!" Basilophoric Personal Names and Royal Ideology during the Old Babylonian Period
 • N.J.C. Kouwenberg: The Old Assyrian Incantation Tablet Kt 91/k 502
 • J.J.W. Lisman: The (Inchoate) Marriage of Lugalbanda and Ninsumuna
 • D.T. Potts, K. Radner, A. Squitieri, A. Ameen, J. Rohde, P. Yawar, J.-J. Herr, H. Salih, F. Petchey, A. Hogg, B. Gratuze, K.R. Raheem, H.B. Potts: Gird-i Rostam 2018: Preliminary Report on the First Season of Excavations by the Joint Kurdish-German-American Team
 • M.J. Raven, C. Greco, P. del Vesco, L. Weiss, B.G. Aston, A.-J. Scheers, N. Warner: Preliminary Report on the Leiden-Turin Excavations at Saqqara, Season 2017: The Shaft of Samut and the New Area to the North of the Tomb of Maya
 • L.H. Roeten: The "Protective Gesture" protects from what?
 • J.C. Roos: Work Songs in Old Kingdom Elite Tombs: The Work Song of the Cloth Porters in the Tomb of Pepiankh Henikem in Meir
 • K.R. Veenhof: On the Identification of Old Assyrian Seals
Meer over JEOL

Nieuwe Phoenix

De Statenvertaling van de Bijbel en het Oude Nabije Oosten

 • Fred van Lieburg, De synode van Dordrecht (1618-1619) als heroriëntatie op de oudheid
 • Kees Jan van Linden, De Statenvertaling en het Hebreeuws
 • Gerrit van der Kooij, Statenbijbels in de 17e eeuw: de illustraties. Op zoek naar de realiteit van het bijbelse verleden
Meer over Phoenix
Bekijk het archief

Nieuws van stichting Zenobia


EOL werkt nauw samen met stichting Zenobia. Deze stichting zet zich in om contacten tussen oost en west in heden en verleden te laten zien. Elk jaar organiseert zij een congres.

Dit jaar (26 oktober) was de dag gewijd aan de rivier de Nijl. Door middel van muziek, literatuur, een fototentoonstelling en lezingen werden wij meegenomen via de Nijl als bron van leven naar de zoektocht naar de bron van de Nijl en de illustere Maanbergen. Als laatste beschouwden we de Nijl tussen Arabië en Afrika, waarbij het hedendaagse belang van de rivier in internationale verhoudingen centraal stond.

Ex Oriente Lux sponsort dit congres en was met een boekentafel aanwezig. Het volgende congres vindt in het najaar van 2020 plaats. Het zal gaan over Venetië & de Zee: Waterwegen tussen West en Oost.
Facebook
Website
Copyright © 2019 Ex Oriente Lux, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp