Copy
View this email in your browser

Van Deversorium naar DeverZOOMium
 

Lieve Vondelianen,
Naast alle (veel ergere) ellende die de corona-uitbraak gebracht heeft, was het voor jullie ook wel triest dat het voor 5 april geplande deversorium niet door kon gaan. De kans om medeleerlingen van toen weer te ontmoeten en om discussies van vorige deversoria voort te zetten, die kans was voorlopig verkeken. Om dat leed wat te verzachten bieden we in deze nieuwsbrief diverse deversorium-gerelateerde berichten.

  • In de eerste plaats even een nostalgische terugblik op het laatste deversorium dat nog wel doorging. Met een paar foto's en quotes uit het verslag dat op onze weblog heeft gestaan.
  • Dan toch ook nog wat over het geplande deversorium met Betty Mock. Wat zijn de vooruitzichten dat het noodzakelijk geworden uitstel geen algeheel afstel wordt?
  • En tot slot nog een echte verrassing. Want op zondagmiddag 7 juni laat Oom Joost wel weer wat gebeuren: op die dag kun je vanaf ca. 4 uur deelnemen aan het allereerste DeverZOOMium ooit. Een virtueel samenzijn waarbij je zelf je biertje en je hapje zult moeten meenemen.
Het deversorium van 30 november met Marian Beudeker
Op 30 november bij het vorige deversorium konden we natuurlijk nog absoluut niet voorzien dat dat voor geruime tijd ons laatste fysieke samenzijn zou zijn. Terwijl het, gezien deze foto, weer erg gezellig was daar beneden in gebouw Batavia.
Van de lezing die Marian Beudeker daar heeft gehouden, heeft al een uitgebreide impressie van de hand van Annebel Venmans op Oom Joost's blog gestaan.
Het was geen lichtvoetig onderwerp, maar wel met een "uitverkochte zaal" belangstellende Vondelianen. Hieronder een paar citaten uit het verhaal van Annebel. Maar lees vooral ook haar volledige tekst!
"Het onderwerp van de lezing was best gewaagd in dit ouder wordende gezelschap. Euthanasie en de discussie daarover is al lang niet meer iets wat in het leven geroepen is voor ernstig lijdende zieken, veelal kankerpatiënten. Dat is eigenlijk wel goed geregeld in Nederland, vindt de commissie Schnabel, vindt arts Marian, vind ik. Dat het toepassen van euthanasie ook onder die omstandigheden voor patiënt en arts niet zomaar een dingetje is legde Marian ons uit."
"[......] nu leven we in een wereld waar opeens vraag is naar euthanasie bij het gevoel van een "voltooid leven", zonder dat er sprake is van fysiek lijden. Angst voor ernstige dementie/Alzheimer speelt daarbij een belangrijke rol. Vertaald is dat angst om niet "waardig" te kunnen sterven. Maar ook ernstig psychisch lijden zou door de dood beëindigd moeten kunnen worden. In de media wordt er dagelijks aandacht aan besteed. Knap vond ik het dat Marian in haar lezing dit benoemde, opnieuw wees op de moeilijke rol voor de arts in zo'n proces. Ze wist ook moeiteloos te benoemen dat een euthanasieverklaring zo lastig is. Niet het opstellen ervan, maar het moment van het opstellen. Je bent of te vroeg, of te laat. Een "zinloos vod" noemt arts/filosoof/schrijver Bert Keizer het. (Overigens in een artikel waarin hij zich verder behoedzaam en genuanceerd uitdrukt). Toch maar met je huisarts overleggen, raadde Marian aan."
"Knap dat haar verhaal neutraliteit wist te koppelen aan de emotie die bij haar vak hoort. Het politiek gekrakeel was van een andere orde dan het verhaal dat ze aan ons kwijt wilde. En die "ons" was nou net de groep waarvoor het allemaal zo dichtbij lijkt te komen. Er kwamen ook wel wat kreten uit de zaal, maar de spreker hield in alle rust vast aan haar verhaal, napraten tijdens de gezamenlijke maaltijd kon altijd nog."
[....]
"Oudere mensen zijn we geworden, en hoe mooi dat we elkaar als Vondelmensen van tijd tot tijd weer zien, en samen eten, en samen praten. Mens ben je in samenhang met andere mensen.
[....]
Laten wij nog vaak samen eten en praten. Laten we kortom het leven vieren. Dank Marian voor je verhaal dat tot nadenken en napraten stemt."
Ondanks het zware onderwerp van dit deversorium, werd het inderdaad nog heel geanimeerd en gezellig tijdens dat samen eten.
[foto's (c) Frans Boom - 2019]
 
5 april: het deversorium dat niet was
Zoals wij allemaal weten moest het deversorium met als spreekster Betty Mock op zondag 5 april j.l., vanwege de steeds maar toenemende Coronadreigingen, worden uitgesteld. Maar Betty en Oom Joost spraken toen al af stand-by te blijven en samen toe te slaan als genoemde dreigingen weer dreigden af te nemen.Op dit moment zijn de eerste tekenen zichtbaar, die tot een versoepeling van de genomen maatregelen leiden. Maar afgewacht moet worden of uitvoering van die maatregelen ook zo succesvol zal zijn, dat het virus in veel sterkere mate kan worden teruggedrongen.
Toch is dat wel voldoende aanleiding om eens bij het Paleis van de Weemoed te informeren hoe bij hen op dit moment de stand van zaken is! Zakelijk leidster Leonie vertelde ons dat per 1 juni de paleisdeuren weer open mogen voor maximaal 30 personen inclusief hofhouding en dat per 1 juli in principe weer maximaal 100 man bij elkaar mogen komen.
Door de omvang van de paleiszaal betekent dat, dat daar in coronaloze periode 80 a 90 man in kunnen, en met corona tussen de 40 en 50. Met inachtneming van de geldende coronaregels dus!!
Men is nu in het Paleis van de Weemoed met man en macht bezig om de komende periode vorm en inhoud te geven. En ook de ontwikkelingen op corona-gebied zijn natuurlijk beslist niet met grote zekerheid te voorspellen. Te vroeg dus om op korte termijn een nieuwe datum voor een komend deversorium vast te stellen.
Het zal wel een zondag worden.  Maar welke?
En hopelijk dan alsnog met Betty Mock - op de foto hiernaast tijdens de maaltijd bij het vorige deversorium.
Ondertussen blijft de oude lijst met aanmeldingen voor het deversorium van 5 april gewoon van kracht en worden jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.
En ..... we blijven onze Vondeliaanse contacten met zorg onderhouden!
Wat mij betreft binnenkort met ons
DEVERZOOMIUM
 
Brekend: op 7 juni het eerste DeverZOOMium ooit

De media wekken soms de indruk dat tijdens de huidige corona-lockdown iedereen zich thuis zit te vervelen, nu we niet meer buitenshuis naar musea, festivals, concerten, feesten, toneelvoorstellingen, optredens en andere groepsbijeenkomsten kunnen. Daar moet dus nodig wat aan gedaan worden lijkt bijna iedereen te vinden. Zelfs OomJoost blijft daar niet bij achter.
Alleen is het nu maar helemaal de vraag of jullie nog wel op OomJoost's plannen zitten te wachten. Annebel Venmans meldde al op haar Facebook-pagina dat er intussen zoveel virtuele museumwandelingen en concert- en lezingen-streams zijn dat ze al aan streamstress lijdt. En daar komt OomJoost dan nog eens overheen met het plan voor een live video samenkomst via Zoom.
Toch hoopt hij dat het weerzien met schoolgenoten, ook al is dat dan alleen via het beeldscherm, nog altijd extra aantrekkingskracht op jullie uitoefent.
Behalve het nadeel dat we elkaar niet fysiek ontmoeten, zonder mogelijkheid van (verboden) hugs of handjes op schouders, zit er natuurlijk wel een voordeel aan een online bijeenkomst. Het spaart reiskosten en vooral ook reistijd, zodat het niet meer uitmaakt of je uit Amstelveen, Groningen of Canada deelneemt.
Dit deverZOOMium heeft OomJoost ingepland op zondag 7 juni vanaf 4 uur.
Om de bijeenkomst, via het intussen alom bekende (of beruchte?) programma Zoom, voor iedereen een beetje probleemloos te laten verlopen, willen we twee aspecten even speciaal belichten: de inhoud en de technische kant (ook al hebben die twee natuurlijk veel met elkaar te maken).
De techniek
Eerste even wat korte uitleg voor wie nog geen ervaring heeft met Zoom (of een soortgelijk systeem). Zoom is een tool voor videoconfereren waarvan je gebruik kunt maken als je beschikt over een PC of laptop die is voorzien van een webcam, of zelfs met alleen een mobiele telefoon. De organisatoren van een bijeenkomst (OomJoost's secondanten dus) hoeven de deelnemers alleen een link te sturen die ze moeten aanklikken en waarvan ze dan moeten toestaan dat die een applicatie op hun apparaat installeert.
Wanneer je binnengekomen bent, zie je op het scherm kleine beelden uit de webcams van alle deelnemers in een zogenaamd "gallery view" met maximaal 5x5 deelnemers zichtbaar (op PC of laptop - zie hierboven). Bij meer dan 25 deelnemers kun je in dat geval wel doorbladeren naar een volgend scherm als je de andere mensen ook wilt zien. Behalve dat "gallery view" kun je individueel ook kiezen voor een "speaker view", waarbij het beeld van degene die aan het woord is, bijna beeldvullend wordt (met een beperkt aantal postzegeltjes van andere deelnemers daarboven).
In principe kan iedereen meepraten, maar om kakofonie te voorkomen kan de moderator de microfoons van de deelnemers uitzetten - allemaal of individueel. Wie dan toch iets wil zeggen kan die microfoon zelf weer aanzetten of kan via een chat-functie of door een virtueel handje op te steken, aan de moderator vragen dat te doen.
Behalve praten kunnen deelnemers ook dingen laten zien (anders dan je eigen hoofd op de webcam). Door een venster op je eigen apparaat met de anderen te delen, kun je bijvoorbeeld foto's, een PowerPoint of een tekstdocument aan de anderen laten zien.
En ja, dan is er nog een spannende functie: de break-out room. Als je bij de aanwezigen mensen ziet waarmee je even privé zou willen praten, zoals je in de fysieke wereld zo makkelijk kunt doen, dan kun je daarmee - in alle deugdzaamheid - in een apart kamertje gaan zitten, waar de rest van het gezelschap jullie niet hoort of ziet (en omgekeerd). Dat aan te vragen via de moderator. 
Alles bij elkaar denken we dat dat voldoende functionaliteit is, om een gezamenlijk en hopelijk gezellig virtueel samenzijn te organiseren.
 

De inhoud
De mogelijke inhoud van zo'n online samenkomst is natuurlijk direct verweven met de mogelijkheden die de techniek biedt. Op basis daarvan hebben de secondanten van Oom Joost voorlopig de volgende ideeën ontwikkeld.
Met 40 (of meer?) mensen die niet echt direct oogcontact hebben, is het moeilijk om zo maar wat te praten. Dat wordt al gauw een kakofonie (of misschien juist een ongemakkelijke stilte).
Daarom vragen we je nu expliciet om even na te denken of je wellicht iets korts te vertellen hebt, een recente ervaring (al dan niet corona-gerelateerd) of een opmerkelijk herinnering aan het Vondel of nog heel iets anders, waarvan je denkt dat het ook voor andere Vondelianen interessant zou kunnen zijn. En of je dat in een minuut of vijf zou kunnen presenteren, desgewenst met visuele ondersteuning van foto's, PowerPoint of geschreven tekst. Als dat het geval is - wat we van harte hopen - stuur dan je voorstel zo snel mogelijk naar Oom Joost (oomjoost@oomjoost.nl). Samen met zijn secondanten kan die dan een selectie maken als er te veel voorstellen zijn, die voorstellen groeperen als er gemeenschappelijke thema's blijken te zijn, of wellicht enige bijsturing geven.
Na elke presentatie (en misschien al tijdens) kunnen de overige aanwezigen zich er dan mee bemoeien met vragen of opmerkingen, zodat een echte discussie ontstaat. Dat laatste technisch in goede banen geleid door de moderator van dienst.
Ook wie nog onbekende foto's heeft, kan dat melden en ze tijdens dit DeverZOOMium tonen.  
En mocht je zelf nog andere inventieve ideeën hebben, laat dat vooral weten.
 
Aanmelden
Ook al hoef je niet te betalen, en al hoeven er geen stoelen of maaltijden gereserveerd te worden, je moet je voor dit evenement wel aanmelden, opdat we je tijdig de toegangslink kunnen toesturen. Voor ons gemak kun je dat doen via <dit Google-formulier>.
Voor het aanmelden van voorstellen voor het houden van een verhaaltje of het tonen van foto's leek het ons handiger om dat gewoon per e-mail te doen (oomjoost@oomjoost.nl), omdat je daar dan wat meer achtergronden bij kunt geven.
 
Dat was het weer even wat Oom Joost betreft.
We hopen veel van jullie op 7 juni (op het scherm) te zien.
En vergeet niet om dan tijdig zelf een drankje klaar te zetten,
zodat we bij het zingen van het schoollied kunnen proosten.
Hou vol.
Twitter
Facebook
Website
CC BY Oom Joost (2020) Some rights reserved.


Ons mail adres is:
oomjoost@oomjoost.nl

Wil je wijzigen hoe je deze mailtjes ontvangt?
Je kunt je voorkeuren aanpassen of je voor deze nieuwbrief afmelden.

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Oom Joost · Jozef Israëlskade · Amsterdam, 1000NL · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp