Copy

Nieuwsbrief

Maak kennis met Fennenoord. Via deze nieuwsbrief proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van project Fennenoord. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.  Dat kan telefonisch, via email of via ons contactformulier op de website.

Nieuws

Fennenoord doet aanbod aan de stad: ‘geen loze beloftes’

Werkgelegenheid, duurzame warmte, reductie CO2, reductie stikstof en duurzame producten. Dat alles zonder daarbij de ontwikkeling van naastgelegen S/Park en De Gasfabriek door geuroverlast of stikstofemissies te beperken. Fennenoord roept College van B&W en gemeenteraad nu op mee te werken.
lees meer >>

Fennenoord voldoet ruim aan strenge geureisen

Het aangekondigde onderzoek naar potentiële geurhinder is afgerond. Het onderzoek van onderzoeksbureau Peutz BV bevestigt het beeld dat Fennenoord eerder schetste. Fennenoord voldoet aan strengste eisen.
lees meer >>

Vernietigend oordeel: RHDHV-rapport niet bruikbaar 

Gemeente Deventer gebruikt een op incomplete, incorrecte en verouderde informatie gebaseerd rapport voor de onderbouwing van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging voor het voormalig Akzo-terrein en omgeving. Daarmee wil de gemeente het bedrijf Fennenoord weren uit Deventer.
lees meer >>

Update:
Vragen & antwoorden

In augustus hebben wij enkele bijeenkomsten georganiseerd en daar zijn veel nieuwe vragen uit voort gekomen. Wij hebben deze voor u op een rij gezet in een nieuwe update van ons ‘Vragen & Antwoorden‘ document..
lees meer >>

Stikstofemissies in Deventer kunnen snel omlaag worden gebracht

De stikstofemissies in Deventer kunnen flink naar beneden en wel op korte termijn. Dat is de conclusie die getrokken kan worden na de publicatie van een stikstofonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Peutz BV in opdracht van Fennenoord BV uit Deventer. Goed voor de natuur, maar ook voor bouw- en ontwikkelingsprojecten
lees meer >>

Agenda

22 september 2021, 16.00 uur - Vragenuurtje

Wij hopen u 22 september 2021 te kunnen spreken over onze nieuwe fabriek. U kunt ons alles vragen en wij doen ons best om ook al uw vragen te beantwoorden. Locatie: De Gasfabriek
Aanmelden >>
Infographic proces

29 september 2021, 16.00 uur - Vragenuurtje

Wij hopen u 22 september 2021 te kunnen spreken over onze nieuwe fabriek. U kunt ons alles vragen en wij doen ons best om ook al uw vragen te beantwoorden. Locatie: De Gasfabriek
Aanmelden >>
Infographic biomassa
view this email in your browser
Copyright © 2021 Fennenoord BV, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp