Copy
 NIEUWSBRIEF 4  - maart 2020

Lieve mensen, 

Onlangs zat ik in een CJG aan de koffietafel en raakte met een jongere en zijn moeder in gesprek. De moeder vertelde dat ze heel wat te stellen had gehad met haar zoon en dat hij al veel hulpverleners gehad had. Ze vertelde er ook blij bij dat het nu veel beter ging en er meer harmonie tussen hun was dan ooit. Ik vroeg wat ertoe bijgedragen had dat het nu zoveel beter ging.
Toen kwam er een verrassend antwoord van moeder. Ze vertelde dat na jaren leven met een daklekkage, de lekkage gerepareerd was. Moeder gaf aan dat door die reparatie er meer rust en minder ruzie tussen ouders was. “Elke ochtend word je wakker met die lekkage, met schimmel, met een onverzorgd huis. We hadden al schulden en konden dit dak niet repareren. Mijn man en ik kregen ruzie om geld. We zagen geen mogelijkheden en wisten dat dit van kwaad tot erger zou worden. We voelden ons geen goede ouders. Lieten het huis verslonzen, je hebt geen zin meer om ergens in te investeren. Mijn man voelde zich te kort schieten voor het gezin. We konden de kinderen geen aandacht meer geven. Ons hoofd zat vol.” Een wijkteammedewerker zette het ‘gezin als geheel’ centraal. En vroeg zich af: “wat als we investeren in het huis en in de schulden. Wat kunnen we daarmee voorkomen? En wat levert het dit gezin op? Zo heeft hij op ontschotte werkwijze ondersteuning geboden. Het dak is gerepareerd, vanuit armoedemiddelen. Met vrijwilligers zijn de muren gesausd, zijn de slaapkamers behangen en is het huis opgeknapt. Ouders en kinderen hebben hier hard aan meegewerkt. En daardoor kregen ze weer energie. De jongen ging weer naar school, waardoor de leerplichtambtenaar niet meer nodig was en de hulpverlening voor ouders en zoon kon afgebouwd worden. Het leven van dit gezin is erg veranderd. Ouders hebben nu ondersteuning bij de financiën en daardoor meer ruimte in hun hoofd. Door de vrijwilligers hebben ze een sociaal netwerk opgebouwd en met de kinderen gaat het ook veel beter.


'Het gezin als geheel zien!' Soms is er vanuit de ene ‘koker’ investering nodig om op een ander leefgebied erger te voorkomen. Gemeenten kunnen dat en mogen dat. En dat is de kracht van  de decentralisaties. U kunt zich voorstellen dat bovenstaand verhaal mij heel blij maakt! Graag neem ik u mee in de ontwikkelingen die wij bij de Transformatieagenda de afgelopen periode hebben doorgemaakt.

 

Leren van en met elkaar

Ervaringen delen en het gesprek voeren inspireert elkaar om het goed te doen en het goede te doen.
Het gesprek voeren en nieuwsgierig zijn naar elkaar kost tijd, maar het is een essentiële voorwaarde om een gedeeld beeld te creëren over hoe het zorglandschap eruit zou moeten zien. Iedereen heeft invloed op een beter zorglandschap. Door samen te leren krijgen we meer inzicht  in elkaars taken en verantwoordelijkheden en kunnen we als netwerk beter fungeren rondom het gezin.

Als programma faciliteren wij het gesprek en het leren van elkaar. Op donderdag 13 februari hebben wij in Hotel Faber een bijeenkomst Leren van ervaringen georganiseerd. Hier kwamen vele denkers, doeners, beslissers en inwoners samen om te werken aan verbeterplannen. Op onze website hebben we een uitgebreid verslag gepubliceerd.

Het hele jaar door organiseren we elke maand een kennissessie of themabijeenkomst gebaseerd op de behoefte van onze partners. Zo hebben deze maand de directeuren Sociaal Domein van de 12 gemeenten een pitch aan elkaar gegeven over hoe zij lokaal vorm geven aan de transformatie. Het was heel waardevol en inspirerend om van elkaar te horen wat men als beperkingen en werkzame factoren ervaart. Volgens mij mogen we als regio Groningen trots zijn, dat we met 12 gemeenten de tijd nemen om op deze wijze en in vertrouwen met en van elkaar leren.
 

 

Gesprekskaarten

Om het goede gesprek op gang te brengen hebben wij gesprekskaarten ontwikkelen. Deze set van bevat meer dan 50 kaarten waarop vragen worden gesteld die te maken hebben met de transformatie jeugdhulp. Deelnemers aan de leren van ervaringen bijeenkomst in Hoogezand hebben allemaal een setje ontvangen. Ben je ook benieuwd naar de kaarten? Neem dan via mail contact op met Ann. Kes

 

 

Onze website is live!

Afgelopen weekend is de website van de Transformatieagenda Jeugd live gegaan. Je kunt hem vinden op het websiteadres: www.groningengeeftthuis.nl

Het hart van de website zijn de projecten. Wij publiceren hier informatie en contactpersonen over transformatieve projecten in de regio, die bijdragen aan de doelen van ons programma.  De website wordt continue gevuld met nieuwe projecten en informatie.

Daarnaast kunt u iedere maand een interview lezen met een van onze wethouders, die we langs de transformatiemeetlat leggen. We hebben ook een blog ‘Trots op…'. In dit blog vertellen professionals in het jeugdzorglandschap waarom zij trots zijn op hun vak.

We nodigen u uit een kijkje te nemen op onze website en we zijn benieuwd naar wat u ervan vindt!

 

Transformatieve projecten

In de vorige nieuwsbrief hebben we laten zien dat we 23 projecten geadopteerd hebben. Bij deze projecten zijn jeugdhulpaanbieders, onderwijs, gemeenten en inwoners betrokken. Wij faciliteren, verbinden en jagen projecten aan die bijdragen aan onze doelen. We hopen met deze projecten te laten zien wat werkt en delen dit in de regio.

Kwalitatief goede projecten opzetten kost tijd en elk project zit in de andere fase. Daar waar het ene project nog bezig is met een inventarisatie zit het andere project al in de implementatiefase.

Een inkijkje ….
We verlenen vanuit het regionale transformatiebudget een bijdrage aan het project Druk en Dwars. Dit is een samenwerking met de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en 5 gemeenten in Groningen en bestaat uit drie pijlers: voorlichting, ouderbegeleiding en leerkrachtondersteuning en richt zich op kinderen van 4 tot 12 jaar (basisonderwijs). Doel is waar mogelijk onnodige ADHD-classificaties en behandelingen voorkomen en specialistische zorg bewaren voor kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.

Ook zijn we met pleegzorgouders, 3 jeugdhulpaanbieders en 4 gemeenten een project gestart om vanuit gemeenten pleegzorgouders beter te kunnen ondersteunen. We zien een daling van pleegzorgouders en de ervaring leert dat deze ouders naast de bestaande ondersteuning van de jeugdhulpaanbieders andere ondersteuning van gemeenten nodig hebben. Met pleegzorgouders zijn we in gesprek over wat werkt en waar ze behoefte aan hebben. Vier gemeenten hebben toegezegd deze ondersteuning lokaal te gaan organiseren.

Kortom we hebben weer veel nieuws te brengen. Mocht je nog vragen hebben of goede ideeën over transformatie in onze regio? Neem dan vooral contact met me op.
 
Hartelijke groeten,


Cynthia Schenk,
> programmamanager Transformatieagenda Jeugdhulp Groningen 
 
Copyright © 2020 Transformatieagenda Jeugdhulp Groningen, All rights reserved .

Ons adres is:
Transformatieagenda Jeugdhulp Groningen
Raadhuisplein 10
Haren, Gr 9751 AN
Netherlands

Add us to your address book


Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen?
Dan kunt u zich hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp