Copy

Nieuwsbrief november 2019

  • Brief Werkgroep Kind in azc t.b.v. het Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid op 7 november 2019
  • Een werkbezoek aan uw azc? Laat het ons weten!
  • Onderzoek naar zelfstandige asielmotieven bij meereizende kinderen van start 
  • Netwerk van Kerkelijke gemeenten betrokken bij kinderen en jongeren in azc’s
  • Signalen (positief en/of negatief) over de leefomstandigheden voor kinderen in azc’s? Stuur deze naar de Werkgroep Kind in azc!

Brief Werkgroep Kind in azc t.b.v. het Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid op 7 november 2019

Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft t.b.v. het AO Vreemdelingen- en Asielbeleid van 7 november een maatregelentabel naar de Kamer gestuurd, met een overzicht van de opvolging van de aanbevelingen uit het onafhankelijke onderzoek naar de leefomstandigheden van kinderen in azc's, in opdracht van de Werkgroep Kind in azc en het COA.

Op donderdag 31 oktober 2019 heeft de Werkgroep Kind in azc een reactie gestuurd op de maatregelentabel van de staatssecretaris. In deze brief vraagt de Werkgroep de Leden van de vaste Kamercommissie Asiel en Migratie aan om kritisch te kijken naar de maatregelentabel en de staatssecretaris te vragen het stoppen van het verhuizen van kinderen serieus te nemen. De gehele brief kunt u hier vinden.

Een werkbezoek aan uw azc? Laat het ons weten!

De Werkgroep Kind in azc brengt ieder jaar een aantal werkbezoeken aan azc’s. Door middel van deze werkbezoeken willen we als Werkgroep een relatienetwerk opbouwen met medewerkers, kind contactpersonen, vrijwilligers en andere organisaties die werkzaam zijn op azc’s. Voor ons zijn deze bezoeken erg nuttig, omdat wij zo beter weten wat er op azc’s speelt. Daarnaast willen we als werkgroep graag best practices verzamelen en delen, die ook interessant kunnen zijn voor andere locaties.

Mogen wij bij u langskomen om kennis te maken? Stuur dan een mail naar:
info@kind-in-azc.nl.
Wij komen graag langs!


© VluchtelingenWerk Nederland

Onderzoek naar zelfstandige asielmotieven bij meereizende kinderen van start 

In het project Time4You maken we ons sterk voor de rechtspositie van meereizende kinderen in de asielprocedure. We bieden kinderen en hun ouders gerichte juridische begeleiding en brengen samen met hen de asielmotieven van de kinderen in kaart. Vervolgens onderzoeken we op welke manier we deze informatie in de asielprocedure kunnen inbrengen. Na het eerste jaar vonden we het tijd om uit te zoeken wat deze inspanningen tot nog toe hebben opgeleverd. Daarom zijn we deze zomer gestart met een onderzoek

Asielmotieven in kaart

In dit onderzoek brengen wij in kaart welke vluchtredenen wij voor de deelnemende kinderen hebben geregistreerd. We analyseren en categoriseren deze signalen en bepalen in hoeverre sprake is van een zelfstandig asielmotief”, legt Evelien Flikweert uit, stagiaire op het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk. “Bij zelfstandige asielmotieven gaat het onder andere om een risico op besnijdenis, rekrutering in de gewapende strijd of gedwongen uithuwelijking”, vult Dominique Ouwerkerk aan, ook stagiaire op het Landelijk Bureau. Inmiddels zijn van de eerste 230 kinderen de asielmotieven in kaart gebracht en de resultaten zijn veelbelovend. “Wat mij zelf vooral opvalt is dat er meer zelfstandige asielmotieven bij deze kinderen zijn dan ik verwacht had. Tijdens mijn studie heb ik eigenlijk weinig tot niet stil gestaan bij de rol van kinderen in de asielprocedure, maar ik zie aan de resultaten dat deze rol groter is dan ik verwacht had”, vertelt Evelien. 

Stem aan kinderen geven

Na de analyse van onze eigen signaleringen bepalen we aan de hand van een dossieranalyse of en op welke manier de vluchtredenen in de asielprocedure tot uiting komen. “Daarbij zien we nog steeds dat het vaak voorkomt dat kinderen tijdens de asielprocedure naar de achtergrond verdwijnen, terwijl de resultaten van ons onderzoek juist uitwijzen dat het belangrijk is om naar hun verhalen te luisteren”, stelt Dominique. “Daarom vind ik dit onderzoek ook zo belangrijk”, vult Evelien aan. “Met dit onderzoek kunnen wij een stem geven aan kinderen die soms niet gehoord worden”. 

De komende maanden zetten we dit onderzoek door en werken we toe naar een expertmeeting in 2020. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de eindresultaten presenteren aan partijen die betrokken zijn bij de asielprocedure. Daarbij zullen we onder andere terugkijken naar de aanbevelingen die twee jaar geleden zijn opgesteld tijdens een soortgelijk expertmeeting met als doel de rechtspositie van meereizende kinderen te verbeteren. “Met ons onderzoek kunnen we ook de status van deze aanbevelingen monitoren, welke acties nog ondernomen moeten worden en welke acties wellicht al resultaat hebben opgeleverd”, vertelt Evelien. Op basis van onze conclusies willen we gezamenlijk vervolgstappen bepalen, zodat alle betrokkenen zich na de expertmeeting nog sterker maken voor meereizende kinderen.

De gehele nieuwsbrief vluchtelingkinderen van VluchtelingWerk Nederland is hier te vinden.


© Kerk in Actie
Netwerk van Kerkelijke gemeenten betrokken bij kinderen en jongeren in azc's 

Kerk in Actie zet zich in voor kwetsbare kinderen en jongeren. Ook voor kinderen en jongeren in azc’s. Kerk in Actie roept kerkelijke gemeenten in Nederland op om dit samen te doen. Er zijn goede voorbeelden van kerkelijke gemeenten die betrokken zijn bij kinderen en jongeren in azc’s en leuke activiteiten organiseren. Kerk in Actie bouwt aan een netwerk van deze gemeenten en verbindt graag mooie initiatieven omdat we veel van elkaar kunnen leren. Er is ook een toolkit beschikbaar met werkvormen.
 
Bekijk hier de
vernieuwde actiepagina van Kerk in Actie over kinderen in azc’s.
Signalen (positief en/of negatief) over de leefomstandigheden van kinderen in azc's? Stuur deze naar de Werkgroep Kind in azc!

Naar aanleiding van het onderzoek naar de leefomstandigheden van kinderen in azc's (in opdracht van de Werkgroep Kind in azc en het COA) zijn er 92 aanbevelingen geformuleerd om de opvang voor kinderen in azc's te verbeteren. De Werkgroep houdt zoveel mogelijk vinger aan de pols hoe het met de stand van zaken staat. Signalen over de leefomstandigheden van kinderen in azc zijn dan ook van harte welkom! U kunt ze sturen naar: info@kind-in-azc.nlWebsite
Email

Copyright © 2018 Werkgroep Kind in azc, All rights reserved

Our mailing address is:

info@kind-in-azc.nl

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

www.kind-in-azc.nl 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Unicef · Bezuidenhoutseweg 74 · The Hague, Zh 2594 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp