Copy

Newsletter nr 6
(03-09.07.2019)

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy na VI Kongres Mediatorów Rodzinnych
19 lipca 2019 r.

19 lipca 2019 r. we Wrocławiu odbędzie się VI Kongres Mediacji Rodzinnych, który zgromadzi przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, pracowników socjalnych, mediatorów, kuratorów, nauczycieli oraz osoby inne pracujące w obszarze pomocy rodzinie i przeciwdziałaniu przemocy.

Panel nr 1 - O współpracy: barierach i możliwościach stosowania mediacji - de lege ferenda;
Panel nr 2 - Samorząd a mediacje rodzinne - programy społeczne: przeciwdziałanie przemocy, poradnictwo prawne i obywatelskie -  Uczestnicy: Małgorzata Makarczuk-Kłos - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego MOPS, Judyta Wojtasik - Lider ds. Grup Roboczych ZTPS MOPS, Irena Kęśminowicz - psycholog we Wrocławskim Centrum Integracji, Sławomir Brdęk - Dyrektor Programowy Kierunku Praca Socjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Panel nr 3 - Dyskusja o bilansie współpracy organizacji mediatorów, Grupach Dialogu Społecznego i Akademii Dobrego Moderowania.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 19 lipca 2019 r.
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65, Wrocław
 PROGRAM
Serdecznie zapraszamy
👉 ZGŁOSZENIA NA KONGRES 📩
      Mediacje w Stanach Zjednoczonych - prezentacja danych
Dom Mediacji, 11 lipca 2019 r.
W czwartek, 11 lipca 2019 r. o godz. 17.00 w Domu Mediacji - Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu, odbędzie się prezentacja pn. Mediacje w Stanach Zjednoczonych. Poprowadzi ją Collin Deppong, student James Madison College w Michigan State University w Stanach Zjednoczonych, który w Domu Mediacji odbywa 3. miesięczny staż. Colling Deppong podczas swojego stażu zbierał i analizował dane na temat mediacji w poszczególnych stanach. Po prezentacji zapraszamy do dyskusji.
 
Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski.

 11 lipca 2019 r., godz. 17:00 -19:00                 Dom Mediacji, ul. Kutrzeby 5
Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. mediacji
18.07.2019 r., godz. 13:00-15:00
Kolejne spotkanie będzie poświęcone tematowi:  Gdzie i jak szukać kandydatów na mediatorów?

Formula spotkań jest otwarta.

 18 lipca 2019 r., godz. 13:00 -15:00               
Dom Mediacji, ul. Kutrzeby 5, Wrocław
 
        
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Działamy!

Rada Konsultacyjna Środowisk
Domu Mediacji CAM Wrocław

W dniach: 24, 25 oraz 27 czerwca 2019 roku odbyły się posiedzenia inaugurujące Radę Konsultacyjną Środowisk Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu.
W spotkaniach w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze i Domu Mediacji we Wrocławiu wzięli udział: inwestorzy, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, prawnicy, mediatorzy gospodarczy z całego Dolnego Śląska.
Rada podjęła działania w kierunku opracowania Mapy Innowacji ADR [alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów] na terenie Dolnego Śląska, jak również przyjęła strategię rozwoju na lata 2019-2022. Strategia obejmuje współpracę we wdrażaniu idei „sądu otwartego” – opartej na współpracy trzech sektorów: przedsiębiorczości, samorządności i środowiska mediatorów. Rada podjęła współpracę w programach „miasta mediacji” – m.in. w projekcie „Zagłębie Mediacji” współpracy z Prezydentem Legnicy i Starostą Legnickim.
Rada wspiera utworzenie w Jeleniej Górze Stowarzyszenia Mediatorów „Wenecja”. Przewodniczącym Rady został Waldemar Wierzycki – przedsiębiorca, mediator Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych.
Jerzy Śliwa

          Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds.                 mediacji  4.07.2019 r.

Z początkiem lipca zainaugurowano pierwsze spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. mediacji, które odbyło się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu.
   
Spotkanie poprowadzili Dominik Golema - Rzecznik ds. Dialogu Społecznego - Biuro Wrocław bez barier, Departament Prezydenta Wrocławia oraz Damian Wojciech Dudała - Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Paweł Dębek - Pełnomocnik Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022, Jerzy Śliwa - Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, Grażyna Lange - członkini Wrocławskiej Rady Seniorów i Wiceprzewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Maślice, Małgorzata Otrębska - Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu oraz Witold Szprynger z Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji.

Uczestnicy podzielili się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i poruszyli wiele istotnych wątków dotyczących kwestii mediacji. Wspólnie dyskutowali nad możliwościami rozwoju rynku, kulturą dialogu i potrzebą przeglądu zasobów. Padło wiele pytań o strategie, kierunki rozwoju, a także o aspekt społeczny mediacji.

Główne wątki podjęte na spotkaniu: rynek mediacji, promocja, postrzeganie mediacji przez społeczeństwo, edukacja, mediacje wśród seniorów, wiedza o mediacjach w społeczeństwie, grupa dialogu i jej funkcjonowanie, wykorzystanie mediacji w procesie konsultacji, wybór mediatora - czyli czym się należy kierować i jak wybrać właściwie.

Spotkanie stanowiło także wstęp do dalszych działań związanych z mediacjami i wykazało dużą potrzebę rozmów na temat konfliktów, porozumienia, dialogu społecznego i współpracy. Ustalono, że kolejne spotkanie, które odbędzie się we wrześniu zostanie poświęcone Radom Osiedla we Wrocławiu.

Spotkanie organizacyjne ws. V Konwentu Regionalnego Osób Niepełnosprawnych
               9.07.2019 r.

9 lipca 2019 roku w siedzibie Sektora 3 odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące V Konwentu Regionalnego Osób Niepełnosprawnych,  który odbędzie się 17 września.

Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Franczak z Fundacji Eduajmonia. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele licznych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Dolnego Śląska między innymi: Pan Bartłomiej Skrzyński – Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych i przedstawiciel Fundacji Wrocław Bez Barier, a także reprezentanci Fundacji Imago, Akademii Dobrego Moderowania, Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci oraz Fundacji Promyk Słońca.
Zdjęcia pochodzą ze strony Facebookowej Pana Bartłomieja Skrzyckiego - Rzecznika ds. Osób Niepełnosprawnych
 i Dyrektora Biura Wrocław Bez Barier - serdecznie dziękujemy za użyczenie!
Uczestnicy wspólnie debatowali nad szczegółami organizacyjnymi, formą Konwentu, programem, tematyką wiodącą wydarzenia i promocją. Określono też obszary pracy. Rozmawiali także na temat celów konwentu i przesłania jakie będzie mu towarzyszyć.
Wśród omawianych tematów były; szeroko rozumiana dostępność, podejmowane przez instytucje w sprawach osób niepełnosprawnych działania, kwestie dotyczące dzieci, kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych od chwili urodzenia, linia życia, wspieranie osób niepełnosprawnych w codziennych obowiązkach, zagospodarowanie czasu wolnego, wolontariat pracowniczy i innowacyjność form wsparcia. Istotną kwestię okazała się także kwestia zbadania potrzeb we Wrocławiu i roli instytucji samorządowych.


Konwent Ogólnopolski odbędzie się 10 października 2019 roku.

Kolejne spotkanie dotyczące organizacji Konwentu będzie miało miejsce 23 lipca w siedzibie Sektora 3 w godzinach 10:00-12:00.

 
Małgorzata Otrębska

Najbliższe wydarzenia CAM Wrocław     

- zanotuj w kalendarzu  

LIPIEC

11.07 - Czwartkowe spotkania mediatorów - Mediacje w Stanach Zjednoczonych - prezentacja danych (Dom Mediacji, godz. 17:00-18:00)

11-12.07
- Szkolenie "Podnoszenie kompetencji w zakresie mediacji dla Sędziów i pracowników Sądów", PROGRAM, zgłoszenia i informacje: biuro@cam.wroclaw.pl

18.07  Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. mediacji - "Gdzie i jak szukać kandydatów na mediatorów?" (Dom Mediacji, godz.13:00-15:00)

19.07 - VI Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych (Sektor 3, godz. 10:00 -16:00), programzgłoszenia

20.07 "Jaśminowe lato mediatorów" - spotkanie CAM WR i CAM RZ (Dom Mediacji, godz.10:00-19:00), AGENDA SPOTKANIA

Do popołudniowej kawy:

Genialne pytanie: "dlaczego" - rozmowa z Jerzym Śliwą

Dziękujemy, że jesteś z nami!

Masz ciekawy artykuł? Wiesz o ważnym wydarzeniu? Chcesz współtworzyć newsletter CAM Wrocław? 

Napisz do nas: biuro@cam.wroclaw.pl

Zajrzyj tu do nas koniecznie!
Copyright © *|2019|* *|CAM Wrocław|*, Wszystkie prawa zastrzeżone.


Masz pytania albo pomysły na wspólne działania? Napisz do nas:
biuro@cam.wrocław
 
Email
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
business · ul. Kutrzeby 5 · Wrocław 52-213 · Poland

Email Marketing Powered by Mailchimp