Copy

Newsletter nr 4
(18-25.06.2019)


 
Ruszają zainicjowane przez Dom Mediacji Grupy Dialogu Społecznego
we Wrocławiu!

 
Już w najbliższy poniedziałek, tj. 1 lipca zainauguruje swoje pierwsze spotkanie Grupa Dialogu Społecznego ds. przedsiębiorczości, innowacji ADR i mediacji gospodarczych. Celem GDS jest rozwój alternatywnych wobec sądów sposobów rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Oczekiwanym efektem natomiast - mapa innowacji ADR - przedsiębiorców wrażliwych społecznie - wspierających innowacje oraz rozwój zasobów ludzkich i otoczenia biznesu.

Trzy dni później, tj. 4 lipca, odbędzie się pierwsze spotkanie GDS ds. mediacji, podczas którego uczestnicy będą dyskutować o kondycji środowiska mediacyjnego we Wrocławiu, współpracy i konkurencji, opisie rynku zleceń kształcenia oraz organizacji mediatorów i stworzeniu planu dyskusji na kolejne spotkania GDS-u.
 
Formuła spotkań jest otwarta. Serdecznie zapraszamy.
Wątek ADR podczas VI Kongresu Ruchów Miejskich
Kongres Ruchów Miejskich powstał dla prowadzenia przez skupione w nim organizacje długoterminowej i kompleksowej działalności na rzecz takich krajowych rozwiązań prawnych, polityk i strategii rozwoju, wartości, społecznych narracji i standardów, które sprzyjają zrównoważonemu, demokratycznemu i egalitarnemu rozwojowi miast w Polsce w duchu Karty Lipskiej z 2007 r. i zapisami 15 Tez Miejskich. Celem kongresu jest m.in.: zagwarantowanie mieszkańcom prawa do miasta, które oznacza prawo do korzystania z zasobów miasta i prawo do współdecydowania o najważniejszych sprawach miasta i jego mieszkańców. Podczas kolejnego, VI już Kongresu, który odbył się w dniach 22-23 czerwca w Ostródzie i Iławie, debatowano m.in.: o problemach i potrzebach miast małych i średnich w kontekście np. polityki senioralnej, wykluczenia transportowego, kształtowania przestrzeni czy partycypacji społecznej. Wielokrotnie podczas dyskusji podkreślano ważną rolę wykorzystywania mediacji czy negocjacji jako jednej z form alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Pojawia się zatem ważne pole w miejskiej polityce publicznej dla podejmowania działań przez mediatorów. W imieniu Domu Mediacji - Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu w Kongresie uczestniczył dyrektor Damian Wojciech Dudała. 
Sudecka Konferencja
Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów

Jelenia Góra, 25 czerwca 2019 r.
Sudecka Konferencja ADR w Jeleniej Górze - kilka słów podsumowania

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jelenia Góra - Jerzego Łużniaka - odbyła się Sudecka Konferencja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów.
Wydarzenie zgromadziło mieszkańców, adwokatów, radców prawnych, mediatorów i pracowników sądów powszechnych. Podczas konferencji dyskutowano w takich obszarach tematycznych jak: Mediacje - źródło konfliktu wśród zawodów prawniczych czy element rozwoju i innowacji; Z wyniku na proces, czyli innowacje ADR - postęp i społeczna odpowiedzialność biznesu, mediacje gospodarcze i cywilne kierunki rozwoju mediacji, w tym w sprawach karnych między żądaniem rozwodu a pojednaniem, trudności mediacji w sprawach cywilnych; Zmiany prawa cywilnego - korygowanie ułomności czy nowatorska praktyka. Zmiany perspektywy: z wyniku na proces z nawyku (procedury cywilnej) do nawyku (mediacji) - utopia czy ciekawa droga?
Konferencyjne dyskusje pokazały, że jest ogromna potrzeba promowania mediacji nie tylko wśród mieszkańców, ale przede wszystkim w środowisku sędziowskim.
II Sudecki Sejmik Mediacyjny
krok do budowania i wzmacniania środowiska mediatorów
Jelenia Góra, 25 czerwca 2019 r.
25 czerwca 2019 r. w Jeleniej Górze spotkało się środowisko mediatorów, uzupełnione obecnością radców prawnych i adwokatów, które uczestniczyło w warsztatach tematycznych zorganizowanych przez Dom Mediacji - Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu. Podczas wydarzenia debatowano o utrudnieniach wokół mediacji i możliwościach usprawnienia pracy sędziów i prokuratorów, przeprowadzono symulację dwóch mediacji: rodzinnej i gospodarczej. Ciekawym punktem w programie było otwarte posiedzenie Rady Konsultacyjnej Środowisk Gospodarczych. Po wielu interesujących dyskusjach można uznać, że spotkanie to stało się krokiem do budowania i wzmacniania jeleniogórskiego i nie tylko - środowiska mediatorów, które może współpracować m.in.: na rzecz promowania mediacji w różnych środowiskach, podnoszenia kompetencji mediatorów i wypracowywania standardów mediacji. Kolejnym działaniem będzie ponowne spotkanie grupy roboczej.

Najbliższe wydarzenia CAM Wrocław     

- zanotuj w kalendarzu  

CZERWIEC
27.06 - Spotkanie Rady Konsultacyjnej Środowisk (Dom Mediacji, godz. 17:00-19:00)

28.06 - Spotkanie Akademii Dobrego Moderowania - "Dostępność" - prowadzące: dr Małgorzata Franczak i Marta Gawryluk - Fundacja Eudajmonia (Sektor 3, godz.17:00-20:00)
LIPIEC
1.07 Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. przedsiębiorczości, innowacji ADR (alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów) i mediacji gospodarczych (Sektor 3, godz. 13:00-15:00)

4.07 - Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. mediacji (Sektor 3, godz. 13:00-15:00)


6-7.07 - Szkoła Mediacji - część III (Dom Mediacji, godz. 9.00-18.00)

11-12.07
- Szkolenie "Podnoszenie kompetencji w zakresie mediacji dla Sędziów i pracowników Sądów", zgłoszenia i informacje: biuro@cam.wroclaw.pl

19.07 - VI Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych (Sektor 3, godz. 10:00 -16:00)

20.07 - "Jaśminowe lato mediatorów" - spotkanie CAM WR i CAM RZ (Dom Mediacji, godz.10:00-19:00), AGENDA SPOTKANIA

Do popołudniowej kawy:
 23. Newsletter CAM Rzeszów

 24. Newsletter CAM Rzeszów

Dołącz do nas!

Za nami już pół roku realizacji projektu Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu, pół roku od utworzenia Domu Mediacji, zorganizowania kilkudziesięciu spotkań, kilkunastu szkoleń i wiele innych działań na rzecz mediacji i naszego środowiska.

Nie zatrzymujemy się!

Zajrzyj tu do nas koniecznie!
Copyright © *|2019|* *|CAM Wrocław|*, Wszystkie prawa zastrzeżone.


Masz pytania albo pomysły na wspólne działania? Napisz do nas:
biuro@cam.wrocław
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
business · ul. Kutrzeby 5 · Wrocław 52-213 · Poland

Email Marketing Powered by Mailchimp