Copy
Nieuwsbrief 1
Bekijk deze mail in je browser
Beste <<Voornaam>>,

 
Hoe zeker zijn we nog over de mogelijkheid tot verzekeren? Hoe ver staat het van zeker?
In ons werk hebben wij iedere dag te maken met een (verzekerings-) wereld die om ons heen verandert. Niet alleen onze eigen organisaties vragen daar om, maar ook onze buitenwereld.

Dat maakt ons werk uitdagend en interessant. Onze vereniging ondersteunt hierin op het gebied van uitbreiding van kennis, actuele thema’s die door werkgroepen worden uitgewerkt en gedeeld en ook het bieden van een goed platform om elkaar ook te treffen.
 
Het bestuur van VPO nodigt je daarom van harte uit om op donderdag 26 maart elkaar in een bijzonder (dieren-) wereld te ontmoeten.

Wij zijn er hopelijk in geslaagd een agenda met veel diversiteit te brengen waar een ieder zich in kan vinden, met volop ruimte om elkaar te spreken.Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
 
Wim Savenije
Plv. voorzitter
 
In deze nieuwsbrief:
ALV donderdag 26 maart

Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 26 maart vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Dit keer zijn wij in Burgers’ Zoo in Arnhem. Wat kun je dan van ons verwachten?

09:30 uur Ontvangst
10:00 uur Opening door Wim Savenije

  • Ingekomen stukken
  • Bespreken jaarverslag 2019, toelichting door de kascommissie en het vragen van decharge van bestuur aan onze leden
  • Presentatie van de begroting 2020
  • Voordracht nieuw bestuurslid en voorzitter Tessa Schade met aansluitend stemming door de leden

11:00 uur Presentatie AVG: privacy en cybersecurity door Mark Jansen van Dirkzwager Legal & Taks
12:00 uur Lunch
13:00 uur Presentatie verzekerbaarheid door Mirjam Heijnen en Martijn Stegge van VGA Amsterdam
14:00 uur Korte pauze
14:30 uur Rondleiding in de dierentuin (of vrije besteding)
15:30 uur Afsluiting met netwerkborrel
 
Aanmelden, meer details, alsook de volledige agenda vind je op de website. 

Aanmelden ALV

OpleidingenWFT Schade Zakelijk:.

Laatste kans tot aanmelden!

Bij voldoende inschrijvingen start op 24 maart de opleiding WFT Schade Zakelijk. Dus wil je deze opleiding volgen, geef je dan nu op. Dat kan nog tot 5 maart 12 uur. Voor meer informatie, klik hier. 


Cursus Wft particulier:
 
Het VPO overweegt om medio mei de opleiding Wft Particulier in de agenda op te nemen. Voordat wij dit in gang gaan zetten, zouden wij graag weten wie er interesse heeft in het volgen van deze opleiding. Dus wil je beginnen aan je Wft Particulier, geef dit dan door aan secretaris@vponederland.nl. Als er voldoende interesse is, dan zullen wij de opleiding aan gaan bieden. Reageren kan nog tot 10 maart!
 

OproepEr zijn diverse werkgroepen op zoek naar nieuwe leden die samen met collega’s willen werken aan verspreiding van kennis binnen het VPO. Denk daarbij aan het organiseren van themadagen en het publiceren van handboeken of het publiceren van artikelen over laatste ontwikkelingen in ons werkveld. Heb je interesse, neem dan contact op met de voorzitter van een werkgroep of stuur een mail naar secretaris@vponederland.nl.
 

Van de werkgroepen
 
Werkgroep Aansprakelijkheid:


Vorig jaar heeft gedeeltelijk in het teken gestaan van de themadag van Risicomanagement, waar wij als werkgroep ook een bijdrage voor hebben geleverd. Dit heeft betekent dat wij onze ambities voor 2019 niet helemaal hebben kunnen waarmaken.


Op 23 januari jl. zijn wij bijeengekomen en hebben gesproken over de onderwerpen die wij als werkgroep in 2020 ter hand zullen nemen. De kennisstukken werkgeversaansprakelijkheid (mede gezien de WNRA) en bomen (dit stuk zal binnenkort gepubliceerd worden) worden geactualiseerd. Stukken over de WION/Kabels en Regresclaims hopen wij later dit jaar te publiceren.

Verder volgen wij nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingen met name die van de AVG als ook ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid ten gevolge van privacy schendingen en datalekken.

Omdat al onze werkgroepleden nu werkzaam zijn bij gemeentes, kan het zijn dat wij niet altijd oog hebben voor de onderwerpen die er bij de andere organisaties die lid zijn van de VPO (zoals waterschappen, veiligheidsregio’s en provincies) hoog op de agenda staan.

Of je bent werkzaam bij een gemeente waar je te maken krijgt met bepaalde aansprakelijkstellingen en gerelateerde vragen die je niet terugziet in onze kennisbankstukken. Is hier sprake van? Neem dan contact met onze werkgroep op. Dit kan op de ALV, maar ook per e-mail.

Onze werkgroep heeft het afgelopen jaar twee leden zien vertrekken. Zij hebben aangegeven deelname niet te kunnen combineren met hun werkzaamheden. Ook ons gewaardeerde lid Irene Schuitmaker heeft te kennen gegeven dat zij in september onze werkgroep gaat verlaten, omdat zij met pensioen gaat. Sara van Gent van de gemeente Schiedam zal naar wij hopen onze werkgroep komen versterken. 

Wij zijn op zoek naar meer nieuwe leden. Heb je interesse of je wil meer weten wat het lidmaatschap inhoudt, kan je altijd bellen, mailen, een keer meedraaien of ons benaderen op de ALV.

Dan heb ik nog een persoonlijke boodschap. Zoals jullie hebben kunnen lezen op de agenda van de ALV heb ik mij kandidaat gesteld als voorzitter van de ALV. Mocht ik gekozen worden, dan zal dat betekenen dat ik niet langer als voorzitter en lid zal deelnemen aan deze werkgroep. Vanaf de oprichting van deze werkgroep heb ik achtereenvolgens als lid, secretaris en voorzitter hier deel van mogen uit maken. Ik heb dit altijd met plezier gedaan en wil alle huidige en voormalige leden van deze werkgroep bedanken voor de leuke en interessante vergaderingen.
 
Zijn er onderwerpen waarover jullie informatie willen hebben, kom dan op de ALV naar ons toe en geef dit aan bij de leden van onze werkgroep. Dit kan natuurlijk ook op een later tijdstip per e-mail.
 
Namens de werkgroep Aansprakelijkheid
Tessa Schade

 
Werkgroep Bouw:

De werkgroep Bouw gaat dit jaar nieuwe onderwerpen behandelen: Wat is bijvoorbeeld de invloed van de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Heeft deze wet invloed op de gemeenten en waterschappen?

Ook wordt de benadering en inzicht van de marktsituatie m.b.t. de CAR-verzekering opnieuw bekeken met daarbij de aanbesteding van de CAR-verzekering en het beheer ervan.

Denk ook aan een uitbreiding van de CAR-verzekering met bijvoorbeeld medeverzekering van exploitatierisico’s, moet je het bevoegd gezag ook verzekeren of vertragingstermijnen? Etc.

Kortom genoeg te doen in 2020 !
 
Namens Werkgroep Bouw
Suzanne van Haaren

 
Werkgroep Verzekeringsbeleid: 


We zijn in november 2019 in Utrecht bij elkaar gekomen en hebben daar de herziene leidraad in grote lijnen uitgewerkt. Er is nu een raamwerk wat uitgewerkt gaat worden naar de nieuwe Leidraad ‘Goed Verzekerd’.  De leidraad wordt opgezet als naslagwerk. Dit betekent dat verzekeringen centraal staan.

Uit de laatste bijeenkomst zijn een aantal actiepunten gekomen. Deze worden door de werkgroep leden nu opgepakt en uitgewerkt. We hopen in de loop van 2020 met de definitieve versie van Goed Verzekerd te komen.

Namens de werkgroep Verzekeringsbeleid
 
Henk Zwiers

  Werkgroep Verhaal:

De afgelopen twee jaar heeft de werkgroep Verhaal heel veel gedaan. Het praktijkboek heeft vorm gekregen. Tijdens de themadag verhaal is er aandacht besteed aan het Waarborgfonds en hoe zij omgaan met verzoeken om een schadevergoeding. Ook heeft Hanselman uitgelegd waar zij opletten als zij een dossier doorgestuurd krijgen.
 
Met al deze onderwerpen en het praktijkboek hebben we zulke grote slagen gemaakt, dat we voor dit jaar niet heel veel op stapel hebben staan. We zullen wel onze aandacht weer gaan leggen op het digitaal aangifte doen en proberen een landelijk portaal voor de overheid voor elkaar te krijgen. Ook blijven we alert op het Waarborgfonds en de ontwikkelingen m.b.t. het doen van verzoeken om schadevergoeding.
 
Daarnaast staat ook het WMO regres op de agenda. Wij zijn hier druk mee bezig geweest binnen de werkgroep, maar helaas hebben wij op dit moment niet iets concreet te melden.  De reden hiervoor is omdat dit nieuw is en nog niet toegepast wordt binnen gemeenteland. De vragen die spelen zijn hoe dit goed en juist binnen een organisatie moet gaan lopen en wat daarin de werkwijze en de regels moeten gaan worden of zijn om te kunnen gaan verhalen. Het heeft onze aandacht en mocht iemand van de leden hieraan bij kunnen dragen, staan wij daar voor open.
 
Natuurlijk zullen we het praktijkboek up-to-date houden. Input van de leden is hierbij van harte welkom. Ook kunnen leden altijd met een verzoek komen of wij als werkgroep iets willen onderzoeken waar zij tegenaan lopen.
 
De werkgroep Verhaal is een aantal leden kwijtgeraakt door pensionering, mindering werkuren of een andere functie. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om ons team te versterken. Ook onze voorzitter is helaas gestopt en daarom zijn we op zoek naar iemand die dit graag op zich zou willen nemen.
 
Ilonka, Lilian, Hans, Henk, Tjarco, Linda, Gabriëlla en Anita
 
WFT Schade Zakelijk (dag 1), 24 maart 2020, Utrecht
Algemene Ledenvergadering, 26 maart, Burgers Zoo, Arnhem
WFT Schade Zakelijk (dag 2), 7 april 2020, Utrecht
Werkgroep Aansprakelijkheid 16 april 2020, Utrecht
WFT Schade Zakelijk (dag 3), 21 april 2020, Utrecht
WFT PE Adviseur Schade Zakelijk 19 mei 2020, Utrecht
Workshop “De basis van de CAR-verzekering” - reprise, 19 mei 2020
Copyright © 2020 VPO Nederland, Alle rechten voorbehouden.