Copy
Nieuwsbrief 1
Bekijk deze mail in je browser
Beste <<Voornaam>>,

  
In onze nieuwsbrief van december gaf ik al aan dat het bestuur goede voornemens heeft voor 2022. 
 
Wij hebben onlangs weer een overleg gehad met de voorzitters van de werkgroepen. Wat mij iedere keer weer opvalt is dat - ondanks alles en de soms slechte bezetting van de werkgroepen - de voorzitters én leden vol enthousiasme blijven. Er wordt volop gewerkt aan kennisstukken en handleidingen om de leden handvatten te geven om hun werk goed te blijven doen. Tijdens het voorzittersoverleg zijn ook enkele nieuwe ideeën aangedragen. Het bestuur zal deze uitwerken en we hopen die op onze ALV te kunnen presenteren. 
 
Op de ALV hebben wij een mooi en interessant (thema)programma. Enkele sprekers die stonden gepland voor onze (afgelaste) themadag in november, zullen alsnog verschijnen. Daarnaast is er volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen van de afgelopen periode te delen.
 
Ik hoop je te mogen ontmoeten op onze komende ALV.

Namens het bestuur,
met vriendelijke groet,


 
Tessa Schade
Voorzitter
 
In deze nieuwsbrief


Algemene Ledenvergadering 31 maart


Kom je donderdag 31 maart 2022 ook naar de algemene ledenvergadering? Je bent vanaf 9:30 uur van harte welkom bij het Museon in Den Haag. Het programma duurt van 10:00 uur tot 15:45 uur met aansluitend een netwerkborrel.
 
Wij zullen eerst een aantal vaste punten behandelen zoals: de goedkeuring voor het jaarverslag 2021, de begroting 2022 en bestuurswijzigingen. Vervolgens presenteren we het handboek “Aanbesteden” van de werkgroep Brand.
 
Hierna volgt het themaprogramma met de volgende sprekers en onderwerpen: 
•          Luuk Jacobs (gemeente Gouda): "Peilverlaging en aansprakelijkheid". 
•          Jurjen Burghgraef (Burghgraef Tiel Risico-inspecties): "Energietransitie en verhoging van verzekeringspremies of uitsluiting van bepaalde dekkingen". 
•          Bert de Doelder (gemeente Rotterdam): "Waterberging en risico's".  
 
In het Museon kan iedereen de tentoonstelling "One Planet" bekijken. We sluiten weer ouderwets af met een netwerkborrel.
 
Aanmelden kan je nu via de website, Algemene Ledenvergadering 2022 VPO Nederland. Log eerst even in via de knop "inloggen" bovenaan de pagina.

Overnachten is mogelijk volgens de geldende regeling:
deelnemers die verder dan ca. 200 km, dan wel ± 2 uur moeten reizen vanaf hun woonplaats, kunnen gebruik maken van de door VPO geboden mogelijkheid om de nacht voorafgaand aan de bijeenkomst op kosten (bijdrage max. € 125,00) van VPO te overnachten.
 
Wij kijken er naar uit om met jullie van deze dag weer een succes te maken.
 
Het bestuur
 
P.S. Het spreekt voor zich dat wij ons houden aan de dan geldende coronamaatregelen van het RIVM. Op dit moment zijn dat: een geldig corona toegangsbewijs, vaste zitplaatsen, 1,5 meter afstand, dragen van een mondkapje (behalve als je zit). Verder zijn de basisregels van kracht: was vaak en goed de handen, houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij klachten.
 
 

Mededelingen vanuit het bestuurZoals we in nieuwsbrief 3 2021 gecommuniceerd hebben, gaat penningmeester Wim Savenije binnenkort met pensioen. Het bestuur heeft daarom de taken per 1 januari 2022 opnieuw verdeeld.

Bertie Imminck vervult nu de rol van penningmeester. Hierdoor is de functie van secretaris vacant gekomen. Voorlopig worden deze taken waargenomen door Henk Zwiers, totdat we een definitieve secretaris gevonden hebben.
 
Eerder hebben wij al opgeroepen tot aanvulling van het bestuur. Wij hebben nu een geschikte kandidaat gevonden: Desiree Jetten van de Veiligheidsregio Limburg Noord. Zij kent onze vereniging al vele jaren en is betrokken bij de werkgroep risicomanagement. We vinden wij het een goede ontwikkeling om, naast afgevaardigden van gemeenten, ook iemand van een veiligheidsregio in het bestuur te hebben. Op de algemene ledenvergadering willen wij haar voordragen als nieuw bestuurslid.
 
Mocht je jezelf op de algemene ledenvergadering ook kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie, laat dit dan weten via secretaris@vponederland.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
 

Workshops
Op dinsdag 22 maart worden er op locatie in Utrecht 2 workshops gegeven door Edwin Toren Opleidingen. 
  • 9:30 – 12:30 uur; Workshop “De basis van de CAR-verzekering”- Wat is de CAR - verzekering?
- Welke dekkingsrubrieken kent de polis?
- De belangrijkste clausules en uitsluitingen.
- Doorloper of afloper?
- Zelf verzekeren of bij de aannemer laten.
- Gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen
- Varianten op de polis (bijvoorbeeld montageverzekering en saneringsverzekering)
 
De workshop eindigt met een gezamenlijke lunch. Let op: dit is een introductieworkshop voor mensen met geen of beperkte ervaring met de CAR - verzekering.
  •  12:30 – 16:30 uur; Workshop “Verzekeringsportefeuille – analyse in één middag”- Welke verzekeringen zijn afgesloten?
- Worden de risico's nog gelopen of zijn de risico veranderd?
- Wanneer is er voor het laatst kritisch naar de polis gekeken?
- Is het eigen risico nog reëel?
- Is de komende aanbesteding een moetje of een kans?
- Gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen
 
De workshop begint met een gezamenlijke lunch.
 
Deelname aan deze workshops is gratis. Ben je niet aanwezig, dan zullen wij de kosten ad € 95,00 in rekening brengen. De groep deelnemers bestaat uit maximaal 8 cursisten. Meldt iemand zich af, dan zal de volgende op de lijst aanwezig kunnen zijn.
 
Aanmelden kan via de website (let op dat je ingelogd bent), via deze links Workshop "De Basis van de CAR - Verzekering" (vponederland.nl) en Workshop "Verzekeringsportefeuille - analyse in één middag" (vponederland.nl).

En ook hier geldt dat we ons houden aan de dan geldende richtlijnen van het RIVM. 
 

Van de werkgroepen

Werkgroepen zoeken leden en onderwerpen
 
De meeste werkgroepen hebben nog plaats voor enthousiaste leden. Daarnaast willen ze zich altijd graag verdiepen in nieuwe vraagstukken. Heb jij iets waarvan je denkt dat een werkgroep daarmee aan de slag zou kunnen gaan, of wil je je aansluiten bij een werkgroep? 
Mail dit dan met de betreffende werkgroep of stuur een mail secretaris@vponederland.nl.
 
Als je een vergaderlink in de mail hebt ontvangen, klik op die link en kies voor 'de web-app gebruiken'.
Hier kun je zelf een vergadering starten. Dit is niet nodig, wanneer je een vergaderlink hebt ontvangen.
Zorg dat de uitnodigende partij jouw e-mailadres heeft, dat je in Teams wil gebruiken. Een geplande meeting zie je in deze agenda. Te bereiken via de ikoontjes aan de linkerzijde. 

22-03-2022 Workshop “De basis van de CAR-verzekering”
22-03-2022 Workshop “Verzekeringsportefeuille – analyse in één middag”
31-03-2022 VPO Algemene Ledenvergadering
02-06-2022 Bijeenkomst werkgroep Aansprakelijkheid
Copyright © 2022 VPO Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je je instellingen wijzigen?
Klik hier voor een account update of afmelding.

Email Marketing Powered by Mailchimp
VPO Nederland
LinkedIn