Copy
Nieuwsbrief 1
Bekijk deze mail in je browser
Beste <<Voornaam>>,

 
Op het moment dat ik dit schrijf is het precies een jaar geleden dat onze algemene ledenvergadering op 26 maart 2020 geen doorgang kon vinden vanwege de coronamaatregelen en verplaatst moest worden naar het najaar. Wij prijzen ons gelukkig dat deze geslaagde bijeenkomst wel heeft kunnen plaatsvinden. Intussen werken wij sinds oktober weer grotendeels vanuit huis (met alle uitdagingen van dien) en is digitaal vergaderen de norm geworden.  Zo ook voor onze werkgroepen die net als het bestuur, nu digitaal bijeenkomen. Zoals jullie hieronder zullen lezen zijn er weer volop plannen en ideeën bij de werkgroepen en het bestuur om de leden te informeren en tools te geven die zij kunnen gebruiken in de dagelijkse werkzaamheden.
 
De komende algemene ledenvergadering zal digitaal zijn maar wij hopen dat wij in het najaar weer een bijeenkomst voor onze leden kunnen verzorgen waarbij wij elkaar weer in persoon kunnen ontmoeten want persoonlijk en informeel contact tussen onze leden is belangrijk. Juist ook om van gedachten te wisselen over de uitdagingen waar een ieder van ons in het werk mee wordt geconfronteerd zoals een steeds krappere verzekeringsmarkt en dus hogere premies of niet meer kunnen verzekeren, bezuinigingen en nieuwe risico’s op het gebied van cybercrime, privacy en klimaat.
 
Op de algemene ledenvergadering willen wij naast de gewone agenda aandacht schenken aan risico’s van klimaatverandering. Een onderwerp dat in heel Nederland hoog op de (politieke) agenda staat en waar ik zelf naar uitkijk om meer informatie over te krijgen.
 
Ik hoop jullie allemaal donderdag 20 mei digitaal te mogen begroeten.
 

Met vriendelijke groet,
 
namens het bestuur,
Tessa Schade
voorzitter
 
In deze nieuwsbrief
ALV 2021
Impressie van de studio

Algemene Ledenvergadering 2021

Helaas laten de coronamaatregelen het niet toe om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Dat neemt niet weg dat de ALV ook dit jaar gewoon doorgaat. Deze keer digitaal en interactief!
 
We hebben voor donderdag 20 mei 2021 een mooi programma samengesteld van ongeveer 2,5 uur. Natuurlijk met enkele pauzes, zodat je niet onafgebroken achter het beeldscherm hoeft te zitten.

De ALV begint met de vaste punten, zoals financiën en decharge verlenen aan het bestuur. Daarna houdt een spreker van Climate Adaptation Services (CAS) een presentatie over klimaat en risico’s.  Een interessant en actueel onderwerp! Aansluitend volgt een discussie waar iedereen aan kan deelnemen.
 
Communicatie is achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen. Binnenkort ontvangen jullie meer informatie en de mogelijkheid om je voor de ALV aan te melden.
 

Impressie van de studio

Oproep extra bestuursledenHet VPO-bestuur gaat zijn samenstelling uitbreiden van 5 naar 7 bestuursleden. Met meer mensen kunnen we de taken beter verdelen. We zouden het fijn vinden als ook medewerkers van veiligheidsregio’s, provincies en waterschappen deel gaan uitmaken van ons bestuur. De nieuwe bestuursleden zijn ook nodig voor vervanging van de huidige bestuursleden die straks met pensioen zullen gaan.
 
Wat hebben wij te bieden?
  • Je komt in contact met allerlei vakgenoten 
  • Je vergroot je kennis over ontwikkelingen binnen ons vakgebied
  • Je doet ervaring op in het bestuur van een vereniging
 
Wat verwachten wij van jou?
  • Actieve betrokkenheid
  • Deelname aan de bestuursvergadering (ongeveer 5 x per jaar, max. 2 uur)
  • Het vervullen van enkele specifieke taken (in overleg)
  • Aanwezigheid op de jaarlijkse ALV en de jaarlijkse themadag
  • Uitdragen van de naam van het VPO
 
Heb je interesse? Stuur dan een berichtje naar secretaris@vponederland.nl
 
We hebben een mooi logo waarin we op een creatieve manier, naast verzekeren, ook het managen van risico’s hebben verwerkt.

Na diverse gesprekken binnen het bestuur en met de voorzitters van de werkgroepen, denken we dat het toch nog beter kan. Nee, niet het logo, maar wel de ondertekst “Verzekeringsplatform Overheden”.

Na bijna 20 jaar is het VPO een begrip geworden bij lokale overheden en in verzekeringsland. Daarnaast heeft het VPO zich verder ontwikkeld. We zijn niet alleen een platform voor verzekeren, maar we hebben onze aandacht uitgebreid naar onder meer regres en risicomanagement. En dat willen we tot uitdrukking brengen in de tekst van ons logo.
 
We zijn op zoek naar een nieuwe ondertekst als vervanging van “Verzekeringsplatform Overheden”. Dat zou kunnen zijn “VPO, Van Risicomanagement tot verzekeren” of “VPO, Risicomanagement, verhaal en verzekeren”. We zijn benieuwd welk voorstel jullie voorkeur heeft. Maar misschien hebben jullie zelf wel veel betere ideeën!
 
Geef je mening of bedenk een nieuwe ondertekst!
De tekst moet kort en pakkend zijn, en dient dus als vervanging van “Verzekeringsplatform Overheden”.
 
Stuur jouw reactie naar secretaris@vponederland.nl
 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 mei 2021 leggen we de drie beste opties aan jullie voor. De bedenker van de winnende ondertekst ontvangt een kleine attentie.
Heb jij hem al, de VPO App?

Enkele jaren geleden hebben wij een VPO-app beschikbaar gemaakt voor Android en iOS. Heb jij hem al gedownload? Via de app ben je het snelste op de hoogte van ontwikkelingen binnen het VPO. Wanneer er iets op de website wordt geplaatst, ontvang je hier een notificatie van. Met een druk op de knop kun je door naar het volledige bericht op de website. Download de VPO-app uit de google play store voor Android of via iTunes voor de iOS versie of gebruik de knoppen hieronder.
 
Android of iOS
 
Klik op Android of iOs boven de afbeelding of zoek in de Playstore naar VPO. 

Van de werkgroepen


Werkgroep Bouw

Werkgroep Bouw is in 2020 niet bij elkaar geweest. Bouwende partijen wel. En hoe! Terwijl bijna heel Nederland thuis werkt, wordt er volop gebouwd in de meeste gemeenten. Sterker nog, er zijn zelfs bouwprojecten naar voren gehaald. Ook wordt er tijd “ingelopen” op projecten die vertraging hadden opgelopen. Goed nieuws dus.
 
Er wordt mij door VPO-leden gevraagd hoe het gaat in andere gemeenten. Door het verminderde contact is daar ook minder zicht op. De werkgroep Bouw zou daar verandering in kunnen brengen. Werk aan de winkel dus in 2021. U hoort nog van ons …
 
Namens Werkgroep Bouw
Suzanne van Haaren

 
Werkgroep Aansprakelijkheid
 
Wij hebben inmiddels weer twee keer digitaal vergaderd, op 3 december 2020 en op 11 februari 2021. De volgende vergadering staat gepland voor 8 april a.s. De notulen van deze bijeenkomsten vind je op de site.
 
Het is altijd weer leuk om elkaar te zien, ook al is het maar via het beeldscherm. En we leren ook van elkaar door onze ervaringen met aanbestedingen en diverse gevallen uit de praktijk uit te wisselen. Ik zou zeggen: een goede reden om je aan te melden als lid voor een werkgroep!
 
Intussen wordt er ook nog steeds gewerkt aan nieuwe kennisbankstukken. Altijd handig om te raadplegen als je eens aansprakelijk wordt gesteld, en je de claim moet beoordelen. Doe er je voordeel mee. Kijk bijvoorbeeld eens naar het nieuwe stuk over de beoordeling van de aansprakelijkheid bij bermincidenten onder de kennisbankitems, het geactualiseerde stuk over aansprakelijkheid voor bomen, of het stuk over regresclaims.
 
Verder is bij onze werkgroep (door de gemeente Amersfoort) aangegeven dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om zelf de aansprakelijkheidsrisico’s te gaan dragen. De werkgroep is om input gevraagd. Naar aanleiding hiervan is het idee naar voren gekomen om een panel te vormen om ervaringen te delen: aansprakelijkheid in eigen beheer, dan wel een verzekering met een hoog eigen risico. Het idee zal verder worden uitgewerkt voor een volgende themadag.  
En het volgende geldt nog steeds:
 
Als je iets wilt weten over een onderwerp in relatie tot aansprakelijkheid, laat het ons weten!
 
Namens Werkgroep Aansprakelijkheid
Ingrid Blankendaal

Werkgroep Verhaal:

Het afgelopen jaar is de werkgroep een paar keer digitaal bij elkaar gekomen.
 
We hebben het praktijkboek doorlopen en zijn bezig met de toevoeging van het verhalen van schade veroorzaakt door buitenlandse voertuigen. Daarnaast zijn we ook met de tekst voor het WMO regres bezig. Als dit afgerond is, zal de nieuwe versie op de website geplaatst worden. Input van de leden blijft welkom.
 
Verder blijven we natuurlijk alert op ontwikkelingen. Als er leden zijn die vragen over ontwikkelingen of komende ontwikkelingen hebben, dan horen wij dit graag.
 
Ondanks onze oproepen om nieuwe leden en een voorzitter, hebben we die nog niet gevonden. Bij deze dus nogmaals de oproep aan de leden: mocht je je bezig houden met schadeverhaal en het leuk vinden een bijdrage aan de werkgroep te leveren, laat het weten. Je bent van harte welkom!
 
Namens Werkgroep Verhaal
Ilonka Boer- van den Adel
 
De andere werkgroepen hebben op dit moment niets te melden.

20-05-2021 VPO Algemene Ledenvergadering
 
Copyright © 2021 VPO Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je je instellingen wijzigen?
Klik hier voor een account update of afmelding.

Email Marketing Powered by Mailchimp
VPO Nederland
LinkedIn