Copy
Nieuwsbrief 2
Bekijk deze mail in je browser
Beste <<Voornaam>>,

 
Wij kunnen met zijn allen terugkijken op een geslaagde alternatieve (digitale) Algemene Leden Vergadering. We hebben een hoop positieve reacties ontvangen. Dank daarvoor. De hoge participatiegraad, goed gebruik van de chat voor vragen en opmerkingen hebben bijgedragen tot een levendige vergadering. Als voorzitter wil ik het communicatieteam en mijn medebestuurders danken voor al het voorbereidende werk dat zij hebben verricht.
 
In de studio is een wereld voor ons open gegaan. Een goede voorbereiding en doorspreken is essentieel. Daarom hebben wij de leden van de kascommissie, ons nieuwe bestuurslid en de werkgroep voorzitters gevraagd om de avond ervoor in te bellen. Zo konden we  alles testen om de uitzending vlekkeloos te laten verlopen.
 
Michael Verhoeven hebben wij op onze ALV mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid. We zijn echter nog op zoek naar kandidaten om volgend jaar tot het bestuur toe te treden. Hierbij nogmaals de oproep om jouw belangstelling kenbaar te maken.
 
Nu velen in Nederland gevaccineerd zijn, kan er steeds meer en gaat onze samenleving weer open. Dit betekent dat wij ook weer kunnen denken aan bijeenkomsten in kleiner (werkgroepen) en groter verband (themadagen, opleiding). In deze nieuwsbrief lezen jullie hier meer over.

Maar hoe fijn het ook is om elkaar weer te kunnen zien, aan digitaal vergaderen zitten ook voordelen. Het scheelt reistijd waardoor sneller iets ingepland kan worden.  En voor onze leden die niet centraal wonen is het makkelijker om deel te nemen aan vergaderingen. Het lijkt mij dan ook goed om na te denken over hybride vormen van vergaderen en samenkomen. Dan hebben ook de leden, die minder tijd hebben, niet centraal wonen en werken, de kans om toch actief deel te nemen aan onze vereniging.
 
Namens het hele bestuur wens ik jullie een fijne en zonnige zomervakantie en wij hopen dat wij velen op onze themadag weer mogen verwelkomen.
 

Met vriendelijke groet,
 
namens het bestuur,
Tessa Schade
voorzitter
 
In deze nieuwsbrief
Terugblik ALV 2021

Korte terugblik op de digitale Algemene Ledenvergadering 2021

Het was een vreemde gewaarwording om op 20 mei in een studio te staan voor onze eerste digitale algemene ledenvergadering. Waar we normaal met zo’n 100 collega’s aanwezig zijn, stonden we nu met z’n vieren voor de taak jullie te informeren en jullie met elkaar in contact te brengen. Het was voor ons alle vier volledig nieuw, maar dankzij de fijne persoonlijke en professionele hulp van First Impression voelde het goed.
 
Wij vonden het erg leuk dat we een aantal van jullie in de uitzending hebben kunnen halen en dit met de overige leden hebben kunnen delen. Wij zijn ook verheugd dat we Michael Verhoeven van de gemeente Rotterdam hebben mogen begroeten als nieuw bestuurslid. We verwachten met hem weer extra impulsen te krijgen voor de ontwikkeling van het VPO. De kascommissie voor de controle van 2021 is gekozen. Mirella van de Broek en Dominique Berkhout zullen dit begin 2022 gaan uitvoeren in overleg met de penningmeester. Ook hebben we met elkaar een besluit kunnen nemen over het onderschrift bij ons logo. Hierover verderop meer.
 
De presentatie over klimaatrisico en klimaatverandering door Hasse Goosen van Climate Adaptation Services bracht bij velen van ons het besef dat we voor een uitdaging staan. Wij zullen de komende jaren steeds meer geconfronteerd gaan worden met nieuwe (klimaat) risico’s. Meer en meer zullen we moeten gaan sturen op preventie en bewustwording. Misschien merken we dit nog niet direct het komende jaar, maar als we zo doorgaan krijgen we de komende decennia meer te maken met grotere overstromingen en (bodem)verzakkingen als gevolg van langere periodes van droogte en meer extreme neerslag. Hier zullen wij ons in ons werk bewust van moeten zijn.


 
Tot slot was het goed om te merken dat er via de chat veel vragen en reacties binnen zijn gekomen. Ook de foto-opdracht is door jullie leuk opgepakt. Zo hebben wij toch een beetje van jullie mogen zien en horen. Maar de volgende keer doen we het toch graag weer op locatie met jullie erbij!

Wil je de uitzending nog terugkijken? Dat kan via deze link (let op! De eerste 15 minuten vooruit spoelen).
  
Meer lezen over het klimaat: www.klimaateffectatlas.nl of www.klimaatschadeschatter.nl


In nieuwsbrief 1 van 2021 is het onderwerp al uitgebreid aan bod gekomen en jullie hebben er op de algemene ledenvergadering over mogen stemmen. Nu is het dan zover! Het logo met nieuw onderschrift is een feit.Vanaf nu zal deze uiting in onze communicatie doorgevoerd gaan worden en langzaamaan zal het oude onderschrift vervangen gaan worden. Bedankt voor jullie feedback en voor jullie stem. Wij verwachten dat anderen nu nog beter zien wat wij allemaal doen of kunnen doen voor lokale overheden.
 

Meer weten over de komende wijzigingen planschade en nadeelcompensatie? 


Velen zullen al weten dat volgend jaar de nieuwe omgevingswet in werking zal treden. Naar verwachting zal dit in juli 2022 zijn. Tevens zal ook titel 4.5 van de Awb in werking treden.

Dit betekent dat jullie bestaande verordeningen inzake planschade en nadeelcompensatie moeten intrekken en een nieuwe verordening moeten laten vaststellen.
Je leest hier meer over op de site van de VNG (https://vng.nl/brieven/vng-model-verordening-nadeelcompensatie-nieuw). Hier vind je ook een modelverordening.
 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt een handreiking nadeelcompensatie. Deze wordt halverwege 2021 verwacht.

Van de werkgroepen

De meeste werkgroepen zijn nog op zoek naar enthousiaste werkgroepleden die kennis willen vergaren en dit willen delen met de andere leden. Daarnaast zijn enkele werkgroepen op zoek naar onderwerpen om te behandelen. Heb jij iets waarvan je denkt dat een werkgroep daarmee aan de slag zou kunnen gaan, mail dit dan met de betreffende werkgroep of stuur een mail naar secretariaat@vponederland.nl
Werkgroep Aansprakelijkheid
 
We zijn 8 april en 10 juni weer digitaal bij elkaar geweest. De notulen van deze vergaderingen vind je op de website. Daartussenin hebben wij onze ALV gehad, die voor het eerst volledig digitaal was. Een compliment van de werkgroep voor iedereen die heeft meegewerkt aan de organisatie. Het verliep allemaal vlekkeloos!
 
De volgende bijeenkomst van onze werkgroep staat gepland voor 29 juli. Voor de zekerheid vergaderen we nog maar een keer digitaal, maar ik hoop dat we elkaar daarna weer een keer in het echt kunnen ontmoeten. Dat moet met alle versoepelingen toch lukken.
 
Voor de volgende bijeenkomst staat de verordening nadeelcompensatie op de agenda. Verder gaan we contact leggen met onze werkgroep Brand om te kijken waar we samen op kunnen trekken op het gebied van aanbesteding.
 
Intussen zijn er nieuwe kennisbankstukken geplaatst over schade door paalrot en schade door graafwerkzaamheden. Zoek ze eens op, het is interessant en leerzaam om te lezen! Brandon (gemeente Haarlem) heeft over verschillende onderwerpen jurisprudentie verzameld en maakt daar korte samenvattingen van. Daar horen jullie te zijner tijd meer van.
 
Voor degenen die op vakantie gaan, heel veel plezier en tot ziens!
 
Ingrid Blankendaal
 

Werkgroep Verhaal:

Na de ALV is de werkgroep Verhaal nog niet digitaal bij elkaar gekomen.
 
Op onze oproep om ervaringen met het WMO regres te delen is een reactie gekomen. Andere reacties zijn nog steeds welkom.
 
Op onze oproepen om nieuwe leden en een voorzitter hebben we helaas nog steeds geen reacties ontvangen, dus bij deze nogmaals.
 
Houd je je bezig met het verhalen van schades en vind je het leuk om je kennis te delen met anderen en onderzoek te doen naar nieuwe ontwikkelingen, meld je dan aan als lid van de werkgroep Verhaal.
 
Verder blijven we natuurlijk alert op ontwikkelingen. Als er leden zijn die vragen over ontwikkelingen of komende ontwikkelingen hebben, dan horen wij dit graag.
 
Namens de WG-Verhaal
Ilonka Boer- van den Adel
 
Werkgroep Brand


Graag stelt een lid van onze werkgroep zich aan jullie voor: 


Hallo allemaal,  

mijn naam is Imen Hardadou. Ik ben 41 jaar en getogen in Eindhoven. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de sportschool en ontdek ik graag samen met mijn gezin andere culturen en landen.

Na mijn studie (FSM) aan de Hogeschool Fontys in Eindhoven heb ik een carrière switch gemaakt van bankwezen naar de Publieke sector (Gemeente Eindhoven), waar ik onderdeel uitmaak van team verzekeringen.

Ik vind het een eer om samen met de mannen binnen de werkgroep brand mij bezig te mogen houden met actuele onderwerpen rondom brandverzekeringen. Tot slot zie ik uit naar een prettige samenwerking!
 
Imen Hardadou
 

Werkgroep Risicomanagement:

Zoals aangekondigd in de Algemene Ledenvergadering is de werkgroep Risicomanagement bezig met het ontwikkelen van ”checklists” per verzekeringsbranche.

Deze lijsten zijn bedoeld om inzicht in het risicoprofiel van een gemeente, waterschap of veiligheidsregio te verbeteren. Dat inzicht is steeds belangrijker geworden om goed voorbereid het gesprek over (de verlenging van) een verzekering met de makelaar en/of verzekeraars aan te gaan. Deze checklists zullen niet alleen helpen om het risicoprofiel beter in kaart te brengen, maar geven ook een handvat om binnen de eigen organisatie het gesprek over de (on) mogelijkheden van verzekerbare risico’s aan te gaan.
 
Eind juni wordt het 1e concept binnen de werkgroep besproken waarna de komende maanden de verschillende lijsten aan de diverse werkgroepen worden voorgelegd om te beoordelen.

Vervolgens zullen de “checklists” in de kennisbank op de VPO website worden geplaatst. De opzet van deze lijsten is een begin en zij zullen telkens aan de hand van de ontwikkelingen binnen de verzekeringsmarkt moeten worden aangepast. Daar is input vanuit alle VPO leden voor nodig. Mocht je nu al een bijdrage willen leveren, stuur dan een mailtje naar:  wg-risicomanagement@vponederland.nl.
 
Medy Verhoef
 
 
De andere werkgroepen hebben op dit moment niets te melden.

Welke trainingen en workshops?


Nu de coronamaatregelen verder zijn versoepeld, kijken wij ook weer naar de mogelijkheid om trainingen en workshops te gaan geven op locatie. Wij willen graag bij voldoende interesse de workshop “De basis van de CAR-verzekering” terug op de agenda zetten, maar ook de workshop “Verzekeringsportefeuille” willen we weer terugbrengen.

Naast deze twee workshops willen we graag weten of er behoefte is aan een Wft opleiding en zo ja, welke. Dus wij roepen jullie op om voor 31 augustus aan te geven waar jullie behoefte aan hebben. Stuur je reactie naar secretaris@vponederland.nl. In het najaar zullen wij kijken welke workshops en trainingen wij jullie weer kunnen gaan aanbieden.
 

Themadag datum n.n.t.b. (november)
Copyright © 2021 VPO Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je je instellingen wijzigen?
Klik hier voor een account update of afmelding.

Email Marketing Powered by Mailchimp
VPO Nederland
LinkedIn