Copy
Beste Ouders,

Van de penningmeester kreeg ik bericht dat de contributie voor het jeugd IVN van uw kind nog niet is overgemaakt.

De contributie bedraagt E15,- voor het eerste kind en E12,50 voor het tweede en volgend kind per kalenderjaar.
De contributie kan worden overgemaakt naar bankrekening: NL 69 RABO 0148 206 956 t.n.v. IVN Son en Breugel

Mocht uw kind niet meer willen deelnemen aan het jeugd IVN dan verneem ik dat ook graag.

Met vriendelijke groet,
Ellen van Wijk
Coördinator Jeugd IVN
==============================================
Je krijgt deze e-mail omdat: * je bent lid van het jeugd en jongeren IVN Son en Breugel * je hebt je ingeschreven voor een activiteit (Sjors Creatief) * je hebt aangegeven belangstelling voor het jeugd en jongeren ivn te hebben

Unsubscribe <<Email Address>> from this list:
https://ivn.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=70ff0338635d36869640f97df&id=c118708fbc&e=[UNIQID]&c=b34c800201

Our mailing address is:
IVN afdeling Son en Breugel Genovevastraat 37 Son en Breugel, Nb 5694 AE Netherlands

Our telephone:


Forward this email to a friend:
https://us20.forward-to-friend.com/forward?u=70ff0338635d36869640f97df&id=b34c800201&e=[UNIQID]

Update your profile:
https://ivn.us20.list-manage.com/profile?u=70ff0338635d36869640f97df&id=c118708fbc&e=[UNIQID]&c=b34c800201