Copy
Nyhetsbrev 04.2019


MERK: Vi sender nyhetsbrevet på nytt grunnet teknisk feil.

Månedens nyhetsbrev presenterer kommende kompetanseløft gjennom Ren Fordel, etter først å presentere månedens artikkel. Legg allerede nå planer med tanke på årets generalforsamling i Ren Fordel - onsdag 25.09 - 27.09, mange spennende tema kommer opp!

Lønn og tariff
Lønnsoppgjøret 2019
- Så mye får renholdere, vektere og anleggsarbeidere i økt timelønn.

Månedens artikkel
Nye personvernregler fra 20.juli 2018
- hva betyr dette for din virksomhet?

Ren Fordel i samarbeid med Getynet
CRM og Intranettløsning skreddersydd for renholdsbransjen
- "bli med på laget" !

DNV GL starter personsertifisering i NS-INSTA 800
i samarbeid med Bygg & Facility Consult AS

- et løft for bransjen.

Ren Fordel Nettskole
Ett av fokusområdene til Ren Fordel er digitalisering
- nå er vi i prosess for å bli en godkjent nettskole.

NFM - Norsk Facility Management
Ren Fordel' Facility Management nettverk
- i samarbeid med dedikerte personer innen fagområdet.

Kommende kurs
Vi inviterer til kurs i arbeidsrettslige emner i Oslo 18.06, og
dagene 18.06-19.06 med kurs i INSTA 800 samme sted
- det åpnes for påmelding via vår nye nettside som snart åpnes.

Generalforsamling 2019
Sett av dagene Onsdag 25.09 – fredag 27.09 for årets
fagsamling og generalforsamling i Ren Fordel.

Lønn og tariff:

Lønnsoppgjøret 2019: Så mye får renholdere, vektere og anleggsarbeidere i økt timelønn

Renholderne får 6,23 kroner mer i timen. Vekterne og ansatte på skianlegg får økt timelønna 4,50 kroner, mens anleggsarbeiderne får 2,50 mer i timen. Sjekk hvorfor det er sånn – og hvorfor tillitsvalgte er fornøyd med resultatet.

Hvem får garantitillegg?

Fire av Arbeidsmandsforbundets overenskomster mellom LO og NHO har et garantitillegg: Renhold, vakt, parkeringsselskaper og overenskomst for tunnel-, bom-, og broselskaper.

Garantitillegget for renhold, vakt og parkeringsselskaper sier at de ansatte på overenskomstene minst skal tjene 85 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

I år gir garantien for renholderne et utslag på 1,73 kroner i timen. Dermed får renholdere økt timelønna med 6,23 kroner.

Ansatte i parkeringsselskaper får et garantitillegg på 1,47 kroner i timen, og får økt timelønna med 5,97 kroner.

De ansatte i tunnel-, bom-, og broselskaper har også en lønnsgaranti basert på at de ansatte minst skal tjene 85 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I tillegg har overenskomsten en protokolltilførsel som sier at garantitillegget skal regnes ut ifra høyeste lønnstrinn i overenskomsten. Dermed får denne overenskomsten ofte et relativt høyt garantitillegg. I år er tillegget på om lag fire kroner, og timelønna vil øke med om lag 6,50 kroner i timen.

Vekterne har en lønn på over 85 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, og får ikke noe garantitillegg i år.

https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/lonnsoppgjoret-sa-mye-far-renholdere-vektere-og-anleggsarbeidere-i-okt-timelonn-6.158.621475.0191ab6358

Månedens artikkel:
Nye personvernregler fra 20.juli 2018
- hva betyr dette for din virksomhet?

Nye personvernregler fra 20. juli 2018 - hva betyr dette for din virksomhet?
 
Den 25. Mai 2018 trådte som kjent EUs nye personvernforordning i kraft; GDPR – General Data Protection Regulation. 20. Juli 2018 trådte ny personopplysningslov i kraft i Norge.
 
Vi vil minne Ren Fordel sine medlemmer om disse reglene. Reglene om personvern stiller strenge og omfattende krav til virksomheters behandling av personopplysninger. Brudd på reglene kan medføre høye bøter.
 
Strengere krav til behandling av personopplysninger
 

Les de gode rådene fra Advokatfellesskapet Lovende

Ren Fordel og DCode Websolution AS
i samarbeid
for renholdsbransjen.

Fagsystem for renholdsbransjen
Getynet Clean er et nytt fagsystem som gjør hverdagen litt enklere for renholdsbyråer. Gir deg full oversikt over dine kunder, ordre, arbeidsplaner,inspeksjoner og ansatte samlet på ett sted med en enkel innlogging.

Produkter på Getynet plattformen Icon

CRM og Intranettløsning skreddersydd for renholdsbransjen
- "bli med på laget"!
DNV GL starter
person­sertifisering i NS-INSTA 800
i samarbeid med
Bygg & Facility Consult AS.
Avtalen mellom DNV GL om person­sertifisering i NS-INSTA 800 i samarbeid med Bygg & Facility Consult AS må anses som mer enn hjertelig velkommen, flott for bransjen
- både for innkjøper og leverendør!

SINTEF har vært eneste sertifiserings­organ for kunnskaps­nivå 3 og 4 i NS-INSTA 800. Nå får de konkurranse av DNV GL, som har besluttet å tilby person­sertifisering etter nivå 3 og 4 og oppdatering. Dette etter fore­spørsel fra Bygg & Facility Consult AS.

Prosessen begynte ved at Bygg & Facility Consult høsten 2018 tok initiativ overfor DNV GL.
BFC, ved Georg Blomberg og Lena Furuberg, mener det gir ekstra tyngde at en stor aktør som DNV GL har besluttet å bli med i denne prosessen.

Oppbygging av kompetanse

– Vi har registrert at det har vært et stort ønske i renholds­bransjen å få inn enda et sertifiserings­organ, sier Blomberg.

– Vi tror konkurransen vil bidra til å utvikle renholds­bransjen videre, sier Furuberg.

Datoer for kommende kurs for å bli sertifisert i INSTA 800 nivå 3 eller 4 i tillegg til at de avholder kurs i østlandsregionen:

 • Sertifisering nivå 3 og 4 i Bergen  04.-06.sept.
 • Sertifisering nivå 3 og 4 i Trondheim 18.-20.sept.
Forhåpentligvis vil det være med å løfte kvalitetssystemet til nye "høyder", og bidra til at enda flere vil anerkjenne og bruke INSTA 800! Måtte enda flere innkjøpere se verdien av å benytte INSTA 800 for å fastlegge og kontraktfeste sine kvalitetskrav til renhold,
- og med det binder opp leverandør til å dokumentere sin faktiske leveranse i driftsfasen. Avtalen vil høyst sannsynlig være med å utvikle renholdsbransjen ved at enda flere servicemedarbeidere, renholdsoperatører og ledere blir sertifisert!
Lykke til!

Forberedelser til å få godkjent Ren Fordel som en nettskole

Torsdag 04.04.2019 ble det gjennomført et innledende møte med Kompetanse Norge
Statistisk Sentralbyrå sier på sine hjemmesider at det i dag er 19373 kursdeltagere på godkjente nettskoler.

Ifølge en oversikt over godkjente nettskoler på hjemmesidene til Kompetanse Norge er det i dag 23 godkjente nettskoler her i landet. Målt i antall kursdeltakere er Høyskolen Kristiania Nettstudier (tidligere NKS Nettstudier) den klart største nettskolen i 2019, med over 11 000 deltakere.


Ren Fordel ønsker å bli en av tilbyderne i dette markedet. For å få det til må Ren Fordel skrive en søknad og bli godkjent som nettskole av Kompetanse Norge.

Tanker rundt opprettelse av et nettverk for
NFM - Norsk Facility Management

 

Tanker rundt opprettelse av et nettverk for norsk facility mangagement
En kort definisjon av FM, som kan legges til grunn i det følgende:
ISO 41011:2017 describes facility management as an “organizational function which integrates people, place and process within the built environment with the purpose of improving the quality of life of people and the productivity of the core business”.

Markedssituasjonen
Det finnes som kjent et utall nettverk i Norge pt, noen er bedre enn andre. Når det gjelder FM finnes som kjent norsk nettverk for næringseiendom (består hovedsakelig av store eiendomsbesittere) og Euro FM, som er et europeisk faglig nettverk innen eiendomsforvaltning. Det er ikke oss bekjent at det finnes andre konkurrendende nettverk til det foreslåtte nettverket for norsk facility management.
 

Kommende kurs:
Kurs i arbeidsrettslige emner
(Oslo - 18. juni)

Kurset holdes 18. juni av Advokat Heidi Lill M. Oppegaard fra Advokatfellesskapet Lovende.

Målgruppe:

Ledere, ansatte innenfor HR og personal, tillitsvalgte og andre interesserte.

Kurset vil sette deg bedre i stand til å håndtere ulike spørsmål ledere blir stilt overfor i et arbeidsforhold. Vi følger en ansatt i prosessen fra selve ansettelsen til avslutning av arbeidsforholdet.

Kursinnhold:
Vi følger en ansatt i prosessen fra selve ansettelsen til avslutning av arbeidsforholdet. I tillegg vil vi gi deg som leder en praktisk tilnærming til hvordan du håndterer spørsmål som oppstår i løpet av arbeidsforholdet, herunder spørsmål om ferie.
 • Ansettelse – krav til arbeidsavtaler- herunder kunde og konkurrentklausuler
 • Prøvetid
 • Normalarbeidstid og overtid
 • Retten til å bestride sykemeldinger
 • Oppfølging av arbeidstaker, advarsel
 • Varsling, herunder seksuell trakassering
 • Oppsigelse og avskjed
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Ferie og feriepenger
 • Kursform
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, erfaringsdeling. Det vil bli aktiv bruk av lovtekstene.

Særtrykk av de aktuelle lovtekstene vil bli utlevert på kursdagen.
Ta kontakt for påmelding

Kommende kurs:
NS INSTA 800 - Kvalitetsstyrt renhold i praksis
(Oslo - 18.-19. juni)

Kurset holdes 18.-19. juni av Bransjerådgiver Johnny Haugland fra ConsulentPartner.

Kvalitetsrenhold får et større og større fokus i bransjen. Flere og flere går bort fra det tradisjonelle aktivitetsbaserte renholdet og over til kvalitetsbasert renhold.

NS INSTA 800 er den naturlige standard å benytte i denne sammenhengen.  NS INSTA 800 er et felles nordisk system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet. Vi tror at alle vil vinne på å sette fokus på kvalitet og at NS INSTA 800 vil være et unikt verktøy for å utvikle organisasjonens kompetanse og gjennomføringsevne, der både kunden, leverandøren og ikke minst servicemedarbeideren er ivaretatt.

Overordnede hensyn
Renhold påvirker både arbeidsmiljøet, innemiljøet og det ytre miljøet. Hensynet til renholderen må komme først ved valg av rengjøringsmetoder, kjemikalier og utstyr.

Kurset er praktisk lagt opp og gjennomføres med teoretisk innføring og praktisk testing av NS INSTA 800.

Mål
Etter å ha gjennomgått kurs i Praktisk bruk av NS INSTA 800 skal deltakerne kunne:
 • Veilede medarbeidere i å utføre behovstilpasset renhold etter NS INSTA 800.
 • Informere og veilede kunder som ønsker renhold etter NS INSTA 800.
 • Utføre INSTA–vurdering i samsvar med krav i standarden.
 • Utarbeide rapport etter INSTA–vurdering.
 • Hvem kan foreta INSTA-vurderingen?
Vurderingen kan gjennomføres av rengjøringspersonalet selv som en sjekk av utført arbeid, når systemet brukes som egensjekk av utført rengjøring i henhold til avtale.

Vurderingen kan også foretas av rengjøringspersonalet og arbeidsleder alene eller i samarbeid med kunden eller den som kunden utpeker.

Nødvendige skjema vil bli utlevert på kursdagen!
Ta kontakt for påmelding
Generalforsamling 2019
Programmet er under bearbeidelse - men så mye kan vi allerede si,
- det blir meget innholdsrikt og tidsaktuelle temaer blir satt tatt opp!
Legg dine planer for å delta allerede nå - sett av dagene 25.-27.09.2019!!!

Sett av dagene

Onsdag 25.09 – fredag 27.09

for årets fagsamling og generalforsamling i Ren Fordel.


 
Ønsker du å endre hvordan du får nyhetsbrevet?
Du kan oppdatere dine innstillinger or melde deg av nyhetsbrevet.

© 2019 Ren Fordel


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ren Fordel · Nordre Eidsbøen 35 · Storebø, 5392 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp