Copy

            Siste nytt for oktober

Hei, og god mandag formiddag!
I denne månedens nyhetsbrev gleder vi oss over å gi deg noen av høydepunktene fra Ren Fordel' "Fag- og Generalforsamling" i Barcelona 25-27.09.2019.
Videre deler vi med deg våre siste fremskritt i forbindelse med nettverk for Norsk Facility Management og om vårt stadige arbeid med å kunne tilby nye og spennende fordeler for våre medlemmer.

For best mulig leseropplevelse anbefaler vi deg å åpne nyhetsbrevet i nettleseren.
Vi håper du får en fin uke!
- Ren Fordel
Fag- og generalforsamling 25-27.2019
Barcelona!
  !Allerede dager før programmet startet var flere ankommet, noe som gav en god anledning til å oppleve Barcelona med sin særegne arkitektur og kultur.

Så kom selve dagen ... "Fag- og generalforsamling 2019"
Dette ble virkelig storslagent, alle gjorde sitt til at det ble en fengslende og lærerik dag!Først en åpning av Ren Fordel' styreleder, med et tilbakeblikk på første året for "Ren Fordel"....Gleden er stor over det Ren Fordel nå har levert - men ikke minst også over det som kommer!
 

Noen av høydepunktene her...

Les mer om arrangementet

Kommende arrangement


Fagdag
Sted og tid: Bergen 15.11.2019 kl.09.00-12.00,
Adr.: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen

Velkommen til fagdag med innholdsrike temaer, utstillere fra leverandørpartnere, og ikke minst ...

- introduksjon av nettverket
NFM-Norsk Facility Mangement.


For mer informasjon, program og påmelding, gå til https://renfordel.no/arrangementer/norsk-fm-netv%C3%A6rk


 
Les mer om arrangementet


Denne månedens saker

Hvorfor bli medlem av Ren Fordel? 
Et åpent, direkte og utilslørt innlegg fra en av dem som har valgt Ren Fordel
- Eva Pettersen Husby, eier av Føniks Vask og Rens AS, og leder av næringsforeningen Surnadal.

«Å drive en bedrift medfører mange utfordringer. Både mht. lover, regler, behandling av ansatte og kunder, mht. å holde seg oppdatert på nyvinninger i bransjen m.m. Ikke minst når man skal konkurrere med et vell av bedrifter som verken følger lover og regler eller bryr seg om å ta vare på ansatte og miljøet rundt seg.

Selv er jeg opptatt av ikke bare å ha en betryggende bunnlinje, men av at bedriften jeg leder skal være en god arbeidsplass og bidra positivt i lokalsamfunnet.

Føniks vask og rens AS har vært Miljøfyrtårnsertifisert i mange år, og tar jevnlig imot arbeidstakere som blir utplassert pga. at psykiske eller fysiske utfordringer gjør det vanskelig for dem å få innpass i arbeidslivet.

I Ren Fordel har jeg funnet noe jeg har savnet i mange år; nemlig en interesseorganisasjon hvor samfunnsansvar står i fokus. Det gjør noe med holdningene til medlemmene, og følelsen av at alle jeg har truffet i organisasjonen vil hverandre vel, er noe jeg setter stor pris på. Her har jeg funnet likesinnede som jeg utveksler informasjon med, og via Ren Fordel holdes vi oppdatert mht. det som skjer i bransjen.

At vi i tillegg har tilbud om at kursholderen kan komme dit vi holder til, i stedet for at vi må reise dit kurset er, gjør at også vi i små og mellomstore bedrifter har muligheter til å holde oss oppdatert. Ikke alle bedrifter har tilhold i store byer, noe jeg har hatt vansker med å få gehør for i andre bransjeorganisasjoner.

Felles nettportal for medlemmene, gode innkjøpsordninger og tilgang på juridisk hjelp med arbeidsliv som spesialområde er andre goder, og ikke minst ser vi fram til at nettskolen blir etablert.»

Med vennlig hilsen
 

Eva Husby

daglig leder

Tlf. 92 64 04 15


FM fagbøger: Hvad er din læsestrategi? 
Skribent – Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør Susanne Balslev Nielsen

Selvstudie af FM-fagbøger er en forholdsvis billig måde at efteruddanne sig på. Det kræver blot, at man låner eller investerer i relevante bøger. Denne del er forholdsvis let. Der hvor det let fejler, er i processen med at læse bogen og fordybe sig stoffet. Denne artikel giver dig tip om FM-fagbøger og forskellige læsestrategier.

Vigtigheden af et fælles fagligt sprog

Faglitteratur er med til at give os et fælles fagligt sprog, som gør os i stand til at ...


Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale
Skribent Advokat Heidi Lill Mollestad Oppegaard

Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale § 4 sier at arbeidstakerens e-postkasse skal avsluttes, når arbeidsforholdet opphører. Dette betyr at e-postkassen skal deaktiveres, og den aktuelle e-postadressen vil i praksis ikke lenger være en gyldig adresse.

E-postkassen kan imidlertid holdes åpen i en kort periode etter at arbeidsforholdet er avsluttet, hvis det foreligger særskilte behov. Datatilsynet forstår dette som ...


Fra visjon til virkelighet - Ren Fordel ser dagens lys!
Blogger Joakim Bohman

Når behovene melder seg presser kreativiteten på og idéer fødes. Ren Fordel startet som en respons på definerte behov, behov som mange fagfolk ønsket å finne løsninger på.

Renhold og Servicebransjen har vært og er under et stort press. Kravet om lave priser samtidig som det ventes høy kvalitet skaper en dissonans i bransjen blant aktørene, og dessverre skaper det også en del useriøse utøvere i renholds faget.

Kunne man beskytte bransjen og seriøse aktører? Ville man kunne tilby material og produkter til en gunstig pris for å styrke konkuranseevnen? Hva med juridiske spørsmål og arbeidsrett? Hvordan sørge for gode forsikringsordninger?

Behovene er mange, men hvor er løsningen?

Les mer om «Idéglimt»

Nye medlemsfordeler

Det ble lansert nye tjenestetilbud under "fag- og generalforsamlingen 2019" i Barcelona, og vi vil utover  høsten nå presentere nyhetene for dere.


Aller først presenterer vi nye medlemmer av Styret i Ren Fordel:

Kannann Kandasamy
Styremedlem
Daglig leder og eier av Crystal Facility AS
Oslo.
Eva Pettersen Husby
Styremedlem
Daglig leder og eier av Føniks Vask og Rens AS
Surnadal, Nord-Møre.

Nye medlemmer av Fagrådet i Ren Fordel:
Susanne Balslev Nielsen
Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør
Den internationale multidisciplinære rådgivningsvirksomhed NIRAS,
hvor jeg arbejder med FM strategi, analyse og procesfacilitering.

København.
Kolbjørn Jensen
Leder av Fagrådet i Ren Fordel
med flere autorisasjoner for sertifiseringer, godkjenninger og allsidig praksis fra små og store bedrifter/konsern i flere land.
Sandefjord
 
Det nye styret og fagrådet presenterer vi på vår nettside her

 
HMS Bedriftshelsetjeneste
HMS Bedriften er en off. godkjent bedriftshelsetjeneste og en av de nye samarbeidspartnerne Ren Fordel har knyttet til seg for å styrke tjenestetilbudet for sine medlemmer.
HMS Bedriften bistår i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold slik det framgår av forskriften. HMS Bedriften har godkjenning og tilbyr lovpålagt bedriftshelsetjeneste for kun kr 285,- per ansatt per år (min 5 ansatte).

Dette inkluderer:
•    Godkjent lovpålagte bedriftshelsetjenester.
•    Handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for kommende år.
•    Rapport for utførte helse-, miljø- og sikkerhetstiltak.
•    Tilknyttet kompetanse på HMS.

Dette er et minimum av kravet loven stiller.

 Vi bistår på alle områdene i §4 a-h, som:

  • Planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø.
  • Kartlegging av arbeidsmiljø og risikovurderinger.
  • Forslag og gjennomføring av tiltak som kan forebygge helseskader.
  • Overvåking og kontroll av arbeidstakernes helse relatert til arbeidssituasjonen.
  • Tilpasning av arbeidet for den enkelte.
  • Formidling av informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).
  • Sykefraværs- og attføringsarbeid.
Vi kommer mer tilbake på en nærmere presentasjon av HMS Bedriften som ledes av 
Marianne S. Solli,
Daglig leder i HMS Bedriften.

Ren Fordel har opprettet;

Ren Fordel Akademi

Tar ytterligere grep om det å styrke medlemsfordeler og bistå dere ute i deres hverdag. – med det beste av de beste.
 
Vi i Ren Fordel ønsker og vil at du som medlem og dine ansatte skal ha operativt utbytte av å være sammen med oss i Ren Fordel inn i fremtiden.
Det å ha en god arena for læring og behovstilpasset bistand på alle nivåer er bra. – ett sted der det er enkelt å kontakte, få læring og utvikling tilpasset hverdagens utfordringer og der læring og trening er tilpasset behovet. – din hverdag.
 

Leder av fagrådet i Ren Fordel

Kolbjørn er en engasjert, svært allsidig og kunnskapsrik rådgiver, samarbeidspartner og kursleder innen ledelse, prosess, endringer, drift og kurs/opplæring.
Han er strukturert, en driver, tydelig i sin kommunikasjon og fokuserer på erfaringsoverføring, utvikling og innhold som fører til varig endring.
Kolbjørn har mange års erfaring fra næringslivet, ledelse, prosjekt og det å jobbe med andre kulturer i inn- og utland.

Dette omsetter Kolbjørn i sitt samarbeid med personer, organisasjoner og i opplæring/kurs gjennom å skape åpen dialog til ditt og din organisasjons beste også i kursrommet.
- gjennom engasjement, alvor, direkthet, tydelighet og en passe dose provokasjon. Han er flink til å få deg til å «tenke».

Kolbjørn er faglig dyktig med flere autorisasjoner for sertifiseringer, godkjenninger og allsidig praksis fra små og store bedrifter/konsern i flere land. Det skaper forståelse, tilstedeværelse og fokus som samarbeidspartner og kursleder.
Han er dyktig på å skape praktisk forståelse av jus, lover, regler og gjøre dette om til praktisk forståelse, konkurransekraft og fokus.

Han har i arbeidet alltid hatt interesse for og vært opptatt av å utvikle Hverdagen i bedriften , og hans yrkesmessige erfaringsgrunnlag strekker seg fra bygg- og anlegg, maskinentreprenør, flyplass og flyselskap, telekommunikasjon, butikk, prosjekt(ledelse), callsenter og salgsorganisasjoner samt kurs og rådgivning i ulike bedrifter i næringslivet.
Bodd og jobbet i flere perioder i utlandet og gjennom det har han opparbeidet en god forståelse av samhandling i flerkulturelle prestasjonsmiljøer.

Kolbjørn har og har hatt en rekke styreverv og lederverv i bedrifter og organisasjoner.

Fagrådet i Ren Fordel
Med på "laget" i fagrådet har Kolbjørn gleden av å dra samarbeidet med ingen ringere en Susanne Balslev Nielsen - Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør i den internationale multidisciplinære rådgivningsvirksomheten NIRAS, København.
I tillegg Kenneth Arntsen fra Boss Europe AS, og til sist Hilde Dyrkorn, Husøkonom og bl.a. ref. som kommunalsef i Nordal kommune.

Ren Fordel har med dette styrket både bredden og kompetansen i Fagrådet, noe som er en forutsetning for å kunne levere det Ren Fordel nå skal igangsette i fbm videre utviklingen innen fagområdene renhold og eiendomsservice.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen - og lykke til med spennede prosesser!

Facebook
Website
Copyright © 2019 Ren Fordel, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp