Copy

Nyhetsbrev 05.2019

Månedens nyhetsbrev presenterer kommende arrangementer i regi
Ren Fordel.
Vi anbefaler deg å sette av tid - bli med "på laget" og la andre høste av dine erfaringer!


Åpent medlemsmøte i Oslo 20.06
- Clarion Hotel Gabels Hus
Debatt og workshop rundt temaer som
prispress i renholdsbransjen, konkurransevridning i fbm åpne offentlige anbudsrunder hvor man formelt går ut med ekslusjon av små og mellomstore bedrifter.
- Workshop'en skal få frem hva Ren Fordel kan gjøre videre med slike forhold..

Lønn og tariff
Ny minstelønn i renhold: kr. 187,66 fra 1. juni 2019
Tariff­nemnda har vedtatt endrede lønns­satser i "Forskrift om delvis allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter".

Månedens artikkel
Rus i jobbsammenheng ...
Kommende arrangementer i regi Ren Fordel:

Kommende arrangementer i regi Ren Fordel:

Kurs
Vi inviterer til kurs i arbeidsrettslige emner i Bergen 20.08, og dagene 20.08-21.08 med kurs i INSTA 800 samme sted
- send din påmelding ved å gå inn på lenken under kurset.

Generalforsamling 2019
- Barcelona, Spania.
Sett av dagene Onsdag 25.09 – fredag 27.09 for årets
fagsamling og generalforsamling i Ren Fordel.

Åpent medlemsmøte i Oslo 20.06
- Clarion Hotel Gabelshus

Debatt og workshop rundt tema som prispresset i renholdsbransjen, konkurransevridning i fbm åpne anbudsrunder - hvor man formelt går ut med eksklusjon av små og mellomstore bedrifter.
- WorkShop skal få frem hva Ren Fordel kan gjøre videre med slike forhold og den utfordringen dette er for bransjen.
Tidspunkt:
Møtet starter 20.juni kl. 09.00 - 12.00

Bakgrunn for møtet:
Vi samler medlemmer og interesserte hvor "det blir tatt tak i" utfordringer som bransjen lenge har slitt med innen prispress og konkurransevridning. Medlemmer av Ren Fordel har brakt på "bordet" utspill fra den siste tiden, hvor man bl.a. opplever at en offentlig etat går ut i en åpen konkurranse og ber om pris fra landsdekkende leverandører. Med det ekskluderer en små og mellomstore bedrifter - og dette er rett og slett "ikke greit".

Agenda:
 • 09.00  Innledende velkomst
 • 09.05  "Konkurranselovens rammer for samarbeid" v/ Magnus Gabrielsen, Avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
 • 09.35  "Et år med GDPR" v/ Heidi Lill Mollestad Oppegaard, Advokatfellesskapet Lovende.
 • 09.50  Pause
 • 10.00  "Facilities Management - ny vin på gamle flasker" v/ Susanne Balslev Nielsen, Professor, Ekspertisechef NIRAS, Danmark.
 • 10.30  "Prispress i bransjen" - v/ Hilde Dyrkorn, Husøkonom og prosjektleder i Nordal kommune
 • 10.45  "Konkurransevridning" - Tor Eirik Iversen, Adm. Dir. i RSV Gruppen AS
 • 11.00  Pause
 • 11.10  "Workshop" - Johnny Haugland, Styreleder i Ren Fordel
 • 12.00  Avslutning
Resultatet av workshopen vil danne grunnlaget for hva Ren Fordel nå gjør videre med konklusjonene.
Bli med å forme utviklingen i bransjen - for morgendagens virksomhet.

Pris for deltagelse: kr.: 150,- pr. pers.
Send din påmelding til: Post@renfordel.no

Ny minstelønn i renhold: kr. 187,66 fra 1. juni 2019
Tariff­nemnda har vedtatt endrede lønns­satser i "Forskrift om delvis allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter".

187,66 kroner timen er den nye minstelønna innenfor renhold. For arbeidstakere under 18 år er det 139,62 som gjelder. I tillegg skal det avtales et lønnstillegg for jobbing mellom klokka 2100 og 0600, et tillegg som ikke kan være lavere enn 26 kroner timen.

Renholdere har også allmenngjort regler for arbeidstøy og reise, kost og losji. Det er bedriften som skal holde «nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet». Dersom det er nødvendig å overnatte borte fra hjemmet på grunn av jobben, skal det gjøres avtale om kost og losji. Hovedregelen er at arbeidsgiver står for kost og losji, men det er også mulig å avtale en fast diettsats eller betaling etter regning.

https://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/ny-minstelonn-i-syv-bransjer-sjekk-hva-du-skal-tjene-fra-1-juni-6.158.630134.7bbc4575e1

Månedens artikkel:
Rus i jobbsammenheng ...

Visste du at 7 av 10 ansatte ønsker klarere regler for bruk av alkohol i jobbsammenheng?
 
Hva gjør du dersom det lukter alkohol av en kollega og dere er på vei ut i et møte?
En policy for rusmiddelbruk og spill kan hjelpe deg i slike situasjoner, samtidig som den bidrar til et trygt arbeidsmiljø og ivaretar virksomhetens gode omdømme.
En policy for rusmiddelbruk og spill bør beskrive virksomhetens holdning til bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill:

 • I arbeidssituasjoner og på arbeidsplassen
 • I sosiale situasjoner som relateres til jobb som jobbreise, representasjon, fester/konferanser m.m.
 • På fritiden som kan få negative konsekvenser for jobben i form av nedsatt kvalitet, fravær, svekket sikkerhet og omdømme.

 Videre bør en policy beskrive:
 

Les mer om hva en policy bør beskrive

Kommende arrangementer
i regi

Ren Fordel:

Kommende kurs:
Kurs i arbeidsrettslige emner
(Bergen - 20. august)

Kurset holdes 20. august av Advokat Heidi Lill M. Oppegaard fra Advokatfellesskapet Lovende.

Målgruppe:

Ledere, ansatte innenfor HR og personal, tillitsvalgte og andre interesserte.

Kurset vil sette deg bedre i stand til å håndtere ulike spørsmål ledere blir stilt overfor i et arbeidsforhold. Vi følger en ansatt i prosessen fra selve ansettelsen til avslutning av arbeidsforholdet.

Kursinnhold:
Vi følger en ansatt i prosessen fra selve ansettelsen til avslutning av arbeidsforholdet. I tillegg vil vi gi deg som leder en praktisk tilnærming til hvordan du håndterer spørsmål som oppstår i løpet av arbeidsforholdet, herunder spørsmål om ferie.
 • Ansettelse – krav til arbeidsavtaler- herunder kunde og konkurrentklausuler
 • Prøvetid
 • Normalarbeidstid og overtid
 • Retten til å bestride sykemeldinger
 • Oppfølging av arbeidstaker, advarsel
 • Varsling, herunder seksuell trakassering
 • Oppsigelse og avskjed
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Ferie og feriepenger
 • Kursform
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, erfaringsdeling. Det vil bli aktiv bruk av lovtekstene.

Særtrykk av de aktuelle lovtekstene vil bli utlevert på kursdagen.
Ta kontakt for påmelding

Kommende kurs:
NS INSTA 800 - Kvalitetsstyrt renhold i praksis
(Bergen - 20.-21. august)

Kurset holdes 20.-21. august av Bransjerådgiver Johnny Haugland fra ConsulentPartner.

Kvalitetsrenhold får et større og større fokus i bransjen. Flere og flere går bort fra det tradisjonelle aktivitetsbaserte renholdet og over til kvalitetsbasert renhold.

NS INSTA 800 er den naturlige standard å benytte i denne sammenhengen.  NS INSTA 800 er et felles nordisk system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet. Vi tror at alle vil vinne på å sette fokus på kvalitet og at NS INSTA 800 vil være et unikt verktøy for å utvikle organisasjonens kompetanse og gjennomføringsevne, der både kunden, leverandøren og ikke minst servicemedarbeideren er ivaretatt.

Overordnede hensyn
Renhold påvirker både arbeidsmiljøet, innemiljøet og det ytre miljøet. Hensynet til renholderen må komme først ved valg av rengjøringsmetoder, kjemikalier og utstyr.

Kurset er praktisk lagt opp og gjennomføres med teoretisk innføring og praktisk testing av NS INSTA 800.

Mål
Etter å ha gjennomgått kurs i Praktisk bruk av NS INSTA 800 skal deltakerne kunne:
 • Veilede medarbeidere i å utføre behovstilpasset renhold etter NS INSTA 800.
 • Informere og veilede kunder som ønsker renhold etter NS INSTA 800.
 • Utføre INSTA–vurdering i samsvar med krav i standarden.
 • Utarbeide rapport etter INSTA–vurdering.
 • Hvem kan foreta INSTA-vurderingen?
Vurderingen kan gjennomføres av rengjøringspersonalet selv som en sjekk av utført arbeid, når systemet brukes som egensjekk av utført rengjøring i henhold til avtale.

Vurderingen kan også foretas av rengjøringspersonalet og arbeidsleder alene eller i samarbeid med kunden eller den som kunden utpeker.

Nødvendige skjema vil bli utlevert på kursdagen!
Ta kontakt for påmelding
Generalforsamling 2019
- Barcelona, Spania.
Proogrammet er under bearbeidelse - men så mye kan vi allerede si,
- det blir meget innholdsrikt og tidsaktuelle temaer som blir tatt opp!
Legg dine planer for å delta allerede nå - sett av dagene 25.-27.09.2019 !!!

Sett av dagene

Onsdag 25.09 – fredag 27.09

- Barcelona, Spania.

for årets fagsamling og generalforsamling i Ren Fordel.

 
Ønsker du å endre hvordan du får nyhetsbrevet?
Du kan oppdatere dine innstillinger or melde deg av nyhetsbrevet.

© 2019 Ren Fordel


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ren Fordel · Nordre Eidsbøen 35 · Storebø, 5392 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp