Copy

          Siste nytt for november

Hei, og god formiddag!
I denne månedens nyhetsbrev ønsker vi deg velkommen til en nye fagsamling
- denne gang på Grand Hotel Terminus, som ligger sentralt i Bergen.

I nyhetsbrevet kan du lese en flott historie om Vekstbedriften, Austevoll ASV AS, som har satset renhold - hvor renhold nå er blitt den største avdelingen i en type virksomhet med høy samsfunnsverdi.
Månedens artikkel tar opp temaet "Familie eide bedrifter", et aktuelt tema når en vet at store deler av næringslivet i Norge er familie eide bedrifter - det gjelder også innen renhold og eiendomsservice.

For best mulig leseropplevelse anbefaler vi deg å åpne nyhetsbrevet i nettleseren.
Vi håper du får en fin uke!
- Ren Fordel
Fagsamling i Bergen 15.11.2019 på Grand Hotel Terminus!
Sted og tid: Bergen 15.11.2019 kl.09.00-12.00,
Adr.: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen

Noen av hovedsakene ved fagsamlingen:
Fra Standard Norge, leder av markeds- og forretingsutvikling, BAE, Johannes Nilssen

Tittel:
Ny standard for renhold: NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester – del ZR Renhold, hvordan bruke denne opp mot INSTA 800-serien

 
Innholdsmessig vil jeg kort beskrive hvordan 6420-serien er bygd opp, hvordan den er tenkt brukt, og hvordan de ulike delene kan kobles sammen og gjenbrukes.
Videre tenkte jeg nevne arbeidet som er gjort med å digitalisere både denne standarden, og våre tanker rundt videre digitalisering av standarder, samt hvordan det kan utnyttes i bedriftsinterne systemer og avtaler.
 Fra NIRAS i København, Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør - Susanne Balslev Nielsen
 

Norsk FM nettverk

Nettverk for Facilities Management er for medlemmer av Ren Fordel og andre interesserte, som ønsker å dyktiggjøre seg innenfor Facilities Management ved å dele erfaringer og faglig viten til gjensidig inspirasjon.

ISO 41001 describes facility management as an “organizational function which integrates people, place and process within the built environment with the purpose of improving the quality of life of people and the productivity of the core business”.[SBN(1]

Nettverket er for alle medlemmer av Ren Fordel og andre, som ønsker mer viten om FM som ledelssesdisiplin. Motivasjonen kan være at du gjerne vil dyktiggjøre deg for f.eks. å utvikle din forretning ved bedre å forstå dine kunder, utvikle dine medarbeidere eller bli bedre oppdragsgiver. Det sees som en styrke at det er deltagere fra forskjellige typer av organisasjoner og med forskjellige utdannelsesmessig bakgrunn.

De første møtene i nettverket starter i 2020 og visjonen er et nettverk med 10-20 personer fra forskellige virksomheter, som møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger i forbindelse med FM.
 

https://renfordel.no/fordeler/nettverk-1/nettverk


Velkommen !!
Påmelding


Månedens bedrift


Austevoll ASV AS
- en vekstbedrift med renhold som  tjenestetilbud i det lille lokalsamfunnet Austevoll - vest i havet!  

Dette er en historie om en av de  220 ASVL bedriftene som er spredt over hele landet. De er i stor grad eid av det offentlige, og samfunnsoppgaven deres er å gjøre arbeid mulig for alle, der folk bor.

Hver eneste dag står våre veiledere klare til å bistå de som trenger hjelp til å finne sin vei i arbeidslivet. Enten det er på en tilrettelagt arbeidsplass, eller gjennom jobb i en annen bedrift.

Historia til reinhaldsavdelinga ved Austevoll ASV AS
Skrevet av daglig leder Bjørn Kristian Bjånesøy
Tanken bak å starte ei reinhaldsavdeling ved Austevoll ASV, var å å finne nye læringsarenaer for tiltaksdeltakarane me hadde. Ein såg at dei mest funksjonsdyktige av desse kunne, med noko tilrettelegging, vere med å bidra med reinhald på ulike arenaer.

I byrjinga var det viktig å ikkje ta på seg meir avanserte oppgåver enn at me var sikker på me kunne fikse det. Det første oppdraget var å vaske ned ei blokk i Prestaneset. Oppdraget vart vel gjennomført og oppdragsgjevar var ...

Artikkelen om medlemsbedriften  Austevoll ASV AS finner du ved å gå inn på

https://renfordel.no/artikler/austevoll-asv-as-en-vekstbedrift-med-renhold-som-tjenestetilbud-i-det-lille-lokalsamfunnet-austevoll-vest-i-havet
 
Hva er en Vekst- og attføringsbedrift?
En Vekst- og attføringsbedrift i ASVL ønsker å være aktive medspillere i lokalmiljøet ved å tilby tiltak - gjerne sammen med andre aktører - som bidrar til at så mange som mulig kommer i arbeid og aktivitet. Dette innebærer at bedriftene også har forebyggende tilbud til bl.a. sykemeldte, langtidsledige, innvandrergrupper og ungdom. Det er imidlertid NAV som avgjør om en person er aktuell for arbeidstrening eller tilrettelagt arbeid i en vekstbedrift.

Månedens artikkel

Familie eide bedrifter - generasjonsskifte i arbeidslivet!
Skribent Advokat Heidi Lill Mollestad Oppegaard

Har trua på familie eide bedrifter

Vet du at de aller fleste bedrifter er familie eide? Ikke alle tenker over det, men familie eide bedrifter er faktisk den mest vanlige bedriftsformen, også blant medlemmene i Ren Fordel.
Min påstand er at det er ingen bedrifter som familiebedrifter - de tenker i generasjoner, ikke i kvartaler.
 
Gjennom mitt arbeid med familie eide bedrifter i inn og utland gjennom en årrekke vil jeg her og nå avlive mytene om .....

Les hele artikkelen på Ren Fordel' nettside

Nye medlemsfordeler
Susanne Balslev Nielsen
Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør
Den internationale multidisciplinære rådgivningsvirksomhed NIRAS,
hvor jeg arbejder med FM strategi, analyse og procesfacilitering.

København.
Kolbjørn Jensen
Leder av Fagrådet i Ren Fordel
med flere autorisasjoner for sertifiseringer, godkjenninger og allsidig praksis fra små og store bedrifter/konsern i flere land.
Sandefjord
 
Det nye styret og fagrådet presenterer vi på vår nettside her

 

Ren Fordel Akademi

Tar ytterligere grep om det å styrke medlemsfordeler og bistå dere ute i deres hverdag. – med det beste av de beste.
 
Vi i Ren Fordel ønsker og vil at du som medlem og dine ansatte skal ha operativt utbytte av å være sammen med oss i Ren Fordel inn i fremtiden.
Det å ha en god arena for læring og behovstilpasset bistand på alle nivåer er bra. – ett sted der det er enkelt å kontakte, få læring og utvikling tilpasset hverdagens utfordringer og der læring og trening er tilpasset behovet. – din hverdag.


- Ytterligere informasjon om
Ren Fordel Akademiet
får du ved fagsamlingen i
Bergen 15.11.2019
 
Facebook
Website
Copyright © 2019 Ren Fordel, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp