Copy
Nyt fra Center for
Udsatte Flygtninge
Februar 2019
Introbillede

Ny undersøgelse: Flygtninge nedbrydes af stramninger

Personer med flygtningebaggrund oplever stress, mistrivsel, depression og angst som følge af de konstante lovændringer på udlændingeområdet – og ikke mindst de stramninger, der er gennemført siden 2015. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Flygtningehjælp har foretaget blandt organisationens frivillige, hvor næsten 700 personer, der har personlig kontakt med flygtninge, beretter om, hvordan lovgivningen påvirker flygtningenes hverdag og trivsel.

Læs hele undersøgelsen

Ny lovgivning vedtaget på udlændinge- og integrationsområdet

De nye lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet (L140) blev vedtaget d. 21. februar. Loven træder i kraft d. 1. marts, men dele af den nye lovgivning vil træde i kraft på forskellige tidspunkter over de næste to år. Dansk Flygtningehjælp påpeger bl.a. i sit høringssvar, at det øgede fokus på midlertidighed, nedsættelsen af integrationsydelsen for visse grupper samt ophævelsen af retten til en permanent bolig lægger yderligere pres på flygtninge og har negative konsekvenser for integrationen.

Se Dansk Flygtningehjælps høringssvar

Seminar om flygtninge og indvandreres sundhed og trivsel

Møder du i dit arbejde flygtninge og indvandrere med helbredsmæssige udfordringer og måske en anden forståelse af sygdom? Og ved du, hvad jinn er? Det og mere kan du høre om på et seminar i København d. 12. marts. Seminaret, som afholdes af Dansk Flygtningehjælp, er en mindre udgave af en konference med samme titel, der blev afholdt i Aarhus i november.

Læs mere og tilmeld dig seminaret

Rigsrevisionen kritiserer traumeindsatsen

Rigsrevisionen konkluderer i en ny undersøgelse, at der mangler en tilstrækkelig og sammenhængende indsats i forhold til at opspore og behandle flygtninge med traumer. Blandt andet når oplysninger om flygtninges helbred indhentet i asylfasen stadig ikke frem til kommunerne. Den manglende sammenhæng udfordrer kommunernes betingelser for at tilrettelægge en effektiv integrationsindsats.

Tjek Rigsrevisionens beretning

Læs artikel om undersøgelsen i Politiken, hvor Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge, udtaler sig

Gratis konference om frivillige i sprogindlæring

Frivillige bidrager til sprogindlæring som samtalepartnere og lektiehjælpere på landets sprogcentre. Med en samtalepartner, der taler et autentisk dansk, udvikler kursisten et praktisk og anvendeligt sprog og opnår samtidig værdifuld indsigt i dansk kultur. Men hvordan inddrages frivillige i sprogindlæring på en god måde? Lærdansk og fire europæiske institutioner forsøger at besvare det spørgsmål på en konference med løsninger, konkrete værktøjer og fremgangsmåder til undervisere, sprogcentre og professionelle indenfor sprogindlæring. Konferencen finder sted i Odense d. 14. marts.

Læs mere og tilmeld dig konferencen

Seminar om tolkeloven - fra politik til praksis

MESU og Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS) inviterer til seminar om tolkeloven d. 6. marts. I juli 2018 blev en ny lov indført, hvor patienter, der ikke taler dansk efter tre års ophold i Danmark, selv skal betale for tolk. Loven har været omdiskuteret, da den blandt andet formodes at kunne øge ulighed i sundhed, medføre en belastning af læge-patient forholdet og udgøre en stor administrativ byrde. Seminaret, der finder sted i København, opsamler hidtidige erfaringer med loven fra sundhedsprofessionelle, tolke og patienter. Deltagelse er gratis.

Læs mere om seminaret

Ny traumefokuseret indsats for børn og unge

Center for Udsatte Flygtninge skal evaluere et ny projekt, Brain-Works, som Dansk Flygtningehjælp med midler fra Socialstyrelsen gennemfører på Integrationsnets bosteder for uledsagede børn og unge. Også unge i efterværn vil være omfattet af projektet. Projektet videreudvikler og afprøver en helhedsorienteret indsats baseret på den neurosekventielle tilgang (NMT). Det vil indbefatte traumeudredning, individuelt tilpassede aktiviteter, en udvidet pædagogisk og psykologisk indsats, øget samarbejde med øvrige fagfolk omkring de unge samt tilknytning af frivillige ressourcepersoner, der opkvalificeres i NMT.

Læs mere om Brain-Works

Ny undersøgelse om holdninger til ligestilling

En ny undersøgelse udarbejdet af Als Research for Ligestillingsministeren ser på maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd. Undersøgelsen viser overordnet, at størstedelen af minoritetsetniske mænd har ligestillingsorienterede holdninger. Den finder dog også, at der er mindretal blandt både minoritetsetniske og majoritetsetniske mænd og kvinder, som giver udtryk for det modsatte. I forhold til størstedelen af de undersøgte spørgsmål er minoritetsetniske mænd den gruppe, hvor den største andel ikke bakker op om ligestilling, mens majoritetsetniske kvinder typisk udgør den gruppe, hvor flest går ind for ligestilling.

Download resumé af rapporten

Book et gratis kursus om ligestilling

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.ngo
www.udsatteflygtninge.dk

Følg os på LinkedIn
Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.ngo
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.


Center for Udsatte Flygtninge udsender et nyhedsbrev seks gange om året. Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig, så vi hører meget gerne fra dig, hvis du har forslag til artikler eller forbedringer.

udsatte@drc.ngo

Tilpas dine indstillinger
Frameld nyhedsbrevet

Copyright © 2019 Dansk Flygtningehjælp
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Flygtningehjælp · Borgergade 10 · København K 1300 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp