Copy
Nytårsforsæt: Vær helt up-to-date og følg Center for Udsatte Flygtninge på LinkedIn
Nyt fra Center for
Udsatte Flygtninge
December 2019

Center for Udsatte Flygtninge ønsker alle en god jul og et godt nytår

Center for Udsatte Flygtninge ønsker alle en god jul, ferie og vinter. Og et godt nytår. Vi kan se tilbage på et travlt år med mange spændende projekter og gode samarbejder – tak for det! I løbet af året har vi optrådt for omkring 2.500 professionelle, studerende og frivillige i forbindelse med oplæg og undervisning til 60 arrangementer rundt om i hele landet. Af vores nye materialer har særligt rapporten om virksomme beskæftigelsesindsatser for traumatiserede flygtninge samt vores hæfte på flere sprog om ny lovgivning været efterspurgt. Og via vores rådgivningshotline har vi haft 75 en-til-en-rådgivninger på telefon eller mail. I løbet af december og januar gennemfører vi en mindre evaluering af vores rådgivningstjeneste for at se, om der er noget, vi evt. kan optimere for at gøre den så relevant som muligt.

Vi ser frem til at fortsætte vores arbejde – og vores samarbejder – i 2020.

FN kritiserer de seneste års stramninger på udlændinge- og integrationsområdet

De seneste års stramninger på udlændinge- og integrationsområdet undergraver flygtninges rettigheder. Det mener FN's Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder efter en eksamination af, hvordan Danmark efterlever sine internationale menneskerettighedsforpligtelser. Komitéen kritiserer blandt andet dårlige vilkår for familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus (efter udlændingelovens § 7,3), fjernelsen af retten til en permanent bolig for flygtninge, optjeningsprincippet på børne- og ungeydelsen og de generelt lave ydelser til flygtninge. Alt sammen forringelser, der særligt kan have negative konsekenser for udsatte og traumatiserede flygtninge. Sine Hav fra Dansk Flygtningehjælp har sammen med Elna Søndergaard fra DIGNITY haft en kronik i Jyllands-Posten, hvor de opfordrer regeringen til at gå de seneste års stramninger på udlændinge- og integrationsområdet efter i sømmene og sikre, at alle borgere i Danmark har lige adgang til de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som de har folkeretligt krav på.
 
Læs kronikken Kritik af flygtninges rettigheder: FN giver Danmark dumpekarakter

Traumatiserede flygtninge sendes i arbejde uden nødvendig støtte

At være i arbejde kan have en positiv betydning for flygtninge berørt af traumer. Vel at mærke hvis den enkelte kan magte det og får den nødvendige støtte. Det er desværre ikke altid tilfældet. Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge udtaler sig i en artikel og mini-dokumentar om emnet til Ekstra Bladet: ”Jeg hører jo mange gange, mange forskellige folk sige det med, at mange flere nu er visiteret jobparate – det kommer næsten til at lyde som om, vi har løst beskæftigelsesproblemet, og det passer jo ikke.”
 
Se artikel og dokumentar: Traume-flygtninge bliver sendt i arbejde

Uddannelse har stor betydning for flygtninges fastholdelse på arbejdsmarkedet

En ny analyse fra Deloitte viser, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er udfordrede, når det gælder om at holde fast i beskæftigelse over tid. Særligt er deres beskæftigelse sårbar over for konjunkturudsving. Uddannelse synes at være den mest afgørende faktor for fastholdelsen i beskæftigelse. Hvis man har tager en uddannelse i Danmark, øger det således sandsynligheden markant for at fastholde en arbejdstilknytning på sigt. Analysen underbygger resultater fra tidligere analyser og understreger vigtigheden af kompetenceopbygning og uddannelse og af, at udsatte flygtninge får den nødvendige støtte til at forblive erhvervsaktive
 
Læs rapporten Analyse af flygtninges fastholdelse i beskæftigelse

Sværere for ældre flygtninge og indvandrere at komme ind på arbejdsmarkedet

Et nyt DELMI Policy Brief har undersøgt, hvilken betydningen alder ved indvandring har for arbejdsmarkedsintegration. Analysen tager udgangspunkt i Sverige og finder, at alder ved indvandring har stor betydning for beskæftigelsen. Og større betydning end faktorer som køn eller uddannelsesniveau. Allerede ved 40-års-alderen kan man se en negativ sammenhæng mellem alder ved indvandring og beskæftigelse. Jo ældre man er ved indvandring, jo længere tid tager det at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og flertallet, der indvandrer efter de er fyldt 50, når aldrig i job. Analysen rejser spørgsmålet, om de eksisterende beskæftigelsesindsatser er tilstrækkeligt tilpasset ældre flygtninge og indvandreres behov.

Læs mere om Ålder vid invandring och arbetsmarknadsintegration – det svenska exemplet

To nye rapporter sætter spot på udfordringer og muligheder for unge flygtninge

Overgangen fra barn til voksen, og de vilkårsændringer, der følger, når man fylder 18, er kritisk for unge flygtninge. Samtidig kan engagement i frivillige fællesskaber have en stor positiv betydning. Det er to af konklusionerne i to nye rapporter om integration af unge flygtninge: EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har udgivet en rapport om integration af unge flygtninge i EU, og analysefirmaet Actant har evalueret DFUNKs frivillige aktiviteter med unge flygtninge.
 
Læs FRA’s rapport Integration of young refugees in the EU: good practices and challenges
 
Læs artikel i Altinget: Frivilligt arbejde styrker Jawahers integration: Giver mig selvtillid at være aktiv i DFUNK

Spændende arrangementer de kommende måneder:

10. januar afholder Videnscenter for Psykotraumatologi (SDU) konference om traumefokuserede indsatser og behandling til børn. Konferencen er overtegnet, og der er venteliste, men hold øje med materialer fra konferencen.

30. januar og 25. februar afholder Dansk Flygtningehjælp to halve kursusdage i Aarhus om konflikthåndtering i interkulturelt perspektiv.

25. februar afholder Røde Kors Akademiet og Center for Integration konference i Odense om viden og værktøjer i arbejdet med etniske minoritetsfamilier.

Med start 26. februar afholder Dansk Flygtningehjælp en 4-dages efteruddannelse i Aarhus om integration og interkulturalitet.

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.ngo
www.udsatteflygtninge.dk

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.ngo
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.


Center for Udsatte Flygtninge udsender et nyhedsbrev seks gange om året. Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig, så vi hører meget gerne fra dig, hvis du har forslag til artikler eller forbedringer.

udsatte@drc.ngo

Tilpas dine indstillinger
Frameld nyhedsbrevet

Copyright © 2019 Dansk Flygtningehjælp
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Flygtningehjælp · Borgergade 10 · København K 1300 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp