Copy
Nyhedsbrev juni 2020
I Center for Udsatte Flygtninge ønsker vi alle en god sommer.

Det har været et usædvanligt første halvår i 2020, hvor integrationsindsatserne nu er ved at komme i gang igen ovenpå corona-nedlukningen, og de faglige arrangementer igen er begyndt at fylde op i kalenderen. Pandemien har imidlertid sat fokus på ulighed i sundhed, som ikke mindst rammer udsatte flygtninge. Samtidig er racisme og anti-racisme for alvor kommet på dagsordenen også herhjemme i forlængelse af demonstrationerne i USA. 

Disse temaer kan du læse om i dette sidste nyhedsbrev inden sommerferien. Vores rådgivningsmail og -telefon vil være lukket i uge 30 og 31, men er ellers åben sommeren igennem.   
covid-19

Etniske minoriteter, flygtninge og udsatte grupper ramt af coronakrisen


Der er større forekomst af COVID-19 blandt etniske minoriteter og visse udsatte grupper. Og mange flygtninge har været hårdt mærket af krisen. Professor Morten Sodemann og praktiserende læge Lise Dyhr har samlet erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik (OUH) og almen praksis i en artikel i Ugeskrift for Læger. Erfaringerne og eksemplerne ligner på mange måder dem, vi i DRC Dansk Flygtningehjælp har mødt blandt dem, der har brugt vores corona-hotline, coronadenmark.dk. Artiklen indeholder også konkrete anbefalinger til en proaktiv sundhedspædagogisk strategi med målrettet kommunikation og information, individuel rådgivning og øget samarbejde.

Læs artiklen Udsatte grupper under coronakrisen og sundhedsvæsenets udfordringer

Webinarer om arbejdet med udsatte flygtninge og traumer i kølvandet på coronakrisen


I Center for Udsatte Flygtninge afholder vi to gratis webinarer om arbejdet med udsatte flygtninge. Webinarerne introducerer kort til lovgivning og rammer for flygtninges liv i Danmark og kommer omkring traumesymptomer og tilgange til arbejdet med traumeramte flygtninge. Endelig gør vi status på, hvordan coronakrisen har påvirket udsatte flygtninge, og hvad det betyder for praksis i integrationsindsatsen. Det ene webinar er målrettet dagtilbud- og skoleområdet, det andet er målrettet sagsbehandlere og beskæftigelsesmedarbejdere. Webinarerne finder sted d. 2. september.
 
Læs mere og tilmeld dig webinar for dagtilbud- og skoleområdet eller webinar for sagsbehandlere og beskæftigelse

 

Konference om ligestilling blandt etniske minoriteter


DRC Dansk Flygtningehjælp afholder i samarbejde med Als Research konference om kønsligestilling blandt etniske minoriteter og om indsatser i feltet mellem normer og lovgivning. På scenen kan man bl.a. opleve Ligestillingsminister Mogens Jensen, Zainab Mosawi, Tarek Hussein og Ahmad Mahmoud. Konferencen finder sted d. 26. oktober i Odense.
 
Læs mere og tilmeld dig konferencen
Det er i øvrigt stadig muligt at booke et gratis kursus om ligestilling via Ret til ligestilling

 

Temadag om børn med flygtningebaggrund


Den 7. oktober er MindSpring medarrangør af en gratis temadag i Odense om konkrete tilbud og erfaringer med psykosocial gruppebaseret støtte til skolebørn, der er mærket af krig og flugt. Temadagen skulle oprindeligt have fundet sted d. 16. april, men altså nu flyttet til d. 7. oktober.
 
Læs mere og tilmeld dig temadagen
TeMA

Racisme og anti-racisme i integrationsindsatsen


I forlængelse af de omfattende demonstrationer mod racisme i USA er diskrimination, forskelsbehandling og racisme for alvor kommet på dagsordenen i mange lande verden over. Også i Danmark.

Forskning viser, at diskrimination udgør en barriere for flygtninges trivsel og inklusion. Derfor bør det også være et tema i integrationsarbejdet med udsatte flygtninge. Her handler det ikke blot om at forebygge diskrimination, forskelsbehandling og racisme, men også om at støtte flygtninge – voksne såvel som børn – i at italesætte og tackle negative oplevelser på en konstruktiv måde.

Viden om problemets omfang og karakter, anerkendelse af sådanne oplevelser og refleksion også om ubevidst bias er et sted at starte. Derfor har vi gravet i vores arkiv og bringer her links til artikler, rapporter og podcasts, som vi har haft med i vores nyhedsbrev inden for det seneste års tid, og som på forskellige måder omhandler diskrimination, forskelsbehandling og racisme i en dansk kontekst. Og vi har tilføjet et par links til nye materialer også.

Læs eller genlæs nedenfor.


Minoritetsetniske kvinder oplever forskelsbehandling på arbejdsmarkedet


En undersøgelse af Malte Dahl fra Københavns Universitet offentliggjort i marts 2020 viste, at kvinder med tørklæde skal sende 60 % flere jobansøgninger for at blive indkaldt til samtale end etnisk danske kvinder. Indvandrerkvinder skal sende 18 % flere jobansøgninger end etnisk danske kvinder. Og i en interviewundersøgelse udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder fortalte flere kvinder om negative oplevelser ved jobsamtaler eller på arbejdsmarkedet.

Læs mere om undersøgelserne

Se også video med webinar om kvinder og beskæftigelse afholdt af Mads Ted Drud-Jensen fra Center for Udsatte Flygtninge i april 2020


Racisme er er problem i sundhedsvæsenet og gør folk syge


Har fordomme og racisme betydning for, hvordan mennesker med minoritetsbaggrund mødes i sundhedsvæsenet i Danmark? Ja, en hel del, fortalte professor Morten Sodemann, professor i Global Sundhed og Indvandrermedicin ved Syddansk Universitet, i en artikel i Sameksistens i maj 2019. Og forskning viser, at oplevet racisme øger risikoen for ensomhed, psykisk sygdom og dårligt fysisk helbred.
 
Læs artiklen Læge: Racisme sætter sig i knoglerne

Læs også artikel med Morten Sodemann i Zetland 2018: En professor gør op med indvandreres ‘etniske smerter’. “Vi giver dem mærkelige diagnoser, som ikke passer.“


Hvad gør vi, når børn bliver bange?


Op til folketingsvalget i 2019 var der flere historier i medierne om børn, der var blevet bange på grund af snak i skolegården om, hvem der måtte blive i Danmark, og hvem der skulle ”sendes hjem”. Men hvad gør racisme ved børn, og hvordan støtter man bedst børn, der oplever racisme i skolen eller andre steder? Mino Danmark lavede en podcast om dette med psykolog Mozhdeh Ghasemiyani. Rådene går blandt andet på at tage snakken og lytte til børnene.
 
Hør podcasten Hvad gør vi, når børnene bliver bange på Spotify

Læs også artikel med Natasha Al-Hariri, direktør i DFUNK, i Femina, juni 2020: Tal med dit barn om racisme

Pædagog eller lærer? Se bøgerne om Nour og Nora

Om Center for Udsatte Flygtninge


Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund. Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i DRC Dansk Flygtningehjælp.

Gratis rådgivning


mandag - fredag klokken 9 - 16
telefon 33 73 53 39
email udsatte@drc.ngo
Website
Email
LinkedIn
Copyright © 2020
Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10
København K 1300
Denmark

Add us to your address book

 
Email Marketing Powered by Mailchimp