Copy
Nyhedsbrev februar 2020
vidensnotat

Kønsligestilling i arbejdet med integration af flygtninge


Center for Udsatte Flygtninge har udgivet et kort vidensnotat om kønsligestilling i arbejdet med integration af flygtninge. Notatet zoomer blandt andet ind på beskæftigelse, holdninger til ligestilling og negativ social kontrol.

Temaer vedrørende køn, ligestilling og kvinder har haft en fremtrædende plads i integrationsdebatten de seneste år. Ligeledes er flygtninge og etniske minoriteter ofte væsentlige temaer, når talen falder på ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark. Koblingen mellem integration og ligestilling er således både meget politiseret og genstand for stor faglig opmærksomhed. I en sådan kontekst er kvalificeret baggrundsviden og fakta afgørende for at sikre relevante og virkningsfulde indsatser til gavn for den enkelte.

Vi har derfor samlet den seneste viden, anbefalinger og opmærksomhedspunkter vedrørende integration af flygtninge og ligestilling mellem mænd og kvinder.

Læs Værd at vide om kønsligestilling i arbejdet med integration af flygtninge
Håndbog

Ny lovgivningshåndbog til arbejdet med flygtninge, familiesammenførte og indvandrere


Center for Udsatte Flygtninge har bidraget til DRC Dansk Flygtningehjælps opdaterede lovgivningshåndbog, Den med paragrafferne, som netop er udkommet.

Lovgivningshåndbogen gennemgår reglerne vedrørende flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte.

Lovgivningen på området er omfattende og kompleks, og den bliver løbende ændret. 2019 var endnu et år med ændringer på området. Det er derfor væsentligt at kende de aktuelle paragraffer for at kunne etablere det bedst mulige tilbud inden for lovens rammer. Håndbogen giver et overblik over betingelser og vilkår inden for fem temaer:
 • Forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse
 • Hjælp i særlige tilfælde
 • Særlig støtte til børn, unge og voksne
 • Uledsagede mindreårige flygtninge
 • Repatriering.
Se lovgivningshåndbogen Den med paragrafferne

Kommende kurser fra DRC Dansk Flygtningehjælp


Den 18. februar er der kursus i Odense om at styrke beskæftigelsesindsatsen med styrket fokus på småjob og ordinære timer.

Den 11. marts og den 26. marts er der kursus i hhv. København og Aarhus om arbejdet med flygtningebørn. Kurset zoomer ind på FROSSD-modellen, der omfatter forældresamarbejde, relationers betydning for arbejdet med børn med flugtbaggrund, organisering og strukturering af skoledagen, samt sproglige og didaktiske overvejelser.

Den 16. april er
MindSpring medarrangør af en gratis temadag i Odense om konkrete tilbud og erfaringer med psykosocial gruppebaseret støtte til skolebørn, der er mærket af krig og flugt.

Læs mere om kurserne
Læs mere om temadagen
Undersøgelse

Minoritetskvinder kan være fanget i dårlige forhold i årevis


Nogle kvinder kan opleve udfordringer, når de ønsker skilsmisse, og oplever mod deres vilje at blive fastholdt i det muslimske ægteskab kaldet nikah. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE.

Nogle kvinder oplever pres fra familien, og i nogle miljøer er det kun manden, der kan opløse en nikah. Manglende kendskab til samfundets spilleregler og rettigheder, manglende netværk og frygt for at blive sendt ud af landet i tilfælde af skilsmisse gør sådanne situationer ekstra vanskelige. De største udfordringer har nogle kvinder, der er indvandret fra lande med islamisk lov, og som i deres oprindelseslande har indgået et muslimsk ægteskab. De kan være fastholdt i nikah, selv om de er skilt efter dansk lovgivning.

Læs mere om undersøgelsen Etniske minoritetskvinder og skilsmisse – med fokus på muslimske praksisser

Book et kursus med fokus på rettigheder og støttemuligheder i forbindelse med ægteskab og skilsmisse via Ret til ligestilling
Bog

Ny bog: Opsporing og underretning i dagtilbud


Tidlig opsporing og indsats kan være en udfordrende del af det pædagogiske arbejde. En ny bog sætter fokus på opsporing og underretning i dagtilbud i relation til børn, der ikke er i god trivsel – herunder flygtningebørn.

Bogen giver viden om rammer, lovgivning og retningslinjer, konkret opsporingsarbejde, risikovurderinger og samarbejde med forældre og fagpersoner på vejen hen til underretningen og etableringen af det videre forløb.

Bogen indeholder også et kapitel om traumatiserede børn med flygtningebaggrund og deres familier, som er skrevet af Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge. Bogen, som er redigeret af Anne Marie Villumsen og Kirsten Elisa Petersen, henvender sig til studerende på den pædagogiske professionsuddannelse samt til alle pædagoger på dagtilbudsområdet.

Læs mere og køb bogen Opsporing og underretning i dagtilbud

Debat om midlertidighed og usikkerhed for LGBT+ flygtninge


At være LGBT+ er ikke midlertidigt, men det er de opholdstilladelser, som flygtninge får. Som en del af Winter Pride 2020 i København afholder LGBT Asylum en debat om betydningen det store fokus på midlertidighed og om den usikkerhed, det skaber også for LGBT+ flygtninge. Arrangementet foregår den 17. februar.

Læs mere om arrangementet
Hjemmeside

Ny vidensportal om psykiske lidelser og beskæftigelse


Professionshøjskolen Absalon har udviklet en ny vidensportal om psykiske lidelser og beskæftigelse. Portalen er målrettet professionelle.

På portalen kan man bl.a. finde følgende råd fra ATT i Region Syddanmark om, hvordan man bedst møder flygtninge eller indvandrere med PTSD:
 1. Undgå tidlige eller lange møder, fordi personer med PTSD ofte sover dårligt
 2. Undgå små møderum, hvor den PTSD-ramte skal sidde med ryggen mod døren, da det kan virke utrygt for personen
 3. Gør aftaler skiftlige og foreslå at bruge besidder, eftersom den PTSD-ramte kan have problemer med koncentration og/eller hukommelse
 4. Lav faste aftaler og undgå sagsbehandlerskift, for at understøtte kontinuitet og dermed tryghed
 5. Afstem krav i forhold til personens behandling, eftersom det kan være meget krævende at deltage i PTSD-behandling
 6. Brug tolk, selvom den PTSD-ramte har et nogenlunde dansk, for at sikre klar kommunikation.
 7. Aftabuiser PTSD ved at tale åbent om det
 8. Inddrag pårørende, hvis det er muligt.
Besøg portalen Jobmeddiagnose.dk
Forskning

Svensk studie undersøger post-migratorisk stress


I Center for Udsatte Flygtninge taler vi ofte om eksilstress, når vi underviser. Et nyt svensk studie har udviklet en model – The Refugee Post-Migration Stress Scale (RPMS) – til at vurdere post-migratorisk stress blandt flygtninge.

Modellen er udviklet via et studie blandt syriske flygtninge i Sverige. Studiet viser, at følgende faktorer bidrager til post-migratorisk stress: Oplevet diskrimination, manglende værtslandsspecifikke kompetencer, materielle og økonomiske udfordringer, tab af hjemland, bekymringer om hjemland og familie, sociale udfordringer samt familiemæssige konflikter. Studiet finder på linje med tidligere forskning, at socio-økonomisk stress påvirker flygtninges mentale sundhed.

Læs artikel på engelsk om studiet: The refugee post-migration stress scale (RPMS) – development and validation among refugees from Syria recently resettled in Sweden

Om Center for Udsatte Flygtninge


Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund. Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i DRC Dansk Flygtningehjælp.

Gratis rådgivning


mandag - fredag klokken 9 - 16
telefon 33 73 53 39
email udsatte@drc.ngo
Website
Email
LinkedIn
Copyright © 2020
Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10
København K 1300
Denmark

Add us to your address book

 
Email Marketing Powered by Mailchimp